Planerade USA och Israel angreppet på Gaza tillsammans?


Igår publicerade professor Michel Chossudovsky på Globalresearch en tänkvärd betraktelse över Gaza-konflikten. Jag återger den i förkortat skick och noterar med gläde att Hamas erbjudit vapenvila. Enligt massmedia idag är utrikesminister Hillary Clinton inblandad i samtal om vapenstillestånd. Samtidigt är hon förträdare för den makt som av allt att döma planerat Israels attacker mot Gaza. Vad säger ni om det?

”Den västerländska mediekören har beskrivit den israeliska attacken mot Gaza ”självförsvar” som svar på palestinska raketattacker mot Israel.
Rapporter bekräftar att president Obama efter valet 6 November hade beviljat ”grönt ljus” för Tel Aviv. Den centrala frågan avser inte Washingtons stöd utan snarare medverkan av den amerikanska regeringen och militären i planeringen och genomförandet av attacken. Det finns belägg för att operation ”Pillar of cloud” genomfördes och planerades i nära samarbete med Washington. Högt uppsatt amerikansk militär tjänstemän var på plats i Israel dagarna före attacken.

Operationen lanserades den 14 november, exakt en vecka efter det amerikanska presidentvalet och var tänkt att ske oavsett valutgången. Den första åtgärden var riktad mordet på ledaren för Hamas militära gren Ahmed Jabari. Verksamheten har sedan dess utvecklats till allmänna bombningar och planerad markinvasion.

USA-israeliska krigsspel
Månaden före attackerna genomförde USA och Israel det största gemensamma krigsspelet i israelisk historia. Syftet med Krigsspel var att testa Israels luftförsvar mot attacker från Iran, Hizbollah och Hamas. USA: s försvarsminister Leon Panetta besökte Israels försvarsminister i Israel i början av augusti och återvände till Tel Aviv 3 oktober, två veckor innan de USA-israeliska militära övningarna. De militära övningar genomfördes under fyra veckor från 18 oktober och kulminerade med början av Gaza bombningarna (14 november), då krigsspelet övergick i krig ”live”. Man kan uppfatta att ”Operation Pillar Cloud” inleddes med det gemensamma USA-israeliska krigspel för att sedan gå vidare i krig.

Detta krigsspel involverade cirka 3500 amerikanska och 1000 israeliska soldater och koordinerades av generallöjtnant Craig Franklin, USA och Brigadgeneral Shachar Shohat Israel. Det uttalade syftet var att ”skapa” stressituationer ”i Israels luftrum och längs Medelhavskusten för att testa de båda ländernas förmåga att agera mot angrepp från Hamas, Hizbollah och Iran. Krigsspelen övervakades av amiral James G. Stavridis, befälhavare för USA European Command (EUCOM), som uppgav att övningarna syftade till att skapa samverkan vid ett stort omfattande krig i Mellanöstern som skulle kräva att USA ingriper och ger Israel med ytterligare försvar mot missiler. ”(Haaretz, 24 oktober 2012).

Övningarna involverade införandet av Patriot Pac-3 missilsystem över hela Israel. Det kan nämnas att Israel installerat ett nytt anti-raket system stationerad nära den södra staden Beersheba, Israel den 27 mars 2011 att användas mot raketer som kan avfyras från Gaza. (UPI 23 oktober 2012)
Israels försvarsminister Ehud Barak underströk att ”den gemensamma övningen återspeglade det djupa samarbetet med amerikanerna” i ett uttalande 12 november, två dagar innan attacken mot Gaza. (Haaretz, November 12, 2012)

Quatars försåtliga roll.

Fem dagar efter det att krigsspelet inleddes besökte emiren av Qatar Gazaremsan för möten med Hamasregeringen och med löften om ekonomiskt stöd. Dagen därpå insinuerar Israels president Shimon Peres att Qatar, en pålitlig allierad till USA, inte bara ge militärt bistånd till Hamas, men uppmuntrar Hamas till raketattackerna mot Israel. Knappt hade han Emiren av Qatar lämnat Gaza förrän islamistiska grupper i Gaza sköt raketer mot Israel. Peres kritiserade detta och Israel genomför samma dag, 24 oktober, bombangrepp mot Gaza som dödade fyra civila i vedergällning för raketattacker från Gaza, som resulterade i att fyra utländska arbetare sårades. I pressen erkänns att israeliska flygräder sammanföll det pågående USA-israeliska krigsspelet, och de kan kanske ses som en del av detta. Krigsspelet övergår så i krigshandlingar. Quatars roll är tvivelaktig, men oklar. Vad sa emiren egentligen till ledningen för Hamas? Ekonomiskt stöd från Quatar har medför att Hamas övergett sitt stöd till Syriens regering.

