Öppet brev angående samarbetsavtal med NATO


Vi har tidigare publicerat flera blogginlägg om krigsorganisationen NATO, senast för några dagar sedan. Nedan följer ett öppet brev i ämnet från Hans Ruin, som avspisas av Sverige regering. Närmandet till NATO och deltagandet i NATO är en del av brutalisering av Sveriges utrikespolitik. Det minskade motståndet mot NATO-medlemskap oroar starkt.

Regeringskansliet
Försvarsdepartementet
103 33 Stockholm
2014-08-11
Öppet brev angående planerat samarbetsavtal med NATO

Det var en besvikelse att få beskedet att regeringskansliet inte har möjlighet att anordna en mottagning för att ta emot vår protest mot det planerade Nato-samarbetet (Fö2014/868/SSP). Därför översänder jag detta öppna brev till den svenska regeringen, med resultatet av den namninsamling som gjorts på Avaaz.
Vi ber er att INTE skriva samarbetsavtal med Nato.
Några av undertecknarna som är svenska medborgare har dessutom lämnat följande personliga motiveringar till varför vi inte bör samarbeta närmare med Nato:
”Sveriges samarbete med Nato har gått extremt långt utan debatt. Den bakomliggande processen förtjänar en ordentlig belysning. Det är inte bara en fråga om vår säkerhetspolitik. Det är också i högsta grad en fråga om demokrati.” Al Burke, som på www.nnn.se skriver om Stoppa smyganslutningen till Nato!
”Nato är världens allra största kärnvapenmakt. Sverige sade nej till att ha kärnvapen 1970. Stegen mot ett svenskt medlemskap i Nato säljer ut vårt självbestämmande i säkerhetspolitiska frågor och sänder fientliga signaler till Ryssland.” Agneta Norberg, vice ordf. Sveriges Fredsråd

”Jag är emot ett närmare samarbete med Nato därför att denna organisation ser användande av vapen och hot som det främsta medlet att lösa konflikter. Jag anser att Sverige och Finland kan bidra till fred och säkerhet på ett bättre sätt genom att stå fria från militära allianser och arbeta med dialog och samtal som främsta metod att lösa konflikter. All erfarenhet visar att militär upprustning och användande av vapen trappar upp och förlänger konflikter. För att inte tala om allt mänskligt lidande det orsakar.” Bengt Bivrin, kommunpolitiker för Miljöpartiet i Strömstad

”Minst ett par Nato-länder i krig – USA och Storbritannien – har använt vapen som innehåller det kemiskt giftiga och radioaktiva ämnet utarmat uran, i länder som de skulle ”befria”. Detta misstänks ligga bakom många fall av missbildningar hos barn och cancer. Den hänsynslöshet som präglat speciellt USAs agerande borde få oss att starkt ta avstånd. Sverige har en tradition av alliansfrihet och har därför alltid haft stor möjlighet att medla i konflikter och söka fredliga lösningar. Blir vi medlemmar av Nato försvinner denna möjlighet eftersom vi förknippas med en aggressiv och provokativ krigspolitik. Nato besitter dessutom kärnvapen vilket är mot svensk politik.” Anita Lilburn, ordf Aktionsgruppen mot Radioaktiv Krigföring (ARK)

Som initiativtagare vill jag dessutom lägga till följande:
”Den Nato-ledda insatsen i Libyen, där Sverige deltog, är ett avskräckande exempel. Från att ha varit en fruktansvärd diktatur har Libyen blivit en ännu värre plats. Att ledande Nato-länder uppenbarligen medverkade från början till att skapa kriget i Libyen visar än en gång att Nato inte är en fredsorganisation. Nato används istället som ett medel för i första hand dess dominerande land, USA, att blanda sig i andra länders angelägenheter.”
Protesten kommer senare att även framföras till Finlands regering.
Hälsningar

Sven Ruin
Initiativtagare till uppropet

Svar från departementssekreterare Kajsa Forsberg

Sven!

Tack för din e-post, som jag fått i uppdrag att svara på.
Regeringskansliet har inte möjlighet att anordna en särskild mottagning med regeringsrepresentanter för att ta emot er protest. Du är välkommen att skicka protesthandlingarna till Försvarsdepartementet enligt adressen nedan.

Regeringskanslitet
Försvarsdepartementet
103 33 Stockholm.”

