Nobelpristagare på besök i Syrien – ”i ett krig lett av främmande länder”.
Detta är en av utrymmesskäl förkortad rapport från – den välförtjänta (ingen typ á la Obama, Kissinger och EU) – mottagaren av Nobels fredspris Mairead Maguiresom talesperson för Mussalaha International, en fredsdelegation till Libanon / Syrien 1-11 maj. Hela rapporten har publicerats på svenska av föreningen Syriensolidaritet och av FIB-Kulturfront och på engelska (se länkar). Rapporten har översatts av Agneta Norberg.

Vi kunde 16 oktober förra året rapportera att Mairead Maguire, som är en grundarna till organisationen ”Peace People”, i en artikel i Counterpunchs nätupplaga tar avståndet från beslutet att ge Nobels fredspris till EU. Mairead Maguire och hennes organisation har arbetet i Nord-Irland för en fredlig lösning av konflikten där. Hon fick Nobels fredspris 1976 tillsammans med Betty Williams.

Ur rapporten
”Efter ett 10 dagar långt besök i Libanon och Syrien, där jag ledde en delegation med 16 personer från 8 olika länder (inbjuden av Försoningsrörelsen Massalaha), har jag återvänt med hopp om att fred är möjlig i Syrien om all utomstående inblandning stoppas och folket i Syrien får lösa sina egna problem och behålla sin rätt till självbestämmande.

Vi möttes överallt av en vädjan om att avsluta allt våld och att låta syrierna lämnas i fred utan utomstående inblandning. Vi försöker att förmedla detta till det internationella samfundet i vår avslutande deklaration.

Vi besökte flyktingläger, samhällen, religiösa ledare, stridande, regeringsrepresentanter, oppositionsdelegationer samt förövare och offer i både Libanon och i Syrien.

1. Besök i ett flyktingläger

I Libanon besökte vi flera flyktingläger. En kvinna sade: ”Innan denna konflikt började var vi lyckliga och hade ett gott liv (I Syrien finns fri utbildning, fri hälsovård och statliga subventioner bidrag till bränsle) och nu lever vi i stor fattigdom.”. De berättade att våldet hade brutit ut till allas förvåning och spridits så snabbt att de alla fortfarande befann sig i chocktillstånd. När välbeväpnade utländska stridande kom till Homs och tog deras hem, våldtog kvinnorna och dödade unga män som vägrade att gå med dem, så flydde människorna från terrorn. Dessa utländska krigare kom från många olika länder som Libyen, Saudiarabien, Tunisien, Tjetjenien, Afghanistan, Pakistan, Emiraten, Libanon, Jordanien, Turkiet Europa, Australien. De finansieras och tränas av utländska regeringar. De sätter på människor västar som är apterade med sprängmedel och hotar att utlösa dessa om man inte lyder.

New York Times. Bild på rebeller i Syrien (Imperialismens hopp).

Religiösa ledare och regeringstjänstemän har uppmanat befolkningen att inte fly från Syrien. Det är bara att hoppas att många följer denna uppmaning eftersom så många flyktingar bor i tältläger (där de exploateras på många sätt, även sexuellt). Den bästa lösningen är att stabilisera Syrien så att människor känner sig säkra nog att stanna kvar. Om människorna fortsätter att lämna Syrien till grannländerna kan dessa länder destabiliseras. Detta kan orsaka en dominoeffekt och destabilisera hela Mellanöstern. Vi blev informerade om att Turkiet inbjuder flyktingar från Syrien att komma till landet och sedan förbjuder dem att återvända. Flyktingar från Syrien behandlas illa i Turkiet och Jordanien och några unga flickor har sålts till påtvingade äktenskap i Jordanien. OHCHRs (Office of the High Commissioner for Human Rights) rapporterar att mer än 4 miljoner lever som flyktingar inom Syrien och är i stort behov av hjälp.

En representant från Röda Korset berättade att de fick arbeta fritt i hela Syrien.

Alla NGOs och den syriska röda halvmånen samarbetar med ministeriet för sociala frågor under svåra förhållanden. Men det är ont om finansiellt stöd för arbetet med internflyktingar. De ekonomiska sanktionerna orsakar, på samma sätt som i Irak, mycket svåra förhållanden. Vår delegation kräver att dessa illegala USA-ledda sanktioner mot det syriska folket, som införts av politiska skäl för att uppnå regimförändringskulle, hävs.

