Regeringen sysslar med korruption och inblandning i annat lands inre angelägenheter.Reinfeldt och Bildt images

En stor nyhet är att den svenska regeringen via ambassaden i Bernförsökt att påverka den kommande folkomröstningen i Schweiz i projektet Bruttolista Ab Sverige, känt även av statsminister Reinfeldt. Visst är det en oacceptabel inblandning i ett annat lands inre angelägenheter. Därom råder knappast någon tvekan. Ingen protest har hörts från Socialdemokraterna, förstås. Och utrikesminister Carl Bildt och handelsminister Eva Björling saknar närmare kännedom om saken. men tycker att den svenska ambassadens insatser i samband med affären och naturliga och bra. Förre Rysslandsaffären Sven Hirdman, känd för en bra linje i NATO-frågan, tycker att det är bra att Sverige försöker påverka opinionen, då en försäljning av JAS Gripen kan innebära att landets regering och medborgarna får tillbaka en del av alla miljarder som satsats på JAS Gripen. Ja-sidan (som stöds av den svenska regeringen) vill tona ned det hela, medan Nej-sidan tar politiska poäng av händelsen. Kanske medför regeringens insatser att JS-försäljningen spricker – vi får väl se.
JAS Gripen images

Den stort uppslagna affären är egentligen alls inte överraskande. Korruption och mutor är en integrerad del inte bara inom vapenindustrin utan i kapitalismen som sådan. Låt mig bara ge några exempel jag kommer på

* För snart 30 år sedan spelade mutor en viktig roll då Bofors fick en stor order på 8 miljarder kronor av Indien.
* Asfaltskartellen i NCC och andra bolag
* Telia-affären med mutor i Vitryssland
* Hästköttsskandalerna.
* Mutorna i Göteborg
* Muthärvan i Falun förra veckan, vilket inte hindrade att en av de mutdömda strax fick en chefspost i Norrtälje. Hur rutten är den offentliga moralen och etike kan man undra.

Förra veckan kom en rapport som visade att ”Korruptionens omfattning i EU är hisnande” enligt en artikel i Göteborgsposten av EU-kommisionären Cecilia Malmström. Sverige är dock ett av länderna med minst problem enligt denna undersökning, men alla uppgifter tyder inte på det. ”Men 18 procent av svenskarna känna någon som har tagit emot en muta, att jämföra med EU-snittet på 12 procent.”

Minst motsvarande 1000 000 000 000 (tusen miljarder) kronor används i korruptionen. Inte svårt att tänka sig bättre användning av pengarna inom EU. Drygt 20 miljoner är arbetslösa, och allt är visst inte bra i länder som Grekland och Spanien, och i rika Sverige upplever man ”problem med tiggare”
EU-frågetecken imagesCAS1TWS5

* Mer än tre fjärdedelar av EU:s medborgare håller med om att korruptionen är utbredd i deras hemland.
* Fyra av tio företag i EU anser att europeisk korruption är ett hinder för att göra affärer.
* Fyra procent av européerna har ombetts eller förväntats betala en muta under det senaste året.

Cecilia Malmström skriver ”EU-kommissionen uttrycker oro över att det fortfarande går att lämna anonyma bidrag till svenska politiska partier. Sverige bör överväga att införa ett förbud mot sådana, på såväl nationell som regional och kommunal nivå.”

* I EU:s nära partner på olika områden USA är valen helt i händerna på Kapitalet. Kongressmän har stora inkomster från olika uppdrag åt olika företag. Expresident Carter menar till och med att USA inte längre har någon demokrati.

Det finns skäl att vidga perspektivet. Medveten produktion av sämre varor än nödvändigt är vanligt enligt ett chokerande, förbisett TV-program våren 2013. Ralph Nader rapporterade om detta i USA för decennier sedan. Genom att produkterna tillverkas för att kortlivade kan produktionen, försäljningen och BNP ökar liksom miljöförstöringen.
Detta är väl ett slag korruptionsrelaterad lurendrejeri, eller va..??

Fusk inom läkemedelsindustrin.

1. Läkemedelsindustrin ger skev rapportering ”Det är ett stort bekymmer när man bara presenterar den positiva data man har kring sina preparat. Det kan bli vilseledande för den som har till uppgift att komma med rekommendationer kring vilka läkemedel som ska godkännas och inte”, säger Axel Haglund, psykiatriker på S:t Görans Sjukhus i ett SVT-program i våras. I sex studier visade sig det antidepressiva läkemedlet Reboxetin/Edronax inte vara bättre än sockerpiller.

