Nu är Bodström ledsen!


EU har träffat ett avtal om att över 30 olika personliga uppgifter ska lämnas ut till USA på de passagerarlistor som upprättas vid atlantflygningar.

EU:s ministerråd tyckte att det var vettigt men EU-parlamentet tyckte att många av uppgifterna som USA ville ha stred mot den personliga integriteten så de drev frågan vidare till EU-domstolen. Denna domstol har nu fällt utslaget berättar Ekot idag, och Thomas Bodström blev inte oväntat ledsen över utslaget.

Ekot: ”Avtalet mellan EU och USA om att lämna ut uppgifter om flygpassagerare är olagligt. Det har EG-domstolen meddelat. USA hävdar att passageraruppgifterna är nödvändiga i kampen mot terrorismen, men europaparlamentarikerna anser att det bryter mot privatpersoners sekretess… …– Om man tycker om att sitta till höger eller till vänster, om man vill ha extra benutrymme, om man äter vegetarisk mat, vad man har för bonuskort och så vidare. Det är helt orimligt att lagra sådant i datorer, där det dessutom inte finns någon möjlighet för den enskilde att få information om varför man avvisas från ett plan. Det är bra att man nu har sagt till. Nu får man se över detta och göra om det, säger Cecilia Malmström.”

Vår justitieminister förklarade irriterat på Ekot att han ansåg att det hela bottnade i en prestigekamp mellan parlamentet och ministerrådet. Han anser uppenbarligen att det är självklart att USA vill veta hur man betalar sin USA-resa och om man äter vegetarisk mat. Vill man sitta till höger eller till vänster är sannolikt också något som FBI/CIA behöver veta för att kartlägga resenärer till landet i väster.

Att Thomas Bodström blir ledsen över att folkets valda representanter tycker annorlunda än honom visar inte på någon större demokratisk mognad.


Bilden något manipulerad..

Ett faktum som troligen har med hans bristande politiska erfarenhet att göra. – Nu handlar det bara om prestige, säger Bodström.

Själv undrar jag förstås – vems – prestige han talar om..

Andra bloggar om: , , , , , ,

[tags]politik, bodström, eu, integritet, usa, atlantflygningar, personuppgifter[/tags]


6 svar till “Nu är Bodström ledsen!”

  1. För en gångs skull goda nyheter. Men vad är ställningen?
    Integritet: 1
    Storebror: 100000…

  2. Jag är vegetarian (lakto-ovo) och undrar vad i hela fridens dagar USA tycker att det skulle bevisa…??

  3. Carra:
    Just, Marcin har helt rätt. Som god Marknadsliberal bör du vilja ha det alla andra vill ha, eftersom det är enklast för marknaden! Du är avgjort skum!

  4. Det intressanta skulle vara att fråga EU varför man inte ber USA att lämna ut samma information om sina passagerare som flyger till Europa. Men det vågar inte EU göra, och Bush-regeringen skulle hur som helst vägra att släppa ut den informationen.