New York Times: USA använder tortyr i strid mot internationell lagFN:s förre rättschef Hans Corell behandlar idag den minskning av medborgerliga rättigheter som skett i världen på DN Debatt och som inte minst USA bär ansvar för. Han nämner det öppna och utbredda bruket av tortyr som ett exempel.

I en artikeln 16 april med 705 kommentarer påpekar New York Times att en obunden, oberoende granskning av förhör och kvarhållandeprogram efter 11 september 2001 att ”det är obestridligt att USA deltar i utövandet av tortyr”, och att landets högsta tjänstemän har det ultimata ansvaret för det.

Den svepande, 600-sidiga rapporten säger att medan brutalitet har skett i varje amerikanskt krig, har det aldrig tidigare förekommit ”den typ av genomtänkta och detaljerade diskussioner som uppstod efter 9/11 som direkt involverar en president och hans främsta rådgivare gällande anständighet och lagligheten av att tillfoga smärta och plåga vissa fångar.” Rapporten kommer från en panel med 11 medlemmar i Constitution Project (Konstitutionsprojektet), en juridisk forsknings- och policygrupp.

Debatt över förhörsmetoder som användes under president George W. Bush har ofta följt partipolitiska linjer. Konstitutionsprojektets arbetsgrupp leddes av två tidigare medlemmar av kongressen med erfarenhet av den verkställande makten – en republikan, Asa Hutchinson och en demokrat, James R. Jones – syftar till att ge en starkare nationell konsensus i tortyrfrågan.

Medan arbetsgruppen inte hade tillgång till sekretessbelagda handlingar (där det värsta torde stå – min kommentar), är detta det mest ambitiösa oberoende försöket hittills att bedöma frihetsberövande och förhörsprogram. En separat 6.000-sidiga rapport om CIA:s insatser inom detta områder finns hos senatens ” Central Intelligence Agency” committee, som uteslutande bygger på dokument, snarare än intervjuer, förblir hemlig (dvs. det värfsta kommer inte ut – min kommentar).
Justitia 1 90px-Statue_of_Themis
”Så länge debatten fortsätter, ökar också möjligheten att USA använder tortyr” säger rapporten.

Användningen av tortyr har enligt rapporten ”inget berättigande” och ”har skadat vår nations anseende, minskat vår förmåga att förmedla moraliska budskap vid behov och potentiellt ökat risken för att amerikansk militär personal tillfångatas.” Arbetsgruppen fann ”inga övertygande bevis ”att dessa förhörsmetoder producerade värdefull information som inte skulle ha kunnat erhållas på annat sätt. Medan ”en person som utsatts för tortyr kan avslöja användbar information ärmycket av den information som erhållits genom våld inte tillförlitlig” , säger rapporten.

Förhör och övergrepp på CIA:s så kallade ”black sites (svarta områden?”, som Guantanamo-fängelset och i häkten i krigszoner häkten, har beskrivits i detalj av nyhetsmedia och i tidigare hemligstämplade dokument, men projektrapporten tillför många nya detaljer.

Den bekräftar en rapport från Human Rights Watch att en eller flera libyska militanta utsattes för ”waterboarding (skendränkning)” av CIA, stick i stäv med CIA:s påståenden att endast tre al-Qaida-fångarna utsattes för denna tortyrform. Den innehåller en detaljerad redovisning av förre kaptenen i flottan Albert J. Shimkus Jr, som arbetade på ett sjukhus för fångarna på Guantanamo-fängelset, och dennes besvikelse när han upptäckte vad han anser vara oetisk misshandel av fångar.

Rapportens huvudsakliga betydelse kan vara dess försök att bedöma vad den amerikanska regeringen gjorde under åren efter 2001 och hur detta ska bedömas. CIA inte bara skendränkte fångar, men smällde dem i väggar, kedjade dem i obekväma positioner i timmar, tog av dem kläderna och höll dem vakna flera dagar i sträck.

Frågan om dessa metoder innebär tortyr är en historiskt och juridiskt betydelsefull fråga som har debatterats under mer än ett decennium i och utanför regeringen. Justitiedepartementet publicerade en rad yttranden 2002-2005 med slutsatsen att metoderna inte var tortyr om de användes under strikta regler, men dessa yttranden drogs senare tillbaka. Nyhetsorganisationer har brottats med frågan om att kalla de brutala metoderna tortyr medan vissa statstjänstemän hävdar att de inte var.

