Röda Malmö, Syrien och jag


Jag publicerar denna gång dels ett blogginlägg från bloggen ”Röda Malmö” 4 575 tecken), som står trotskistiska Socialistpartiet mycket nära och dels den kommentar (3 853 tecken, max var 4 096 tecken) jag sände till bloggen omkring kl 19 i förgår. Den har INTE publicerats där. Varför vet jag inte. Jag beklagar detta. Det är viktigt med att vi försöker att seriöst diskutera denna viktiga fråga.
Röda Malmö ska inte förväxlas med Röda Berget, vilket jag nyss gjort.
SP imagesCAXRX598

Röda Malmös blogginlägg baseras på att ”Den sydafrikanska tidningen Amandla talade med Gilbert Achcar, en känd trotskistisk akademiker, om konsekvenserna av upproret i Syrien inom landet och i regionen.”

Röda Malmös blogginlägg.

Amandla: ”Vad skulle du säga till dem som hävdar att det syriska upproret kan vara en öppning för imperialistiska intressen i regionen?

Gilbert Achcar (GA): Vi måste skilja mellan två aspekter av frågan. En aspekt anspelar på den typ av konspirationsteori bland dem som kallar sig anti-imperialistiska och tenderar att se imperialismens hand bakom allt. Men att tro att USA ligger bakom detta massiva uppror i regionen är meningslöst. Faktum är att USA har konfronterats med ett stort dilemma: senaste händelserna kom vid en tidpunkt då USA:s inflytande i regionen var det lägsta sedan det första kriget mot Irak 1991, och vid en tidpunkt då USA förberedde sig för sitt slutliga tillbakadragande från Irak utan att ha åstadkommit något av invasionens mål. På toppen av det, störtade upproret trogna allierade till Washington, inklusive Egyptens Mubarak, en viktig strategisk partner i regionen. Att tänka sig att Washington skulle ha önskat detta är löjligt.

Egentligen var dessa händelser så överväldigande att Washington snabbt förstod att de inte kunde motsätta sig tidvattnet, det måste låtsas att välkomna det i namn av de ”demokratiska värderingar” som de förment omfattar. De hade inget annat val än att förnya den gamla allians med det muslimska brödraskapet som existerade fram till 1990-talet, och som de nu satsar på i dag, på samma sätt som de bygger på emiren av Qatar spela för att spela mellanhand.

I Syrien, ser vi Washingtons stora dilemma. Liksom i Libyen, vägrar man att leverera vapen till rebellerna, trots enträgen begäran (även om de ingrep direkt i Libyen, genom att bomba). Resultatet är en total obalans i vapen och utbildning mellan regimens styrkor och upproret, trots att upproret omfattar en mycket större del av befolkningen. Sanningen är att kriget har dragit ut på tiden mycket längre än vad det skulle ha haft om upproret fått vapen. Och kostnaden är fruktansvärd och tragisk på grund av förlusten av tusentals liv. Kriget är förödande för Syrien till den grad att rebellerna är övertygade – av goda skäl – att Washington och västmakterna är nöjda med konflikten eftersom det i slutändan kommer det att skapa ett svagt, post-Assad Syrien, vilket USA och Israel anser vara i deras intresse.

Amandla: Vilka är de specifika formationer som agerar i Syrien just nu? Finns det en klassbas för upproret?

GA: Det är inte en klass uppror i den meningen att den har någon form av tydligt klassmedvetande. Men upproret började med en perifer rörelse i fattiga samhällen på landsbygden, och de fattigaste, mest förtryckta delarna av befolkningen var upprorets ursprungliga kraft. Bourgeoisin som helhet är väldigt rädd för hela rörelsen och det kaos som den skapar. Så det finns ingen tvekan om att upproret är en folkrörelse.

Men på grund av det historiska misslyckandet för vänstern i regionen, har vi ett massiv uppror utan något kapabelt vänsterledarskap. Det är en mycket decentraliserad typ av uppror med alla sorters grupper som utkämpar en gemensam kamp mot regimen.

Amandla: Vilka är de olika grupperna?

GA: Även när de agerar inom ramen för ett enda namn, som den syriska Fria armén, är de faktiskt lokala grupper med liten centralisering. Du har också de islamiska fundamentalistiska grupper som intervenerar, däribland en som Washington nyligen lagt på sin lista över terroristorganisationer. Så här är ett uppror, en sektion som ses av Washington som al-Qaida, och ändå har du människor som säger detta är en amerikansk komplott, det är bara löjligt.

