Valet på Krim och ”Rysslands geopolitiska mardröm”


Den ryska intervention i östra Ukraina sker i strid med FN-stadgan, liksom långvariga inblandningen av USA i Ukrainas inre angelägenheter. Statskuppen i Ukraina (se nedan) efter överenskommelsen 21/2 har inget att göra med demokrati. Folkomröstningen på Krim saknar stöd i Ukrainas författning men är i sig klart mindre odemokratisk än statskuppen (se nedan) mot en överenskommelse mellan en demokratisk vald president och representanter för partier som valt i fria demokratiskt val – en överenskommelse genast stödd av EU och USA, som förkastade den följande dag. Och nu ska Ryssland startas med hårda sanktioner, i strid med FN-stadga och internationella konventioner.
Krim har en historisk tillhörighet med Ryssland (som har mycket bättre ekonomi än Ukraina).
Att mer än 96 % röstat för att tillhöra Ryssland vid ett valdeltagande över 80 % i ett acceptabel val enligt internationella valobservatörer säger väl något?

Att Rysslands ekonomiska erbjudande till Ukraina var 25 gånger bättre än EU:s – trots att våra massmedia tiger om det – kanske någon kommer ihåg – när EU:s, USA:s och IMF:s beska ekonomiska medicin ska drabba de stackarnas ukrainarna längre fram.
Ukraina -Krim-valet [ref]thumbnailklippwidgetmedium

Ja, vad är demokratiska val?
* * Nu, 16-21 mars äger i Venedig rum en folkomröstning om utträdet ur Italien. Enligt opinionsundersökningar stödjer närmare 2/3 av invånarna självständigheten. Massmedia tiger om detta, eller hur?
* I EU-val deltar 30-50 %
* Flera länder har tagit ställning för att tillhöra EU eller EMU i folkomröstningar med 1-3 % marginal mellan Ja- och Nej-alternative och med lågt valdeltagande. Vid av överheten oönskat valresultat har man gjort om vel.
Och medlemsskap i EU innebär minskning av demokrati och nationell självbestämmande.
* Vid presidentval i USA deltar färre än 60 % och presidenten väljs ofta med knapp majoritet. Vid valet 2000 fick Al Gore fler röster än GW Bush, som blev president, med aktivt stöd av drygt 25 % av de röstberättigare. Och deltagare i USA-valen är helt beroende av stora bidrag från näringslivet. Obama fick själv 100 miljoner kronor från Wall Street vid valet 2008. Nedsvärtning av mptståndarna. Det finns andra demokratiska inskränkningar i valet som krav på registrering etc, vilket utförligt behandlats i blogginlägg här 13/8 2013.
* Omkring 1917 började befolkningen på Åland att eftersträva en återförening med Sverige, och 96,2 procent av Ålands vuxna befolkning undertecknade en petition 1918 om utträde ur Finland, som erbjöd öarna en autonom status, vilket den åländska befolkningen förkastade. Nationernas förbund beslöt 1921 att Åland skulle förbli en del av Finland som en autonom region med särskilda garantier.
* Hamas vann klart valet i Palestina 2006, men detta resultat har inte erkänts av t.ex. EU och USA.
* Vid val januari 2011 röstade nästan 99 % för att Sydsudan skulle bli självständigt. Så blev det och detta erkändes också.
* I september ska Skottland rösta om självständighet. Om Skottland blir självständigt så vill landet gå med i EU.
* Folkomröstningar i Katalonien och Baskien i Spanien är då och då aktuella.
* Då och då talas om folkomröstningar för att ge Quebeck självständighet från Kanada.

Dagens Nyheter skrev på bästa nyhetsplats 21/2 ”Det lät för bra för att vara sant. President Viktor Janukovytj accepterade på fredagen oppositionens främsta krav. Landet ska återgå till tidigare författning med en vingklippt exekutivmakt. En övergångsregering ska styra i väntan på nyval i höst av både president och parlament. oppositionsledaren Julia Tymosjenko friges ur fängelset. Alla anklagelser mot övervåld skulle utredas. Presidenten verkar inte ägna sig åt nya finter. Det blir mycket svårt att svika de givna löftena.” Undertecknandet bevittnades av utrikesministrarna från Tyskland, Frankrike och Polen. USA och EU välkomnade detta dokument, där alltså även våldt på Majdan skulle utredas.

