Obama i GW Bush och Cheneys fotspår – förbereder folkrättsvidrigt krig mot Syrien -brott mot FN-stadgan.


Syriens regering har som väntat accepterat att FN:s observatörer undersöker förhållanden kring den påstådda gasattacken. Det är ju Syriens regering som bjudit in FN-observatörerna för att utreda andra påstådda gasattacker. Och den enda objektiva rapporten hittills som presenterades av en FN-kommission i början av maj, angav starka indikationer på att rebellerna använta kemiska vapen. Den leddes av den kände domaren Carla del Ponte vid Internationella brottmålsdomstolen -. och har väsentligen tigits i hjäl av dominerande, partiska massmedia. Men Obama menar att ”beskedet kom för sent för att vara trovärdigt”, enligt Svenska Dagbladet. Varför – USA vill få kontroll över Syrien för att senare kväsa bl.a Iran.

Det påstås att FN-undersökarna inte får uppge vem som använt kemiska vapen om de finner bevis för användning. Stämmer det? FN-kommissionen uppgav i maj att sådana vapen med stor sannolikhet använts av rebeller.

Massmedia sviker som vanligt.
Våra massmedia rapporterar knappast att
-FN-observatörerna inbjudits av Syriens regering
-FN-rapporten i början av maj
-regeringssoldater uppgav nyligen påträffat vapen i rebellers tunnlar
-att brittisk underrättelsetjänst planerat använda kemiska vapen för att sedan regeringen skulden. (Britamgate, beskrivet i tidigare blogginlägg)
-att USA:s hot och sanktionerna mot Syrien är brott mot FN-stadgan.

Dagens Nyheter rapporterade igår kl 14 att ”Regeringssoldater ska ha träffat på kemiska vapen i rebellers tunnlar i Damaskus utkanter”, rapporterar syrisk tv.

Andra massmedia hade igår liknande uppgifter – men idag tiger de flesta massmedia om denna rapport. Man rapporterar okritiskt och pliktskyldigt (?) om obestyrkta allmänna påstående av företrädare från USA och Storbritannien, kända för sina lögnaktiga påståenden om bl.a massförstörelsevapen i Irak 2003. Påståenden utan tillstymmelse till bevis.

Efter den första rapporten menade en talesman för USA:s regering att en oberoende undersökning var nödvändig -vilket även jag direkt instämde i! Ett par dagar senare – utan några som helst bevis för att Syriens regering använt gas – talar samma regering om att den förbereder olika alternativ för ett militär angrepp på Syrien – helt i strid med FN-stadga och internationell rätt.
Men USA har gång efter annan nonchalerat FN – se tidigare inlägg om Korea, Jugslavien, Irak, Libyen och Afghanistan.

USA – förråd av kemiska vapen

Västerländska experter skeptiska.
Nyhetsbanken återgav igår en artikel i israeliska Haaretz 25 augusti enligt vilken västerländska experter på kemisk krigföring som har undersökt åtminstone en del av en rebellspridd film är skeptiska till att kemiska stridsmedel har använts, även om de alla betonar att säkra slutsatser inte kan nås utan grundlig undersökning på plats. Dan Kaszeta, en före detta officer i den amerikanska arméns enhet för kemisk krigföring påpekar ett antal detaljer som saknas i filmen ”Ingen av de människor som behandlar de skadade eller fotograferar dem har någon form av skyddsutrustning, och trots det verkar ingen vara skadad.”

Redan detta utesluter de flesta typer av kemiska vapen, inklusive den stora majoriteten av nervgaser, eftersom dessa ämnen inte avdunstar omedelbart, särskilt inte om de användes i tillräckliga mängder för att döda hundratals människor, utan lämnar snarare föroreningar på kläder och organ som skulle skada den som kommer i oskyddad kontakt med dem i timmar efter en attack. Dessutom säger USA-experten att ”det inte finns några andra tecken man väntar sig att se i efterdyningarna av en kemisk attack, såsom allvarliga synstörningar, kräkningar och förlust av tarmkontroll.”

Forskarna förbryllas också av tidpunkten för attacken, att den inträffade på exakt samma dag som ett team av FN:s inspektörer var i Damaskus för att utreda tidigare påståenden om kemiska vapen. Det är också oklart vad taktiska mål den syriska armén skulle ha försökt uppnå, då den under de senaste veckorna har lyckats pressa tillbaka rebellerna som inkräktade på de centrala delarna av huvudstaden.