2. Sjukhusen.

På sjukhus såg vi många som led av skottskador, bombskador och skador från väpnade attacker. En moderat sunni-imam berättade för mig hur han blivit tillfångatagen av jihadister, som torterat honom, skurit av honom öronen, försökt att skära halsen av honom, och skurit honom i benen och sedan lämnat honom för att dö. Han sa: ”Dessa är utländska krigare, jihadister från andra länder, välbeväpnade, vältränade, med pengar, de är i vårt land för att förstöra det. De är inga sanna muslimer utan religiösa extremister/fundamentalister som kidnappar, dödar vårt folk.”. Regeringsföreträdare bekräftade att de har tillfångatagit utländska krigare från 29 länder, tjetjener, irakier, och från många andra länder. De visade en dokumentär om jihadisternas dödande och terror som förstör hela den medicinska infrastrukturen och som har gjort det mycket svårt att hjälpa människor i nöd.
Obama hök untitled

3. Möten med oppositionen.

Vi deltog i ett öppet möte med många representanter från den interna oppositionens olika partier. En politisk motståndare hade suttit i fängelse i 24 år under Assadregimen och varit fri i 11 år. Han önskade en politisk förändring utan utländsk inblandning och våld. Vi mötte en beväpnad opposition som sa att de hade accepterat regeringens erbjudande om amnesti och ville arbeta fredligt. En man berättade att han hade fått pengar från jihadister men chockats av deras grymheter och behandling av syrier som de inte ansåg vara riktiga muslimer:

”Utländska jihadister vill ta över Syrien – de vill inte rädda det.”

4. Möten med politiker och tjänstemän
Vår delegation mötte parlamentariker, premiärministern och sju andra ministrar. Vi fick inblick i den nya konstitutionen och de politiska reformer som antagits och planerna inför valet 2014. Ministrarna medgav att de begått misstag och varit alltför långsamma med att infria de legitima kraven på förändring från civilsamhället. Dess krav hade nu implementerats. De berättade att när konflikten inleddes var den fredlig med krav på förändring. Den hade snabbt förvandlats till ett blodbad när beväpnade män dödade många soldater. Under de första dagarna var regeringssoldaterna obeväpnade men när folk började kräva skydd började regeringen och militären att besvara våldet för att försvara folket och sig själva.

När vi frågade om saringas så berättade man att så snart som nyheterna från Aleppo kom att gas använts så inbjöds omedelbart FN att komma och undersöka men man fick inget svar. Men nyligen har Carla del Ponte (high commissioner) bekräftat att det var rebeller och inte den syriska regeringen som hade använt gas. Vid mötet med justitieministern lade vi fram en lista på de 72 politiska dissidenterna som arbetar med icke-våldsmetoder och som hållits fängslade. Vi krävde att de skulle friges. Justitieministern sade att han skulle kontrollera namnen och samtycka till att de släpptes. Han sa att de inte kommer att använda dödsstraff och hoppas att man helt kan avskaffa dödsstraffet när situationen förbättrats.

Ministrarna slog fast att president Assad hade deras stöd. Vi talade med många människor som hade samma uppfattning. Några ungdomar sa att de stödde oppositionen. För att bevara Syrien från förstörelsen utifrån skulle de stödja Assad fram till valet nästa år och sedan rösta på oppositionen. De hävdade bestämt att Doha-koalitionen inte representerar dem och att ingen utanför Syrien har rätt att avsätta Assad förutom det syriska folket genom val.
Assad 8al-assad

5. Möten med religiösa ledare
Vid möten med religiösa ledare för olika trosuppfattningar betonade dessa att det inte handlade om en religiös konflikt eftersom muslimer och kristna alltid hade levt tillsammans i Syrien. De underströk att de ville ville vara ett ljus för fred och försoning för världen, både de från moskéer och från kyrkor. De menade att de som befinner sig inom och utanför Syrien bör avvisa allt våld och stödja det syriska folket i arbetet för dialog, försoning och fred.

Muslimska och kristna andliga ledare är mycket oroliga för att de religiösa extremisterna/fundamentalisterna ska få ökat inflytande i Syrien. De som inte stöder fundamentalisterna som t.ex. de moderata muslimerna, de kristna, minoriteterna och andra syrier lever i stor fara. Ja, Mellanöstern kan förlora sin mycket speciella pluralistiska väv med kristna på samma sätt som i Irak.

