Öppet brev till polisen i Stockholms län och särskilt i Södertälje kommun


Många av oss har blivit upprörda över reportagen om hur eländigt våra tiggande medmänniskor, romerna från Rumänien, har det – också i vårt (genomsnittligt) rika land. Bland människor, i politiska partier och organisationer diskuteras fram och tillbaka förhållningssätt till tiggarna och också vilken politik som är lämpligast. Detta gästblogginlägg är ett öppet brev till polisen från frijournalisten Ulla Lovén och skrevs ursprungligen 23 januari. Jag beklagar den arbetsbörderelaterade fördröjningen med publicering. Det följde på ett liknande initiativ av Anita Lilburn som tidigare haft ett gästblogginlägg här om tiggare. Henns brev till polisen 22 januari återges också nedan. Anita Lilburn är, liksom jag, aktiv i ”Aktionsgruppen mot Radioaktiv Krigföring” (ARK) (www.uraniumconference.org) som främst är inriktad på information om och förbud mot användning av vapen som innehåller utarmat uran eller liknande förfärliga komponenter.
Tiggare 1 untitled
I debatten har den politiska, ekonomiska och sociala bakgrunden och orsakspanoramat till tiggeriet ventilerats. Här publicerades 14/2 2013 (Det något frasradikala) inlägget ”Ligaledarna för tiggare ligger på sammaplanhalva som kapitalisterna för arbetarna”. Den 30/3 kom ”Det är hög tid att visa att vi accepterar tiggare på gatorna” och 28/12 kom ett inlägg med liknande titel.

På DN Debatt skrev i slutet av december professor Bo Rothstein ”De som av medmänsklighet ger till tiggarna på våra gator och torg bidrar inte till att hjälpa dem ur deras sociala misär. Ett förbud mot att ge till tiggare skulle kunna tvinga fram de mer omfattande och strukturella åtgärder som krävs från samhället, skriver Bo Rothstein känd professor i statskunskap.” Detta medförde en omfattande debatt om Rothsteins förslag och menar att man kan kombinera ett hjälpsam, medmänsklig attityd till tiggarna med att ställa skarpa politiska krav. Vissa tycks undvika fråga. I DN Debatt i början av januari fanns ett inlägg av utrikesminister Carl Bildt med titeln ”Främlingsfientlighet och Europafientlighet är släkt”. I sin förskönande artikel nämner Bildt inte den aktuella debatten om tiggeri, inte heller hur EU:s ekonomiska politik kan stimulera till främlingsfientlighet.
EU-frågetecken imagesCAS1TWS5

I den politiska debatten har ett fokus legat på att ställa krav på Rumänien att ta ansvar för sina fattiga medborgare. Ett annat fokus har legat på EU – varför har EU ingen policy i tiggarfrågan, med krav på medlemsländerna?

Ett mer radikalt förslag hade jag i mitt första blogginlägg om tiggarna för knappt två år sedan:

>”Men den betydligt vanligare form exploatering som kapitalismen innebär är ännu inte förbjudet. Låt oss arbeta för att få en tillräckligt stor opinion för att ersätta kapitalismen med en betydligt mer demokratiskt ekonomiskt system – som också ska medföra att människor inte behöver tigga. I denna blogg finns flera kritiska inlägg om kapitalismens orättvisor och problem, som inte upprepar här.”

Samtidigt anser jag det medmänskliga engagemanget och solidariteten som framgår i gästblogginläggen av Ulla Lovén och Anita Lilburn – och deras protestskrivelser till polisen – förtjänar allt stöd.

Ulla Lovéns blogginlägg.

”Jag hörde på radion och av goda vänner att polisen i Södertälje bötfällt tiggare för att de hållit till på “olagliga” platser. Efter vad jag förstår handlar det här om stadens Södertäljes ordningsföreskrifter och inte om svensk lag. I så fall har dessa tiggare inte gjort något olagligt och kan inte bötfällas.

Men bortsett från sådana formella frågor visar polisens agerande på brist på medmänsklighet och inlevelseförmåga. Inhibera bötesfällningen! Anvisa de platser som är tillåtna enligt stadens föreskrifter! Ge dem en slant eller en varm dryck!
Allt detta är kortsiktiga handlingar som kräver ytterst lite av oss som har kläder, mat och värme, och inte för vår och våra barns överlevnad tvingats bort från våra hemländer på grund av stenhård diskriminering och djup fattigdom.

Den stora och långsiktiga frågan är hur vi ska förändra till det bättre ett Europa som idag har första och andra och tredje klassens medborgare och där den tredje klassen inte är välkommen någonstans – hur fri rörlighet vi än har.

Detta är inte polisens uppgift. Men under detta långvariga och svåra förändringsarbete har vi alla möjligheten, i våra yrkesroller och som privatpersoner, att vara medmänniskor. Ta den möjligheten!

Ulla Lovén
Frilansjournalist”

Anita Lilburns brev till Södertäljepolisen 22 januari.
På Rapport meddelades i kväll att Södertälje-polisen bötfällt rumänska tiggare i staden för att de tiggt på ställen som enligt lag är förbjudna. Tiggarna döms att var och en betala 800:- i böter. Polisen handlar visserligen i enlighet med lagen men jag protesterar kraftfullt mot att utblottade människor ådöms en summa som är helt oöverkomlig för dem och innebär en ekonomisk katastrof. Deras tillvaro är redan så svår att polisen inte bör lägga sten på börda. Att tigga är inte olagligt i Sverige och att tigga på fel ställe är inget svårt brott. Visa medmänsklighet – anvisa dem var de får vara och avskriv böterna!

Med vänlig hälsning
Anita Lilburn”

Vi kan – och bör alla inspireras av detta och göra något. Protesterna mot social nedskärningar och ett alltmer inhumant EU!


intressant.se, , , , , , , , , , , , ,

DN Debatt 28/12DN Debatt 31/12 Marios blogg Svensson-bloggenBilderblogg DN Debatt 31/12 DN 24/3 DN Debatt Stockholm 14/2 AB 9/2 Bilderblogg 10/2 Annarkia Faktum GP
DN 22/2Juridikbloggen Bilderblogg DN 17/1 SvD 17/12 2012 AB 7/1Alliansfritt Sverige Jan Halldin Läkartidningen 9/1 2013 DN Debatt 1/11 Hallengren/a> DN Debatt 4/11 Ingrid Eckermans blogg, DN Debatt 2/10, DN Stockholm 2011, DN Stockholm 18/42, DN Stockholm 20/4 svar från landstingsråd, Rolf Byström i Läkartidningen , Socialistiska Läkare , Ordfront,Läkartidningen 4 oktober 2011, Jan Halldin Socialmedicinsk Tidskrift, DN 10.10 2011

  2 comments for “Öppet brev till polisen i Stockholms län och särskilt i Södertälje kommun

  1. Gösta Lilja
    29 januari, 2014 at 10:33

    Rumänien är visst skyldig Sverige 40 miljarder kr sedan mellankrigstiden. EU bör se till att denna fordran regleras. EU bör också se till att medlemsstaterna tar ansvar för sin egen befolkning.

Comments are closed.