På DN Debatt rapporterades i mitten av april under rubriken ”Kraftigt ökat stöd för både Natointräde och värnplikt” att en opinionsundersökning i slutet av 2013 visade att
* 29 % var positiva till svenskt medlemskap i NATO medan 34 % är negativa
* 17 % var positiva 2012, vilket innebär en kraftig ökning i en tidigare stabil NATO-opinion
* 22 % anser att Sverige inte bör delta i militära operationer utomlands, jämfört med 16 % år 2012
* 51 % är mot svenskt deltagande i militär insats i Syrien medan 13 % är positiva
* 23 % har stort förtroende för försvare
* 41 % vill att allmän värnplikt införs, jämfört med 31 % år 2011.

22/4 skriver Alliansens partiledare att man vill öka försvarsanslagen och idag framgår det att man än mer vill öka samarbetet med Nato, en destruktiv krigsorganisation i USA:s tjänst främst, en organisation som vilar på kärnvapen till syvende och sist.

Forskarna som skrivit artikeln menar att ”En rimlig tolkning är att svenska folket betraktar Nato som i första hand en organisation till stöd för territorialförsvar, inte främst som en organisation som med internationella insatser bidrar till global säkerhet.” Jag tror att den långvariga, okritiska bilden av krigsorganisationen Nato i massmedia spelar stor roll, vid sidan om insikten att Sverige fått ett mycket svagt försvar, då regering och riksdag i stället satsat på att delta i USA:s brutala krigsäventyr i Afghanistan, och även i Libyen. Vidare har stora Nato-övningar skett på svensk mark.
NATO untitled

* Sverige har deltagit i NATO:s jätteövning ”Cold Response”, med totalt omkring 1400 man, knappt 1/10 av de totalt 16 000 deltagarna totalt. Övningen omfattade krisscenarier inklusive massdemonstrationer och terrorhot och skedde nära Rysslands gränser i norr.

* Statliga Swedish Space Corporation (SCC), tidigare Rymdbolaget, hjälper USA med styrningssignalerna till drönarna i det olagliga drönarkriget över Mellanöstern. Med hjälp av SCC har USA:s senaste spionsatellit WGS4 kunnat placeras över Mellanöstern.
* I gästblogginlägg 22/6 beskrev Leif Öhman hur en svensk insatsstyrka ska vara beredd för strid 2015 tillsammans med Nato.

* Sverige deltar i NATO:s illegala krig i Afghanistan, och avser att stanna kvar, medan andra stater drar sig tillbaka.
Svenska soldater 200px-Swedish_forces_in_Afghanistan

* På NATO:s hemsida: ” Relationerna mellan NATO och Sverige har en utgångspunkt i Sveriges anslutning till NATO:s program Partnership for Peace Sverige 1994. NATO och Sverige samarbetar aktivt i freds- och säkerhetsoperationer och har utvecklat samarbete på många andra områden. .

Frågan om ett svenskt fullvärdigt medlemsskap i NATO är alltså tyvärr alltmer aktuell. Tre svenska toppdiplomater (Hans Blix, Rolf Ekéus och Sven Hirdman) skrev i januari på DN Debatt under rubriken ”Går Sverige med i Nato ökar Rysslands misstro mot väst” inledningsvis att NATO-medlemskap inte är ”i Sveriges intresse. Ett ryskt anfall där Sverige vore indraget framstår inte som tänkbart. Sverige skulle då också få svårt att trovärdigt verka för att kärnvapen avskaffas”.

(Nedan militäre NATO-chefen, USA-generalen Breedlove).
NATO-chefen Breedlove originalCA44Z371

Hänvisningen till kärnvapen är relevant, eftersom Nato i slutändan litar till användning av kärnvapen och eftersom Sverige inte förenade sig med de alltfler länder som vid en omröstning i FN krävde kärnvapennedrustning. (Se blogginlägg här 3/11 där det framgår att 125 stater gick samman i ett uttalande som kräver kärnvapennedrustning utifrån ett humanitärt perspektiv.) Sverige gör ett avsteg från den nedrustningsinriktade kärnvapenpolicy som gjort vårt land så aktat internationellt, med företrädare som Inga Thorsson och Alva Myrdal (Nobelpristagare). Men vi har också en utriksminister som Carl Bildt, som av alltfler ses som en blind hyllare av och medhjälpare i USA:s esomoftast aggressiva utrikespolitik.