Amandla: Hur är den rapporterade konflikten mellan folkliga demokratiska och fundamentalistiska krafter?

GA: Tja, det finns spänningar, men inga direkta sammandrabbningar eftersom alla förstår att det är inte i deras intresse. De väntar hellre för att kämpa mot den gemensamma fienden, vilken är den diktatoriska regimen. Det är klart att när merparten av syriskt territorium är befriat, kommer man inte att ha något bättre än vad man har nu: det kommer att finnas olika väpnade grupper, och det kommer att bli ganska svårt att bygga en ny enad väpnad styrka för post-Assad tillståndet. Som i Libyen, kan det mycket väl finnas konflikter mellan dessa väpnade grupper. Det är, skulle jag säga, det naturliga och oundvikliga resultatet av uppror i länder som har varit under diktatoriska regimer i årtionden, med väpnade styrkor som fungerar som en livvakt så att det inte finns något sätt att störta regimen utan ett inbördeskrig och utan att förstöra regimens militära maskineri.”

NYT nytlogo379x64

Min kommentar.
”Denna intervju ger en felaktig bild av olika förhållanden och typiskt nog saknas källor till viktiga påståenden.
USA:s ställning i Irak och Mellanöstern har stärkts. I Irak fanns diktatorn Hussein i ledningen för en nationellt självständig USA-kritisk stat – nu finns där en marionettregering, om än med viss självständighet. Den säljer ut landets oljetillgångar till bolag i andra länder inklusive USA. I Libyen har en nationellt självständig USA-kritisk regering ersatts av en regering som tillgodoser USA:s intressen, och säljer ut oljetillgångar. En nackdel är al-Qadia-närstående terrorister, som dock gör en viktig insats i Syrien för USA:s intressen, fast de har andra mål. I Morsi i Egypten har USA en trogen bundsförvant.

I Syrien har USA tillsammans med allierade stött rebellerna med vapen, utbildning och ekonomiskt från tidigt skede. Det finns många belägg för detta i internationella massmedia, från Syriens och andra regeringar och från rebellerna. Denna hjälp har ökat kraftigt i år.
• Enligt Pentagondokument från 2001 planerade USA då att destabilisera Irak, Libyen, Syrien och senare Iran (Intervju med presidentkandidat Clark mars 2007 i Democracy Now,
• Washington Post skrev 18 april 2011 ”USA :s utrikesdepartementet finansierar i hemlighet syriska politiska oppositionsgrupper.”
• Förre CIA-agenten Philip Giraldi medgav hösten 2011 att USA var inblandat ”NATO är redan i hemlighet engagerat i Syrien under ledning av Turkiet som USA:s ställföreträdare. (www.theamericanconservative.com, 19 december 2011).
Vid ett möte 1 april 2012 i Istanbul beslöt USA och drygt 70 andra stater (”Syriens vänner”) att stödja det splittrade Syriska nationella rådet med vapen och pengar med totalt 130-140 miljoner dollar. USA gav mest 12 miljoner dollar.
• Al-Qadia deklarerade i februari 2012 via sin högste chef Ayman al-Zawahri att man stödde de syriska rebellerna.
Hillary Clinton medgav samma månad att al-Qadia också arbetade för att störta Assads regim (http://www.globalresearch.ca/syria-clinton-admits-us-on-same-side-as-al-qaeda-to-destabilise-assad-government/29524).
• Den brittiska tidningen Daily Star skrev 26/8 i artikeln att “nästan 200 elittrupper (SAS och SBS trupper) i eller nära Syrien är på jakt efter massförstörelsevapen. Dessa elittrupper åtföljdes av folk från underrättelseorganisationerna MI6 och CIA, och av franska och amerikanska soldater.
• New York Times har 4/8 rapporterat att Turkiet, Saudiarabien och Qatar, tillhandahåller vapen, med hjälp av tjänstemän från CIA som tränar och tar emot rebeller och arbetar med tjänstemän i utrikesdepartementet.
I en artikel 24 mars ger New York Times många belägg för kraftigt ökat vapenstöd från USA och allierade till rebellerna i Syrien. ”Med hjälp från CIA har arabiska regeringar och Turkiet kraftigt ökat det militära stödet till Syriens opposition och upprättat en hemlig luftbro av vapen och utrustning för upproret mot al-Assad, enligt uppgifter från flygtrafik, intervjuer med tjänstemän i flera länder och uppgifter från rebelledare.”• Ledningen för rebellerna (SNC, al-Khatib är tillsatt av USA eller med USA:s stöd, och premiärministerkandidaten Ghassan Hitto bor sedan länge i USA.)

