Nato har lärt av Hitler i sin Syrienpolitik?


Jag har skrivit mycket om Syrien i denna blogg, förmodligen mer än någon annan svenska bloggare. Nedan följer förkortat ett inlägg av Dr. Webster Griffin Tarpley som är historiefilosof. Han blev vida känd för sin bok om George Bush 1992 -The Unauthorized Biography (1992). Under år 2008 varnade han för Wall Streets inflytande över Obamas presidentskap och utgav de två böckerna The Postmodern Coup, The Making of a Manchurian Candidate and Barack H. Obama: The Unauthorized Biography. Hans bok om den ekonomiska krisen heter Surviving the Cataclysm: Your Guide Through the Worst Financial Crisis in Human History Against Oligarchy. Hans böcker är översatta till flera språk. Jag hittade detta tänkvärda inlägg med den för vissa kanske provocerande titeln ”NATO models Syria plot after Hitler’s rape of Czechoslovakia” på nätet (se länk nedan).

Observera att han INTE påtalar något samband med ideologin nazismen, och inte jag heller.

Inlägget
”I historien har Hitlers aggression, destabiliseringen och slutliga förintelse av det oberoende Tjeckoslovakien 1938-39 en plats särskilt skändlighet. Den brittiske premiärministern Chamberlain och den franske preminärministern Daladier offrade i praktiken det självständiga Tjeckoslovakien vid den ökända München konferensen i september 1938 med Hitler och Mussolini för att blidka Hitler och i prkatiken underlätta hans expansion österut betraktas.

Det finns stora likheter med den pågående destabilisering av Syrien från Nato och reaktionära stater i Mellanöstern menar historikern Webster Griffin Tarpley från USA och anför övertygande argument för detta.

Hitler var fientlig mot Tjeckoslovakien eftersom landet hade en mycket effektiv armé med 30 moderna divisioner, var allierat med Frankrike och hade också en ömsesidig försvaröverenskommelse med Sovjetunionen. Efter det att Hitler slukat Österrike i mars 1938 vände han sin uppmärksamhet mot Tjeckoslovakien. (Se bl.a. historikern William L. Shirers böcker). Hitlers främsta hävstång för att bryta upp Tjeckoslovakien som skapats efter första världskriget var den tyska minoriteten inom Tjeckoslovakien. Dessa etniska tyskar koncentrerades i den smala landremsan Sudetenland.

I Syrien har Nato använt Saudi-kontrollerade syriska Muslimska brödraskapet, en organisation med en dödlig motsättning med den syriska regeringen går minst 30 år tillbaka. Nato har också mobiliserat syriska emigranter utomlands, inklusive koalitionen av revolutions- och motståndsstyrkor. Många utländska krigare har skickats in i landet där Nato utplacerade dödsskvadroner efter salvadoransk modell, övervakat av USA:s Damaskus ambassadör Robert Ford, en lärjunge till John Negroponte, den ledande experten på dödsskvadroner.

Krisen som ledde till förstörelsen av Tjeckoslovakien startades av brittiske premiärministern Chamberlain, som vid ett möte med amerikanska tidnings-korrespondenter 14 maj 1938 menade att Tjeckoslovakien inte kunde fortsätta att existera i sin nuvarande form, och att Sudetenland borde överlämnas till Tyskland. Detta följdes av en bombastisk ledare i Hitlervänliga London Times

Liksom den sudettyska milisen proklamerar syriska dödsskvadroner: Inga förhandlingar.

Hitlers främsta talesman i Tjeckoslovakien var den etniske tysk fanatikern Konrad Henlein, som hade subventionerats av Berlin sedan den nazistiska maktövertagandet 1933. Henlein informerades av Hitler och hans medarbetare att han alltid måste ställa krav som den tjeckiska regeringen skulle finna oacceptabelt. Som Henlein själv sade: ”Vi måste alltid kräva så mycket att vi aldrig kan vara nöjda.” (Shirer 359) Henlein dödades i ett bombangrepp mot slutet av kriget.

Detta är en direkt parallell till den oförsonliga hållning som Syriens nationella råd och den syriska koalitionen har, vilka alltid har förhandlingar med Assad-regeringen, efter order av Nato. .

I september 1938 hade Hitler sänt en en tysk stabsofficer till Henlein, som satte upp sitt högkvarter nära Bayreuth i södra Tyskland. Det nuvarande militära högkvarteret för de syriska rebellerna var länge tänkt att placeras i närheten av Natos flygbas i Incirlik, Turkiet, men rebellerna hävdar att det har flyttat det till erövrat syriskt territorium. Den Sudettyska frikåren skapades och beväpnade med österrikiska vapen, och fick order av Hitler att sätta igång ”störningar och sammandrabbningar” med den tjeckiska polisen och armén. Snart infördes krigslagar måste deklareras. Så startade en serie blodiga strider mellan Sudettyska nazister och tjecker. Varje gång en sammanstötning skedde gav Hitler Prag-regeringen skulden. Detta har hela tiden varit inställningen hos västerländska regeringar och västerländska medier.

