På tal om USA och deras inställning till vapen


Detta är exempel på annonser i amerikanska tidningar. Det visar tydligt på skillnader i amerikaners inställning till skjutvapen mot till skillnad från vad som gäller i Europa.

Skulle du kunna tänka dig att dumdumammunition skulle kunna marknadsföras i Sverige med en slogan som ”Ett effektivt botemedel mot sociopati”? Bortsett från att man inte får licens för skjutvapen för självskydd i Sverige så vore det ändå otänkbart.

Men i USA fungerar det som synes.


5 svar till “På tal om USA och deras inställning till vapen”

  1. Jo du… Sen jag flyttade till USA har jag haft mycket att förundras över. Vapenlagarna tillhör en av de saker jag fortfarande inte förstår.

    Pratar man med folk så tycks mycket av viljan att ha vapen bottna i en misstro mot myndigheter. Man säger ”Visst! Polisen och staten ska skydda oss, men vad händer om staten vänder sig mot oss?”. Iofs ett förståeligt argument i dagens läge, om än naivt och i slutändan orimligt.