Vilka är rebellerna?
Det finns samstämmiga uppgifter om att rebellerna på marken sedan länge domineras av religiöst extrema odemokratiska salafister. En utförlig rapport finns ger Syrienkännaren Aron Lund ”Syria’s salafa insurgents: The rise of the Syrian islamic Front”utgiven. Rapporten är på 50 sidor,med 232 referenser. Samma bild ger internationella massmedia. Någon demokratisk opposition syns knappast bland rebellerna. Den tidiga interventionen av USA & Co samt den dominansen av religiöst extrema grupper har motverkat en demokratisk opposition. USA för i Syrien, liksom på många andra ställen ”unconventional warfare” (desinformation samt krig genom ombud.)”

i Andra om: , , , ,, , , , , , , , , al-Qadia, , , ,, , ,

Röda Malmö 2/5 CBS 30/4 Common Dreams 1/5Pew Poll Bilderblogg 4/5 DN 4/5 Aftonbladet 1 Aftonbladet 2 FSS demonstration utanför Aftonbladet 26/4 DN 30/4 DN 2 30/4 Röda Berget 4/5 NY Times New York Times 25/4 Jorden Runt på 8 dagar DN 29/4 DN 24/4 Abna & Co News Agency 27/4 USA,UK om WMD Morningstar An 28/4 SvD 24/4 SvD 26/4 Brahimins kritik till Reuters DN 22/4 DN 1/4 SvD 23/4 Björnbrum Fransk underrättelsetjänst om al-Qadia i SyrienClapper utnämns till spionchef i USA FN-planer för Syrien Björnbrum Al Jazeera 7/4 Daily Star 14/4 DN 16/4 SvD 16/4 Expressen 16/4 Globalresearch 6/4 Proletären 2/4 DN 6/4 SvD 6/4 DN 6/4 DN 9/4 SvD 11/4 M Omar SvD 24/3
Cold Lazarus Expressen Washington Post 24/3 DN 25/3 Nyhetsbanken om gaskrig Nyhetsbanken om kidnappning av FN-observatörer EU fördömer terrorister DN 23/3 DN 19/3 AFP China Daily Common Dream DN 24/3 SvD 24/3 Björnbrum Kildén & ÅsmanDN 21/3 SvD 22/3Svensson-bloggen Guardian Independent Amnesty SvD 15/3 Knut Lindelöfs blogg Aron Lund SKP-bloggen AFP V:s uttalande SvD 13/3 om Amnesty SvT Karen Leukefeld i Junge Welt Sunday Times 3/3 NyhetsbankenBjörnbrum Foto-Lasse Tipping Point Moska-mötet DN 2/3 Globalresearch om John Kerry Intervju med Assad 3/3 i Sunday Times New York Times 26/2 SvD 28/2 NY Times 28/2 kl 9.30 DN Dagens Industri 26/2 Wall Street Journal 25/2Daily Star Carl Bildts bloggTrend Nyhetsbanken 25/2 Kildén & Åsman SKP-bloggen 26/2 GlobalresearchSvD Nyhetsbanken Björnbrum Läkartidningen kommentarer Läkartidningen Syrien-artikel VoltairenetNyhetsbanken DN 14/2 SVD 14/2 P Giraldi EU om Syrien 18/2 SvD Clark i Democracy Now Middle East Online 18/2 Reuters AB 10/2Expressen 11/2 DN 10/2 SvT Agenda 10/2 kl 21.15SvD Telegraph Guardian Croneman NY Times DN 7/2SvD 9/2 Unconventional warfare dokument UW dokumentDN 22/1 Nyhetsbanken FIB-KulturfrontFIB-Kulturfront Profil Online DN 24/1 Björnbrum Veterans for Peace 19/12 Veterans for peace om Syrien Carla Stea i Globalresearch Hela pingstenSKP-blogg -uttlande från Syriens kommunistparti 5/1 Tarpleys artikel Pepe Escobars artikel Agrab Aron Lunds artikel på engelska USA-bloggen DN 25/12Björnbrum 23/12 SKP-bloggen DOHA-protokollet DN 26/12 SvD 25/12 SvD Clearinghouse SvD 20/12 ClearinghouseSvD 20/12 DN 20/12 SvT 20/12 FIB-KulturfrontCornucopia DN 16/12SvD 16/12 Michel Chossudovsky 14/12SvD II 14/12 Pakistan Observer 16/12 SvD 16/12 SvD 14/12 AB 14/12 Kommunisternas blogg 13/12New York Times 13/12 SvD 16/12 Russia Today 6/12 Turkish Weekly Syrian Perspective DN 11/12 SvD 12/12 Independent USA-bloggen 8 dagar8 dagar 11/12 Globalresearch 8/12 Proletären Flamman 28/11 FredsinitiativetPepprat och Rödgrönt DN 5/12 SvD 5/12 Worldcrunch Russia Today 3/12 Replik i AB 3/12 Einarsprachenvaria Aftonbladet 30/11 Anders Svenssons blogg Ulf Gudmundsson ledare i SvD 1/12 DN 1/12Bilderblogg M Omars blogg Åtta dagar. Stefan Lindgren USA-bloggen Björnbrum SvT om al-Qaida-svenskar Nyhetsbanken Sunday Express 19/11 New York Times 16/11 Folket i Bild Kulturfront Mohamed Omars tal på hans blogg Syriensolidaritets hemsida Stefan Lindgrens blogg New York Times 31/10 Washington Post 1/11 Bill Auken Countercurrents 2/10 Konflikt 27/10 S Hersh i The New Yorker 2007 Aftonbladet – Bildts strategiråd FolkrättsbevakningenDN 12/10Anförande av Rysslands ambassadör