Ja, DN hade rätt – det var ”för bra för att vara sant” . En statskupp ägde rum följande dag, riktat mot överenskommelsen mellan en president och företrädare för politiska partier som alla valts i val. Detta utan protester bland dem som sa att de gillade överenskommelsen dagen innan. När oppositionsledaren Klitscho meddelade överenskommelsen på Majdan stormades scenen av högerextremister och Yarosh, en av högersektorns ledare förklarade att man inte tänkte lägga ned vapnen förrän presidenten avgick enligt New York Times. Beväpnade aktivister från Maidan intog sedan snabbt parlamentet och presidentens residens. President Janukovitj försvann, rädd för att bli arresterad eller dödas sedan hans bil hade beskjutits.
Putin imagesCAAIMOLN

Under trycket av massvåld lämnade 72 ledamöter från Janukovitjs Regionernas parti partiet. Diverse omröstningar skedde i radan, Ukrainas parlament med decimerad numerär på omkring 326 av 450 ledamöter. Man kan ifrågasätta hur fria de var. Utanför dörrarna stod beväpnade människor. Fyra regeringsmedlemmar, bl.a. vice premimärministern, kom från fascistpartiet Svoboda, liksom vice talmannen. Parlamentets talman Rybak misshandlades tills han gick med på att avgå, och flera andra folkvalda parlamentariker har också misshandlats, fått bostäder brända eller har hotats.

Är inringningen av Ryssland ett påhitt, en fobi eller..?På en ledare i Dagens Nyheter skrev i förgår Rickard Schwartz under rubriken ”Rysslands geopolitiska mardröm” att ”Rädslan för inringning och invasion sitter djupt i ryssarna. Det rättfärdigar ingen aggression mot ett grannland. Men hur kunde man i väst glömma dessa ryska fobier?”

”Kronan bland de forna kolonierna var Ukraina. Inte bara därför att den var störst utan också därför att Ukraina historiskt, kulturellt och emotionellt är så nära knutet till Ryssland att den ryska identiteten är svår att föreställa sig utan Kiev och denna ukrainska dimension. Dessutom utgör landet ”buffertzon” mot ett historiskt sett ofta fientligt Europa.”

Kommentar:Javisst, Ukraina blev en del av det dåvarande ryska imperiet under Katarina den andra (stora) i slutet av 1700-talet och blev en republik i Sovjetunionen.

Krim överfördes till Ukraina 1954 enligt ett dekret från Sovjetunionens högsta sovjet, på grund av geografisk, ekonomisk och kulturell närhet till Ukraina. Överlåtelsen presenterades av sovjetledaren och ukrainaren Nikita Chrusjtjov, som en gåva till landet på årsdagen 300 år efter att Ukraina begärde beskydd Ryssland för att undgå förföljelserna från polska katoliker och herremän.

I samband med att Sovjetunionen upplöstes 1991 bildades Ukraina som självständig stat i december samma år, trots att 71,5 % av befolkningen 17 mars 1991 – för exakt 23 år sedan – röstat för att behålla unionen i en folkomröstning. Apropå respekt för folkets vilja och folkomröstningar. Ryssland släppte Ukraina och USA (president G Bush den äldre) lovade att INTE expandera NATO:s gränser österut. Men som framgår nedan har detta verkligen skett.

Schwartz skriver: ”Rysslands existentiella mardröm är geopolitisk. Den handlar om inringning och invasion. Denna mara sitter så djupt i den ryska själen att man kan hävda att den fått mytiska och groteskt överdrivna proportioner. Men det går inte att hävda att den vore grundlös: från tatarer och polacker över Karl XII och Napoleon ända bort till Hitler har Ryssland drabbats av just inringning och invasion. I våra dagar uppfattas bara alltför lätt EU och NATO som nya, visserligen mildare, men ändå närbesläktade varianter av det klassiska hotet. Ryssland har noterat hur på annat håll i Östeuropa NATO följt på EU som ett brev på posten. Först blir man medlem i det första, sedan i det andra. Men ett Ukraina som medlem i NATO – ett land där den ryska Svartahavsflottan redan är stationerad finns inte ens i den ryska fantasin. Och Ukraina uppfattas som del av Rysslands ­intressesfär.”Därmed ger han starka motargument mot sitt påstående att Rysslands känsla av inringning är en fobiKiev 2 protest-main_si

Kommentar: Ja, Ryssland har starka skäl att se Ukraina som en del av sin intressesfär, betydligt starkare skäl än USA tusen mil bort. Löftet från USA då Ukraina bildades har inte alls hållits. NATO tillkom som en militärallians mot Sovjetunionen och dess allierade. Då Sovjetunionen föll sönder kunde NATO ha upplösts om avsikten var att sträva efter krig. Men NATO:s ansvarsområde har kraftigt ökat som vi beskrivit i bl.a. denna blogg och framstår som en krigsorganisation i tjänst hos USA och dess strävan efter kontroll över andra länder och områden.

