Okunniga journalister om narkotikaproblemet


Att EU och olika regeringar försöker att låtsas som om man arbetar hårt mot narkotikamissbruket är inte förvånande. Konstigare är att media spelar med i dessa charader.

Idag skriver SvD: Drogproblem förvärras i Europa. Trots massiva insatser ökar narkotikabruket i Europa. I den årsrapport ECNN, EU:s narkotikacentrum, släppte i Bryssel på torsdagen konstateras att omkring 3 miljoner européer dagligen röker cannabis och att runt 2 miljoner antas ha ett problematiskt opiatmissbruk.

Här i Sverige har vi dessutom ett omfattande amfetaminmissbruk och en fullständigt obehindrad införsel av narkotika. När det gäller kokain säger sig myndigheterna inte känna till omfattningen, eller hur utbrett detta missbruk är.

En av svårigheterna med kokainmissbruket är att det kan pågå i relativt stor omfattning och missbrukarna kan fortsätta att fungera socialt under lång tid. Att polisen inte gör så många beslag beror i första hand på brist på resurser samt att man nedprioriterat arbetet mot narkotika.

De ”massiva insatser” som SvD rapporterar om är i verligheten en bantning de senaste femton åren med 70-80% Samma sak gäller också polisens resurser för arbetet mot narkotika, möjligen har de skurit ner resurserna mindre, kanske bara halverat.

Vad som hänt med Tullverkets personal är väl känt och idag har ingen av Sveriges gränser någon egentlig tullbevakning. Det är endast våra internationella flygplatser som fortfarande har fast personal.

Att Schengensamarbetet skulle innebära att vi öppnade våra gränser var känt.

Justitiedepartementet hävdade att det i själva verket skulle innebära bättre kontroll eftersom samarbetet mellan olika länders polismyndigheter skulle bli så mycket bättre.

Personligen har jag inventerat de kända narkotikamissbrukarna i tre av Stockholms kranskommuner. I samtliga av dessa var andelen kända missbrukare mellan 1-2% Mörkertalet motsvarar säkerligen ytterligare någon eller några procent. Utöver det finns en mängd s.k. ”helgpundare” som fungerar socialt, i alla fall ytligt sett.

Hur missbruket förändrats de senaste åren kan jag inte säga bestämt, men att det ökat rejält är helt klart. Och de ”massiva insatser” som SvD talar om består möjligen i fler och tyngre pappersbuntar som transporteras mellan olika instanser inom EU.

Det vore ärligare om våra politiker gick ut öppet och berättade att vi inte kommer att satsa några samhälleliga resurser för att hjälpa narkotikans offer.


3 svar till “Okunniga journalister om narkotikaproblemet”

  1. Alkohol, diverse legala piller, kokain och diverse icke legala piller fyller alldeles för stor funktionell nytta för att bedöva och söva innevånarna inom EUs gränser så att överheten skall få segla lungt och samla på kulor medan dom arbetslösa nedsövda slår dank och det kan varken jinge eller någon annan göra något åt så länge marknadsekonomi och social rättvisa råder.

    KAS

  2. Det där hade Rapport en stor grej om. Så visst framgår det i massmedia.
    Den ökande införseln beror inte i första hand på Schengenavtalet, det beror på medlemsskapet i EU. Det visste vi hade satt oss in i vad EU skulle innebära! Om inte annat skrev Per Garthon om saken i sin bok inför EU-omröstningen. Och flera nykerhets- och antinarkotikaorganisationer varnade för saken. Ingen som vlle veta hade en chans att inte förstå vad som skulle hända.

    Larvet med bättre polisarbete genom eu-madelmsskapet begriper väl vem som helst att det bara heter så för att lura skjortan av de okunniga.