2. Prövningar som finansierats av industrin ger oftare positiva resultat enligt det ansedda forskarnätverket Cochrane

3. Läkare som kommit i kontakt med läkemedelsindustrin akriver oftare än andra läkare ut dyrare originalläkemedel i stället för billigare identiska läkemedel enligt en studie i den högt rankad vetenskaplig tidskrift (JAMA).

4. Läkare som erbjudits gratis mat och dricka på jobbet av läkemedelsbolag (vilket var mycket vanligt i Sverige) skrev oftare ut för patienter och skattebetalare dyrare originalläkemedel.
Sedan några år har reglerna skärpts för kontakten mellan läkemedelsindustrin och läkarkåren, och det är bra.

Detta är några exempel på hur kapitalismen indirekt påverkar evidensbaserad medicin, och ibland människors moral.
Drivkraften i kapitalismen är kapitalackumulation och största möjliga vinst. Då är mutor, korruption, vilseledande reklam, låga löner, så få anställda som möjligt, skattefiffel, och nonchalans inför miljöproblem en fördel. Statistik visar att ett fåtal aktörer dominerar alltmer inom så gott som alla brancher – en koncentration som snedvrider konkurrensen.

I dessa OS-tider påminns man om att mutor är ett stående inslag då olika städer konkurrerar om OS. Och korruptionen i Sotij har också uppmärksammats

* Tyvärr finns nu all anledning att påminna om korruptionens släkting dopnings-fusk.

”Uppdrag granskning” presenterade i slutet av februari 2013 starka belägg för bloddopning även inom längdskidåkning, och menar att framstående nordiska skidåkare med stor sannolikhet ägnat sig åt detta. Strax innan avslöjade Lance Armstrong, ”världens främste cyklist genom tiderna” att han sysslat med bloddopning, liksom andra framstående cyklister. Den rätta benämningen är nu ”världens främste bland bloddopade cyklister genom tiderna”.

* Förra året kom beskedet att många toppmatcher i fotboll i Europa varit uppgjorda. Svenska Dagbladet skrev ”Mer än 600 uppgjorda fotbollsmatcher, bland annat i Champions League och VM-kval. Över 400 domare och spelare inblandade. Det är delar i den gigantiska spelskandal som nu avslöjats av europeisk polis.”
Lance armstrong untitled

Vad bör göras?
Det är viktigt att satsa än mer på att avslöja fusk inom bl.a idrott, industri och kommuner. Människors moral påverkas som regel av de samhälleliga värderingarna och produktionssystemet. Inom kapitalismen som bygger på att ett fåtal tjänar mycket på andras arbete och sedan använder pengar utan demokratisk insyn kan fusk, mutor och vilseledande reklam ge favörer. Detta är för mig ett av flera skäl för att tala för ett annat samhällssystem i världen.(PS. Detta innebär inte att dopning och mutor förekommit i socialistiska stater av olika schatteringar).

Jag tror att mänskligheten behöver ett annat, demokratiskt ekonomiskt system där vi gemensamt och planmässigt kan utnyttja jordens resurser nu och för framtiden. Detta innebär inte planhushållning i diktatorisk form, utan en kraftig utvecklad demokratisk form av ekonomi, där kreativitet givetvis också ska belönas. Då kan vi snabbt få bort fattigdomen och reellt ta itu med miljöfrågorna, samt minska incitamenten för korruption. En socialisering innebär att befolkningen runtom i världen via valda representanter får kontroll över våra gemensamma tillgångar, en förutsättning för rättvis och rationell användning av dessa.
Kapitalistiska pyramiden imagesCAFVRVSE

Beredskap kan finnas
I en opinionsundersökning 2009 av BBC World Service med 29 000 svarande i 27 länder menade endast 11 % att kapitalismen fungerade väl och att ökad reglering inte var en bra idé. I en aktuell undersökning uppfattade 40 % av tillfrågade i ett representativt befolkningsurval i USA ordet ”capitalism” som negativt (medan 60 % såg negativt på ordet ”socialism). (http://www.politico.com/news/stories/1211/70926.html (”Capitalism is on the decline in America -at least the word is”).


