Negativ syn på Sovjetunionens sammanbrott i forna Sovjetrepubliker.


En opinionsmätning från Gallup hösten 2013 visar att en majoritet av medborgarna i sju av 11 undersökta forna sovjetrepubliker hellre skulle ha velat leva kvar i Sovjetunionen, vilket även rapporterats av Nyhetsbanken. Undersökningen baseras på intervjuer med drygt 1000 personer i åldern 15 år och äldre sommaren 2013. Resultatet motsäger den mycket spridda uppfattningen att Sovjetunionen var ett folkens fängelse som nästan alla snarast ville lämna.
Demonstration Ryssland 11120_big-754932

Sammanlagt är det mer än dubbelt så många personer (51 %) som anser att upplösningen var till skada än som gillar den (24 %). Att Ukraina är ett av de mest sovjetlojala länderna är knappast något som framkommit i rapporteringen från Självständighetstorget i Kiev. Befolkningen i Georgien är splittrad, medan en majoritet i Turkmenistan, Kasakstan och Azerbadjan menar att upplösningen av Sovjetunionen var bra.

Frågan som ställdes var: medförde Sovjetunionens upplösning något gott för ditt land eller var det till skada?
Gott Skada Varken eller Vet ej/vägrar svara
Totalt 24% 51% 15% 11%
Armenien 12% 66% 10% 12%
Kyrgyzstan 16% 61% 8% 14%
Ukraina 23% 56% 10% 10%
Ryssland 19% 55% 18% 8%
Tadzjkistan 27% 52% 12% 10%
Moldova 26% 42% 10% 22%
Vitryssland 26% 38% 15% 21%
Georgien 37% 33% 9% 21%
Azerbajdzjan 44% 31% 8% 18%
Kazakstan 45% 25% 12% 19%
Turkmenistan 62% 8% 9% 22%

Bland dem som hade rejäl egen erfarenhet av livet i Sovjetunionen (personer i åldern 65 år och äldre) var dubbelt så många negativa (76 %) till Sovjetunionens sammabrott som de i åldern 15-44 år, med ingen eller mer begränsad erfarenhet av Sovjet.
De med lägre utbildning såg mer negativt på Sovjetunionens sammanbrott.
Detsamma gällde de som upplevde begränsad eller osäker yttrandefrihet där de levde.
De som upplevde framgång för sig och sin familj såg mera positivt på sammanbrottet.

Stämmer med en pinionsundersökning i Ryssland.
Enligt en annan opinionsundersökning som vi rapporterade om här 23/10 tycker omkring 60 procent av ryssarna att det var mer positiva än negativa aspekter på livet i det forna Sovjetunionen Bland personer i åldern 60 år eller mer, som alltså hade betydande erfarenhet att leva under Sovjetsystemet, hade 69 % denna åsikt medan andelen var 47 procent i åldern mellan 18 och 30 år. Dessutom skulle 43 procent välkomna om Ryssland på nytt antar den kommunistiska ideologin, medan 38 procent inte skulle göra det, och 19 procent var osäkra.
Stalin -Communism back 945508_416168http://www.systemiccapital.com/60-percent-of-russians-want-communism-back/

* 23 procent tyckte att ordet ”kommunism” för dem innebar ett rättvist samhälle där alla är lika och all egendom är vanligt.
* För 7 procent ingav ordet kommunism en känsla av ”avsky” eller betydde ”något allmänt negativt”, vilket alltså 93 % inte ansåg.* Fem procent avfärdade kommunism som en utopi eller en saga, vilket alltså 95 % inte gjorde.

* Respondenterna ombads också att förklara vad de ser som positiva och negativa aspekter av det sovjetiska systemet.

33 procent ansåg att det innebar goda sociala garantier, stabilitet och god vård av människor. 14 procent menade att det var ett system för rättvisa och social jämlikhet ansåg 9 procent att Sovjetunionen var en rättsstat med disciplin. 7 procent berömde att Sovjetunionen garanterade anställning och att det inte fanns arbetslöshet, och ytterligare 7 procent hävdade att människor där var mer villiga att hjälpa varandra än de är idag.

Å andra sidan kritiserade 9 procent Sovjettidens inskränkningar i rättigheter och friheter, 7 procent anklagade sovjetsystemet för att undertrycka personlig individualitet. Också 7 % ansåg att brist på basvaror var systemets största nackdel medan 6 procent kritiserade maktmissbruket.