Detta skulle vara en stor tragedi för alla inblandade i detta mångreligiösa, mångkulturella sekulära Syrien, en gång ett ljus av fred i den arabiska världen.

Översikt
Efter att ha läst många rapporter i massmedia och tagit del av våra egna erfarenheter så vill jag understryka att Syrien och dess befolkning är drabbade av ett krig genom ombud som leds av utländska makter och finansieras samt uppbackas huvudsakligen av Qatar som har påtvingat sin vilja på Arabförbundet. Turkiet, en del av den libanesiska oppositionen och vissa i Jordanien skyddar olika jihadistgrupper, som rekryterats i många länder. Gäng av beväpnade jihadister som finansieras av utländska makter invaderar Syrien via Turkiet, Jordanien och Libanon för att destabilisera Syrien. Det finns uppskattningsvis 50.000 utländska jihadistkrigare som terroriserar Syrien. Syrien olja på elden imagesCAF9CSJ2

Dessa dödsskvadroner förstör systematiskt landets infrastruktur (elektricitet, olja, gas och vattenverk, sjukhus, skolor, offentliga byggnader, kraftledningar, kulturminnesmärken och religiösa heliga platser). Landet översvämmas av krypskyttar, personer som utför bombattentat, agitatorer och banditer som hänvisar till sharialagar och som kränker frihet. De torterar och dödar dem som vägrar att stödja dem. Det är väldokumenterat att många terrorister ständigt är drogade av ämnet Captagon (ett slags amfetamin).

FNs och EUs ekonomiska sanktioner och stränga embargo leder Syrien till randen av social kollaps. Olyckligtvis ignorerar det internationella medianätverket dessa realiteter och väljer att demonisera, beljuga samt destabilisera landet och underblåser mer våld och motsättningar.
EU imperialismen imagesCAG76REP

Sammanfattningsvis: Kriget i Syrien är inte, som det beskrivs, ett inbördeskrig utan ett krig genom ombud med allvarliga brott mot folkrätten och internationella humanitära lagar. Ett antal länders (flera mycket mäktiga) skyddande av de utländska krigarna ger dem ett slags ansvarsbefrielse som gör att de ostraffat kan begå alla slags grymheter mot oskyldiga civila. Krigskonventioner respekteras inte och man kan tala om brott mot mänskligheten .

Sammanfattning

Under vistelsen i Syrien har vi bemötts med stor vänlighet av alla och jag vill varmt tacka all som gjort vår vistelse möjlig. Vi såg att syriska folket har lidit mycket och fortsätter att lida. Befolkningen på 23 miljoner människor står under ett fortsatt starkt hot från infiltrering av utländska terrorister. Många är fortfarande i chock och de fruktar att deras land ska anfallas och delas av utländska krafter. De är mycket medvetna om de geopolitiska krafter som arbetar med destabilisering av Syrien för politisk kontroll, olja och resurser.

Syrien har USA/UK/NATO-styrkornas förtörelse av grannen Irak i färskt minne. Detta innefattar även minnet hos de en och en halv miljoner irakier som flydde från Irak och som gavs skydd i Syrien av regeringen.

Det största hoppet mötte vi hos Mussalaha, en ickepolitisk rörelse från alla sektorer av det syriska samhället som har arbetsgrupper över hela Syrien och har framgångar med dialog för att bygga fred och försoning. Mussalaha medlar mellan beväpnade banditer och säkerhetsstyrkorna, de hjälper till att befria många som har blivit kidnappade och för samman alla parter i konflikten för dialog och praktiska lösningar. Det var denna religiöst färgade rörelse som var våra värdar.

Denna storartade civila samhällsrörelse kommer att försöka hjälpa till att skapa fred i Syrien. De erkänner att det måste vara en ovillkorlig, inkluderande politisk lösning med kompromisser. De är säkra på att det kommer att ske på många samhällsnivåer och att det är den enda vägen framåt för det syriska folket.