Jag stödjer gärna dessa paroller:
Israel måste dra sig tillbaka till 1967 års gränser (FN-beslut)
Erkänn staten Palestina
Hårda sanktioner mot Israel tills de bryter blockaden mot Gaza
För ett kärnvapenfritt Mellanöstern
Bort med alla utländska militärbaser i Mellanöstern


i Andra om: , ,, , , , , , ,

Globalresearch 20/11 DN 21/11 SvD 21/11 Aftonbladet 21/11 Expressen 21/11 SvT 21/11 DN 12/11 Globalresearch
Ship to Gaza 1 Ship to Gaza 2 Ship to Gaza 3 Globalresearch Läkartidningen
FIB-Kulturfront DN 13/11 DN 13/11 DN 2 13/11 SvD 13/11 Expressen SvT 13/11 SR AB 13/11 Globalresearch 16/11

<

  4 comments for “Planerade USA och Israel angreppet på Gaza tillsammans?

 1. 21 november, 2012 at 23:37

  Det är en massa pusselbitar som är svåra att passa ihop. Qatar (fiende till Iran, allierad med USA) försöker ta sig in i Gaza, Hamas har tidigare brutit med Syriens regering (som är allierad med Iran), men Iran, Hetzbollah och Syrien uppges stödja Hamas. Egyptens roll är osäker. Och Hamas verkar nu ha en militär kapacitet som gör att man kan skjuta raketer långt in i Israel och eventuellt har luftvärn som gör att israelerna inte vågar skicka in attackhelikoptrar över Gaza. Snart kan man väl skjuta ner drönare också, samtidigt som Hetzbollah å sin sida har egen missil- och drönarkapacitet att sätta in mot Israel. Det ser ut som om det teknologiska gapet krymper och snaran långsamt dras åt omkring Israel.

  Vore man verkligt konspirativt sinnad skulle man kunna gissa att en USA-administration som är trött på Israel sätter Netanyahu och hans regim i en situation som de inte klarar av längre. Israelernas eviga krig blir ett hot mot USA som inte tolereras längre, och nu har de gjort bort sig genom att inte kunna genomföra en övertygande attack mot Gaza. Fast det kan helt enkelt vara så att det politiska handlaget både i USA och Israel blir allt sämre, de är makter på nedgång och klarar inte av en situation där motståndarna håller emot och inte omedelbart kan slås ned som förr i tiden. De fumlar runt helt enkelt, och har svårt att veta vad de skall göra.

 2. Marwan
  22 november, 2012 at 10:43

  USA och de europeiska länderna som stödde Israels attack mot Gaza var de första som tog kontakt med Hamas och bad de att ordna vapenvila för att rädda Israels anseende .

  Höger media i Israel är mycket bittra över vapenvilan . de angriper Netanyahu och skriver att han avslutade kriget utan att uppnå nånting och de hävdar att Hamas har fortfarande kapacitet att avfyra raketer mot Jerusalem och Tel Aviv , Detta betraktar de som en militärt och politiskt mord

  Andra bedömare säger att de palestinska fraktionerna har vunnit denna runda och Israel är förlorare samt att Israel har hissat den vita flaggan . Motståndet har knäckt Netanyahus stolthet och ego .

  Nu växer sympati för Hamas i de ockuperade områdena och presidenten Abbas hånades och förlorade sin trovärdighet , Abbas är mer böjlig och villig att samarbeta med Israel men nu är det kört för honom , Hamas är nu det enda oumbärlig palestinska samarbetspartner och den är i centrum av alla saker

  Nu har det visat sig att Status Que. som Israel vill behålla har blivit självförgörande för Israel gång på gång

 3. Peter Lamming
  23 november, 2012 at 18:20

  Äntligen tar Sveriges största parti (ännu i opposition) klar ställning för mänskliga rättigheter och FN-resolutioner. Socialdemokraterna kräver att vi ska erkänna Palestina och att du och jag ska arbeta för att produkter från Israel producereat på ockuperad mark ska bojkottas. Prata med eller skriv till din butik! Se mall på http://www.palestinagrupperna.se

 4. 23 november, 2012 at 19:17

  En bra mall! Jag noterade också med tillfredsställelse att partiordförande Löfven uttalade sig kritiskt om USA:s roll!
  Denna har inte stärkts sista tiden, vilket är bra för freden och mänskligheten. Vid omröstning i FN om USA:s handelsblockad mot Kuba blev röstsiffrorna 188-3 (USA, Israel och det lilla landet Palau)

Comments are closed.