Enligt Obama’s SSM-plan för kärnvapen ska många miljarder dollar spenderas varje år i 15 år för att förlänga användningstiden för kärnvapen. Nato:s politik ökar risken för förödande storkrig.
Nato är kontroversiell på andra ställen. Nyhetsbanken rapporterar att Storbritannien ska sätta in 10 000 poliser för att slå ned protester vid Natos toppmöte 4-5 september i Newport, Wales.
Detta kommer att bli Storbritanniens största polisinsats efter OS 2012 och den största i Wales historia.
I en analys undersöker Nyhetsbanken (http://nyhetsbanken.se/news/view.asp?ID=1939) hur regeringens åtgärder förhåller sig till högförräderibrottet i Brottsbalken och skriver ”Självfallet kan inget åtal väckas nu men innebär inte åtgärderna i sak att Sverige riskerar att dras in i krig för främmande makts räkning?”

DN-debattörerna skrev vidare ”Ett medlemskap i Nato vore en stor förändring av Sveriges politik, minst lika stor som beslutet att gå med i EU. Ett beslut om Nato kan inte tas utan folkomröstning och utan att alla regeringsfähiga partier är med på båten. Debatten och folkomröstningen riskerar att bli uppslitande i avsaknad av yttre hot mot Sveriges säkerhet. Det skulle inte göra Sverige till ett stabilare land. Man kan notera att av riksdagspartierna endast Folkpartiet driver frågan om svenskt Natomedlemskap, även om Moderaterna är positiva och sympatisörer finns hos Kristdemokraterna. En folkomröstning om svenskt Natomedlemskap torde med säkerhet ge ett nej”. I stället för att bli medlemmar av Nato bör vi ägna oss åt ett mer målinriktat arbete för säkerhetspolitisk avspänning och nedrustning i Europa.”

En av DN:s huvudledare hade i januari titeln ”Logiken talar för NATO”. Men jag hävdar att ”Arbetet för freden och mot övergrepp talar mot NATO”.

Fortsätter nu med en beskrivning av NATO, som delvis kommer från boken ”USA som världspolis” (Se bloggsidan).

Vad är NATO idag?
NATO sattes upp som en försvarsorganisation 1949, närmast mot det påstådda hotet från Sovjetunionen som lidit och försvagats mycket mer än de senare NATO-länderna under andra världskriget. Då östblocket rämnade och Sovjet och Kina övergav sin socialism borde rollen för NATO vara över. Men i stället har både verksamhetsområdet och antalet medlemmar ökat. Nato framträder tydligt som en krigsorganisation ledd av USA:s styrande elit, USA-imperialismens ledare. USA lovade i början av 1990-talet ledarna för Ryssland att inte expandera österut. Man svek löftet och har rustat upp kring alltmer inringade Ryssland, en upprustning som Ryssland till slut reagerat mot i Krimfrågan.
Vätebomb images

Efter Sovjets sammanbrott 1991 har antalet medlemsländer mer än fördubblats till 28, varav 21 EU-stater. Vid NATO-toppmötet 2010 antogs den 7:e strategin ”NATO 2020”. Enligt denna ska NATO kunna ingripa mot ”instabilitet, inkluderande framväxande av extremism, terrorism och transnationella illegala aktiviteter som smuggling av vapen, människor och narkotika“. NATO ska slå tillbaka anfall mot ”vitala kommunikations-, transport- och transitvägar som internationell handel, energisäkerheten och välståndet är beroende av“ samt engagera sig i miljöfrågor.

NATO har visat sig vara en krigsorganisation i USA:s tjänst Bombningarna i Serbien och medhjälp i styckningen av Jugoslavien, kriget i Afghanistan, angreppet mot Libyen med tiotusentals dödade där NATO gick långt utöver FN-resolutionen. Andra delar av myntet USA-imperialismen är det övervaknings- och kontrollsamhälle som sedan länge byggts upp i USA, de hundratals militärbaserna i många länder, den spekulativa ekonomin med ökade arbetslöshet och ökade sociala klyftor.

Mot NATO – för en fredlig värld!
För ett värnpliktsbaserat försvar med förankring i Sverige!
Nej till stöd för imperialistiska krigsäventyr!