Detta är också en exakt parallell till de syriska dödsskvadronerna som inspirerats av ambassadörer Negroponte och Ford, som var i aktion i Syrien alltsedan de allra första demonstrationerna februari, 2011. Den Sudettyska milisen höjde sin profil genom att inta de tjeckiska städerna Asch och Eger nära den tyska gränsen – precis som den syriska dödsskvadroner försökte ta över Irbil nära den turkiska gränsen och Deraa nära den jordanska gränsen tidigt i konflikten, och har nu tagit en landremsa längs den turkiska gränsen inom ramen för Natos Patriot-missiler.

Under destabiliseringen av Syrien gjorde FN:s sändebud Kofi Annan och Lakhdar Brahimini) allt för att övertyga Assad regeringen att kapitulera för de terroristiska dödsskvadronerna, medan man samtidigt försökte vilseleda världsopinionen om de utländska soldaternas roll i Syrien.

Runciman-medlingen – en modell för Annan och Brahimi.

I augusti 1938 meddelade Chamberlain att London skulle sända en speciell ”medlare” till Prag för samtal med regeringen och representanter för den Sudettyska minoriteten. Det var Lord Runciman, som enligt Shirer ”råkade vara i Prag samma dag” och ”Runcimans uppdrag luktar illa”. Tjeckerna visste mycket väl att Runciman hade skickats av Chamberlain för att bana väg för överlämnandet av Sudetenlandet till Hitler. Det var ett smutsigt diplomatiskt trick

I slutet av september rapporterade Runciman att Sudetenlandet bör överföras till Tyskland utan folkomröstning. Han ville att offentlig kritik av Tyskland skulle tystas. Fastän förlusten av Sudetenlandet skulle lämna Tjeckoslovakien försvarslöst krävde han försäkringar från Prag att inte anfalla Tyskland i framtiden – en helt fantastisk tanke. På många sätt var Runciman mer aggressiv mot tjeckerna än Hitler själv.(Shirer)

Annan och Brahimis uppdrag representerar samma lumpna diplomati. Annan låtsades i flera månader att våldet i Syrien bara begicks av regeringen. Ingen av dem har informerat världen att de allra flesta i dödsskvadronerna är utländska krigare, som kommit så långt bortifrån som Europa (Sverige t.ex.), Tjetjenien, Pakistan och Somalia, och att de finansieras av Saudiarabien, Qatar och andra länder.

Liksom i fallen men Irak och Libyen, är det bara de länder som har resurser till destabilisering och lågintensiv krigföring som kommer att delta i plundringen om Syriens regering faller. Polen blev snart ett offer för samma aggression som Tjeckoslovakien. Idag kan länder som Turkiet, Jordanien och Saudiarabien sugas in i malström av terrorism och aggression som de har bidragit till att släppa loss.
9syrien2

Vid mötet mellan Chamberlain, Daladier, Hitler och i München 29 september var Tjeckoslovakien inte ens representerad, medan Syrien inte varit representerat vid möten som skett av ”Syriens vänner”. Chamberlain kallade detta ”fred i vår tid”, men världskriget stod för dörren.
Den självständiga staten Tjeckoslovakien utplånades från kartan och Nato vill detsamma för Syrien.

Genom att ta Sudetlandet fick Hitler kontroll över de imponerande befästningar som utgjorde tjeckiska Maginot-linjen. Han hade lovat att lämna resten av Tjeckoslovakien i fred, men det visade sig att han var fast besluten att förgöra landet. På samma sätt planerar Nato upplösningen av Syrien i dag. Först iscensatte Göring Slovakiens utbrytning från Tjeckoslovakien hösten 1938, som snart blrev en fascistisk marionettstat. Hitler tvingade sedan den tjeckiske presidenten att Tyskland införlivade resten av Tjeckoslovakien, vilket skedde i mars 1939.

I fallet Syrien är det uppenbart att Natos strategi är inriktad på att förstöra den syriska staten. I hemliga möten i USA Institute of Peace och andra tankesmedjor finns redan planer för en uppdelning av Syrien. Om rebellerna lyckas kan det finnas ett Alawitisk (del)stat, en drusisk (del)stat, en kurdisk (del)stat och kanske en kristen, och så vidare. Det kommer att finnas ”mikrostater” och liknande, krigsherrar stora blodbad och kaos.

