Nu blir det riktigt besvärligt för EU


Igår blev det känt att ett par ministrar i den italienska regeringen vill gå tillbaka till Lire.

Som lök på laxen hävdar idag tyskarna att de vill gå tillbaka till D-marken i.s.f. att Euron som de tycker är skulden till landets försämrade ekonomi.

Samma åsikter tycks växa i hela den del av unionen som har skaffat Euron och det är väl en sund skepsis som ligger bakom detta.

Tanken på en gemensam valuta hade kanske kunnat godtas om länderna hade anammat de konvergenskrav som sattes upp från början.

Nu gjorde de inte det vilket då skulle innebära straffavgifter.

Nu blev det inga straffavgifter och en stor andel européer insåg att det berodde på att det var några stora länder som bröt mot reglerna.

Då händer ingenting alls.

Och att länder som Grekland -lurade- sig in i EU med hjälp av friserade siffror i budgeten är ju inte heller ägnat att öka allmänhetens förtroende.

Det kanske är dags att dra ur proppen helt för EU? Det räcker väl med ett rent frihandelsavtal och återinsätta tullare vid gränserna?

Det är nog lugnast så..


6 svar till “Nu blir det riktigt besvärligt för EU”

 1. Vad glad jag blir. Att det knakar i fogarna på EU-bygget. Något som politiker skulle kunna lära sej är att lyssna på folken. Självklart vill folk samarbeta, men inte under villkor där det ska regleras och lagstiftas in absurdum. Och jag tror heller inte att folken är så pigga på att försörja högavlönade besser-wissrar som ställer till det… Tala om social-bidrag…

  Bygget behöver renoveras och skäras ner, tänker jag. Så skulle det ju t.o.m kunna leva upp till intentionerna från början. Fred och samförstånd. Som i en familj där alla tycker olika… :-)

 2. Ja ska EU vara kvar så är det väl lämpligt att det blir en handelsunion och att det räcker med det.

 3. Dessvärre kommer det nog inte alls leda till det som folk vill och hoppas. Det är alldeles för mäktiga krafter som försvarar EU och den icke-demokratiska beslutsprocessen inom EU.

 4. ”Den icke-demokratiska beslutsprocessen”

  Båda modellskisserna A och B nedan (lite ”blogslarviga” men tillräckligt korrekta samt åskådliga) är naturligtvis demokratiska. Men EU ska inte vara en demokrati (en demokratisk stat), tycker jag, utan resultatet av förhandlingar mellan i länderna valda politiker. Är det odemokratiskt för att inte EU-ländernas befolkningar får rösta gemensamt (det kan de inte i dag – bortsett från parlamentsvalet – eftersom inte EU är en federalstat).

  Så du Kerstin får välja. Vill du ha en fortsatt stark eller en på politisk självständig dränerad riksdag till förmån för ett demokratiskt EU?

  A.
  Mellanstatligt, som i dag = lite makt till parlamentet och ländernas politiker förhandlar i organisationen EU om förslag för sina respektive länder. Få politiska områden, och blir ej flera.

  B.
  Ej mellanstatligt utan federal-/överstatligt = Parlamentet har mera makt (är det demokrati enligt Kerstin) och länderna förlorar massor av makt till organisationen/staten EU. Flera politiska områden på EU-nivå, vilka lätt, ”demokratiskt” överstatligt, kan bli flera.

 5. För övrigt skulle man kunna se förslaget till fördrag som en eftergift för de röster som krävt ett mer demokratiskt EU. Men att den ”pöbeln” (osm man brukar kalla det okunniga folket) inte förstod att deras stater skulle förlora makt om EU utvecklades mot parlamentarism. Nu var fördraget endast ett pyttesteg i den riktningen, och själv anser jag att fördragsförslagets tredje (och längsta) del ger ett undermåligt och ”socialbyråkratiskt” intryck. Dock är övriga delar av fördragsförslaget bra och rimliga, och inom 3-5 år kommer säkert EU att få ihop något ur spillrorna av detta fördragsförslag, men efter en bättre och med demokratiskt förankrad process. Annars kanske, som Bildt varnat för, demokratiseringssträvanden i länder i centraleuropa, som skylle behöva EU:s moraliska stöd om en framtid i en demokratisk grannfolksgemenskap, kan förlora viss kraft.