Jag stöder denna nationella försoningsprocess som många syrier tror är den enda vägen för fred i Syrien och hela Mellanöstern. Jag är själv engagerad i denna fredsprocess och hoppas att det internationella samfundet, de religiösa och politiska ledarna såväl som varje person av god vilja kommer att hjälpa Syrien att komma förbi våld och fördomar och ansluta sig till en ny era av social fred och framgång. Denna civilisationernas vagga där Syrien utgör själva hjärtat är ett enormt andligt arv för mänskligheten. Låt oss sträva efter att etablera en icke-krigszon proklamera det en fredsoas för den mänskliga familjen”.

i Andra om: , , , , , , , , , , , , , al-Qaida, , , ,, , ,
Rapporten på engelska Rapporten på svenska FIB-Kulturfronts rapport Bilderblogg Sydöstran 24/5 DN 30/5 Counterpunch 29/5 Middle East Online DN 25/4 Björnbrum 23/5 Russia Today 14/5 om Syriens syn på fredsförhandlingar Gulf Today Nyhetsbanken Reuters om al NusraMiddle East Online 15/5 USA-bloggen 25/5 Israel förbereder nytt anfall mot Syrien 16/5 DN 15/5 Erik Helmerssons ledare Turkiet vill ha flygförbudszonNepal News DN 15/5 Protester i Turkiet 16/5 Aron Lunds rapport NY Times25/3 Detroit News Från AFP Vita Huset eftermiddagen 8/5 Syrien återerövrar viktig stad 8/5 USA-bloggen DN 8/5 Björnbrum 8/5 Röda Berget 5/5 DN 6/5 DN 5/5 New York Times 25/4 DN 5/5 DN 29/4 DN 24/4 Abna & Co News Agency 27/4 USA,UK om WMD Morningstar An 28/4 SvD 24/4 SvD 26/4 Brahimins kritik till Reuters DN 22/4 DN 1/4 SvD 23/4 Björnbrum Fransk underrättelsetjänst om al-Qadia i SyrienClapper utnämns till spionchef i USA FN-planer för Syrien Björnbrum Al Jazeera 7/4 Daily Star 14/4 DN 16/4 SvD 16/4 Expressen 16/4 Globalresearch 6/4 Proletären 2/4 DN 6/4 SvD 6/4 DN 6/4 DN 9/4 SvD 11/4 M Omar SvD 24/3
Cold Lazarus Expressen Washington Post 24/3 DN 25/3 Nyhetsbanken om gaskrig Nyhetsbanken om kidnappning av FN-observatörer EU fördömer terrorister DN 23/3 DN 19/3 AFP China Daily Common Dream DN 24/3 SvD 24/3 Björnbrum Kildén & ÅsmanDN 21/3 SvD 22/3Svensson-bloggen Guardian Independent Amnesty SvD 15/3 Knut Lindelöfs blogg Aron Lund SKP-bloggen AFP V:s uttalande SvD 13/3 om Amnesty SvT Karen Leukefeld i Junge Welt Sunday Times 3/3 NyhetsbankenBjörnbrum Foto-Lasse Tipping Point Moska-mötet DN 2/3 Globalresearch om John Kerry Intervju med Assad 3/3 i Sunday Times New York Times 26/2 SvD 28/2 NY Times 28/2 kl 9.30 DN Dagens Industri 26/2 Wall Street Journal 25/2Daily Star Carl Bildts bloggTrend Nyhetsbanken 25/2 Kildén & Åsman SKP-bloggen 26/2 GlobalresearchSvD Nyhetsbanken Björnbrum Läkartidningen kommentarer Läkartidningen Syrien-artikel VoltairenetNyhetsbanken DN 14/2 SVD 14/2 P Giraldi EU om Syrien 18/2 SvD Clark i Democracy Now Middle East Online 18/2 Reuters AB 10/2Expressen 11/2 DN 10/2 SvT Agenda 10/2 kl 21.15SvD Telegraph Guardian Croneman NY Times DN 7/2SvD 9/2 Unconventional warfare dokument UW dokumentDN 22/1 Nyhetsbanken FIB-KulturfrontFIB-Kulturfront Profil Online DN 24/1 Björnbrum Veterans for Peace 19/12 Veterans for peace om Syrien Carla Stea i Globalresearch Hela pingstenSKP-blogg -uttlande från Syriens kommunistparti 5/1 Tarpleys artikel Pepe Escobars artikel Agrab Aron Lunds artikel på engelska USA-bloggen DN 25/12Björnbrum 23/12 SKP-bloggen DOHA-protokollet DN 26/12 SvD 25/12 SvD Clearinghouse SvD 20/12 ClearinghouseSvD 20/12 DN 20/12 SvT 20/12 FIB-KulturfrontCornucopia DN 16/12SvD 16/12 Michel Chossudovsky 14/12SvD II 14/12 Pakistan Observer 16/12 SvD 16/12 SvD 14/12 AB 14/12 Kommunisternas blogg 13/12New York Times 13/12 SvD 16/12 Russia Today 6/12 Turkish Weekly Syrian Perspective DN 11/12 SvD 12/12 Independent USA-bloggen 8 dagar8 dagar 11/12 Globalresearch 8/12 Proletären Flamman 28/11 FredsinitiativetPepprat och Rödgrönt DN 5/12 SvD 5/12 Worldcrunch Russia Today 3/12 Replik i AB 3/12 Einarsprachenvaria Aftonbladet 30/11 Anders Svenssons blogg Ulf Gudmundsson ledare i SvD 1/12 DN 1/12Bilderblogg M Omars blogg Åtta dagar. Stefan Lindgren USA-bloggen Björnbrum SvT om al-Qaida-svenskar Nyhetsbanken Sunday Express 19/11 New York Times 16/11 Folket i Bild Kulturfront Mohamed Omars tal på hans blogg Syriensolidaritets hemsida Stefan Lindgrens blogg New York Times 31/10 Washington Post 1/11 Bill Auken Countercurrents 2/10 Konflikt 27/10 S Hersh i The New Yorker 2007 Aftonbladet – Bildts strategiråd FolkrättsbevakningenDN 12/10Anförande av Rysslands ambassadör