Dessutom har USA undertecknat den internationella konventionen mot tortyr, vilket kräver omedelbar utredning av anklagelser om tortyr och ersättning till dess offer.
Liksom den fortfarande hemliga senatsrapporten inleddes Constitution Project sedan president Obama år 2009 beslutade att inte stödja en nationell kommission för att utreda frågan och kontraterrorism-programmen efter 11 september, vilket föreslagits av senator Patrick J. Leahy, demokrat från Vermont och andra. Obama sade då att han ville ”se framåt, inte bakåt.” Medhjälpare har sagt att han fruktade att hans egen politiska agenda skulle kunna få ett sidospår i en strid om hans föregångares program. (Detta beslut underlättade förstås fortsatt användning av tortyr, av CIA och även USA:s militärmakt.) Det är mycket väl belagt i program från ”Dokument urifrån” att USA:s militärmakt använt rutin i bland annat Latinamerika och Irak, samt att man gett utbildning om tortyrmetoder.
Frihetsgudinna gråter bild

Konklusion: USA:s kriminella förhörsmetoder är väl belagda, liksom landets exempellösa aggression mot andra stater, och dess stöd åt otaliga diktaturer. USA:s utrikespolitik har i stort sett inget med demokrati att göra, även om termen används då och då, ofta på ett makabert sätt. Den stärker bara uppslutningen kring terrorister (andra än CIA). Och kräv tillbaka Nobelpriset från Barbar Obama! Den stora majoriteten av världens medborgare saknar enligt min mening skäl att stödja denna politik. Alla som är för demokrati, frihet och nationellt oberoende bör bilda en front mot denna politik.

IK 3 imagesCA8V20N2

Chefredaktör Wolodarski skrev i DN före presidentvalet i USA att ”Obama är rätt man för USA och för världen”.
Vad tycker du?


i Andra om: , ,, , , , , , , , ,

DN 10/5New York Times om tortyrKonflikt 22/3 Konflikt 22/5 DN Brennan SvD

GuardianDN 4/12 Wolodarski i DN 4/11 Scoop Nya ZeelandNyhetsbanken 18/1 Guardian 17/12 Bureau of Investigative Journalism Express Tribune 12/8 2011 Democracy Now 15/3 2012 The Atlantic 24/10 2012 DN 16/12 Afghanistan.nu Undersökningen i USA Rapport om drönare SvT AB 16/12Expressen USA-bloggen Anders Svenssons bloggAH Rudberg SvD 15/12Guardian om USA:s barnamord Military Times Antawar blog Kära Tomten Hemlycka DN 4/10 DN 1/10 Blodig attack mot NATO i Afghanistan DN 21/8 DN 1/10 Drönare från USA dödar DN om kvinnor i KabulFIB-K om AfghanistanveckanSvD 1/10Expressen 1/10
Aftonbladet
Sveriges Radio
DN:s huvudledare 19/8 AB Guillou 19/8 SvD SvT Expressen Afghanistansolidaritet


2 svar till “New York Times: USA använder tortyr i strid mot internationell lag”

 1. ”Any society that would give up a little liberty to gain a little security will deserve neither and lose both.” Benjamin Franklin
  http://www.whatourforefathersthought.com/Quotes.html

  Ungefär ”ett samhälle som ger upp lite av sin frihet för ökad säkerhet förtjänar inte någondera och kommer att mista båda”

  Amerikas grundare verkar emellanåt vettigare än dagens amerikaner…

  Jag är ingen stor fan av Obama, och anser att han aldrig borde ha varit på förslag ens för Nobels fredspris, men samtidigt så känns han som det bästa av alternativen. Amerikansk politik är snårig och kan vara svårförståelig för oss som är vana vid de nordiska systemen (själv finländare). Även om presidenten har stor makt jämfört med våra premiärministrar så finns det ingen partidisciplin motsvarande vad vi har här. Allting handlar om förhandlingar och lobbande. Vilket bland annat leder till mycket kohandel.

  När har USA brytt sig om världen? Om inte deras medverkan haft så stor betydelse för utgången av VK2 så är det nästan så man önskade att de aldrig växt ifrån isolationpolitiken de förde före det, för det är inte som om de på riktigt skulle ta någon annans intressen i beaktande. Inte ens sina egna medborgares alltför ofta.

  Obama har gjort många misstag och har tyvärr valt att inte reda upp denna del av USAs agerande, men till skillnad från sin föregångare Bush verkar han ens delvis bry sig om den gemene amerikanen, även om han blundar för icke-medborgares rättigheter.