Flera före detta allierade till Sovjetunionen har blivit medlemmar i NATO: Albanien (2009); Bulgarien (2004); Polen (1999);Slovakien (2004); Tjeckien (1999); Ungern (1999); Rumänien (2004). Tjeckien och Slovakien var delar i TjeckosolvakienEstland (2004), Litauen (2004) och Lettland (2004) ingick i Sovjetunionen medan Kroatien (2009) och Slovenien (2004) var delrepubliker i Jugoslavien som Sovjetunionen hade goda relationer till. Bulgarien, Polen, Ungern, Rumänien och Tjeckoslovakien var allierade med Sovjetunionen i Warshavapakten, men ingår nu i NATO. Stater som kan gå med i NATO är Makedonien, Georgien, Bosnien & Hercegovina och Montenegro. En kolossal försvagning av Rysslands geopolitiska situation jämfört med förr-

Bilden nedan (inte så bra) visar en del av baserna runtom Ryssland. Med mycket aktivt stöd från USA & Co splittrades Jugoslavien under 1990-talet och då uppkom bl.a. Kosovo, på etniska grunder. I Kosovo har USA en mycket stor militärbas, Bond Steel.
Vet du hur många baser Ryssland har nära USA:s gränser?
Att den ryska statsledningen försöker undvika att USA ska få stort inflytande och placera militärbaser i Ukraina är väl förståeligt. Svenska politiker och svenska media verkar blinda för detta scenario. Hur starkt har USA:s grepp över oss blivit? I Ukraina som i andra länder har olika NGO:er agerat mer eller mindre som bulvaner för USA:s stormakspolitiska intressen. Vi har USAID och NED (New Economic Endowment).
Russia - US bases imagesCAIEQPUFhttp://www.dn.se/ledare/kolumner/rysslands-geopolitiska-mardrom/

En stor del av forna sovjetimperiet utgör nu en del av Washingtons imperium.
En försvagning av Ryssland är avgörande för Washingtons agenda för världshegemoni för då blir Kina enda kvarvarande stora bekymmer enligt president Reagans förre biträdande finansminister Craig Roberts i Globalresearch. Obama-regimens satsning innebär enligt Roberts att omringa Kina med sjö- och flygbaser samt att lägga sig i varje tvist som Kina har med asiatiska grannar.

Kina har svarat genom att utöka sitt luftrum, en åtgärd som Washington kallar destabiliserande när det faktiskt är Washington som destabiliserar regionen. Roberts bedömning verkar inte direkt gripen ur luften. I juni 2012 uppgav försvarsminister Panetta vid en konferens med deltagande av 28 stater i Asien att USA ska flytta om sina militära sjöstridsstyrkor och öka från 50 % till 60 % i Asien och Stillahavsområdet medan de ska minska från 50 % till 40 % i Atlanten. (Olive Stone, Peter Kuznick. The untold history of the United States, sidan 612. Random House, 2013,). Se även boken ”The globalization of NATO” av MD Nazemroaya.

Läget.
Rysslands aktivism kan ses som ett delsteg från en unipolär värld, dominerad av de aggressiva supermakten USA mot en multipolär värld. Samarbetet i BRICS och i Shanghai Cooperation Organization (SCO) är en del av detta, liksom samarbetet i olika organisationer (ALBA, Mercosur etc) mellan stater i Sydamerika är uttryck för detta. SCO bildat 2001, är den enda större internationella organisationen där varken USA eller någon av dess allierade är medlemmar. Vid organisationens tionde möte sommaren 2011, några dagar efter Bilderbergsgruppens möte, deltog Kina och Ryssland samt Kazakstan, Kirgizistan, Tadzjikistan och Uzbekistan, medan observatörer fanns från Indien, Pakistan, Afghanistan, Mongoliet och Vitryssland. I deklarationen från mötet nämndes vikten att bekämpa extremism, separatism och terrorism, och man uttalade stöd för ett neutralt Afghanistan.

Beslutet 21 februari med stöd av EU och USA hade kunnat bana vägen för minskade spänningar mellan olika sociala och etniska grupper, minskat inflytandet från högerextremisterna och givit klart bättre möjlighet till ekonomisk utveckling med Rysslands ekonomiska stöd som var 25 gånger större än EU:s bud. Jag förstår, men delar inte oron på sina håll för att Ryssland vill gå vidare och få kontroll över andra områden i f.d. Sovjetunionen.
De länder och massmedia som är verkliga demokratier bör enligt min mening:
– deklarera att en statskupp ägt rum i Ukraina, vad annars?
– avstå från att erkänna den nya fascistinfluerade och starkt utlandsberoende regeringen.
– acceptera folkomröstningen på Krim, som på andra håll och senast i Sydsudan 2011.


