Ny studie – klimatkatastrofen blir större än man trottKlimatförändringen ser vi redan. Vem tror inte att rapporterna runtom i världen om rekordvarm vinter troligen har att göra med människans aktiviteter och utsläpp av koldioxid och liknande? De som har annan uppfattning kan ha sina intressen eller kan ha lurats. Exxon Mobil har satsat minst 24 miljoner dollar (150 miljoner svenska kronor) i institut som aktiv motarbetar saklig information i klimatfrågan. Ökända är ”Koch Industries”, två bröder, oljemagnater och mångmiljardärer och finansiär till tea party-rörelsen, som skänkt stora summor till desinformationsverksamet och lobbying i klimatfrågan.

I ett inlägg på DN Debatt igår kan man läsa ”Systemet med utsläppshandel är en stor besvikelse och investerarnas förtroende kört i botten. Regeringen måste agera nu för att EU ska få tre tydliga mål även efter 2020: utsläpp, förnybar energi och effektivisering, skriver sju företrädare för näringsliv, fack, miljöorganisationer och kyrka.” Man skriver också ”Priset för att släppa ut ett ton koldioxid ligger på omkring 40 kronor, ett pris som skulle behöva mångdubblas för att reflektera utsläppens verkliga kostnad och stimulera investeringar i grön teknik. Som jämförelse kan nämnas att den generella svenska koldioxidskatten är 1.080 kronor per ton, det vill säga 27 gånger högre.”

Min bedömning är att det är helt nödvändigt att koppla klimat- och miljöfrågan till det ekonomiska systemet för att kunna komma framåt. Radikal idé, men klimatpolitiken har nu 30 år av misslyckande, främst beroende på kapitalismens negativa sidor -(eventuella positiva sidor kan diskuteras men inte i detta inlägg). Låt mig fästa uppmärksamhet på en aktuell rapport och framlägga ett förslag må vara i allmänna ordalag.

SR Nyheter rapporterade 27 september 2013 att en presskonferens just inletts av FN:s klimatkonferens och sammanfattar i 3 punkter:
1. Man skärper tolkningen av att uppvärmningen och klimatförändringarna beror på människan från att vara ”väldigt troligt” till ”extremt troligt”. 2. Man har en temperaturökning att vänta på mellan 2,6 och 4,8 grader till år 2100.
3. Havsnivån kommer att stiga, men här uttalar sig panelen mer försiktigt. Ökningen bedöms uppgå till mellan 0,26 meter och 0,92 meter. Man har då utelämnat bedömningar som menar att ökningen kommer att bli mycket större.
moln images

En sådan ny forskningsrapport kom 1 januari . Jag hörde den i förbifarten på radion, finner en artikel i Nature att köpa och återfinner ett referat i Guardian.
Forskningen visar att färre moln bildas när planeten värms upp, vilket innebär att mindre solljus reflekteras tillbaka ut i rymden, vilket driver temperaturer upp ytterligare. Professor Steven Sherwood i Australien, som lett studien säger: ”Denna studie bryter ny mark genom att identifiera vad som kontrollerar molnförändringar och genom andra genom att kraftigt diskontera de lägsta uppskattningarna av framtida global uppvärmning till förmån för de högre och mer skadliga bedömningar.” En temperaturhöjning på 4 C i stället för 2 C skulle sannolikt vara katastrofal menar Sherwood.

Observera att Sherwood talar om en dubbelt så stor ökning som i ett scenario med en 2 graders ökning.Men en förödande temperaturökning på c:a 4,8 grader om vi fortsätter att inte göra mer än nu, enligt IPPC:s rapport, som inte tog med de senaste, än mer alarmerande vetenskapliga rapporterna.