intressant.se, , , , , , , , , , , , , , , , , ,, , ,, ,

DN 12/12 Lasses blogg 12/2 Göteborgsposten C Malmström 3/2Sv>D 3/2 Bilderblogg 3/2DN 4/2 DN 15/7 DN1Gay och Powell förklara sig DN 15/7 SvD 27/2DN 28/2 DN hästkött DN Uppdrag granskning 27/2Bilderblogg AnnarkiaSvenssonbloggen 28/2 Annarkia SvT SvD 5/2 Cochrane – om hälsoundersökningar BilderbloggCochrane Dagens Medicin 12/12Cochrane-rapporten SvT Uppdrag Granskning 12/12 Expressen 12/12 Ab 12/12 Bilderblogg DN 12/12 Svd 12/12 AB 12/12 DN 20/9
SvD 20/9 Aftonbladet 20/9 Expressen 20/9SvT 20/9DN 7/9 SvD 7/9 Aftonbladet Expressen 7/9
SvT 7/9
Sveriges Radio 7/9 DN 6/9 , Occupy Wall Street 4/9 ,SvD 6/9 , Expressen 6/9 , Aftonbladet 6/9 , SvT 6/9 , Sveriges Radio 6/9 , DN 2/9 , Aftonbladet 2/9 , SvD 2/9 ,
Observer BBC undersökning 2009 Läkartidningens arkiv

  15 comments for “Regeringen sysslar med korruption och inblandning i annat lands inre angelägenheter.

 1. Jan Wiklund
  13 februari, 2014 at 12:50

  Det intressanta är hur kapitalismen på 1800-talet kunde utvecklas samtidigt som korruptionen minskade. Man var nämligen angelägen om att ta vinden ur seglen för de revolutionära rörelserna på något vis, och i detta syfte var det viktigt att upprätta okorrumperade myndigheter.

  Sättet att göra detta var att skapa anti-kommersiella regler för myndigheter, en skyddad sfär där affärslivets regler inte fick gälla. Se http://www.tidskriftenarkiv.se/index.php/hem/article/view/2000-6217.1.1

  Nu när murarna mellan business och myndigheter monteras ner får man förstås ökad korruption som ett brev på posten. Det som saknas är de revolutionära rörelserna som tvingar överheten att bli seriös.

 2. Peter Grafström
  14 februari, 2014 at 04:45

  En annan vinkling än Jan Wiklunds kommer från höger:
  Teapartyideologen Gary North pratar om att korruptionen (i England) minskade under en period på 1800-talet pga verkligt fri marknad utan inblandning från staten.
  Mutor lönade sig inte eftersom statens tjänstemän var helt maktlösa.

 3. Thomas Åkerblad
  14 februari, 2014 at 18:35

  ”Visst är det en oacceptabel inblandning i ett annat lands inre angelägenheter. Därom råder knappast någon tvekan.”
  Tror du är ganska ensam om att tycka så. Tycker det känns helt naturligt ifall svenska myndigheter försöker stödja svenska exportansträngningar genom att hjälpa till och skapa en positiv Sverigebild.
  T o m den radikale s-bloggaren Röda Berget skriver så här: http://rodaberget.wordpress.com/2014/02/12/naturligt-att-ud-stottar-saab-vid-forsaljning-av-jas-till-schweiz/
  När man läser de schweiziska texterna verkar det mest vara en storm i ett vattenglas. Självklart hugger Gripen-motståndet genast men det är knappast så intressant.
  http://www.tagesanzeiger.ch/schweiz/standard/Schweden-soll-Maurer-heimlich-im-Abstimmungskampf-helfen/story/20152545
  Eller som Ueli Maurer själv uttrycker det: ”«Wir haben einfach überlegt, wann Schweden in der Schweiz ohnehin präsent ist und ob man das für eine Gripen-Präsentation nutzen kann.» Und wenn er richtig informiert sei, sei ein Besuch der Kronprinzessin ohnehin vorgesehen.”

 4. 14 februari, 2014 at 19:17

  Håller med dig Thomas (!) i att det är naturligt att säljaren försöker framträda i positiv dager. I detta fall avbröt Saab stödet till Ja-sidan – man tyckte tydligen att man gått för långt, åtminstone då uppgifterna blev offentliga. Man drog sig tillbaka med Ja-sidans stöd. Jag tar mig före att försöka vidga perspektivet

 5. 15 februari, 2014 at 20:27

  Det är bra för Sverige.

  • 16 februari, 2014 at 10:10

   Idag meddelar nyheterna att det politiska parti som lett Ja-sidan inför folkomröstningen har hoppat av på grund av den svenska inblandningen. (Kanske fanns även andra skäl). Bra för den regeringsstödda svenska kampanjen?

