G Persson och Grandios Narcissism


Igår kväll när jag skulle somna så kunde jag inte undgå att fortsätta mina funderingar på den sorts journalistisk som Erik Fichtelius uppvisar inför miljonpublik, och som dessutom fortsätter i ett par avsnitt till.

Uppenbarligen så har han stor respekt för den f.d. statsministern, en respekt som förhindrar honom från att själv se eller försöka tränga sig bakom Göran Perssons attityd av att vara en utomordentligt storslagen person. Låt vara att intervjuoffret i praktiken varit statsminister under nittionio procent av inspelningstiden, men att låta det påverka det egna arbetet, och av den anledningen avstå från varje kritisk följdfråga är som jag antydde lite inledningsvis – en intressant journalistisk metod. I vart fall om den har varit medvetet vald.

Fichtelius har lyckats med, det ska ingen försöka ta ifrån honom, – att locka fram den f.d. statsministerns allra sämsta sida, en sida som jag själv uppfattar som den personlighets-
störningen som brukar kallas Grandios Narcissism:

Definition: Ett genomgående mönster av grandiositet (i fantasin eller i beteendet), behov av att bli beundrad och brist på empati. Störningen visar sig i ett flertal olika situationer och sammanhang från tidig vuxenålder och tar sig minst fem av följande uttryck:

• har en grandios känsla av att vara en betydande person (t ex överdriver talanger och framgångar, förväntar sig att bli behandlad som höjd över mängden utan att genom sina gärningar gjort sig förtjänt av det)

• är upptagen av fantasier om obegränsad framgång, makt, glansfullhet, skönhet eller fulländad kärlek

• tror sig vara en speciell och unik person som bör söka sig till, eller bara kan bli förstådd av, andra personer (eller institutioner) som är speciella eller har hög status

• kräver ett övermått av beundran

• har en känsla av särskilt berättigande, dvs har orimliga förväntningar på särbehandling eller på att andra automatiskt ska svara upp till hans eller hennes förväntningar

• utnyttjar andra, dvs drar fördel av andra för att uppnå sina egna mål

•saknar empati: är obenägen att uppmärksamma eller identifiera sig med andras känslor och behov

• är ofta avundsjuk på andra eller tror sig vara föremål för andras avund

• är arrogant och högdragen i sitt beteende eller sina attityder

Det är långt ifrån ovanligt att personer inom olika toppbefattningar lider av mer eller mindre diagnosticerbara tillstånd, min egen gissning är nog att majoriteten gör det. Och precis som varenda människa uppvisar ett spektrum av olika


Länk till Berglins hela teckning längre ner…

påvisbara, och därmed definierbara neurotiska störningar, så skiljer sig dessa naturligtvis till både art och grad. I en del fall handlar det om ett tillstånd som vissa skulle kalla sjuka, andra skulle anse att det bara var personlighetsdrag och inte något tecken på sjukdom.

Att en framgångsrik person upplever sig stå över alla andra och därmed anser sig vara både unik, ouppnåelig, värd beundran och respekt är kanske inte ett sjukdomstillstånd. Men det är – och det är ofrånkomligt, ett personlighetsdrag som jag anser går att sortera in under epitetet personlighets-
störningar.

Det ger också viss belysning av de samarbets-
svårigheter som Göran Persson haft under årens lopp. Bara personer som varit beredda att underordna sig hans egen känsla av överhöghet har klarat av att vara i hans omedelbara närhet. De andra har på ett eller annat sätt tagit avstånd, vilket i många fall inneburit att de försvunnit ur partiets toppskikt och i förekommande fall – även från regeringen.

Att detta tillstånd uppenbarligen tar hjälp av falska, fantasiartade minnesbilder och rena efterhandskonstruktioner för att rättfärdiga de egna handlingsbenägenheterna, och därmed skyla över personliga tillkortakommanden, ja det blir Erik Fichtelius gåva till den historiska bilden av Göran Persson.

Den bild Svenska Dagbladets tecknare Berglin så träffsäkert prickade in med teckningen föreställande ”Påven vid Båven”.