Kapitalistiska pyramiden imagesCAFVRVSE

Hur ser det ut i väst?
I en opinionsundersökning 2009 av BBC World Service med 29 000 svarande i 27 länder menade endast 11 % att kapitalismen fungerade väl och att ökad reglering inte var en bra idé. Dubbelt så många som 11 %, 23 %, menade att kapitalismen var fundamentalt bristfällig och att ett nytt ekonomiskt system ”a new economic system” behövdes. En majoritet, 67 %, menade för övrigt att regeringar borde fördela välstånd mera jämnt.
En knapp majoritet, 54 %, (en majoritet i 15 av de 27 länderna) menade att Sovjetunionens fall var positivt. Tjugotvå procent, (61 % i Ryssland och 54 % i Ukraina), sa att det främst var en dålig sak, medan 24 % inte visste om det var bra eller dåligt.
*En annan opinionsundersökning i USA 2009 fann att endast 53 % av de svarande ansåg att kapitalism var överlägset socialism. Bland dem som var under 30 år föredrog 37 % kapitalism medan 33 % föredrog socialism. (New Poll: Socialism is Gaining Popularity in America. Cleveland Leader, 9 april 2009)
* I en tredje representativ undersökning 2012 av Pew Research uppfattade 40 % i USA ordet ”capitalism” som negativt, medan 50 % såg det positivt. Sextio procent 60 % såg negativt på ordet ”socialism”. Två år tidigare var 37 % negativa till ”capitalism” medan 52 % var positiva. (”Capitalism is on the decline in America -at least the word is”).
* 45 % av de svarande i en fjärde opinionsundersökning, i USA år 1987 trodde att det berömda uttrycket av Karl Marx i boken Kritik av Gotha-programmet (De tyska socialdemokraternas program 1875) ”från var och en efter dennes förmåga, till var och en efter behov” fanns inskrivna i USA:s författning. (Poll on Constitution Boston Globe Magazine 13 september 1987).

Sammanfattningsvis finns en utbredd kritisk inställning till kapitalismen och en likaledes utbredd positiv inställning till socialism, och även till det socialistiska Sovjetssystemet med alla dess brister. Och inte bara och främst hos de som levt i systemet, utan också i USA enligt flera olika undersökningar vid olika faser i ekonomin. Dessutom i många andra länder (BBC-undersökningen).

Förslag på några punkter för socialismen finns i blogginlägget 23 oktober 2013 -Läs och kommentera gärna!

intressant.se, , , , ,, , , , , , , ,, , , , , ,

Gallupundersökning Nyhetsbanken Rysk opinionsundersökning, BBC World Services 2009 , Cleveland Leader 2009 , Pew Research ,8 dagar
DN 17/7 , DN 14/7 Clarté -Stalins märke ICIJ:s rapport DN 4/4 SvD 4/4 Ab 2/4 Hurun Report Intervju med Noam Chomsky Data från VärldsbankenDN 2/3 Dokument utifrån USA-bloggen DN 13/2 DN 2 13/2SvD Expressen 13/2 Ab 13/2Annarkia Clartes Kinannummer Ab 17/1 Kritikerstorm mot Janne Josefsson DN antal miljardärer i Sverige Old Wolf-bloggen Anders Lindberg i Ab 17/1 DN 17/1 DN 18/1 Erik Helmersson DN 7/11 DN 8/11 SvD AB Expressen SvT SR Stiglitz i SvD 4/11Wolodarski i DN 4/11 DN1 17/10DN 2 17/10 DN 3 17/10DN 4 17/10DN 5 1/10 DN 6 17/10 SvD 17/10 SvD om USA-valetAftonbladet 17/10
AB 17/10Expressen 17/10SvT 17/10 SR 17/10 SvT Rapport 24/9 SvD 26/9 Equality Trust SvT Rapport 24/9 kl 19.30 DN Debatt 24/9 Lena Sommestads blogg 24/9 DN recension Rapport 23/9 Dagens Industri 18/9 DN15/3 DN 20/9 recension av Nina Björks bok
SvD
Occupy Wall Street 4/9

  13 comments for “Negativ syn på Sovjetunionens sammanbrott i forna Sovjetrepubliker.

 1. Thomas Åkerblad
  4 januari, 2014 at 14:27

  Varför har man inte tagit med de forna Sovjetrepublikerna Estland, Lettland och Litauen i undersökningen?

  • 4 januari, 2014 at 16:27

   Jag vet inte. Hittar inget på hemsidan för Gallup.