   I artikeln nämns fler exempel på kända korruption och mutor, bland annat i Sverige. De okända vet vi inget om. Vill vi ha sådant i vårt samhälle, i världen? Är det nödvändigt? Kan inte mänskligheten få till en bättre ordning?

   • Christian
    16 februari, 2014 at 11:34

    ”Kan inte mänskligheten få till en bättre ordning?”

    Nej för mutor, korruption och fusk har inget med kapitalismen att göra. Korruption och fusk var oerhört utbrett i det kommunistiska östeuropa och är det fortfarande in kommunistiska länder som Kina och Nordkorea vilket inte borde vara fallet om korruption och fusk orsakas av kapitalismen. Korruption och fusk har förekommit i alla samhällen i tusentals år, långt innan kapitalismen etablerades för drygt 300 år sedan i England, vilket inte borde ha varit fallet om kapitalismen orskar korruption och fusk. Sammantaget finns det inget i det empiriska materialet som ger stöd att påstå att kapitalislem skulle vara orsaken till korruption och fusk. Snarare tvärt om.

 6. 16 februari, 2014 at 14:47

  Du svarar inledningsvis tämligen tvärsäkert. Säkert fanns de korrupton och fusk i Östeuropa också. Omfattningen känner jag in till, och du anför inga belägg för ditt påstående om detta. Nu är detta historia.
  Vi har en hel dominerande kapitalism att ta ställning till,med en sannolikt ökande korruption och mutor. Är det bra? Den påstådda konkurrensen på lika villkor till kundernas bästa sätts då åt sidan, liksom den gör att den statistiskt väl belagda monopiliseringen i så gott som alla branscher inom ekonomin. Detta beskrivs ganska ingående i kapitel 2 i boken ”USA som världspolis” som presenteras på denna bloggsida.

  Hur man ställer sig till frågan om korruption och fusk har att göra med ens människosyn och ens syn på historien. Varför ska inte mänskligheten kunna etablera ett bättre samhälle, en mer demokratisk ekonomi? Så tyckte fransmän år 1789 och många invånare i den engelska kolonin i Nordamerka i mitten av 1770-talet. Det blir ingen promenadseger, då det finns en liten, liten men mycket stark grupp som gynnas av det nuvarande systemet.

  • Christian
   16 februari, 2014 at 23:29

   Man kan svara självsäkert när man har 300 år av empiri i ryggen. Fakta nummer 1. Länder som Sverige som har valt kapitalismen har upplevt en oerhörd ökning i välstånd. Fakta nummer 2. Länder som har experimenterat med socialism/kapitalism har upplevt fattigdom och fått se hur avståndet till kapitalistiska länder ökat. Slutsats: kapitalismen är överlägsen socialismen.

   • 17 februari, 2014 at 21:43

    Man kan inte självklart göra sådana jämförelser:
    1. Kapitalismen i Sverige och andra länder upplever väldig problem, som sannolikt kunde ha varit mindre med ett annat, bättre och mer deomkratiskt ekonomiskt system. Att stirra sig blind på brister i de första försöken till realsocialism i mycket fattiga länder som enda alternativ måste vara fel.
    Frågan är väl – hur ska ett bättre ekonomiskt system se ut?

    Kapitalismen utmärks sedan många år av:
    -minskande sysselsättning;
    -ökad arbetslöshet;
    -ökade ekonomiska klyftor etc (se blogginlägget nyligen om ökad fattigdom och rikedom i Sverige)
    -f.a. den mogna kapitalismen genererat allt fler djupa ekonomiska kriser, som ofta drabbat utvecklingsländerna;
    -kriserna har medfört att enormt stora belopp från medborgare, som ej orsakat krisen, jämte inflationsdrivande nytryckning av sedlar, används för att söka rädda ett sjukt system (USA, Grekland, Italien etc);
    -1/3 av jordens befolkning lever i fattigdom (FN Human Development Report 2010);

    -skuldsättningen hos enskilda och hos många ledande ekonomier ökat under senare år. -USA har med stöd av f.a. G7 kunnat använda IMF och Världsbanken för att motverka och störa ekonomisk utveckling i fattiga länder, och ibland sko sig på andras, svagares bekostnad;
    -ekonomiska spekulationer avgjort bidragit till höga matpriser och svält;