Stern-rapporten 2006 hävdar att det finns betydande risk för en temperaturhöjning med 5 grader C inom några decennier, vilket får ökat stöd av senare raporter. En temperaturökning med 4 grader kommer att hota vattenförsörjningen för hälften av jordens befolkning, utrota hälften av dagens växt- och djurarter och sätta tättbefolkade kustområden under vattnet, samt innebära stor minskning av BNP. Vid en temperaturökning med 2 grader försvinner glaciärerna i stor utsträckning, stora delar av världshaven blir döda zoner, Risken ökar för att uppvärmningen blir självförstärkande.
storm

Enligt utkastet till nästa delrapport från IPCC (se blogginlägg 23/11 och 26/11) kan vi vänta oss följande:

Ökad matbrist, hungersnöd och ökad fattigdom;
* Värre översvämningskatastrofer, när havsnivåerna stiger;
* Vattenbrist;
* Utslagen infrastruktur; Extremväder kan slå ut livsnödvändiga samhällsfunktioner.
* Värre värmeböljor;
* Utslagna ekosystem;
* Ökning av våld och krig.

Skifferolja?
DN hade 4/1 ett positivt reportage om skifferoljans möjligheter och dess bidrag till ökad klimatförstöring. Enligt Dagens Industri 23/5 menar den tongivande IMF-ekonomen Michael Kumhof att den mängd skifferolja som man tror sig ha upptäckt i USA, är ungefär 30 miljarder fat olja, ungefär vad som konsumeras i hela världen på ett år. Oljeproduktionen minskar med 4,5 procent per år. Det innebär att var tredje år försvinner hela Saudiarabiens oljeproduktion. Samtidigt är det fler länder som vill ta del av oljetillgångarna. Ett av scenarierna hos IMF går ut på att tillgången på olja skulle minska med 2 procent varje år från och med nu. ”Då skulle oljepriserna öka med 400 procent under nästa decennium. Helt galna siffror.”

Vem tror inte att detta kommer att öka den militära kampen om kontrollen över oljan och jordens resurser, med nuvarande odemokratiska och orättvisa ekonomiska system? Varför har USA börjat och stött krig och splittring i Mellanöstern med ökad kraft? Pål Steigan, som skrivit den utmärkta boken ”En gång skall jorden bliva vår”, riktar hård och avslöjande kritik mot bl.a. oljesandsbluffen i ett nytt blogginlägg och påtalar bland annat att:
* Marginalkostnaden för utvinning av olja som inte kommer från OPEC har ökat från 30 dollar 2003, 92 dollar 2012 och 105 dollar i år, dvs. en ökning mede 250 % på 10 år.
* Produktion av 2,5 miljoner fat olja kräver 1,2 miljoner kubikmeter vatten.

Kärnkraft? Svarar för mindre än 5 % av energiproduktionen i världen. Förutom att den är osäker och potentiellt mycket farlig (Fukushima, Tjernobyl etc) används väldigt mängder fossila bränslen i alla delar av produktionsprocessen. Kärnkraften är dyr och med dagens utvninningstakt är uranet slut om 70 år. Thoriumkraftverk har liknande problem.
Vattenkraft? Bra, svarar för drygt 5 % av jordens energikonsumtion. Till största delen utbyggda.
Solceller? Lockande. Kräver mycket energi att framställa, inte minst för de mest effektiva som bygger på kisel. Enkla bra lokala lösningar finns.
Vind och vågkraft? Tilltalande. Mycket olja krävs för att producera turbiner. När man bäst behöver vindkraft, då det är kallt, så blåser det minst.
Biomassa? Kräver nästan lika mycket energi som man får ut i form av etanol från biomassan.

Den teoretiskt mest tilltalande lösningen är fusionsenergi, dvs. att kunna initiera, vidmakthålla och med tillfredsställande säkerhet kunna efterapa den process som vidmakthåller energi i stjärnor och sol, och indirekt värme och liv på jorden. Men man har inte kommit nära lösning med detta trots flera decennier av forskning. Den erforderliga temperaturen lär vara 100 000 000 grader Celsius. Hur hanterar man detta? Man har inte lyckats komma särskilt långt efter mer än 50 års forskning. Man kan inte utesluta att olje- och andra energibolag motverkat sådan forskning. Vilka vill satsa på kontrollerad solenergi på jorden?