 2. Gammal krigare
  4 januari, 2014 at 16:35

  Jag känner en del medelålders ryssar som önskar sig tillbaka till det gamla Sovjetunionen (med dess brister), andra som aldrig skulle önska sig något sådant. Jag besökte själv Polen, Östtyskland och Ryssland under Kalla Kriget (1985, 1986 och 1989), Jugoslavien 1988 och 1990 och 1993-1996 när landet delades upp under inbördeskriget. Var även där senare i jobbet 2000-2003 (Bosnien och Kosovo), Ungern 1993 efter självständigheten och flera gånger på senare år. Jag var i Nordkorea ett antal gånger 1998-1999.
  Polen var det mest avslappnade av Warzawa-paktsländerna. Ungern var också ok strax efter Sovjetunionens fall. Östtyskarna (STASI) var de mest fanatiska och var väl egentligen bara en fortsättning på Gestapo. De var helt paranoida och sinnessjuka. Ryssarna kunde vara både och. Nordkorea är ett kapitel för sig. Jag trodde ärligt talat inte att människor kunde bli så hjärntvättade.
  Jag tycker idag att de gamla Östeuropeiska länderna är de mysigaste och bästa i Europa. De har bevarat sin gamla kultur och matvanor och annat, och att gå på Julmarknad i gamla Öst är ett rent nöje. Något jag hoppas kunna göra många fler gånger i mitt liv.
  Sovjetunionens kollaps tog ju fram det värsta i många människor med en maffia som inte skydde någonting. Man kan tycka vad man vill om Putin, men han har i alla fall fått Ryssland på fötter igen och folket där har fått tillbaka sin nationella stolthet över landet och sin framtidstro.
  Jag träffar ibland rysk militär i jobbet och de är mycket trevliga och lätta att jobba tillsammans med. Har även träffat ryssar som tagit värvning i Tyska armen, Amerikanska armen och en i Brittiska armen, och givetvis i Franska Främlingslegionen.

 3. Peter Grafström
  5 januari, 2014 at 04:09

  Mycket bra Anders att du följer den här typen av opinionsundersökningar. Jag vill passa på att påpeka rörande den påstådda massvälten i Ukraina för länge sen så finns det mycket som tyder på att den överdrevs enormt kraftigt ca 10x av väst och sådana som Solzjenitsyn har också givit spridning åt såna data. N Starikov hävdar som jag kanske varit inne på tidigare förutom att siffrorna var mycket lägre än väst propagandan påstår dessutom att England vägrade att låta Stalin betala sin stora import från England med guld och ist tilltvingade sig att enbart få betalt med livsmedel spannmål etc allt för att provocera fram svält för att undergräva sovjetstaten.
  Väst sprider fn påminnelser om propaganda versionen för att sabotera relationerna mellan Ukraina och Ryssland.
  Ytterligare en sak när det gäller Ukraina. Olyckan vid Tjernobyl var rent sabotage. Det råder inget som helst tvivel om saken. En enorm explosion inträffade som förintade reaktorn och sprängde bort en 2500 ton tung betongplatta och väggar
  Det finns ingen som är insatt i hur såna och flertalet andra kärnreaktorer är uppbyggda som tror på att explosionen skulle bero på reaktorn oavsett hur mycket kylvattnet förångades. Enda förklaringen är att en enormt kraftig sprängladdning användes för att sabotera verket. Det finns en mängd ytterst suspekta omständigheter kring händelseförloppet beträffande olika aktörers uppträdande. Och personalen lär ha fått order om att påstå att ett experiment pågått som gått fel och orsakat katastrofen.
  Det är med säkerhet en falsk propagandaversion som gått ut via medierna.
  Jag vet att Anders inte är positiv till kärnkraft, men jag är säker på att vi är överens om att det vore önskvärt om sabotaget togs upp till offentlig granskning.

  Det var intressant att höra om Gammal krigares erfarenheter men detta med hjärntvätt är en komplicerad historia. Vi i Sverige utsätts också för hjärntvätt men det finns ingen annan kultur med större klarsynthet som kan komma och besöka oss utifrån( som Gammal krigare gjorde med Nordkorea) eftersom samma Engelsk/Amerikanska propaganda maskineri styr över i stort sett alla. Västvärldens medier är en skam.
  Vi ser inte hur bedragna vi är. De stora krigen var till 100% Angloamerikanernas verk
  Inte (99%) men vi utspisas med en helt annan version. Angloamerikanerna hade förvisso en del individer som medhjälpare i Europa men det finns inget skäl att skuldbelägga Tyskland eller Sovjetunionen för det. Hela makten utgick från Wall street och London.
  Nyligen publicerade de angloamerikanska skurkstaternas medarbetare ett dokument som slår fast Tyskland och Sovjetunionens skuld till 2a världskriget. Den som tror på det är hjärntvättad. Eftersom de flesta tror på det är följaktligen hjärntvätten mycket omfattande.