Länkar: AB AB 2 DN DN 2 DN 3 DN 4 DN 5 SvD SvD 2 SvD 3 SvD Berglin Definition Grandios Narcissism

Andra bloggar om: , , , , , , , ,

[tags]Grandios Narcissism, Göran Persson, Erik Fichtelius, Statsminister, Dokumentär, Socialdemokratin, Mona Sahlin, Historia, Politik[/tags]


27 svar till “G Persson och Grandios Narcissism”

 1. Tack för en bra och tydlig beskrivning Jan-Inge. Jag håller, som du kanske förstår, helt och fullt.

  I definitionen påpekas att fem av dessa kriterier ska vara uppfyllda.

  I praktiken är vartenda uppfyllt och det leder mig till förvissningen att denna störning är så manifest att den kan liknas vid psykisk sjukdom. Persson behöver psykiatrisk vård.

  Jag vill inte att du avslöjar min identitet eller mitt yrke, men du får gärna berätta att jag är yrkesman, men inte mer.

 2. S-E: ”I definitionen påpekas att fem av dessa kriterier ska vara uppfyllda.

  I praktiken är vartenda uppfyllt och det leder mig till förvissningen att denna störning är så manifest att den kan liknas vid psykisk sjukdom.”

  Jag funderade på om jag skulle peka särskilt på att alla kriterierna tycks uppfyllda, men man behöver givetvis inte skriva detta på näsan för läsare. Och resten av det jag citerar från det du skrev har jag inte rätt utbildning för att uttala mig om. Men visst kan jag hävda att det handlar om en personlighetsstörning, och det gör jag ju oxo.. :-)

 3. Ja det är klockrent Jinge. Det är det du hävdat rätt länge väl? Berglin är bara för bra. han borde få nobelpriset i satirteckning!

 4. Alla (många i alla fall) tycker att intervjuaren gjort ett dåligt jobb. Jag tycker tvärtom. Intervjuerna hittills har varit utomordentliga på så sätt att, för att likna ett ”saga” från en dansk författare (HC Andersen), ”Kejsarens nya kläder”, istället för det skrivna ordet, det är anpassat för TV. Skillnaden är enbart att istället för den ”lilla gossen” så får allmänheten som ser programmet tycka till själva.

 5. I praktiken är vartenda uppfyllt och det leder mig till förvissningen att denna störning är så manifest att den kan liknas vid psykisk sjukdom. Persson behöver psykiatrisk vård.

  En sak är att bedöma folks karaktärer som Jinge gör och en annan sak att göra psykdiagnoser på uppenbart fullt friska människor.

  Ägnar man sig åt det så har man knappast färre störningar än den man definierar som väck i planeten OCH man har definitivt inte ett skit att göra ”inom yrket”.

  Byt jobb.

 6. En korrekt bedömning av GP den stores personlighet, eventuellt kan hans avsaknad av empati och utnyttjande av andra etc också leda oss mot definitionen av en psykopat.

 7. Jag tror att man kan utveckla störningen när man hamnar i maktposition. Man får svart på vitt att man är en viktig person, så man börjar bete sig därefter.

 8. Bättre kan det knappast sägas, Jinge!
  Och som sagt, det som vi alla misstänkt hela tiden, bekräftas med pinsam tydlighet i dokumentären. Mitt tips till framtida karriär för Göran är att starta studieiecirklar för maffiabossar på alla nivåer.

 9. Micke! Jag påstår inte att Persson är ”fullt frisk”. Jag påstår inte heller att han är sjuk. För ett sådant tyckande så tarvas det att han saknar s.k. sjukdomsinsikt, och det har inte jag möjlighet att bedöma.

  Knäpp, visst, det ett som är säkert men det betyder inte ”sjuk”. Många ”knäppa” är genier, andra är bara just knäppa…

  Bortsett från att jag egentligen ogillar S-E:s referens till att han är yrkesman så kan jag oxo ställa mig tveksam till professionaliteten utifrån att han yttrar sig så. Men med tanke på att jag faktiskt VET vad han har för utbildning, OCH vad han tycker om Persson så ändrar/raderar jag inte.