Kapitalismen är största hindret?
Erfarenheterna från Rio-avtalet, Kyotoprotokollet, Köpenhamnsmötet, mötena i Cancun, Durban och nu Warshawa inger tyvärr ingen optimism inför möjligheten till vettiga, nödvändiga överenskommelser och åtgärder. Ekonomer på IMF och andra ställen, liksom ledande politiker är som regel blinda för möjligheten att världens ekonomi skulle kunna fungera på ett annat, ur miljöaspekter och rättviseaspekter, betydligt bättre sätt.
Doktor om kapitalism

Tror de att mänskligheten inte kan åstadkomma något annat, något som är mycket bättre? Det tror jag.Det är bråttom. FN gör i den viktiga rapporten ”Human Development 2013” bedömningen att utan samordnade globala insatser mot klimat- och miljöförstöringen kommer antalet extremt fattiga i världen öka till 3 biljoner år 2050 från 1,2 miljoner nu (enligt Världsbanken rapport. En jämnare fördelning av jordens tillgångar i demokratisk andra är viktigare än ökad tillväxt. Det behövs en massrörelse i befolkningen som kopplar klimat- och miljöfrågan till det ekonomiska systemet. Att kontrollen över jordens resurser och ekonomin inte är satt under demokratisk kontroll utan sköts av en liten, liten grupp utan insyn och utan fokus på behoven hos mänskligheten ska inte längre tolereras

Jag är av de många som ta fasta på vetenskapliga fakta inom klimatområdet, och är naturligtvis medveten om att mitt hovsamma, lilla förslag till en plattform för att seriöst kunna ta itu med klimatförstörelsen – kapitalismens ersättande med ett globalt demokratiskt socialistiskt ekonomiskt system för dagen inte har stöd av en majoritet. Jag har kritiserat andra debattörer och experter som inte tycks se kapitalismens roll i sammanhanget. Men som samarbetsinriktad vänsterman glädjer jag mig åt deras engagemang och strävar efter samverkan på gemensam plattform. Mer konkreta förslag finns i tidigare blogginlägg, bl.a 26/11 förra året .


i Andra om: , ,, , , , kapitalism, , , , , , kapitalism, , ,

DN Debatt 10/1 Nature DN Debatt 30/3 Guardian 4/1 DN Debatt 2/12 Humanistbloggen NASA:s sammanfattning DN 21/11 Pål Steigans blogg 21/11 DN Debatt 22/9 Naomi Kleins tal 4/9 DN 8/10 Anna-Karin Hatt Åsa Romson DN Debatt 24/5 Dagens Industri 24/5 Kildén & Åsman 22/5 Annarkia Hans Nilssons blogg
Gail Tverberg Economy Watch Om fusionsenergin http://www.dn.se/nyheter/1-grad-varmare-grekerna-bavar-for-en-annu-torrare-varld?rm=print DN 4 grader varmare DN 9/12 att rädda världen Huddingeperspektiv Kommunisternas blogg DN 9/12 Per Ankersjö DN 9/12 Anders Svensson 9/12, Röda Malmö 9/12, AB 9/12,SvD 9/12, Bilderblogg 9/12DN 9/12 Röda Malmö, DN Debatt 27/11, Supermiljöbloggen 27/11, För ett Alliansfritt Sverige Waldemar Ingdahls blogg, Jonas Sjöstedt och Jens Holm i SvD Brännpunkt 26/11 ,DN 26/11, Supermiljöbloggen,Anders Svenssons blogg,Åsa Westlund, Röda Malmö, Pepprat, DN 19/11, SvD,SvT,Aftonbladet, BBC, Opinionsundersökning i USA 2011, , Sveriges Radio, DN 20/8 2012, SvD 20/8 2012, Pål Steigans blogg Aftonbladet Ingrid Eckermans blogg Miljömagasinet Ulf Karlströms blogginlägg Åke Kilanders recension av Klares bok i @politiken.se