intressant.se Ukraina, , , , , , , , , ,

DN 17/3
Folkomröstning i Venedig I
a href=”http://sv.wikipedia.org/wiki/Veneto” target=”_blank”>Venedig Daily Telegraph om Venedig-valet Infowars 23/1 Globalresearch Nyhetsbanken 5/12 Nyhetsbanken 11/12 Proletären 20/12 SvD 5/1 2014 Sveriges Radio 17/12
Rozoff i Globalresearch
Annarkia SvD 1/3 DN 28/2 Synpunkt på anti-ukraina propaganda DN 1/3 Svenssonbloggen 1/3 Protester mot polisbrutalitet i USA Polis mot OWS
DN:s ledare 22/2 Expo Nuland om USA:s stöd DN 23/2
DN 19/2 SvD 19/2 Moscow Times Youtube-klipp Artikel med bild av Nuland och oppositionsledaren Globalresearch DN 23/1 Nyhetsbanken 26/1 DN 25/1 Kildén & Åsman Infowars 23/1 AB-intervju med Bildt omkring 25/1 DN 19/12 2013 Globalresearch Nyhetsbanken 5/12 Nyhetsbanken 11/12 Proletären 20/12 SvD 5/1 2014 Sveriges Radio 17/12
Rozoff i Globalresearch Knut Lindelöf 7/2

  22 comments for “Valet på Krim och ”Rysslands geopolitiska mardröm”

 1. 17 mars, 2014 at 17:13

  Nyhetsbanken (www.nyhetsbanken.se) rapporterar:

  I modern efterkrigshistoria finns många stater vars självständighet upprättats genom folkomröstningar. Ett intressant prejudikat som Rysslands utrikesminister Lavrov nyligen hänvisade till är ögruppen Komorerna i Mocambiquesundet utanför Afrikas östra kust. Denna ögrupp som har en knapp miljon invånare utropade sin självständighet 1978 efter en folkomröstning.

  Men på en av öarna, Mayotte, var stödet för avskiljande från Frankrike svagare än på de andra. Frankrike inlade då veto i FN:s säkerhetsråd mot att ge den ön självständighet och organiserade 2009 en folkomröstning som 2011 gjorde ön till ett översjöiskt departement i Frankrike och ingår som sådant i EU.

  95 procent av Mayotteborna röstade för Frankrike.

  • Gammal krigare
   17 mars, 2014 at 17:40

   Mayotte, Departement d’Outre Mer. En vacker ö. Även Reunion längre söderut valde att fortsätta tillhöra Frankrike (och det gjorde de rätt i).

 2. Robin
  17 mars, 2014 at 18:08

  Sydamerikanska länders union skulle ligga till grund för en ny stormakt. I framtiden skulle unionen plocka med central-amerika, Mexiko och Kuba. För att byta namn till Federatión de las Americas och börja med att mosa USA:)

 3. 17 mars, 2014 at 20:40

  Vi har skrivit en del om detta i boken ”USA som världspolis” i kapitel 11.5 ”11.5 BRIC, BRICS och G20 – konkurrenter om den unipolära världen” (Ja prepositionen borde vara ”till”):

  ”OAS (Organization of American States). I det ingår alla länder utom
  Kuba. OAS kan betecknas mer som en politisk än en ekonomisk
  organisation, och dess betydelse har successivt minskat. Finanskraschen
  i USA 2008 var också blytungt sänke för OAS. Delvis av politiska,
  delvis av ekonomiska skäl tog Venezuela 2008 initiativ till att
  bilda den konkurrerande organisationen CELAC (Comunidad de
  Estados de América Latina y el Caribe), i vilken Latinamerikas samtliga
  33 stater ingår, men inte USA och Kanada. Den nya finans- och
  skuldkrisen 2011 har lyft fram CELAC mer som ekonomisk organisation.
  Regionen klarade 2011 mycket bättre än USA och Kanada. Brasilien
  har starkt understött denna utveckling och uttalat att CELAC
  »ska finna gemensamma vägar att bemöta den globala finanskrisen«.

  Vid ett toppmöte i december 2011 i Caracas med samtliga 33 länders
  ledare befäste organisationen sin styrka. Under 2012 tog Chile över
  ordförandeskapet.
  Argentina är liksom Brasilien, Paraguay och Uruguay medlem
  i frihandelsorganisationen Mercosur (Mercado Común del Sur).
  Venezuela kommer att bli Mercosurs femte medlemsland när även
  kongresserna i Brasilien och Paraguay ratificerat dess medlemskap.
  Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador och Peru är associerade medlemsländer.
  Ett annat uttryck för ökat samarbete i området är organisationen
  ALBA (Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra
  América). Den är grundad på samarbete, för att främja social, politisk
  och ekonomisk integration av länderna i Latinamerika, mellan länder
  med socialistisk eller socialdemokratiska regeringar. Medlemsländer
  är Antigua och Barbuda, Bolivia, Kuba, Dominica, Ecuador, Nicaragua,
  Saint Vincent och Grenadinerna samt Venezuela. ”

 4. håkan Bylund
  17 mars, 2014 at 23:41

  hörde Ekots lördagsintervju med Carl Bildt. Där hävdar han fräckt att Ukrainas regering är laglig eftersom den sitter med mandatet från 21 februari. Den annars duktiga intervjuaren r; hon lät inte CB avbryta när hon ville tala till punkt, något som är hans kännetecken när det börjar brännas, var helt oförberedd på en sådan lögn. jag vill avsluta med en travesti på Anna-Maria Lenngren
  Den talegåva Calle har
  av mången hålls för stor och rar
  men sakens art vi bättre vet
  all hans tungas färdighet
  är blott en oförmögenet
  att tiga.