  Sedan kan man givetvis kritisera en yrekesmänniska för att han uttalar sig utan att ha mer på fötterna än intryck via medierna, och det bör man nog göra, men det är en annan diskussion…

 10. Bättre kan det knappast sägas, Jinge!
  Det som vi alla misstänkt hela tiden avslöjas med pinsam tydlighet i dokumentären.
  Mitt förslag till framtida karriär för Göran: Starta

 11. Intressant psykiatrisk/psykologisk bedömning(vet inte riktigt vilket eftersom jag är varken eller; och uppenbarligen ej heller skribenten) baserad på vad jag uppfattar som mediala fragment. Sen är det så att den verklighetsbild som allmänheten tenderar att luta sig emot (inkl. journalister) också är den som brukar stå som rättesnöre för mediernas fokus, vilket borde ha den effekten att fragmenten får en överdriven tyngd som i sin tur vid nästa mediala möte åter skapar en nyare och ännu skevare bild av verkligheten (s.k. framing). Men då kan man fråga sig, vad är då verkligheten, och finns det en objektiv sådan? Nej, självklart inte – den är så som du och jag uppfattar den, och ett gott exempel på varför bloggar fyller ett viktigt tomrum i den mediala cirkusen, ty den på intet vis hävdar någon form av objektivitet i sin analys av nyheterna. Det är emellertid viktigt att en bloggare inser detta innan han analyserar en framad verklighet, och propagerar den som allmängiltlig.

 12. Surrputte!

  Joselito, jag har kompetens nog för att uttrycka en åsikt. Och skulle jag försöka säga samma sak som du så klarar jag mig med max 7-8 ord.

  Öva! :-)

 13. Tack för en bra och rolig artikel.
  Detta är ju ett patologiskt fenomen som har följt person-en i fråga genom hela hans vuxna karriär.Tragiskt dålig självkännedom kan väl också inkorporeras i den bilden.
  Så påpekar pösmunken att Bush är ”intelligent”.. När stora delar av Amerika skrattar åt honom varje dag.. Hur blind får man bli egentligen.
  Bara ett litet citat från det senaste inom vetenskapen.
  ”–”
  A new chemical element

  A major research institution has just announced the discovery of the densest
  element yet known to science. The new element has been named ”Bushcronium.”

  Bushcronium has one neutron, 12 assistant neutrons, 75 deputy neutrons, and
  224 assistant deputy neutrons, giving it an atomic mass of 311. These
  particles are held together by dark forces called morons, which are
  surrounded by vast quantities of lepton-like particles called peons.

  The symbol for Bushcronium is ”W”. Bushcronium’s mass actually increases
  over time, as morons randomly interact with various elements in the
  atmosphere and become assistant deputy neutrons in a Bushcronium molecule,
  forming isodopes. This characteristic of moron-promotion leads some
  scientists to believe that Bushcronium is formed whenever morons reach a
  certain quantity in concentration.

  This hypothetical quantity is referred to as ”Critical Morass”.
  When catalyzed with money, Bushcronium activates Foxnewsium, an element that
  radiates orders of magnitude more energy, albeit as incoherent noise, since
  it has 1/2 as many peons but twice as many morons.
  ”–”

  Vänliga hälsningar

  /Sven

 14. Sur och sur. Egentligen så kritiserade jag inte dina åsikter om GP, utan snarare den verklighet du baserade dem på. E själv inte någon större anhängare av GP, men är av den uppfattningen att det mediala drevet gått för långt, framförallt eftersom medierna samtidigt gör anspråk på en objektiv sanning och vilka du verkar göra din bedömning på om man tittar i dina källor. Den kritiken tycker jag inte bara är viktig utan i sig självt rättfärdigande, och det skall man väl i all rätt få lov att tycka utan att behöva bli raljerad för att vara långrandig och mångordig… Lr?