DN Debatt 24/9
Sveriges Radio 24/9 SvD ledaren 25/9 Aftonbladet Expressen DN Birger Schlaug Miljöpartiet SvT FIB-Kulturfront


13 svar till “Ny studie – klimatkatastrofen blir större än man trott”

 1. Jo, man kan anta att oljebolagen inte vill se framgångar för fusionsteknik. Partikelacceleratorn i Cern och jakten på Higgs-partikeln presenterades ofta i SVT och dagstidningar. Forskning som gjordes intressant. Om fusionsreaktorn i Cadarache (Provance) är det tyst. Forskningen kring en ny energikälla – en ”ren” sådan – borde väl i högsta grad intressera allmänheten. Skall vi misstänka att tystnaden beställts av oljebolagen? Så borde väl Miljöpartiet, Vänsterpartiet och fristående miljöaktivister visa stort intresse för reaktorbygget. Så är uppenbart inte fallet. Teknikfientligheten hindrar kanske? Därtill tycks en del ”miljökämpar” inte förstå att en fusionsreaktor inte har någon som helst likhet med den fissionsteknik som finns i alla nu verksamma reaktorer. De VILL tydligen inte förstå? Detta är verkligen beklagligt eftersom ITER behöver stöd av intresserade ”fans” (jag är ett) för att nå ut till en miljöengagerad allmänhet.
  ITER (Cadarache) http://www.iter.org/

  Ulla Johansson

 2. En möjlig väg att få bukt med ökade koldioxidutsläpp är kanske följande:
  ”Det som behövs är att göra fossila bränslen dyrare, och dyrare och dyrare…
  Utan att öka skattetrycket.”
  Läs vidare på http://www.cclsverige.se

 3. Gärna det som etappmål. Då blir boendet dyrare, liksom bilåkandet och priser på olika varor. Det är viktigt att försöka koppla detta till frågan om hela ekonomin och vad mänskligheten ska göra här på jorden nu och framöver tänker denne kanske emellanåt lätt utopistiske betraktare.

 4. Några påpekanden som bör tas in i diskussionen. Fakta kommer från FAOSTAT eller EUSTAT

  Vi har inte matbrist. Det produceras redan idag mat för 14 miljarder människor. Däremot slänger vi hälften av maten innan den når borden och den mat som är kvar är mycket orättvist fördelad. För varje hungrande människa finns nästan 2 som lider av fetma.

  Vi har ingen brist på mark. Tvärtom lägger vi ned åkrar på löpande band. Sedan 1990 har vi lagt ned 10 % av våra åkrar inom EU – trots detta är vi nettoexportörer av mat. Detsamma gäller Nordamerika. Fd Sovjet har lagt ned ännu mer. Afrika och Sydamerika odlar inte mer än en fjärdedel av sin jordbruksmark och Afrika har så urmodigt jordbruk att de endast får fram 10-20 % av potentialen. Det behövs investeringar!

  Här kommer bioenergi in som en dellösning – som energikälla men också som salugröda. Eftersom det finns ett sådant överskott på mat i världen är priserna endast 30 % av vad de var för 50 år sedan – så Afrikanska bönder har inte en chans att konkurrera med matproduktion. Vet inte var du fått dina siffror om etanol ifrån, men den etanol som produceras i Sverige och EU ger 4-5 gånger insatsen, mer om man tar vara på alla biprodukter. Sockerrörsetanol ger 25 ggr insatsen med elproduktionen inräknad. Till skillnad från fusionsenergi som vi inte vet om den någonsin kommer att komma fram, så finns bioenergi idag. Bioenergi är redan Sveriges största energislag – större än kärnkraft och vattenkraft tillsammans och det finns potential att minst fördubbla och fortfarande producera hållbart.

  Så dröm gärna om fusion – men låt det inte ta kraft från det vi kan göra här och nu. Bioenergi, vind sol och vatten är det vi har.