    -Under den (begränsade) återhämtningen av ekonomin mellan 2008 och 2010 fram till 2010 (=tog) den rikaste 1 % av invånarna i USA 93 % av ökningen av nationalinkomsten, medan motsvarande siffra under den ekonomiska boomen under åren fram till 2008 var 65 %.
    -Under de senaste 3 decennierna ökade reallönen med 15 % för de 90% i botten, med 150 % (10 gånger mer i relativa termer, och mycket mer i dollar) för den rikaste 1 % och 300 % för den rikast 0,1 %.
    -Inkomsten efter skatt för den rikaste 1 % var år 2007 1,3 miljoner dollar för den rikaste 1 %, 73 gånger mer än för de fattigaste 20 %.
    Det är begränsad inkomströrlighet – påståendet att USA är möjligheterns land är en myt ”There is little income mobility – the notion of America as a land of opportunity is a myth”(Nobelpristagare J Stiglitz).
    -1970 motsvarade den inhemska skulden i USA 100% av dåvarande BNP, medan den år 2007 uppgick till 346 %. Hushållens skulder ökade under samma tid från 0,5 biljoner US Dollar till 13, 8 biljoner, vilket motsvarar 100 % av BNP år 2007.

    Möjligheterna till högre utbildning i USA beror till stor del på föräldrarnas inkomst. Studenter från fattiga hem som är duktiga i skolan har mindre sannolikhet att ta examen i college än studenter från rika hem som har sämre betyg.
    -Om de ändå tar examen har de sämre möjligheter på arbetsmarknaden än studenter från rika hem som har sämre studieinsatser.

    2. De socialistiska länderna har utvecklats olika, vissa mycket framgångsrikt under vissa perioder. Det fattiga Sovjetunionen blev på drygt 30 år världens andra supermakt, trots att man förlorade 15 % av sin befolkning (över 20 miljoner) i andra världskriget, medan USA förlorade 0,2 % (300 000), och trots förtryck. Kina startade på ungefär samma enorma fattigdomsnivå som Indien 1949 men utvecklades mycket bättre. Medan den förväntade medellivslägden mellan 1960 och 1980 ökade med 10 år i Indien var ökningen 30 år i Kina, för att ta ett exempel. (Källa:Världsbanken, World Development Indicators, 2007).

    * Din slutsats kan inte dras.

    • Christian
     17 februari, 2014 at 23:49

     Jag hade utan problem enkelt och sakligt kunnat bemöta alla dina argument, men då det hade gjort kommentaren oerhört lång så väljer jag bara att kommentera några få delar mycket kort.

     Alla ekonomiska system genomgår större kriser ungefär en gång vart 40 år. Den mycket aktade Lunda professorn Lennart Schön beskriver detta i flera böcker. Kan varmt rekommendera ”tankar om cykler” och ”en modern svensk ekonomisk historia” För övrigt var det många som efter kriserna 1890,1930 och 1970 också sa att ”nu är kapitalismen slut” Vi har nu facit och vet att kapitalismen efter alla dessa kriser har kommit tillbaka starkare än någonsin och leverarat ökat välstånd. Samma sak kommer hända denna gång.

     Att skulderna ökar är inte ett problem för världen då för varje skuld finns det alltid en fordran så skulderna kommer alltid vara lika med tillgångarna på jorden.

     Inflationen i västvärlden är mycket låg, mellan 0-2% per år. Till skillnad mot andra länder så som Venezuela som har en inflation som är nästan 10 gånger så hög (över 10% per år).

     Det pågår visserligen en diskussion i den akademiska världen om/hur kapitalismen skall regleras, men det är ingen som för en seriös diskussion om att avskaffa kapitalismen. Jag skulle gissa på att om du åkt runt på svenska universitet och på fakulteterna för ekonomisk historia, nationalekonomi, företagsekonomi, historia och statsvetenskap och frågat alla professorer/doktorander där om de tycker det vore en bra idé att avskaffa kapitalismen hade 99% av dem svarat nej.

     Min fråga blir då naturligt till dig är det så att hela den akademiska världen i Sverige är i maskopi med USA i syfte att undanhålla information från medborgarna? Eller är det så att trots att många av dessa professorer ägnat större delen av sina vuxna liv åt att forska kring frågor som dessa så menar du att du har större kunskap inom dessa områden än vad de har?