 15. De allra flesta framgångsrika personer kan antas lida av Grandios Narcissism.
  En lättare personlig ”störning” är inte på något sätt lika med psykatrisk vård.
  Möjligen samtalsterapi om det finns en självmedvetenhet och önskan om förändring.
  Då Person upplevt sitt partiledarskap och rollen som statsminister som lyckad. Oavsett vilken politisk tillhörighet man tillhör får säga att han hållt siv över vattenytan utåt sätt.
  Lär han inte heller känna sig ha anledning att bli en mer ödmjuk människa.
  Tvärtom är störningen kanske avgörande för att kunna hantera framgång. Speciellt för någon som kommer från en så intellektuellt och ekonomisk fattig bakgrund som Grandioso (i fråga om kroppsvikt ialf) Persson.

 16. Är det bara jag eller är den där symptomslistan för grandios narcissism en fullgod checklista för liberaler?

  Jag har pratat med liberaler i 10 av mina 23 år och sedan jag bekantat mig med grandios narcissism minns att i stort sett alla liberaler man mött haft åtminstone 5 av dessa symptom…

 17. Micke! Jag påstår inte att Persson är “fullt frisk”. Jag påstår inte heller att han är sjuk.

  Nej visst och jag har inget problem med det men vår vän ”psykiatern” är helt klar över att Person behöver psykvård och då snackar man om nåt helt annat än det du gör eftersom vård i det fallet knappast är nåt som kommer ifråga när det gäller nån av dom egenskaper som Person har.
  Möjligen terapi om han anser sig lida av sin personlighet men det tror jag knappast är fallet och i så fall är han fullt frisk.
  I alla fall lika frisk som Bert Karlson som jag inte kan påminna mig att nån ansåg behövde psykvård när han styrde media sverige via sin cirkus. :-)

 18. Han påstår en massa saker som personer förnekar på ett sätt som vore han mytoman.

  Psykopater lär ju vara vanliga bland ledare i näringslivet, och varför inte även i politiken?

  En video på Mona från 1996 i norsk TV, där hon är enda publik när Le Marc sjunger ”Jag ska gå hel ur det här”:

  http://youtube.com/watch?v=sL-_yGEbhMM

  Vänlig hälsning /Mossad-Magnus

 19. Jinge!
  Du är den förste som nämner detta. Bilden av narcissism har skymtat under hela den offentliga karriären, men genom Fichtelius blir den uppenbar.

  Fascinerande att inte fler offentliga kommentarer har uppmärksammat fenomenet. Här sitter uppenbarligen en man vars självuppfattning vuxit till en nivå som ligger långt över den svenska ankdammens. Jfr inslaget när GP mysande ringer upp ”Tony” och önskar god jul samt i förbifarten nämner att han också kontaktat ”Gerhard” för framtida samarbete! Magnifik uppvisning inför kameran!

  Har GP självuppoffrande och troget tjänat SAP? Eller, har SAP varit hävstång för GP:s privata karriär? Att ställa frågan är att besvara den. Med charm, arrogans och egot i fokus kan man gå långt. Mycket långt.

 20. Han är knappast den förste politker som påstar saker och han är inte den sista sossen som högern kommer att lägga ner all den energi dom kan mobilisera för att knäcka genom att snacka skit om honom eller henne.

  Måttet på Persons betydelse är att ni inte ens klarar att släppa honom när han är borträknad.

 21. Tidigt nittiotal stod det i pockethyllorna varianter på böcker om: ”Den narcissistiska generationen”. Som om det var ett anmärkande på något nytt, då. I dag är det helt ute, nästan borta ur vokabuläret till och med, antagligen för att vi alla ÄR det, har blivit det. Individualismen kräva dessa droppar.

 22. GP tog på sig ett av de tuffaste och mest ansvarfulla arbeten som finns och arbetade mycket hårt i över ett årtionde för vårt land. I mina ögon gjorde han gjort ett bra jobb. Sverige är tveklöst ett av de bästa länderna att leva i. Tack för din insats GP!

  Att du emellanåt är lite självgod och dryg ger jag blanka fan i! Det viktiga är vad som uträttas.