5 svar till “Nobelpristagare på besök i Syrien – ”i ett krig lett av främmande länder”.”

 1. Turkiska säkerhetsstyrkor har hittade en 2 kg cylinder med saringas vid en husrannsakan hos syriska aktivister från al-Qaida-kopplade länkade Al-Nusra-fronten, rapporterar turkiska medier. Terroristerna som tidigare hade hållits i förvar planerade att använda gasen i en bomb i staden Adana i södra Turkiet.

  På måndagen arresterade turkiska anti-terrorstyrkor 12 misstänkta medlemmar av al-Nusra-fronten, som är terroriststämplad även av USA. Polisen rapporteras också ha hittat vapen, dokument och digitala data som kommer att ses av polisen.

  Efter genomsökningar släpptes fem av de gripna medan sju misstänkta hålls kvar i häkte. Turkiska myndigheter har ännu inte kommentera gripandena.

  Så sent som i tisdags stod Frankrikes utrikesminister Laurent Fabius i Bryssel och talade om att regimen i Syrien nu tillgripit giftgas… eller
  åtminstone … kanske … tårgas.

  Sarinfyndet i Turkiet borde tysta giftgaslögnerna mot Syriens lagliga regering för en tid. Sarin är 500 gånger giftigare än cyanid. Den dödliga dos som uppmätts på möss är 172 μg/kg kroppsvikt.

  Källor: http://www.nyhetsbanken.se; http://syriareport.net/chemical-weapons-found-in-turkey-raid/

 2. Allting blir säkert bättre nu när Libanons egen privatarmé slåss på Assads sida. Den här konflikten är en röra utan like. Syrien är en kolonial konstruktion som hållits ihop av ett gäng diktatorer (vilket brukar vara fallet när det egentligen inte finns en genuin sammanhållning kring en statsbildning). Finns bara två alternativ:

  1. Håll ihop landet med en schysst diktator

  2. Låt det fragmentera och bygg delar varav de flesta förhoppningsvis kan bli demokratiska

 3. Syriens regering har beslutat om demokratiska val 2014. Och trycket från omgivningen går i samma riktning. Jag hoppas på fria val och en schysst, demokratiskt vald regering – dvs. bättre än i Irak och Afghanistan.

  • Tror knappast det blir några demokratiska val. Är det något som historien har lärt oss är att diktaturer inte avsätts genom demokratiska val utan de störtas. Själv kan jag inte komma på en enda diktator som har störtats genom ett demokratiskt val. Sen tror jag knappast att det är så att Al-Assad bryr sig om sitt anseende i omvärlden. Det enda han bryr sig om är att sitta kvar vid makten i Syrien för han vet att den dag han förlorar makten så är det raka vägen i fängelset för honom utan att passera gå. Dessutom har Al-Assad orubbligt stöd av Ryssland vilket gör att FN blir helt tandlöst precis som det är när det gäller Israel som har USA:s stöd.

 4. Vi får väl se. Syrien planerar val 2014. Man kan hoppas att de blir friare än valen i USA och i Afghanistan och att valdeltagandet blir större. Samt att det omfattar det ekonomiska systemet på annat sätt än i t.ex. val i USA.