 5. Нешко
  18 mars, 2014 at 01:42

  Här är en länk till en artikel om en tysk online-undersökning som varade i mindre än 24 timmar innan den försvann från nätet:
  http://www.theoccidentalobserver.net/2014/03/the-germans-refuse-to-play-ball/
  Undrar om någon större svensk elektronisk media skulle våga lägga ut en sådan undersökning på nätet och vad resultatet skulle bli. När jag tänker efter, trots en väldig hög användning av teknik inom Sverige, använder man otroligt sällan några sådana undersökningar. Rädslan för avslöjandet av vad folk egentligen anser om deras journalistik och ”demokratiska” principer?

  • yugo45
   18 mars, 2014 at 11:27

   En anledning kan vara är notorisk opålitlighet. På vilket sätt säkerställs att 1 myndig person 1 röst gäller? Det fungerar om man skulle använda bankID eller liknande men då har man i ett svep hamnat i annan problematik, dvs kartläggning av politiska åsikter som följer med på köpet.

   Med detta sagt så visst kan det förekomma att det finns krafter som eftersträvar efter mer opinionsbildning och mindre direktdemokrati. Det viktiga är dock att vara medveten om sina egna åsikter och faran av att haka på allt som stryker ens egna uppfattningar medhårs för då riskerar du att hamna i extremism.

   • Нешко
    19 mars, 2014 at 01:26

    För det första kör man men massa olika ”kontrollerade” åsiktsmaskiner (man kallar ”lämpligt” folk till TV-program som skall uttala sig om det ena eller den andra och som är egentligen till för att bilda opinion och inte mäta den, man tillåter även fusk i omröstning för melodifestivalen osv.) i media så argumentation om 1 myndig person och 1 röst håller inte. Dessutom handlar det inte om juridiskt bindande omröstning och till slut kan man tekniskt försäkra sig rätt så väl och enkelt mot någon större fusk i omröstningen.
    Det handlar bara om att man inte kan kontrollera opinionen.
    Med det sagt tror jag inte det är meningsfullt att diskutera med någon person som använder sig av grova förfalskningar (det hade jag redan kommenterat under ett annat blogginlägg där du efteråt upprepade förfalskningen om den serbiska ortodoxa kyrkan). Så för min del är det sista gånger jag kommenterat något du har skrivit.

    • yugo45
     19 mars, 2014 at 15:47

     ”För det första kör man men massa olika ”kontrollerade” åsiktsmaskiner (man kallar ”lämpligt” folk till TV-program som skall uttala sig om det ena eller den andra och som är egentligen till för att bilda opinion och inte mäta den, man tillåter även fusk i omröstning för melodifestivalen osv.) i media så argumentation om 1 myndig person och 1 röst håller inte. Dessutom handlar det inte om juridiskt bindande omröstning och till slut kan man tekniskt försäkra sig rätt så väl och enkelt mot någon större fusk i omröstningen.
     Det handlar bara om att man inte kan kontrollera opinionen.”

     Har du hört talas om Platon? Läst ”Staten”?

     Det du påpekar är gammal skåpmat, lika gammalt som mänsklig civilisation, har används och förfinats främst genom teologin. Önskar du ett bättre samhälle? Direktdemokrati är ditt svar? Har också provats och fungerar kanske bäst i mindre omfattning (ex i en by, en mindre arbetsplats) men har flertal brister och kan också missbrukas och fungerar inte allts när komplexiteten av beslut som fattas ökar.

     Helt klart är att samhällen vi lever i har nått en återvändsgränd och med den ohejdade teknikutvecklingen lägger vi grund för ett potentiellt totalitärt kontrollsamhälle av oanade proportioner. Hur vi skall handskas med detta är det ingen som har någon aning om. Samtida filosofer verkar (med rätta?) ha än så länge svårt att presentera någon plattform för hur handskas med det IT-intensiva postmodernistiska samhället. Slavoj Zizek t ex är rätt bra på att analysera och definiera vår samtid men finner inga lösningar heller.

     ”Med det sagt tror jag inte det är meningsfullt att diskutera med någon person som använder sig av grova förfalskningar (det hade jag redan kommenterat under ett annat blogginlägg där du efteråt upprepade förfalskningen om den serbiska ortodoxa kyrkan). Så för min del är det sista gånger jag kommenterat något du har skrivit.”