  3 comments for “Röda Malmö, Syrien och jag

 1. 4 maj, 2013 at 09:02

  Apropå eventuell utländsk intervention: Idag rapporterar flera massmedia att Israel bombat i Syrien. Dagens Nyheter skriver ” USA har information om att Israel under de senaste dagarna genomfört ett flyganfall mot Syrien, rapporterade CNN på fredagen. Den uppfattningen har även en republikansk senator, som sitter i senatens försvarsutskott. Enligt tv-kanalens källor finns hemligstämplad uppgifter om att attackerna genomfördes på torsdagen eller fredagen. Under dessa dagar ska också ett flertal israeliska stridsplan ha flugit över libanesiskt luftrum, även om en av källorna inte kan bekräfta att samma plan var inblandade i den nu aktuella attacken mot syriska mål.”
  (http://www.dn.se/nyheter/varlden/usa-medier-israel-bombade-syrien).

  Förra anfallet av Israel mot Damaskus för ett par månader blev aldrig utrett av FN, vilket säger en del om FN.

  (Eventuella kommentarer släpps fram senare i eftermiddag pga. utflykt några timmar).

 2. Martin Kullberg
  6 maj, 2013 at 14:09

  Jag läser en del trottebloggar och har följt dem några år. Men jag måste säga att det verkar som om entusiasmen har avklingat lite för bombvänstern sedan Libyen. Vissa skriver mindre om upproren andra har lämnat rörelsen desillusionerade.

  Man kan kanske förstå entusiasmen, ett folkligt uppror, vilket det kanske var, men är det anarkins ursprung som avgör vad resultatet blir? Nej, det beror på vilka opportunister som har resurser att göra något av den kaotiska situationen, det är det viktiga. Men bombvänstern stirrar sig blinda på det trasproletariat som låtit sig rekryteras i ett uppror, glömmer eller blundar helt för att dessa individer (för det är individer) inte har resurserna att utnyttja kaoset. Därför är det organisationerna och de som tillhandahåller dem med resurser som är det avgörande för vad resultatet kommer bli. Skall man ge sitt stöd till något måste slutresultatet ändå vara bättre än status quo, eller?

  Men jag tror deras entusiasm kommer att fortsätta avta, eller så kommer de snart bara vara ett bunkergäng entusiaster.

  Follow the money!

 3. 6 maj, 2013 at 14:41

  Ja, förhoppningsvis. Det är aldrig fel att ändra uppfattning när fakta och erfarenheter visar att man tänkt fel – vem har inte gjort det? I motsats till Röda Malmö har bloggen Kildén & Åsman, mycket närstående Röda Malmö och Socialistpartiet, publicerat en kommentar av mig med ungefär samma innehåll. Bra publicerings policy av dem! Jag har ett klart kommande blogginlägg till angående Röda Berget, Syrien & Israel och jag.

Comments are closed.