Pandemiberedskap – Oförändrat obefintlig


I dagens pappersupplaga av Dagens Nyheter så ges Maria Larsson (kd) utrymme i en liten notis där hon avslöjar att regeringen avsatt en miljard för att stärka landets beredskap inför en pandemi.

DN: ”- Vi vet att vi kommer att drabbas av en pandemi. Vi vet bara inte när,” säger hon till DN.

Sedan kommer den verkliga nyheten: ”Pengarna avsätts under 2008-2010, och kan vid behov användas till inhemsk vaccintillverkning, eller till import med utländska leverantörer.”

Det är en sensationell nedbantning av pandemiberedskapen, men det låter som om regeringen ”gör något”. I Lars Rekkes utredningsuppdrag låg att ta reda på om det gick att samordna en nordisk vaccinproduktion och/eller bygga upp en egen svensk produktionskapacitet. Departementets tanke var att en färdig vaccinfabrik avsevärt skulle förbättra möjligheten att vaccinera svenska folket den dag en pandemi bryter ut, oavsett om det är fågelinfluensa (H5N1) eller någon annan farsot.

Men det anser inte högerregeringen behövs. Man ”avsätter” pengar att användas ”vid behov”, dvs. om en pandemi skulle bryta ut. Det faktum att det tar minst ett år att bygga en fabrik som kan producera vaccin sopar man därmed under mattan. Den socialdemokratiska regeringen var beredd att bygga fabriken innan pandemin bryter ut, den borgerliga högerregeringen efteråt, då det är försent.

Vi kan lugnt utgå ifrån att regering och riksdag kommer att få sina behov av vaccinering tillgodosedd, därför är det kanske inte så konstigt att de ser tiden an med stor tillförsikt. Men när vi satsar över fyrtio miljarder årligen på att försvara landet mot ryssarna, borde vi då inte klara av att spendera en miljard för att bygga en vaccinfabrik för att försvara medborgarna mot en kommande pandemi?

Vilket är troligast, att ryssarna anfaller lilla Sverige eller att någon slags pandemi bryter ut inom en fabriks livslängd?

Folkhälsominister Maria Larsson bryr sig givetvis inte ett dyft om folkhälsan. Det enda

som är viktigt för henne är att hon och hennes närmaste får tillgång till ett vaccin oavsett om det är Dengufeber eller Fågelinfluensa som bryter ut. WHO är helt övertygade när de säger att en fågelinfluensapandemi kommer, man vet bara inte när.

Artikel i Svenska Dagbladet

Andra bloggar om: , , , , , , ,

[tags]Maria Larsson, Folkhälsominister, Högerregeringen, Fågelinfluensa, Pandemi, Vaccinfabrik, Lars Rekke, Politik[/tags]


Ett svar till “Pandemiberedskap – Oförändrat obefintlig”

  1. Marknaden kan väll lösa det här? Ingen epidemi = ingen efterfrågan på vacciner. Fabriker (det måste finnas flera privata företag för att den enskilda konsumenten måste välja bland deras produktmärken) kommer att byggas upp fort, då det finns en tillväxtpotential, och läkemedel erbjudas till marknadspriser då behovet finns (= pandemin har brytit ut).

    Det kommer att fungera utmärkt och alla kommer att tjäna på det. Det är bra för Sverige.