Vad är demokrati? – Robespierre, Jan Myrdal och Annika Ström Melin i farten


Uppfattningarna om Robespierre är högst delade. Jag kan inte mycket om Robespierre men tillåter mig ändå några reflexioner: På Wikipedia kan man läsa ”Bland Robespierre mest progressiva åtgärder kan nämnas 1793 års deklaration av de mänskliga rättigheterna, införandet av obligatorisk och gratis skolgång 1793 samt slaveriets avskaffande i kolonierna (Robespierre hade tidigt motionerat för att allmän rösträtt skulle gälla för alla manliga franska medborgare). Han arbetade enligt egen utsago för ett fritt, jämlikt och demokratiskt Frankrike, uppbyggt enligt Jean-Jacques Rousseaus skrifter, främst Contrat Social. Robespierre var den förste ledande politiker som officiellt betecknade sig själv som demokrat.”
Robespierre images

”Robespierre tillhörde de personligheter som varmast stött den republik som utropades 22 september och höll i januari 1793 ett passionerat tal vid kung Ludvig XVI:s rättegång avslutat med orden Ludvig borde dö hellre än 100 000 rättfärdiga medborgare. Ludvig måste dö, så att nationen kan få leva.”Han var i praktiken Frankrikes ledare med diktatorisk ställning under c:a ett års tid, under den tid då ”Skräckväldet” (namn använt av bl.a den franska revolutionens motståndare) rådde.
Wikipedia: ”Försvar mot inre och yttre kontrarevolution var Skräckväldets motivering. Under det år då skräckmännen satt vid makten avrättades i Paris mellan 1660 och 4000 människor med giljotin, uppgifterna går brett isär. Främst avrättades människor ur det tredje ståndet. Men alla dömdes inte till döden i revolutionsdomstolen (Le Tribunal révolutionnaire), en fjärdedel frikändes. När det yttre hotet mot Frankrike lättade under sommaren 1794 försvann den officiella motiveringen för Skräcken. Skräckmännen avslutade själva sin regim genom en statskupp mot Robespierre, Thermidorkrisen. Robespierre avrättades den 28 juli 1794.”
Justitia 1 90px-Statue_of_Themis

Nu har Robespierre aktualiserats. Skälet är att Annika Ström Melin i DN på ledarplats nyligen kritiserat att Jan Myrdalssällskapet beslutat tilldela årets Robespierrepris till Gabriela Pichler ”för hennes regiarbete med den första långfilmen ”Äta, Sova, dö”. Filmen lyfter fram arbetslösheten i Sverige, särskilt med tyngdpunkt på ungdomars förhållanden. ”Äta,sova,dö” är en både gripande och angelägen film om unga människors utsattshet samtidigt som den inger en känsla av hopp och framtidstro – juryns motivering.
Jan Myrdal untitled

Annika Ström Melin i DN kritiserar Myrdalssällskapets beslut. Hon skriver i DN att ”ingen som känner hur iskallt Robespierre lät skicka tiotusentals oskyldiga människor i döden (enligt Wikipedia var det högst 4000, och hur vet Melin att de var oskyldiga?) kan vilja ta emot ett pris i hans namn?” Jan Murdal informerar på sparsamt utrymme i DN att ”Robespierres formuleringar om de mänskliga rättigheterna är grundläggande för de liberala/socialdemokratiska ”välfärdssamhällena” efter andra världskriget.”

Skräckvälden”Robespierre och hans använde avrättningar som ”medel” för att försvara vad de ansåg vara ”fritt, jämlikt och demokratiskt Frankrike”, där deklarationen om de mänskliga rättigheterna, obligatorisk skolgång och slaveriets avskaffande var viktiga delar, men ”metoden” var inte bra.
England, Frankrike och även USA använde kolonialisering och ett ofantligt mycket mer omfattande och dödande för att bevara slaveriet och för att lägga under sig stora delar av jordklotet för att en liten grupp skulle berika sig i det egna landet.
Vem har hört talas om ”skräckväldet” under Disraeli, Gladstone och diverse ledare i dessa länder, eller om skräckväldet i Irak och kanske en miljon dödade under USA:s marionettregering? Eller om de 1-3 miljoner dödade i Sydostasien efter USA:s angreppskrig? Eller efter den USA-stödda statskuppen av Pinochet i Chile 1973? Och Obamas ”tisdagsmord” med drönare? Statskupperna i Honduras och tidigare stöd till contras med tiotusentals dödade unde USA:s neokoloniala styre via ombud, och dödande via ombud i ”unconventional warfare”?
Och i USA har Bush- och framfört allt Obama-administrationen på olika sätt inskränkt de demokratiska rättigheterna, vilket påtalats av juridiskprofessorn Thurley m.fl (se tidigare blogginlägg om detta här).