  • Du tar upp flera viktiga aspekter. Dina uppgifter om att nästan dubbelst så många människor som finns på jorden idag skulle kunna födas på en redan reducerad areal för livsmedelsproduktion är intressant och ny för mig. Man undrar då varför omkring 1 miljar är undernärda och 1,2 miljarder (Världsbanken) och närmare 2 miljarder (Multidimensional Poverty Index) levar i extrem resp. akut fattigdom och varför kaloriförsörjningen av hundrtals miljoner i Indien är för låg, eller sannolikt för låg.

   -Till en del är det säkert en fördelningsfrågan. Med bättre fördelning av befintliga resurser skulle ingen fattigdom behöva extistera. Detta har diskuterats i tidigare blogginlägg, och behandlas i boken ”USA som världspolis”

   -Du tar upp frågan om bioetanol. Det finns andra uppgifter, som dels visar att föda även kan ses som en konjunkturkänslig produkt, och dels visar etanolens betydelse för tillgång till mat och matpriser.

   Dagens Eko rapporterade 11 augusti 2013 att en hotande, sannolik livsmedelsbrist skulle kunna undvikas om USA använder sin stora majsproduktion till mat i stället för att använda en stor andel till bioetanol. Redan nu används omkring 40 % av all majs till biobränsle, meddelar Dagens Eko. USA svarar för 50 % av majsexporten i världen. Majspriset har ökat 23% på en månad. FAO vill nu med stöd av WHO, Frankrike, Indien och Kina att majsen i stället används till mat. Men myndigheterna i USA säger nej.

   Dagens Nyheter skrev ”Det som beskrivs som den värsta torkan på 50 år kan nu få de amerikanska priserna på sojabönor och majs att skjuta i höjden ytterligare.” Vidare ”USA är världens största exportör av majs, sojabönor och vete och det är sannolikt att prishöjningarna kommer att märkas över hela jorden, med mycket svåra konsekvenser för dem som redan i dag kämpar för att få tillräckligt mycket mat att äta”, säger Eric Munoz, analytiker vid Oxfam, en internationell hjälporganisation, till New York Times.
   Efter fallande priser på mat och råvaror under 20 år vände trenden under senare delen av år 2001, med ökning av pris först på energi och metaller och därefter på föda. På ett år fördubblades priset på ris och vete, medan priset på maj ökade med mer än en tredjedel. Detta är en konsekvens av marknadsliberaliseringen och spekulationsekonomin, som medfört en stadig ökning av prisinstabiliteten.
   Då fastighetsbubblan började spricka i USA år 2007 flyttade investerare över pengar bl.a. till födoämnessektorn. En viktig faktor var att stora jordbruksföretag lyckades få stöd av USA:s regering, EU och olika regeringar för att använda en del av spannmål, soja och sockerrör mm till biobränsle, vilket kom att motsvara 100 miljoner ton spannmål, som alltså drogs tillbaka från matmarknaden år 2007.

   Detta har tydligt bidragit till 75 % av prishöjningarna 2002- februari 2008 på 140 % enligt Världsbankens beräkningar, medan ökning av pris på energi och gödningsmedel endast bidrog med 15 %. Enligt banken hade prisökningen fram till år 2000 redan kostat konsumenter i de fattiga länderna 324 miljarder USD, och skulle kunna öka antalet fattiga med 105 miljoner personer. Från 2001 till 2008 ökade produktionen av bioetanol världen från 19 till 65 miljarder liter och av biodiesel från 1 till 11 miljarder liter.
   Detta har drivit upp livsmedelspriserna. Från 2005 till januari 2008 ökade priset internationellt på ris med 154 %, på vete med 143 %, på majs med 105 % och på oljeväxter med 197 % (Steigan, 2010).
   “Det är brottsligt mot mänskligheten att omvandla jordbruksmark till produktion av biobränsle” (Jean Ziegler, FN:s särskilda rapportör on the Right to Food, October 2007).
   ”Ytterligare utveckling och expansion av biobränslesektorn kommer att medföra högre matpriser på medellång sikt och till osäker tillgång till mat för de mest sårbara befolkningsgrupperna i utvecklingsländerna” (OECD, 2008).