     Om du nu väljer att delta på ett diskussionsforum måste du vara beredd att vara oemotsagd! Det är ju grundregeln i ett samtal, en diskussion. Annars blir det ju en monolog, en föreläsning. I en diskussion får alla sidor lägga fram sina argument och låta åhörare dra egna slutsatser. Du verkar vilja ha ensamrätt på sanningen, ”sanning” som dessutom är kraftigt ifrågasatt. Dina teser stöds bara av nationalistiska, storserbiska krafter som förnekar att det ens finns några andra etniciteter utom den serbiska. På tal om den serbiska kyrkan och dess grundande 1920 som ett led i assimilering av alla jugoslaviska folk lyssna vad den serbiske socialdemokraten Nenad Canak har att säga om saken: http://www.youtube.com/watch?v=QvxKh0m8AqE vilket är precis det jag själv sagt eller hur?
     Samma som när du sprider osanningar om att kyriliska skulle ha varit förbjuden. Utomstående skulle kunna få för sig att så verkligen var fallet, men alla som levt där nere vet hur det förhöll sig. Frågan är vad vill du åstadkomma genom att fara med uppenbara osanningar? Oemotsagd kan du inte räkna med att få vara.

    • yugo45
     19 mars, 2014 at 18:35

     Min tidigare kommentar till dig verkar ha kommit bort?

     I vilket fall så vill jag bara påpeka på att det inte går att föra en dialog och räkna med att ej bli motsagd. I så fall handlar det om monolog. Inte ens Platon ansåg att monolog var något vidare rolig form så han skrev Staten i form av dialog. Först i en dialog slipas argumenten och en djupare förståelse av verkligheten destilleras fram. Ideer och uppfattningar som ej tål en granskning är inte värda något.

     Annars behandlas demokratiska problem liksom fördelar och nackdelar av olika styrelseskick på ett underhållande sätt i Platons Staten, problem som tynger dig är inte på något sätt nya ;-) .

  • Peter Grafström
   19 mars, 2014 at 20:34

   Den tyska undersökningen som Hewko hänvisade till visade att 78% av Tyskarna svarade att Ryssland hade legitima skäl för sitt agerande.
   Den illegala fascistiska statskuppen som angloetablisemanget tvingade igenom trots att man just berömt den pragmatiska överenskommelsen 21/2 beror på paniken hos detta etablissemang inför utsikten av fredligt ekonomiskt samarbete Tyskland Ryssland. Början till, ve och fasa för detta etablissemang, euroasiatiskt samarbete. Fred och flit och framsteg världen över. Ingen kvar att bedriva ocker mot. Ingen nation som låter sig spelas ut mot andra i onödiga krig. En värld som enas och med beslutsamhet förhindrar det nämnda etablissemangets bruk av omstörtande verksamhet.
   Man förstår paniken.

 6. 19 mars, 2014 at 10:31

  Sovjetunionens ledare Gorbatjov har uttalat sitt stöd för folkomröstningen på Krim.
  ” Då Krim kom att tillföras till Ukraina till följd av lagar i Sovjetunionen utan att befolkningen tillfrågades har befolkningen på Krim beslutat att tillrättallägga detta misstag sa Gorbatjov till Interfax. Gorbatjov menar att folkomröstningen var en succé som motsvarade förhoppningarna på Krim” och vädjade till världen att respektera beslutet.

  ”Om sanktioner ska tillämpas måste det vara till följd av en mycket allvarlig fråga och de måste ha stöd av FN” tillade han. Att Krim tillförs Ryssland är inte ett sådant skäl”.
  (http://www.presstv.ir/detail/2014/03/18/355140/crimeans-rectified-past-error-gorbachev/)

  Han har rätt att i att sanktioner utan stöd av FN är illegala. USA:s president har just beslutat om sådana illegala sanktioner, som världens främsta lagbrytarstat tillämpar även på andra håll som mot Iran, Syrien etc – under svenska massmedia tystnad. EU diskuterar sådana sanktioner efter en folkomröstning där över 95 % röstade på ett sådant sätt som EU och USA inte gillade. Vilken respekt för demokrati!
  Och man stödjer varmt en statskupp som stärker fascismen i Ukraina, och indirekt på andra håll. Vilken respekt för demokratin!

 7. Jonathan
  19 mars, 2014 at 11:39

  Har följt denna blogg länge och tycker den är intressant även om jag ej delar de åsikter och slutsatser som dras här.

  När det gäller Krim så tycker jag att ni är lite väl enögda och man börjar undra om era åsikter byggs på fakta eller rent hat mot väst.

  En folkomröstning på Krim kan inte anses demokratisk, då den genomförs efter ockupation av den makt de röstar på (jmf Anschluss på 1930-talet). Med tanke på de teorier ni drar om USAs inblandning i Ukraina, tror ni då verkligen inte att Ryssland också sysslar Med propaganda och icke officiella operationer i Ukraina?

  Att Putin ej ens är villig till diskussion med världssamfundet avseende detta bör få Er att dra öronen åt Er.
  Ryssland måste trappa ned sin aggression och kalla tillbaka sina trupper. Därefter bör representanter för samtliga parter sätta sig ned och diskutera en lösning på detta.