Annika Ströms Melins dubbelmoral.
I sitt svar till Jan Myrdal berör Annika Ström Melin inte med ett ord Robespierres viktiga bidrag då det gäller arbetet med mänskliga rättigheter. Hon står fast vid sin kritik.
Om det fanns minsta konsekvens i Melins ståndpunkt borde hon med stor kraft vända sig mot dagens exempel på skräckvälden, med största kraft angripa USA:s folkrättsvidriga utrikespolitik. Hon gör inte det. Hennes kritik av Jan Myrdalssällskapet Robespierre blir därför enögd (milt uttryckt), hennes argumentering för demokrati ihålig och eventuella tårar blir krokodiltårar.


i Andra om: , ,, , , , , ,

Jan Myrdalssällskapet Annika Ström Melins ledare Myrdals svar på Jan Myrdalssällskapets hemsida Leninpriset AB Jan Myrdals blogg Peppreat och rödgrönt

Democracy NowFree political Org. SvD 27/1 Jonathan Turleys blogg SKP-blogg Democracy Now Kriminalvårdsstatistik DN 7/2 Med örat mot rälsen Henrik Alexandersson Nyhetsbanken SvD om Kuba 26/11 Svenssonbloggen Kommunisternas blogg Anarkia FIB-Kulturfront. DN stoppas text om Gaza Dagens ekot om Arne Modig på Kuba Aftonbladet 2008 om mordförsök på Castro SR SvD1 SvD2Aftonbladet.se Expressen SvT Flamman Proletaren Svensk-kubanska

  8 comments for “Vad är demokrati? – Robespierre, Jan Myrdal och Annika Ström Melin i farten

 1. NSUN
  22 februari, 2013 at 18:25

  ”skräckmännen satt vid makten avrättades i Paris mellan 1660 och 4000 människor med giljotin”
  Svenska Wikipedia har onekligen en MYCKET förädisk formulering, varför räknar de inte med de i Paris som avrättades på annat sätt än giljotin? Varför räknas inte alla de som avrättades utanför Paris?

  ”Robespierre lät skicka tiotusentals oskyldiga människor i döden (enligt Wikipedia var det högst 4000, och hur vet Melin att de var oskyldiga?)”
  Tar man med alla som avrättades under Skräckväldet, inte bara de som giljotinerades i Paris, blir siffran från Wikipedia över 40000. Där framgår det också att politiska meningsmotståndare avrättas, missnöjda, osv, med stor godtycklighet. Skräckvälde käns som en klockren benämning.

  ”sitt svar till Jan Myrdal berör Annika Ström Melin inte med ett ord Robespierres viktiga bidrag då det gäller arbetet med mänskliga rättigheter”
  Gäller det andra blodtörstiga tyranner också? Skulle man använda samma måttstock användas på alla historiska personer skulle många av dagens diskutioner se annorlunda ut…

  • 22 februari, 2013 at 23:43

   En svaghet i min beskrivning är att jag har ofullständig kunskap och inte studerat olika källor och frågan närmare. För mig var det i sanningens namn okänt, innan jag beslöt mig för att försöka skriva ett blogginlägg, att Robespierre var den kanske förste att söka formulera mänskliga rättigheter. Jag var kvar i skoltidens beskrvningar som jag kommer ihåg ganska väl.

 2. 22 februari, 2013 at 23:03

  Historia är viktig, därför är det bra att du skriver om Robespierre och tidigare om Paraguay och andra historiska händelser. Mer sånt!

  • 22 februari, 2013 at 23:48

   Gärna, men det tar tid att förbereda! Jag har alltid varit intresserad av historia, hade högsta betyg (A) i många år, men ack så mycket viktigt man inte lärde sig, och så många viktiga detaljer man lärde sig i onödan. Var har jag/man för nytta av att även nu ganska väl kunna rabbla upp överenskommelserna i Westfaliska freden 1648 eller veta att Innocentius III var påve 1198-1216 (om jag minns rätt)? (Innocentius III var en av de största påvarna och hans sätt att ta itu med katarerna är ”intressant”).

   • Erik Jonsson
    24 februari, 2013 at 18:11

    Anders, dessa årtal är ju jätteviktiga hållpunkter för kunna orientera sig i historien. Om man inte har årtal i huvudet så blir historien en enda gröt. Det är något skumt med hatet mot att lära sig saker utantill.

    • 24 februari, 2013 at 22:15

     Ja, att kunna årtal skadar inte. Vår historieundervisning var fylld av årtal, som jag lätt lärde mig, och som gör att jag har en hygglig kronologisk bild av skedena. Jag menar att historietolkningen var ensarta då det gäller värderingar -borgerlig historietolkning. Vi lärde oss vilken demokrati USA, inget om Sovjets avgörande roll i andra världskriget etc etc.

 3. Jan Wiklund
  24 februari, 2013 at 14:03

  Nu finns det väl ändå gränser för vad man kan anklaga enskilda
  människor för.

  Den hittills bästa beskrivning jag har sett om den franska
  revolutionens rent politiska sida (dvs vad som hände i
  nationalförsamling och konvent) är Norman Hampsons A social history of
  the French revolution. Där framgår det mycket klart hur skräckväldet
  växte fram som en sorts terrorbalans – folk blev allt räddare för att
  andra skulle ta livet av dom och var och en försökte förekomma ”de
  andra”. Inga lagar gällde längre och det var Sauve qui peut som gällde.

  Robespierre kan inte på något sätt ensam lastas för detta. Och, för
  all del, han var inte helt oskyldig heller.

  Snarare kan man se terrorväldet som ett exempel på vad som händer när
  ingen organisation längre finns. De franska revolutionsmännen var ju
  extremt fientliga mot all organisering utanför staten, och förbjöd
  bland annat fackföreningar eftersom dessa ansågs som konspirationer
  mot det allmänna bästa. Bara ”individen” gällde. Att individerna då
  började se alla andra som fiender säger sig snarast självt…

Comments are closed.