De syriska rebellerna (och kanske andra aktörer i regionen) har ett klart intresse av att framställa detta som den största kemiska attacken hittills av regeringsarmén, skriver Haaretz, i synnerhet när FN:s inspektörer i landet. Det är också i deras intresse att göra det eftersom USA:s president Barack Obama lovat att ingripa om regimen passerar en ”röd linje”.
Obama hök untitled

Aftonbladet skrev i torsdag ”En gasattack mitt framför vapeninspektörerna näsa vore i det närmaste en inbjudan från Assad till USA, Frankrike, Storbritannien med flera att sätta upp en flygförbudszon över Syrien och börja luftbomba syriska arméposteringar. ” Det låter cyniskt men den som har störst intresse av att Syrien använder kemiska vapen är oppositionen eftersom det kan tvinga fram ett internationellt ingripande och därmed stärka rebellernas segerchanser.” DN:s ledare hade liknade synpunkter.

USA:s president Barack Obama konsulterade nyligen Storbritanniens Cameron och Frankrikes Hollande, som beslutsamt styr i riktning mot krig och säger sig ha sett ”ökande tecken” på den syriska regeringens ansvar för onsdagens påstådda nervgasangrepp på civila i ett rebellkontrollerat område. GW Bush och Dick Cheney kunde inte ha sagt det bättre!
Vi väntar på en utredning om kemiska vapen använts, samt av vem eller vilka, men Obama vill gå till krig utan några belägg.

Syrienbroschyr framsida augusti 2013.

*** (Den nya broschyren beställs från solidaritetsyrien@gmail.com). ***

I väntan på utredningen vill vi än en gång påminna om att kriget i Syrien inte bara och inte främst är ett inbördeskrig, även om det föregick av förståeliga protester och demonstrationer mot den syriska regeringen. Det är ett av USA sedan länge planerat angrepp på Syrien, som ett led att behärska Mellanöstern innan man ger sig på Kina och Ryssland.

* Kampen mot terorrismen i världen förs främst av Syriens regering. Stödet från USA via unconventional warfare (krig genom ombud som rebeller, Saudiarabien och Qatar) och från EU-länder försvagar detta kampen mot terrorismen. Faktum är att USA och al-Qaida är på samma sida för att störta en självständig stat.

Trots olika uppfattningar hoppas jag de flesta kan enas om
1. Fredlig lösning av konflikten. Stöd FN:s fredsarbete.
2. Nej till utländsk intervention.
3. Upphävda sanktioner.
4. Inget svenskt stöd för krig mot Syrien.
5. För ett fritt, enat och självständigt Syrien.
6. Låt det syriska folket bestämma sin framtid – inte al-Qadia eller USA.

i Andra om: , , , ,,, , , , , , , , , , ,, ,

Bilderblogg Frödjpunktse Aska
SvD 25/8 Wall Street Journal 25/8 DN 24/8 kl 14.21 SvD 24/4 emSvD 24/8 New York Times SvD Bildt & Storbritannien anklagar AssadSvD 23/8 Magnus Norell SvD 24/8 Expressen DN 22/8 II Nyhetsbanken 22/8 Aftonbladet 22/8 DN 22/8 DN 21/8 DN:s huvudledare 22/8 Syriens regering kräver FN-utredningDN 11/7 BBC – Rebeller använder gas?Resuters – rebellerna använder gas? Oppositionsledare avgårDaily Star Homs

  3 comments for “Obama i GW Bush och Cheneys fotspår – förbereder folkrättsvidrigt krig mot Syrien -brott mot FN-stadgan.

  1. 26 augusti, 2013 at 16:52

    I radioprogram om Syrien kl 16.15 idag sa den svenske xperten Christian Åstorp (?) vid Totalförsvarets Forskningsinstitut i Umeåa att tiden (mellan eventuell gasattack och undersökning nu) inte är något problem. Prover kan analyseras inom en månad. Detsamma sa laboratoriets chef Christina Nygren vid intervju i TV-Rapport kl 19.35

  2. 26 augusti, 2013 at 16:59

    Kommentatorsfunktionen stängd av okänd anledning. Skicka eventuella kommentarer till anders.romelsjo@comhem.se

  3. 26 augusti, 2013 at 17:19

    Även Rolf Ekeus, förre chefen för vapeninspektörer i Irak och tidigare ambassadör i USA, klargör i just avslutat radioprogram att ett anfall är ett brott mot FN-stadgan

Comments are closed.