Oberoende utredning granskar Natosamarbete

Nyligen kom ett viktigt pressmeddelande i NATO-frågan. En partipolitisk oberoende Natoutredning har tillsatts.
Detta är utmärkt. Sverige har kommit allt närmare NATO utan närmare utredning och utan debatt, förutom nyligen då denna utveckling ifrågasatts. NATO bedrev en mycket stor flygövning på på en yta som omfattade upp emot 1/3 av landet. Deltagarna är mycket kvalificerade. Flera av dem är kända som anhängare av alliansfrihet och menar att NATO-medlemskap minskar Sveriges säkerhetspolitiska läge. Ett problem? Kanske, men inte så stort. Deras positioner är i flera fall känd och det är också känt att de har olika syn på argumenten mot medlemskap och i synen på Ryssland. Det centrala är utredningens kvalitet, vilka fakta som används (och kanske inte används) och argumentationen för olika bedömningar. Ledande politiker från flera partier är positiva till värdlandsavtal, och flera till NATO-medlemskap.

Detsamma gäller dominerande massmedia. De kommer att ha alla möjligheter att analysera och kritisera utredningen och har ett klart överläge i debatten genom just sitt överläge.
Många artiklar har publicerats här om NATO. Den som är intresserad av detta kan söka på ”NATO” under ”Artiklar” i högerspalten.

* Vid sökning på Google finner man inte att denna viktiga utredning nämns i några tidningar! Viktiginformation i sig…

Den 24/6 sjösattes en partipolitiskt oberoende Natoutredning. Syftet är att göra en analys av hur ett värdlandssavtal med Nato och ett eventuellt medlemskap påverkar vår och Östersjöregionens säkerhet, vår relation till FN och vår möjlighet att bidra till en fredlig lösning av konflikter i omvärlden.
NATO 2
Initiativtagare till arbetet är Stina Oscarson och Pierre Schori som i utredningen samverkar med Hans Blix, Rolf Ekéus, Sven Hirdman, Lars Ingelstam, Lennart Uller och Linda Åkerström.

På utredningens hemsida (http://natoutredningen.se/) kan man läsa:

”Från olika håll har i omgångar framförts önskemål om en svensk Natoutredning. Regeringen har dock sagt nej med hänvisning till att vi inte ska gå med i Nato. Men kanske just därför behövs en utredning. För samtidigt som man vidhåller den militära alliansfriheten har vårt samarbete med Nato blivit allt tätare utan egentlig diskussion om konsekvenserna. Och under 2016 står vi vid en brytpunkt då riksdagen ska rösta om värdlandsavtalet. Därför tillsätter vi nu en politiskt oberoende Natoutredning!

Syfte & utredningsplan
Utredningens syfte är att inför Riksdagens omröstning om värdlandsavtalet med Nato våren 2016 göra en analys av hur detta avtal i synnerhet och Sveriges närmande till Nato i allmänhet kan påverka vår och Östersjöregionens säkerhet, liksom vår relation till FN och vår utrikespolitiska handlingsfrihet, inte minst möjligheterna att medverka till en fredlig lösning av konflikter i omvärlden. Utredningen önskar bidra till en bättre informerad och mer balanserad debatt kring svensk säkerhetspolitik.”

Utredningens innehåll presenteras i 4 paket på hemsidan. Här första paketet:
Grundläggande begrepp och relationen mellan dem: säkerhet(spolitik), försvar(spolitik), alliansfrihet, neutralitet, ”responsibility to protect” (R2P), fredsbevarande, förebyggande m fl.
Om Nato: ursprungligt syfte, framtida utveckling, planer och visioner.
Vad var meningen när Sveriges samarbete med Nato en gång initierades (bl a med Partnerskap för fred)?
Utvecklingen mellan stormakterna och i Östersjöområdet från 1980-talet.
Dagsläget, särskilt Rysslands roll. Det försämrade säkerhetspolitiska läget.
Politiska och ekonomiska argument för och emot medlemskap i – eller nära relationer till – Nato.
Inverkan på det nordiska samarbetet och den strategiska balansen i närområdet.
Kärnvapenaspekten.

”Ansvariga politiker vill göra gällande att detta avtal är en teknisk fråga. Men det är mer än så. Värdlandsavtalet påverkar vår reella säkerhetspolitiska handlingsfrihet och vår trovärdighet som militärt alliansfria”, säger Hans Blix.

Avtalet är en brytpunkt på flera plan och det är därför viktigt att det finns en ordentlig konsekvensanalys före riksdagens omröstning”, säger Pierre Schori.

Utredningen ska vara färdig i mitten av december 2015 och kommer också att visa på vilka alternativ som finns för att bygga en hållbar säkerhet i dag. Ett första seminarium kommer att hållas i Stockholm den 28 september.
NATO-chefen Breedlove originalCA44Z371

Deltagare i utredningen:

Hans Blix
Jurist, tidigare generaldirektör i IAEA, chef för FN:s inspektörer i Irak (UNMOVIC), ordförande i kommissionen mot massförstörelsevapen (WMDC).
Rolf Ekéus
Svensk diplomat och ambassadör, har under flera år arbetat med nedrustningsfrågor, och ledde den svenska delegationen vid nedrustningsförhandlingarna i Genève 1983–88.

Sven Hirdman
Yrkesdiplomat, ambassadör i Moskva 1994-2004.

Lars Ingelstam
Utbildad vid KTH i teknisk fysik samt tekn dr. i matematik. Sedan 2002 oberoende forskare och författare.

Stina Oscarson
Dramatiker, regissör och fri skribent.

Pierre Schori
Svensk politiker och diplomat. Har suttit i riksdag, EU-parlamentet och regering samt varit FN-ambassadör och chef för en av FN:s största fredsoperationer i Elfenbenskusten.

Lennart Uller
Krigsvetenskapsakademien Avd I (1987-), ordförande för Svenskt Militärhistoriskt Bibliotek (1993-).

Linda Åkerström
Statsvetare och ansvarig för nedrustningsfrågor och vapenexport på Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen.

intressant.se Ukraina, , , , , , , ,

Alliansfriheten DN Debatt 9/6 NATO-utredningen Svenska Freds- Norrländska Socialdemokraten NejtillNATO SR 10/4 Stoppa ACE Sveriges Radio 23/4 SvD 23/4 DN 8/1 SvD 30/11 2014 Värdlandsavtalet Wiseman’s Wisdom – ledande NATO-vänlig militär bloggare Sten Tolgfors, DN Debatt 10/1 DN 30/11 DN 23/11 SvD 23/11 Orangea revolutionen Michael Roberts blog Från Poroshenko till Putin – en nedförsbacke Pål Steigan 15/11 DN Debatt 13/9 M Hudson i CounterpunchPål Steigan Counterpunch om USA:s UkrainapolitikYatsenjuk och Nuland DN 30/7DN 23/2 DN 19/2

  2 comments for “Oberoende utredning granskar Natosamarbete

 1. Kjell Martinsson
  28 juni, 2015 at 11:39

  Din mening: Flera av dem är kända som anhängare av alliansfrihet och menar att NATO-medlemskap minskar Sveriges säkerhetspolitiska läge.” är inte helt enkel att förstå.

 2. Bo Hellgren
  28 juni, 2015 at 12:10

  Med tanke på det massmediala krig som redan försigår med USA:s förespegling av ryska planer på annektering av Gotland och Åland.
  Vad är det som motsäger att inte Nato-USA har använt samövningarna
  över svenskt territorium för planer att annektera Sverige om några militärstrategiska skäl för detta skulle leda till detta i den aggressiva krigspolitiken mot Ryssland ?

Comments are closed.