     • 18 februari, 2014 at 09:15

      De återkommande kriserna i den kapitalistiska ekonomin, nu oftare och större, är ett allvarligt svaghetstecken. Marx påtalade dessa kriser för 150 år sedan. Enorma värden förstörs vid återkommande tillfällen, åtföljda av stort mänskligt lidande.
      Varför ser många ekonomer av olika schatteringar den ökande skuldsättningen som problematisk? Samband med husbubblor? Politiska kriser i USA? Är det bara spel för gallerierna?

      Ja visst är det tragiskt att nästa hela den akademiska världen av ekonomer står oförmögna att formulera alternativ till kapitalismen, eller ens bra reformförslag.

      • Christian
       18 februari, 2014 at 20:31

       Det beror visserligen vad man lägger i begreppet ”större”, men jag skulle ändå vilja påstå att det saknas fog för att kriserna skulle vara värre nu än tidigare. Visserligen påverkas fler människor idag än för 100 år sedan, men det beror enbart på att den ekonomiska integrationen har ökat mellan länder via handel och dylikt. Väljer man istället att mäta krisernas styrka genom BNP-bortfall och arbetslöshet var krisen på 1930-talet betydligt värre än den idag. För övrigt beror dagens kris inte på valet av ekonomiskt system utan av valet av monetärtsystem. Hade världen stannat kvar vid guldmyntfoten hade vi sluppit många av dessa problem.

       Många ekonomer pekar på att höga skulder i ett land är problematiskt för landet i fråga. Dock finns det väldigt få ekonomer som talar om skulder som ett problem i allmänhet.

       Hur kan det komma sig att trots det finns tusentals professorer och doktorander i Sverige som inom en mängd olika områden forskar kring frågor har ingen lyckats hitta ett alternativ till kapitalismen. Kan det bero på att slutsatsen av alla dessa människors arbete är att trots alla brister så är ändå kapitalismen det bästa systemet? Eller beror det snarare på att alla akademiker är del av den amerikanska globala konspirationen? Eller beror det på att alla dessa professorer och doktorander är underlägsna dig när det gäller kunskap?

 7. Peter Grafström
  17 februari, 2014 at 00:25

  Det här sättet att agera från Sveriges sida tyder på att de inte är så vana att påverka på det sätt som skulle ha uppfattats mer stilfullt. Dvs de är amatörer på propaganda.
  De som är skickliga på propaganda är också de värsta imperialisterna.
  Man kan ju undra hur mycket konkurrenternas spioner har spelat en roll i hur det förlöpt, eller om de bara fumlat av egen kraft.
  Mediamanipulation är ett sätt att framkalla stormar i vattenglas.
  Schweizarna är ett unikt folk. De lär vara tungt beväpnade och beredda att sälja sig dj-vligt dyrt om någon ger sig på Alplandet. Tre språk talas naturligt. Kanske borde Europas huvudstad ligga där om Schweiz vore med i EU. Om Schweiz och Sverige och Finland och andra icke Nato- medlemmar samarbetade mer skulle det kanske gå att påverka andra att tillsammans bilda en ny allians och stänga ner Nato. Märkligt att Gorbachev inte krävde att östtysklands frihet kopplades ihop med ett lämnande av Nato.

 8. Peter Grafström
  26 februari, 2014 at 11:25

  Christian säger ovan att han utan problem skulle kunnat bemöta alla Anders påståenden enkelt och sakligt.
  Men det Christian säger om ekonomiska cykler som empiriskt bara inträffar, är den typen av vanföreställningar som sprids via den akademiska världen. Enstaka mer trovärdiga akademiska ekonomer förekommer i Usa som ärligt säger till studenterna att inget i era läroböcker talar om hur verklighetens ekonomi fungerar.
  De stora krascherna är iscensatta av de ledande finansmännen. Kraschen 1929 var omsorgsfullt planerad av centralbankschefer med Norman Montague i spetsen. Och detta var ett led i planeringen för att framkalla motsättningar i Tyskland, stärka fascismen och driva fascister i krig mot Sovjet.
  Att tro att de ekonomiska cyklerna bara inträffar är att underskatta finanseliternas intelligens. De får en del av sina profiter just genom att driva produktiva företag till konkurs och köpa dem billigt. Samtidigt drivs de drabbade och deras eventuella anställda ut i arbetslöshet och då kan finanseliten konfiskera de alltför högt belånade bostäderna. Ingenting tyder på att krisen 2008 var mindre planerad. Det är detta som gör att det finns en motsättning mellan medelklassen och finanseliterna, som bla gör att eliterna vill avväpna befolkningen.

Comments are closed.