  • Tom Jensen
   5 januari, 2014 at 12:13

   Bra kommentar Peter. Dock missar du några historiska händelser i din beskrivning där amerikansk ondska också har spelat in och det börjar egentligen långt innan man kan tro. I bibeln kan man läsa att det var Kain som dödade Abel. Dock tyder senare forskning på att Abel snarare dödades av CIA. Forskning visar också på att det var USA som försåg Djingis khan med vapen så han kunde genomföra sina erövringar. 1792 sköts den svenske kungen Gustav den tredje på en opera i Stockholm. Jacob Johan Ancarström dömdes felaktigt för brottet. Alla som har forskat kring detta är nu överens om att den svenske kungen var offer för en statskupp genomförd av CIA. På annandagen 2004 slog en kraftig tsunami in över många länder i Sydostasien. Den officiella bilden av detta som den angloamerikanska propagandan försöker föra fram är att tsunamin orsakades av en jordbävning. Så är dock inte fallet, utan den orsakades av att USA detonerade mängder med kärnvapen under vattnet. Syftet med denna detonation var enbart för att USA tycker det är roligt att skapa kaos och elende. Jag skriver för övrigt en bok där jag beskriver hur USA/CIA har varit inblandad i historiska skeenden från runt 2000 talet före Kristus fram tills idag. Ett måste att läsa för alla anti-imperialister. Tyvärr för läsare som Peter tror jag inte det finns så mycket nytt (jag är säker på att han tex redan vet att Julius Caecar var en CIA agent) men för många av er andra kommer nog att bli mäkta förvånande.

 4. 5 januari, 2014 at 13:51

  Så roligt och så övertygande… Argument- och faktanöd kan också vara uppfinningars moder.

  • Tom Jensen
   6 januari, 2014 at 22:04

   Nja Anders, om man skriver för faktabaserade kommentarer som svart på vitt visar ihåligheten och/eller dubbelmoralen/hyckleriet i dina inlägg släpps dessa inte fram så man får försöka hitta en lämplig nivå. För vissa kan kommentaren se tramsig ut, men det tragiska är att sanningshalten i den är ungefär lika hög (eller låg) som i många av inläggen/kommentarerna.

   • 6 januari, 2014 at 22:31

    Kan det möjligen, eventuellt, kanske vara så att du tar till detta skrivsätt då du kanske rentav någon gång saknar fakta för dina kommentarer? Läs gärna boken ”The way of the knife. The CIA, a secret army, and a war at the ends of the earth” av Pulizerprisvinnaren Mark Mazetti, New York Times, och mitt kommande blogginlägg om CIA.

    • Tom Jensen
     6 januari, 2014 at 23:45

     Verkligen inte. Jag har flera gånger sakligt och med fakta kritiserat dessa ”opinionsundersökningar” du oftast hänvisar till då de inte är vatten värda. Senast för någon vecka sedan kritiserade jag ”opinionsundersökningen” angående Mao så pass sakligt och med så mycket fakta att min kommentar inte släpptes fram.

     • 7 januari, 2014 at 09:40

      Men din kommentar till inlägget 26/12 om firanden i Kina av 120 år efter Maos födelse blev ju snabbt införd. Du riktar där kritik mot censur, brister i statistik och påstår att uppemot 120 miljoner dog till följd av det stora språnget, utan fakta eller konkreta uppgifter. Det finns viss censur i Kina, medan det i USA finns en övervakning av invånarnas kommunikation. Som jag svarade tas den ekonomiska statistiken på allvar runtom i världen, med vissa undantag. Om du tror att 120 miljoner dog vid det stora språnget -dvs 20-25 % av invånarna- har du en fantastisk övertro på den kinesiska kommunismen. Det är belagt att en gynnsam ekonomisk utveckling skedde med en kraftig ökning av medellivslängden, betydligt mer än i Indien so initialt låg på samma nivå.

 5. Peter Grafström
  5 januari, 2014 at 18:46

  Tom Jensen
  Hur visste du att jag redan kände till allt det där?
  Det är väl CIA som spionerar åt dig!?

  • Tom Jensen
   5 januari, 2014 at 22:11

   Peter, jag har inget samröre alls med CIA. Men baserat på din kommentar framgår det att du har hjärnkoll på historien och därmed utgår jag ju från att du känner till en sådan trivial sak som Caesars koppling till CIA. För något år sedan läste jag en kurs i freds- och konflikforskning vid Lunds universitet där andra världskriget avhandlades ganska så ingående. På föreläsningarna hävdade föreläsaren bestämt flera gånger att andra världskriget började med att Tyskland och Sovjet anföll Polen och därmed bar skulden för att kriget startade. Dock vet jag inte om detta beror på att professorn också är hjärntvättad eller om han är del av den angloammerikanska konspirationen? Vad tror du?

 6. Thomas Åkerblad
  6 januari, 2014 at 21:42

  Hittade denna fantastiska pärla på nätet. SVTs Trafikmagasin besöker Östtyskland 1985.

  http://www.youtube.com/watch?v=SpQxb4NHH4c

  Vem kan efter detta reportage säga att det var bättre förr?

Comments are closed.