   Vi har bioenergi, vind, sol, vatten men även kärnkraft att fundera på och hantera. Jag tycker att Ulla Johanssons inlägg om fusionsenergi är tankeväckande.

 5. Anders
  Spontant skulle jag säga att vid ngn CO2 halt borde det kunna tänkas inträffa ngt dramatiskt så att det blir en sorts ’rusning’ av atmosfären mot högre temperatur genom en kombination av att både växtligheten och växthuseffekten ökar. Det skulle kunna bli ett dramatiskt omslag med ökat molntäcke så att solljuset når mindre av växtlivet och syreproduktionen minskar och förbrukningen av CO2 minskar samtidigt som molntäcket förblir i sitt förändrade tillstånd pga temperaturökningen. Eftersom förändringen till större molntäcke inträffat trots att molnen har större reflektans för solljuset och därför verkar i kylande riktning, så är alltså molnens inverkan redan medräknad.
  Det är osannolikt att matematiken faller ut så att jorden precis buffrar alla förändringar utan mer troligt att det ligger en fasövergång och lurar vid ngn nivå av människans påverkan. Dvs att vid en viss nivå av förändring slår systemet om till ett nytt stabilt tillstånd. Och kanske med en hystereseffekt som gör att det inte går lätt att få tillbaka det som rådde just innan förändringen.
  Men vid vilken halt av växthusgader det inträffar har jag ingen gissning om. (Det finns också en uppfattning att CO2 bara följer temperaturen och inte är en drivande orsak. Men jag tror inte på den hypotesen.)
  Jag tror det råder enighet om att temperaturen har planat ut sedan 1998 och att IPCCs forskare inte kunde ge ngn trovärdig förklaring utöver att deras modeller saknar tillräcklig prediktionsförmåga. Kritiker mot klimathotsagendan anser med utgångspunkt från långtids statistik att vi för eller senare går in i en ny istid och en del tycks tro att det ligger nära i tiden. Jag tror också att det blir så men det går inte att säga med precision när det inträffar. Det är inte säkert att det sker på flera hundra år eller mer.
  Detta att temperaturen planade ut 1998 råkar sammanfalla i tiden med Edward Teller et al’s sun screen ide. 1997 inbegreps i arbetstiteln både metoder att motverka istid och det motsatta dvs att motverka GW(global warming) genom tillsats i stratosfären av partiklar som modifierar atmosfärens strålningsbalans i önskad riktning. Kostnaden för anti-GW fallet uppskattades till 1/100-del ned till 1/1000-del av kostnaden för CO2 minskning.
  Eftersom en stor mängd oberoende observatörer hävdar att det globalt pågår spridning av partiklar(chemtrails) och att man dessutom inte kan veta säkert om sådan spridning ens alltid syns på samma sätt som chemtrails – så går det inte längre att ignorera möjligheten att temperaturutplaningen har ett samband med dessa partiklar som sprids och att det är frågan om en tillämpning av Teller et al’s sun screen. Teller, ibland benämnd vätebombens fader har sannolikt hög status bland mäktiga beslutsfattare vilket ökar sannolikheten för en sådan koppling. Vidare är kostnaden ansenlig för en global aktivitet med flygplan som sprider partiklar och de som håller på med detta vill givetvis se resultat. Bill Gates bidrar på senare tid se tex JPWatsons artikel
  http://www.infowars.com/bill-gates-pours-millions-into-geoengineering/
  Därför är det logiskt att anta att inverkan är så stor att det märkbart påverkar temperaturen och helst så mycket att det innebär en framgångsrik total kontroll av genomsnittstemperaturen.
  Teller var tidigt ute, redan 1957, med att varna för CO2-ökning och därmed följande växthuseffekt men fick då inget gehör.
  Eftersom IPCC misslyckats med att förklara varför deras förutsägelser inte stämmer med den verkliga temperaturutplaningen och samtidigt inte är öppna om vad de vet om geoengineeringsprojekten trots att IPCC står under inflytande av dem som driver på geoengineering så kan man konstatera att IPCC inte är att lita på.
  Vidare kan man utgå från att det från de mäktigas perspektiv inte är tillräckligt att ändra genomsnittstemperaturen utan om möjligt finns en önskan att skapa differentiella fördelar/nackdelar för ett urval nationer.
  Geoengineering måste bli ett vanligare debattämne bland dem som engagerar sig i angående klimatet. Jag tog upp det på klimatupplysningen.se men fick ingen stark respons.

