Nu blir det svettigt för Göran Persson


Nu kommer affären Lars Danielsson vevas ytterligare ett antal varv. Denna gång kommer det att bli tydligt att Lars Danielsson under inga omständigheter återvänder till statsrådsberedningen.

Justitieombudsmannen Nils Olof Berggren är, för att vara JO, ytterst hård i sin kritik mot Danielsson och kommer inte med några nyheter. Det enda är att telefonsamtalen inte kunnat styrkas, lika lite som frågan om Danielsson var på Rosenbad den aktuella dagen. Nytt för mig var dock att Hans Dahlgren lagt till att han inte hade de uppgifter som Lars Danielsson säger sig ha fått, inte vid den tidpunkten i alla fall.

JO: Min utredning har som framgått tagit sikte på anledningen till de olika uppgifter L.D. och H.D. lämnat rörande telefonsamtal dem emellan den 26 december 2004. Samtalen skulle enligt L.D. ha rört frågan om situationen på Utrikesdepartementet, som enligt vad som synes vara ostridigt var det departement som i första hand hade ansvaret för de åtgärder som från statsledningens sida skulle vidtas med anledning av flodvågskatastrofen. H.D. har bestämt förnekat att han talat med L.D. vid de tillfällen denne har uppgett och han har som stöd härför uppgett att han hos vederbörande telefonoperatör fått information att det på det telefonabonnemang han använde inte hade förekommit några samtal med L.D. Härtill kommer H.D:s uppgifter att han över huvud taget inte förfogade över den information som han enligt L.D. skulle ha lämnat vid den första telefonkontakten.

JO: Jag kan visserligen inte med stöd av utredningen göra gällande att L.D. uppsåtligen inför kommissionen eller mig har lämnat felaktiga upplysningar. L.D. förtjänar emellertid likväl kritik för bristande noggrannhet under kommissionens utfrågning samt, framför allt, för sin underlåtenhet att lämna de ytterligare besked som kommissionens ordförande därefter begärde och för att han därigenom försvårat den granskning som Katastrofkommissionen hade till uppgift att genomföra.

Göran Persson ska uttala sig för medierna senare, och stöder han då Lars Danielsson så kommer garanterat detta bli ett huvudnummer under återstoden av valrörelsen. Troligen bekräftar dock Persson min tro, Danielsson kommer inte att återgå i tjänst.

Lars Danielssons karriär är med andra ord över. Frågan är om han kan återvända till Utrikesdepartementet där han har en grundtjänst som ambassadör.

Läs hela rapporten som jag länkar till längst ner.

Kjellberg Sweden skrev om det först.

Andra bloggar om: , , , , , , ,

[tags]politik, lars danielsson, justitieombudsmannen, val2006, göran persson, utrikesdepartementet, statsrådsberedningen, tsunamikatastrofen[/tags]


8 svar till “Nu blir det svettigt för Göran Persson”

  1. Nu kommer Persson att förlora valet.

    Lars Danielssons lögner drabbar nu (s) hårt!

  2. Tröttsamt. Låt borgarna prata ”Danielsson”, så kan vi andra prata politik. Sen får vi se vad folket väljer.

  3. Det är inte bara Danielsson som bör gå. Persson är lika skyldig till denna charad. Pinsamt. Persson behöver dock inte avgå – det fixar väljarna!!

  4. Paradoxalt att Persson får stå i skamvrån för det tillfälle han INTE agerat landsfader. Och att debatten spelar de blå i händerna är direkt oförståeligt. Om staten har ett så vittomfattande ansvar för medborgarnas väl och ve så torde det väl krävas mer resurser, höjd resemoms förslagsvis?

    Efter ett eventuellt regeringsskifte utgår jag ifrån att UD omorganiseras och ges till enda uppgift att exvis gynna handeln, istället för att ”ta hand om” olycksdrabbade svenskar på charter-orter.

  5. Väljarnas dom blir hård. Uppenbart att Danielsson skyddar Persson. Han är ju ingen dumskalle men har fått spela rollen. Ambassadörsjobb väntar, undrar var?

  6. Danielsson ”minns” att han ringt Hans Dahlgren på annandagen 2004, fast det är fel. Han ”minns” också att han ringt Göran Persson. Tänk om det också är fel. Vad vet vi egentligen om Göran Perssons förehavanden denna dag förutom det han själv har sagt? Det kan lika gärna vara Persson som har gjort nåt fuffens som Danielsson, fast det är Danielsson som får ta smällen.