Folkomröstning!
DN-Debattörerna Hans Blix, Rolf Ekéus och Sven Hirdman hävdar att att svenskt medlemskap i Nato är omöjligt utan en folkomröstning.
Jag vill utvidga och vinkla frågan.
I en värld med utökad demokrati skulle en världsomfattande folkomröstning ordnas i försvars- och kärnvapenfrågan – Vem tror inte att en stor majoritet står bakom ett krav på kraftigt militär nedrustning globalt och att minst 90 % av jordens befolkning ställer sig bakom att kärnvapen snabbt avecklas i världen?


i Andra om: , , , , , , , , , , , , , al-Qaida, , , ,, , ,

a href=”” target=”_blank”> a href=”” target=”_blank”> Uppropet DN -svensk oenighet Al Jazeera Nyhetsbanken – Nato-medlemsskap förenligt med svensk lag? Nyhetsbaken om Nato-toppmöte Svensk insatsstyrka redo för strid 2015 Blogginlägg 22/6 a href=”” target=”_blank”> a href=”” target=”_blank”> DN 15/4DN 2/4DN Debatt 22/4 DN Debatt 25/1 Nyhetsbanken 2/4 SvD 2/4 Youtube om NATO-övning FIB-Kulturfront DN 26/9 Sydöstran 24/5 DN 30/5 Middle East Online DN 25/4 Björnbrum 23/5 Russia Today 14/5 om Syriens syn på fredsförhandlingar Gulf Today Nyhetsbanken Reuters om al NusraMiddle East Online 15/5 USA-bloggen 25/5 Israel förbereder nytt anfall mot Syrien 16/5 DN 15/5 Erik Helmerssons ledare Turkiet vill ha flygförbudszonNepal News DN 15/5 Protester i Turkiet 16/5 Aron Lunds rapport NY Times25/3

—————————————–

Governments of Finland and Sweden: Don’t make cooperation agreements with Nato

According to media reports, the governments of Finland and Sweden are negotiating agreements with Nato.
We, as citizens of Sweden or Finland, strongly protest against this. It is unacceptable that our goverenments have secretly been preparing for foreign troops to be able to operate in our countries.
This appears to be an overreaction to the crisis in Ukraine, which is obviously taken as an excuse to move our countries closer to Nato, despite that the majority of the people in both Finland and Sweden is opposed to Nato.
It would be unwise and undemocratic to rush into agreements with Nato. Also, information about the dark side of Nato must not be withheld.
Instead of preparing such agreements, the political parties should make their position on Nato clear to the public before the next national elections.
For more information, see for example:
http://www.dn.se/nyheter/sverige/politikerna-oeniga-om-avtal-med-nato/
http://www.aljazeera.com/indepth/opinion/2014/04/should-finland-join-nato-201441813553512965.html

