Nobels fredspristagare kritiserar Nobels fredspristagareKritiken mot att ge Nobelpriset till EU verkar inte precis vara begränsad till denna blogg. En tidigare fredspristagare Mairead Maguire, som är en grundarna till organisationen ”Peace People”, tar avstånd i en liten artikel i Counterpunch nätupplaga (http://www.counterpunch.org/2012/10/15/a-nobel-laureate-on-the-degeneration-of-the-peace-prize/). Man kan förmoda – och hoppas – att hon inte är ensam bland tidigare mottagare av Nobels fredspris. Mairead Maguire och hennes organisation har arbetet i Nord-Irland för en fredlig lösning av konflikten där. Hon fick Nobels fredspris 1976 tillsammans med Betty Williams i samma organisation.

Mairead Maguires mycket tänkvärda synpunkter:

Alfred Nobel var en visionär som trodde på en demilitariserad fredlig värld. Enligt hans testamente skulle Nobels fredspris gå till dem som arbetade för ”broderskap mellan nationerna”, ”avskaffande eller minskning av stående arméer” och ”arrangerade av eller främjande fredskongresser”.

Enligt Nobels testamente ska fredspriset gå till framstående fredskämpar, till de som arbetar för att ersätta militarism med en internationell ordning baserad på lag och på avskaffande av nationella militära styrkor. Nobels vision och dröm var att ersätta militarism och krig med lag och rättsordning. Jag tror utdelningen av Nobels fredspris till Europeiska unionen, inte uppfyller kriterierna i Alfred Nobels vision och anda, och hans vision om en demilitariserad fredlig värld.

På många sätt har Europeiska unionen gjort mycket under de senaste 60 åren för fred och försoning mellan nationer, men det har tyvärr inte gjort mycket för demilitarisering av Europa. Medan EU ställer stränga krav på åtstramningsåtgärder på många EU-länder stödjer EU samtidigt den växande militariseringen av Europa genom sitt stöd för USA/NATO (som är skyldiga till krigsförbrytelser i Irak, Afghanistan, etc.). EU fortsätter att stödja USA:s kärnvapenpolicy och kärnvapen finns i sex EU-länder. Den stöder vapenförsäljning från europeiska stater (Storbritannien, Tyskland, etc.) till länder över hela världen. Istället för att upprätthålla de mänskliga rättigheterna för länder som Palestina, har EU belönat Israel genom att ge Israel status som särskild handelspartner och har givit stora bidrag (av skattebetalarnas pengar till EU) till dess militära forskning och vapen så att den kan fortsätta den olagliga politik med ockupation och apartheid i Palestina.

Jag kan inte stödja detta beslut att ge fredspriset till EU och vädjar till den svenska Nobelstiftelsen att hålla Nobelkommittén ansvarig för att ge återigen ge en politisk utmärkelse stället för att stödja Personer som intar modiga och ofta farliga ståndpunkter för att bidra till att flytta den mänskliga familjen bort från militära internationella förbindelser att en värld baserad på en fredlig konfliktlösning.

Jag tror att en reformering av Nobels fredspriskommitté nu är nödvändigt. Som är fallet med alla andra Nobelpriset kommittéer som består av experter inom specifika områden, kanske det är dags även för att ha en Nobels fredspriskommitté med människor med erfarenhet av de fredsskapande och internationell rätt som medlemmar.


i Andra om: , , ,, , , , , , , ,

Counterpunch 15/10 DN Wolodarski ledare 12/10 DN 14/10 DN 12/10DN:s ledare 12/10 Folkrörelsen nej till EUMotvallsbloggen 12/10
SvD 12/10 Aftonbladet 12/10Expressen.seSvT 12/10 Nobelpriset till NATO 2013 – Counterpunch 12/10

  8 comments for “Nobels fredspristagare kritiserar Nobels fredspristagare

 1. 16 oktober, 2012 at 12:57

  Nobel kan skylla sig själv. Sätter man en bunt politiker för att dela ut ett politiskt pris borde man kunna räkna ut med arslet att dom ger det till folk dom vill hålla sig väl med.

 2. 16 oktober, 2012 at 13:46

  Man kan fråga sig vad han hade för alternativ. Vi talar om en tid där demokrati i traditionell tappning ej fanns införd, vilket än mer borde avskräckt från att gå till politiker. I sitt testamente skrev Nobel ””Det är min uttryckliga vilja att vid tilldelning priserna ingen hänsyn helst skall tas till nationaliteten hos de kandidater, men att den värdigaste erhåller priset, antingen han är Skandinav eller ej”. (Alfred Nobels testamente, Paris, 1895). Chossudovsky har i ett inlägg påpekat att priset enligt Nobel skulle gå till individer. Kanske översätter jag och publicerar Chossudovskys kommentar. Ett alternativ kunde ha varit att han föreslagit att priset skulle delas ut av annan erkänd, fredsförespråkande organisation vid denna tid. Med begränsad kunskap går tankarna till Internationella Röda Korsets , vars anseende på 1890-talet är obekant för mig. IRK grundades 1863 av den schweitziske bankiren Henry Dunant efter det att denne bevittnat det blodiga slaget vid Solferino 1859 då 300 000 soldater från Österrike å ena sidan och från Frankrike och Italien stred mot varandra i hög värme och svår terräng. Hade detta varit bättre eller sämre eller?

  • 17 oktober, 2012 at 09:24

   Solferino ligger i norra Italien, inte på Krim. Krimkriget var ungefär fem år tidigare än Solferino.

 3. 16 oktober, 2012 at 14:51

  ”Det är inte klarlagt varför Alfred Nobel ville att fredspriset skulle administreras av Norge, som vid tiden för Nobels död var i union med Sverige. Den norska nobelkommittén menar att en anledning kan ha varit att Nobel ansåg Norge ha en mindre militaristisk tradition än Sverige och därmed vara bättre lämpade att dela ut priset. Mot slutet av 1800-talet hade också Norge nära samarbete med den Interparlamentariska unionen och dess ansträngningar att lösa konflikter genom medling och skiljenämnder. (Wikipedia)

 4. 16 oktober, 2012 at 22:35

  Jan Wiklund skriver: Nobel kan skylla sig själv.
  Det är ett löjligt uttalande. Nobel är DÖÖÖÖD och vet ingenting längre. Det är de levande som ska leva med konsekvenserna av utdelningen av de olika nobelprisen och att då skylla på Nobel istället för på dem som nu delar ut priserna mot Nobels uttalade vilja och som använder dem för sina egna propagandistiska syften är ganska inproduktivt.

 5. 16 oktober, 2012 at 22:41

  Instämmer. (Jag arbetar på ett inlägg som visar hur de levande i norska Nobelkommittén handlar stick i stäv mot ordalydelser i Alfred Nobels testamente. Kommer nog i morgon, men först ett inlägg om USA-valets vinnare. Jag vill inte vara överdrivet blygsam och kan redan nu avslöja att jag har svaret.)

 6. Kamelsilen
  17 oktober, 2012 at 00:15

  Med detta pris vill väl Fredspriskommitéen uppmana EU att inte ge upp och ramla ihop trots det stora kaos som råder nu. Och EU behöver ju all hjälp det kan få. Man resonerade likadant när man gav Al Gore priset. Man stödjer idealistiska projekt som nästan är dömda att misslyckas. Men kan Sverige vända 0 – 4 till oavgjort så kan väl
  även EU komma igen, kanske.

 7. 17 oktober, 2012 at 10:21

  Tack Björn, jag har korrigerat efter din vänliga information.

Comments are closed.