  • 19 mars, 2014 at 11:51

   Vilka belägg har du för ockupation. Beskriv gärna.
   Jag tror att Ryssland och deras anhängnare också propagerar för sin sak. Men ett stöd på drygt 95 % säger en hel del, hur man än ser på demokratibegreppet och formella förhållanden.
   Har uppfattat att Putin är villig till diskussion med ”världssamfundet”. Vad menas med detta begrepp?
   Med tanke på alla de betydligt värre och avsevärt blodigare överträdelserna av USA, EU mot FN-stadgan och internationell lag är det närmast hyckleri av dem att komma med några krav. Se tidigare artikeln om Jugoslavien t.ex. Och såg du ”Dokument utifrån” om Afghanistan i söndags.
   Det av USA från början aktivt stödda kriget i Syrien där nu den syriska regeringen är huvudkraften mot den USA-sponsrade terrorism i form av al-Qadia och liknande grupper på marken. Och 3-årsminnet av den sönderslagna staten Libyen – tidigare rikast i Afrika..

   Varför ha mycket högre krav på Ryssland än på USA, EU och Co?

  • Börje Andersson
   19 mars, 2014 at 16:25

   Tänk på att denna bloggs eventuella enögdenhet och ensidighet bidrar till allsidighet i en i övrigt ensidig EU/USA-propaganda i eget intresse!
   Börje Andersson

  • yugo45
   19 mars, 2014 at 17:19

   Varför gå så långt tillbaka i tiden som 1930-talet? Vad sägs om 1956 när Hawaii annekterades av USA?

   Sydsudan har blivit självständiga efter en folkomröstning (där 99% röstade för!) under FNs överseende, dvs FN stod för säkerheten i provinsen då närvaro av sudanesisk polis och militär kunde vara störande för processen. I Kosovo hölls aldrig någon folkomröstning utan självständighet proklamerades i strid med tidigare FN resolutioner.

   Om det inte funnits en säkerhetsmässig skydd runt Krim så hade en folkomröstning med all säkerhet saboterats av ditresta nazistiska gäng. Regeringen på Krim hade tillsammans med Ryssland bjudit in internationella observatörer som skulle övervaka omröstningen men ingen kom efter påtryckningar från vissa maktcentra i syfte att undvika ge legitimitet till densamma.

   Den enda anledningen för att västmakter är emot att Krim nu är del av Ryssland och så desperat försöker uppvigla antiryska stämningar är för att man ämnade få den nya regeringen i Kiev kasta ut den ryska flottan från Krim vilket skulle möjliggöra för väst att göra som man vill i medelhavsregionen och mellanöstern.

   Kejsaren är naken, klarare än så här kan det inte vara om vad det handlar om egentligen. Man kan bara skratta/gråta och betrakta skådespelet.

   Vad gäller propaganda från väst respektiva Ryssland mot Ukraina. Ryssland uppviglade aldrig till antidemokratiska metoder för maktskiften vilket väst gjort. Ett tiotusentals hårdnackade och våldsamma demonstranter störtade regeringen bara för att densamma ej använt våld mot demonstranterna. Med tanke på mängden våld som användes från polisens sida i göteborgsdemonstrationerna kan man undra hur den svenska polisen hade svarat på brandbomber och annat som mötte Berkut-poliserna.

  • Peter Grafström
   19 mars, 2014 at 19:57

   Jonathan förutom att följa denna blogg varifrån hämtar du din verklighetsbeskrivning.
   Huvudmedierna är extremt förljugna. I hela västvärlden.
   Det har nog inte varit värre under den tid som moderna möjligheter till rapportering funnits.
   Är det den vägen du informerar dig?
   Anders ger alltid ordentlig bakgrund till sina påståenden.
   Att enbart kritisera utan att visa vad man själv har på fötter är att göra det för lätt för sig.

 8. Jonathan
  19 mars, 2014 at 12:27

  Förstår inte riktigt hur ni kan anse att valet gått till korrekt och att 95% säger en hel del. När nazi Tyskland tog över Österrike 1938 när man efter intåg av trupper höll omröstning för anslutning till Tyskland, röstade 98% för en anslutning, kan denna då också anses demokratisk?

  Om man med trupp går in på ett område och behärskar det militärt, som Ryssland har gjort på Krim anser i alla fall jag att det rör sig om ockupation, men jag är ju ingen expert. Oavsett detta hade jag haft mer förtroende för en omröstning som skett utan ryska truppers inverkan och genomförd endast av befolkningen på Krim.