  3 comments for “Öppet brev angående samarbetsavtal med NATO

 1. Peter Grafström
  19 augusti, 2014 at 12:58

  Instämmer med artikeln
  Som sägs ovan borde NATO ha stängts ner vid det kalla krigets slut, om syftet vore det offentligt angivna. Flera klarsynta och undertryckta amerikanska historiker insåg under WWII att syftet ist är ständigt krig. Perpetual war for perpetual peace av Harry Elmer Barnes mfl är en översikt från 50-talet av det massiva bedrägeriet i Usas utrikespolitik. De insåg att Orwells 1984 beskrev den av England och Usas eliter framskapade verkligheten.
  Etablissemangen i Usa/England teg ihjäl eller förkastade all kritik från dessa tidigare högt respekterade akademiker.
  Fn illustreras Usas bedrägeri av deras senaste medhjälpare den troliga false flag grupperingen ISIS. Påstås av en del bloggare ledas av Elliot Shimon en mossadagent. I vart fall tränades de av Cia. Det förefaller som om Usas regim är pressad av att alltfler människor inser/anser att extremistiska motståndare i själva verket är Usas mellanhänder och händelserna med ISIS ser ut som en höjning av insatsen från Usa: man är angelägna om att få det att se ut som om de verkligen är ett självständigt yttre hot: det heter att de vänt sig mot sina tidigare beväpnare och utbildare sk blowback. Det gick fel, det var inte tänkt att det skulle gå så vill man att den vakna delen av allmänheten skall tro. Men även om Usa fumlar en del så är det mycket mer sannolikt att det fortfarande är en false flag och att dess uppträdande behövs för att se ut som en ’riktig’ fiende.
  Folkpartiet vars verklighetsuppfattning är klaustrofobiskt otillräcklig smyger in önskan om Natomedlemskap i en broschyr om skolan nämns på nyhetsbanken. Jan Björklund med folkliga rötter har tagit upp en del bra saker om skolan som socialdemokraterna borde ha gjort och som de nu i någon mån verkar börja ta tag i även om man kan förmoda att deras antipati mot betyg kommer att vara ett hinder för en i många avseenden vaken svensk elit i framtiden och för en duglig svensk allmänhet med självdisciplin och framåtanda. Samme Björklund, reservaren, är som de flesta med hans bakgrund genom sin djupa okunnighet om Usas verkliga roll ett hot mot svenskars liv. Jan Björklund och övriga Nato-vänner ökar PÅTAGLIGT risken för ett förödande kärnvapenkrig. Dessa politiker styrs antagligen av näringslivets bedömningar om kortsiktiga ekonomiska fördelar för industrin om världen blir mer krigisk, vilket kräver att dollarns konkurrenter måste framställas som hot.
  Våra politikers vansinniga agerande innebär ett stort risktagande med våra och andras liv. Man skulle kunna hävda att många liberaler genom sitt stöd till Usa är medskyldiga till krigsförbrytelser. Men om man börjar tala om att våra politiker är så farliga att man börjar tänka i termer av väpnat uppror mot dem för att få till stånd en ansvarskännande och fredlig svensk maktelit är man ute på svag is. (Det är inte Hans Ruin som gör det utan det är helt och hållet mina egna funderingar). För allt tal om våld kan utnyttjas av Usas underjordiska aktörer för att provocera fram terrordåd i Sverige och händelser som inte alls går den vägen som vi genuint fredliga människor vill. Men om inte den risken fanns att Usa utnyttjar och snedvrider ett folkligt uppror så är politikerna så farliga för vanliga svenskars säkerhet att en revolt vore motiverad. Medierna som är verktyg för Usa och inte för objektiv nyhetsförmedling gör att inte en majoritet av befolkningen skulle ställa sig bakom någon form av väpnat uppror. Det skulle bli någon form av kupp av en minoritet. En minoritet med fredliga avsikter som tog makten med våld och började tvinga på befolkningen objektiv nyhetsförmedling. En paradox och även om Usa inte skulle lägga sig i vore det antagligen ogenomförbart. Men situationen är så obehaglig att i vart fall jag inte kan undgå att pröva tanken även om jag som framgår förkastar den. Homo Sovjetikus var mycket mer medveten om att de utsattes för lögner än västvärldens nuvarande befolkning.

  • Thomas Åkerblad
   19 augusti, 2014 at 21:05

   ”Det skulle bli någon form av kupp av en minoritet. En minoritet med fredliga avsikter som tog makten med våld och började tvinga på befolkningen objektiv nyhetsförmedling.”
   Och objektiv nyhetsförmedling är enbart ”dina sanningar”? Känns nästan som en text avsedd för Grönköpings Veckoblad.

   • Peter Grafström
    21 augusti, 2014 at 01:48

    Thomas Åkerblad
    Grönköpings veckoblad är ju medvetet humoristisk. Min kommentar ovan var också i den del du citerar i ngn mån menad som självironisk eller sarkastisk eftersom jag har en demokratisk grundsyn men känner förtvivlan över hur vansinnigt vårt etablissemang uppträder. Vår public service däremot som skamlöst vidarebefordrar Orwellska lögner tar sig själv på stort allvar. Konsekvenserna innebär enligt vad jag antyder ovan ett betydande hot mot svenskars nationella säkerhet. I stället för att vara neutrala i händelse av krig kan vi bli måltavlor men också genom vårt ställningstagande få konflikter att uppstå sas tippa över från kallt till varmt. Vi spelar då en ondskefull roll i st för en nedlugnande roll. Du kan låtsas att du inte förstår och skoja bort det hela för att knipa en tarvlig poäng, men så vansinnigt som västmakteliterna uppför sig nu har jag inte svårt att hålla mig för skratt.
    Detta att man tvingar på folk objektiv nyhetsförmedling är givetvis något som behöver förtydligas. Tex tänker jag mig som jag flera ggr skrivit till medierna att de måste ge dem Usa anklagar lika mycket förberett utrymme att försvara sig och gå till motattack. Jag skulle alltså inte censurera västpropagandan, bara komplettera den på det sätt som egentligen är public service uppdrag men som de bryter mot. Både Usas och Englands medier storljuger och sprider elakartade falska rykten på löpande band. De två är rena avgrunden. Och i dagens läge råder det ju intensiv censur och förlöjligande av allt som inte kommer från västoligarkernas nyhetsbyråer.

Comments are closed.