Rädda svensk kärnkraft!


OBS! Detta inlägg är från Jinge. Användarnamnet Anders är fel (tekniskt misstag av Anders).
Olika dysterkvistar dividerar dagligen om hur länge vi kommer att ha tillgång till olja. Nu verkar ändå experterna hyfsat överens om att det rör sig om mellan 30 – 50 år. Det kommer att finnas olja sen oxo, men den kommer att bli orimligt dyr.

Dessa spåmän har som gemensam idé att det framöver kommer att bli kolet som blir den stora ersättaren. Det kommer att bli koleldade elkraftsverk, koleldade värmeverk och mig skulle det inte förvåna om vi kommer att få gengasdriven trafik.. :-)

Nackdelen med fossila bränslen tycks inte finnas på dagordningen, i vart fall inte för USA som väl är det land som skitar ner atmosfären mest med koldioxid och andra växthusgaser.

Energipriserna stiger och stiger trots att man hade lovat det motsatta i och med avregleringen. Och vår renaste energiresurs, kärnkraften, har satts i en alldeles egen strykklass. Om världen i stället kunde bygga sin produktion av energi på kärnkraft skulle vi relativt snabbt få en betydligt renare luft.

Nej avfallsproblemet är inte slutligt löst, men ska man komma vidare i forskningen så vill det till att man inte utarmar de tekniska utbildningarna, utbildningarna av kärnfysiker och liknande.

Vi pratar ibland om att fusionskraften behöver utvecklas vidare. Självklart behövs det. Men hur många högstadieelever idag drömmer om att bli kärnfysiker? När samhällets inställning är att kärnfysiker är nåt som katten släpat in så kommer vi aldrig att få duktiga forskare inom området.

Det finns idag i västerlandet utmärkt väl utvecklad kärnkraft. Om danskarna är rädda för Barsebäck så lägg då ner det. Vi kan bygga 2-3 kärnkraftsverk i Stockholms södra och norra skärgård i stället.

Att göra som (s) är dubbelmoral i den högre skolan. Man lägger ner en kraftkabel mellan Sverige och Finland för att kunna importera finsk kärnkraftsel, och eventuellt oxo rysk. Det vore mycket värt om vårt svenska Vattenfall AB tvingades att tillgodose vårt inhemska elkraftsbehov i stället för att satsa på tysk kärnkraft och polsk kolkraft för våra surt förvärvade slantar..


3 svar till “Rädda svensk kärnkraft!”

  1. Läste i senaste numret av Illustrerad Vetenskap att forskning pågår om att använda väte som energikälla. Rent och riklig tillgång :-)

    utdrag:
    ”Fortsätter vi att konsumera energi i samma takt som idag, tar oljan förr eller senare slut. Oljans efterträdare står dock redo i kulissen: väte. Redan nu ger väte energi åt bilar, datorer och sjukhus, och nya tekniska genombrott gör att väte på sikt är en trovärdig ersättare för kol, gas och olja. Det allra bästa är att väte kan utvinnas ut vatten.
    Av Dan Frederiksen

    nr 15/2004, sidan 30-37”

  2. Ofta när man pratar om kärnkraftens problem så pratar man bara om avfallet…men det finns ett stort problem också när man ska bryta uran och hantera detta. Det är ngt vi slipper i Sverige…men andra får den skiten.