  • 19 mars, 2014 at 21:33

   Jämförelsen med nazisternas ”Anschlüss” av Österrrike 1938 är haltande om man får tro Wikipedia. Vid uppdelningen av Österrike-Ungern efter första världskriget skapades i november 1918 republiken Tysk-Österrike, med huvudsakligen tyskspråkig befolkning. En anslutning till Tyskland var initialt mycket efterlängtat i Österrike, kanske framför allt av socialdemokraterna. Detta fick inte internationellt stöd, man ville inte låta Tyskland bli starkt. Österrike blev i stället en förbundsrepublik 1920. 1934 skedde en fascistisk statskupp. I februari 1938 tvingades förbundskansler Schuschnigg att utse den österrikiske nazistledaren Arthur Seyss-Inquart till inrikesminister. Pressen på Österrike från Tyskland och de inhemska nazisterna ökade. Schuschnigg utlyste då en folkomröstning om en anslutning till Tyskland, men tvangs dra tillbaka det beslutet under hot om tysk invasion och han avgick den 11 mars. Göring krävde att Seyss-Inquart skulle begära tysk militär hjälp, men denna vägrade. Ett telegram med begäran om hjälp skickades istället av en tysk agent. Den 12 mars gick tyska trupper in i Österrike och mötte inget motstånd på grund av att Schuschnigg ”inte ville spilla något tyskt blod” (enligt ett känt radiotal av Schuschnigg). Arthur Seyss-Inquart fungerade som rikskansler under en enda dag, den 12 mars 1938. Hitler beslutade den 13 mars att Österrike skulle bli en del av Tyskland. I en alltysk folkomröstning (alltså omfattande både Österrike och det dittillsvarande Tyska riket) den 10 april om Anschluss röstade 99,73 procent till såväl anslutningen som en helt nazistisk partilista till den nya ”stortyska” riksdagen.

   Några skillnader
   1. Något intåg av ryska trupper har inte direkt skett på Krim, däremot har rysktalande uniformsklädda män framträtt. En del kanske är från Ryssland, märkligt att man inte vet det.
   2. Krim hade tillhört Ryssland i över 200 år, Österrike hade inte tillhört Tyskland alls.
   3. I Österrike var det aktioner av nazister efter en statskupp som drev på, i Krim-fallet det valda parlamentet.
   4. Krim kommer inte att tillhöra någon diktatur.

 9. Gunnar
  19 mars, 2014 at 18:31

  Den här artikeln i Aftonbladet tycker jag beskriver vänsterns förvirring rätt bra:

  http://www.aftonbladet.se/nyheter/kolumnister/peterkadhammar/article18567588.ab

  Jag håller med, huvudsaken är att man emot USA sedan kan man stödja vem och vadsomhelst..

  • yugo45
   19 mars, 2014 at 19:48

   Kadhammar träffar bullseye, han och stor del av den svenska eliten är konsekvent för allt som USA gör och alla som inte accepterar den amerikanska självproklamerade hegemonin är per definition auktoritära och antidemokratiska.

   Därför är det Venezuela ett hemskt land och Colombia inte. Därför är Syrien (trotts viss demokratisk underskott religiöst neutral, dvs inga religiösa dogmer får styra, kvinnor utbildas, får arbeta, köra bil osv) ett hemskt land och Saudiarabien (komparatoriskt förmodligen den värsta diktaturen i vår tid) är vår vän och vi kan t o m hjälpa till att bygga vapenfabriker åt landet för att bättra på deras maktprojiceringsförmåga) är helt OK. USA kan invadera ett flertal länder på falska eller mycket lösa grunder och samtidigt bli hyllad medan någon annan direkt jämförs med Hitler oavsett motivering. Trotts åratal av ”kriget mot knarket” flödar densamma konstigt nog bäst när USA har ett stort inflytatnde över landet. Colombia och Afghanistan som ex. När USA utför dödsdom/mord utan rättegång medelst förarlösa flygplan är Kadhammar tyst. När USA inför medeltid på Guantanamo och vem vet vilka fler hemliga platser är Kadhammar tyst.

   Därför är det som Kadhammar skriver irrelevant ty det enda logiska i hans artiklar är konsekvent ovillkorlig USA-krameri.

  • Peter Grafström
   19 mars, 2014 at 20:11

   Gunnar
   Man är inte emot USA i sin helhet för att man stöder Ryssland. Att alla medier gärna säger Putin i st för Ryssland är för att demonisera Ryssland.
   De flesta som verkar spontant stödja USA redovisar inte varifrån de får sin uppfattning och man kan misstänka att det är från etablissemangets medier. Hittills har ingen av dem(/Er) svarat när jag frågat.
   I USA finns det åtskilliga som uppfattar sig som genuina amerikaner med ganska konservativa värderingar som tycks se positivt på Rysslands motstånd mot att låta sig underkuvas. Dessa amerikaner uppfattar den amerikanska eliten som fientligt sinnad till den amerikanska medelklassen och fruktar en kommande polisstat med koncentrationsläger och konfiskation av medborgarnas vapen för att göra dem försvarslösa.

Comments are closed.