  • Det har riktats kritik, som jag uppfattar som väl underbyggd, mot att ta det ovanligt varma året 1998 som referenspunkt. Med en längre tidsaxel lär värmeökningen vara tydlig, liksom ökingen av koldioxidutsläppet är. IPCC menar sig nog kunna förklara sin förutsägelser. Dina uppgifter om inflytande av geoengineeringsprojekt på IPCC är intressanta och kanske viktiga. Utveckla gärna.

   Intressanta uppgifter om den omdiskuterade med skicklige vetenskapsmannen Edward Teller, väl den ende i vetenskapssamhället som anklagade (sin gamle opponent) Robert Oppenheimer för att vara en säkerhetsrisk.

   • Anders
    IPCCs förklaring av temperaturutplaningen var inte att det var en statistisk fluktuation utan att värmen gömde sig i havsdjupen vilket är en helt ogiltig förklaring eftersom värmetransporten i havet är en självklart inbyggd del i en seriös klimatmodell. När du säger att de menar sig nog kunna förklara så är det lätt att säga efteråt när förutsägelser inte stämde.
    Emellertid är det tänkbart/troligt att det inte är de kunnigaste bakom IPCC vars uppfattningar bereds utrymme utåt så att det som IPCC går ut med styrs mer av PRinriktade mål.
    Det innebär ju återigen en allvarlig brist hos IPCC. Och ett förakt för allmänheten.
    Kanske de egentligen trodde sig veta att det bara var en statistisk fluktuation men inte ville tillstå det eftersom de var otåliga om att åstadkomma tvingande åtgärder.
    Det du efterfrågar om geoengineeringsagendans inflytande över IPCC finns nämnt i länken ovan till JPWatsons artikel. Jag vill också passa på att säga att Bill Gates agerar förhållandevis öppet och bör därför inte demoniseras. Läste ngnstans att en fd DN journalist tog ställning för geoengineering efter inflytande från en engelsk vetenskapsakademi. Det är inte Gates som kör ett eget race. Detta har pågått rätt länge. Gates kanske i själva verket har bättre motiv än dem bland eliterna som drivit på för CO2minskning. Jag menar som jag framfört tidigare att det i själva verket handlar om att strypa Indiens och Kinas ekonomiska utveckling.
    Jo som du säger Teller var sur på Oppenheimer för att han känt sig förbigången av honom. Det ekonomiska argumentet med geoengineering som nämns i den föreg kommentaren har säkert stor tyngd.

  • Finns det seriösa klimatforskare som tror på aktivt arbete med chemtrails. Däremot har alla jetstrimmor klimateffekt (okända hemliga tillsatser i flygbränslet förutan), vilket är väl känt. Där flygtrafiken är tät (exempelvis över Centraleuropa) utgör moln skapade ur jetstrimmor en betydande del av de högt belägna molnen (cirrusmolnen), och sådana moln har stor klimateffekt. Men samtidigt svårbedömd – molnen är fortfarande en av de stora osäkerhetsposterna i klimatscenarierna.

   Efter vad jag kan förstås så har även naturliga klimatfluktuationer naturligtvis orsaker och mekanismer. Det är därför ingen motsättning mellan att peka på sådana och att som IPCC anföra magasinering av värmeenergi från den förhöjda växthuseffekten i djuphavet som en de mekanismer som gör att den förväntade uppvärmningen inte slår igenom varje enskilt årtionde i form av en global temperaturhöjning. (Dvs de naturliga fluktuationerna gör att denna magasinering ökar eller minskar jämför med klimatmodellernas medelnivå för denna magasinering. )

 6. Anders James Tracys två artiklar rekommenderas för ett bredare perspektiv
  (Tracy undervisar bla i media kunskap vanliga kontra alternativa. Han kritiserades i Huffington post för sitt ifrågasättande av den offentliga beskrivningen av diverse dödsskjutningar men ingen kritik att bry sig om i detta fall)
  Chemtrails. The Realities of Geoengineering and Weather Modification By James F. Tracy
  Global Research, November 08, 2012. January 2, 2014
  http://globalresearch.ca/chemtrails-the-realities-of-geoengineering-and-weather-modification/5311079

  The Magnificent Achievements of Eco-Propaganda By James F. Tracy
  http://memoryholeblog.com/2014/01/02/the-magnificent-achievements-of-eco-propaganda/#more-7756

 7. Verkligen oroande. Jag håller med att det är verkligen bråttom.

  Som en liten tröst så läste jag i en finsk populärvetenskaplig tidskrift om olika sätt att försöka lagra vind- och solenergi.

  Dom är under utveckling, och de flesta är inte i bruk i någon störra skala.

  1. Att pumpa vatten i högt liggande dammar. 2. Spara varmt vatten i stora behållare för senare bruk. 3, Spara mekanisk energi i form av någon slags snurra (?), bara för liten skal, 4. Att spara energi som olika slags biobränslen (vätgas?), ladda energi i stora ackumulatorer (natriumsvavelbatterier), spara energi som tryckluft (t ex i gamla gruvor) som kan användas för att driva turbiner, och lagra energi i supraledande magnetiska behållare (kräver dock mycket kalla förhållanden och stora kylsystem). Många av dessa är tyvärr fortfarande science fiction.
  Det här var skrivet av en vetenskapsjournalist vars källor var ÅF-Consult Oy:s rapport till finska energiindustri och Fingrid, samt en artikel från 2010: ”The energy storage problem. Nature, 7. januari 2010.

  Det verkar som att det enklaste trots allt skulle vara att hushålla med energi så gott det går och att satsa på förnybart, samt ha något till hands för kalla, mulna och vindstilla dagar på vintern…

  Jag vill också nämna att Läkare för miljön (LfM) nu har undertecknat sitt stöd till Klimatriksdag 2014 som ska hållas i Norrköping i juni (www.klimatriksdag2014.se). Och vi planerar att ha ett fortsättningssymposium på läkarstämman där man kan diskutera HUR doktorn kan bry sig om klimatförändringen.

  • Tack för synpunkter Anne. Läkare för miljön (där jag är medlem) har en viktig uppgift i upplysning inom läkarkåren. Säkert kan olika tekniska förbättringar bidra till bättre hushållning, men jag efterlyser som sagt stora, rejäla grepp. Politikernas oförmåga (och särskilt de inom de rikare länderna) till att nå överenskommelse innebär indirekt en kritik till vårt politiska system tycker jag.

 8. Hej igen Anders!
  Skicka gärna en hälsning till Barroso: http://www.avaaz.org/en/save_eu_climate_legacy_d/?fKlrqbb&pv=42
  Här några bra länkar:
  1. Intergovernmental Panel on Climate Change AR5 (Fifth Assessment Report) – Climate Change 2013: The Physical Science Basis. http://www.ipcc.ch/report/ar5/wg1/
  2. National Aeronautics and Space Administration – Climate change: How do we know? http://climate.nasa.gov/evidence
  3. National Oceanic and Atmospheric Administration – State of the Climate http://www.ncdc.noaa.gov/sotc/
  4. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap – Konsekvenser av en översvämning i Mälaren https://www.msb.se/sv/Forebyggande/Naturolyckor/Oversvamning/Oversvamning-i-Malaren/
  5. Klimatriksdag 2014 http://klimatriksdag2014.se/