Ett ytterligare inslag i den nazistiska planen för Tjeckoslovakien var att Tyskland planerade att använda en falsk incident som skäl för att starta krig om det behövdes. I fallet med Syrien har Nato sedan flera månader försökt förbereda världsopinionen på en massiv attack baserad på påstådd användning av kemiska vapen av Syriens regering.

De som glömmer det förflutna är dömda att upprepa den. Lobbygrupperna i NATO-medlemmars huvudstäder måste konfronteras med det faktum att deras Syrien strategi är praktiskt taget identisk Nazitysklands strategi för att stycka Tjeckoslovakien och dra in Europa i ett nytt världskrig.”


i Andra om: , , ,, , , , , , , , Qatar , , ,, , , , ,

Tarpleys artikel Pepe Escobars artikel Agrab Aron Lunds artikel på engelska USA-bloggen DN 25/12Björnbrum 23/12 SKP-bloggen DOHA-protokollet DN 26/12 SvD 25/12 SvD Clearinghouse SvD 20/12 ClearinghouseSvD 20/12 DN 20/12 SvT 20/12 FIB-KulturfrontCornucopia DN 16/12SvD 16/12 Michel Chossudovsky 14/12SvD II 14/12 Pakistan Observer 16/12 SvD 16/12 SvD 14/12 AB 14/12 Kommunisternas blogg 13/12New York Times 13/12 SvD 16/12 Russia Today 6/12 Turkish Weekly Syrian Perspective DN 11/12 SvD 12/12 Independent USA-bloggen 8 dagar8 dagar 11/12 Globalresearch 8/12 Proletären Flamman 28/11 FredsinitiativetPepprat och Rödgrönt DN 5/12 SvD 5/12 Worldcrunch Russia Today 3/12 Replik i AB 3/12 Einarsprachenvaria Aftonbladet 30/11 Anders Svenssons blogg Ulf Gudmundsson ledare i SvD 1/12 Hogrelius tankar Erik Weimans blogg DN 1/12Bilderblogg M Omars blogg Åtta dagar. Stefan Lindgren Röda Malmö USA-bloggen Björnbrum SvT om al-Qaida-svenskar Nyhetsbanken Sunday Express 19/11 New York Times 16/11 Folket i Bild Kulturfront Mohamed Omars tal på hans blogg Syriensolidaritets hemsida Stefan Lindgrens blogg New York Times 31/10 Washington Post 1/11 Bill Auken Countercurrents 2/10 Konflikt 27/10 S Hersh i The New Yorker 2007 Aftonbladet – Bildts strategiråd FolkrättsbevakningenDN 12/10Anförande av Rysslands ambassadör

The Telegraph 7/11 Intervju med Assad Kritik från Rysslands utrikesminister Thierry Messan i Voltaire Network 29/10 Anarkia Sverigebloggen Röda Malmö 30/11 FIB-Kulturfront konferensreportage Porelären om Syrien New York TimesRussia Today Dagens Arena 10/10 Syrien har inte bett om ursäkt DN 8/10 DN2 8/10 SvD 8/10Ab 8/10SvD 9/10Monthly Review DN 6/10 SvD 6/10 Aftonbladet 6/10Expressen 6/10 Sveriges RadioNya Zeeland Inlägg på Syriensolidaritets hemsida Konferensen i Damaskus DN 30/9DN Gunnar Jonssons ledare 28/9SvD 29/9Sveriges RadioSvTExpressenAftonbladetDN 26/9 SvD 26/9SvD 2 26/9Aftonbladet 26/9Expressen 26/9Sveriges Radio SvTAftonbladets ledare 21/9 Folkrättsbevakningens Syrienlathund DN 24/9 DN 20/9 SvD Expressen SvT 7/9 Expressen 17/9 Sunday Times 19/8 Sana 26/8 DN 19/8 SvD 19/8 Aftonbladet 19/8 Expressen 19/8 New York Times 3/8 DN 11/8
NY Times 4/8 SvT DN SvD Aftonbladet Expressen DN ledare 3/8 DN Croneman 31/7 DN 2/8 DN2 2/8 Skelton i the Guardian 12 juli DN 1/8 Aftonbladet 2/8 DN huvudledare 31/7 SvD 1/8 DN ledare 31/7 DN Joscha Fischers kolumn

  7 comments for “Nato har lärt av Hitler i sin Syrienpolitik?

 1. NSUN
  11 januari, 2013 at 13:59

  Om vi bortser från det märkliga att den gode doktorn inte verkar veta att just skapandet av ett stor tyskt rike omfattande alla tysktalande i Europa var kärnan i Hitlers utrikespolitik.

  Så är jämförelsen inte mycket att hänga i julgranen. Vad kvarstår? En oförsonlig hållning mellan konfliktens huvudparter? Är det inte så i alla konflikter en fred är uppnådd?

  • 11 januari, 2013 at 15:38

   Varför anföll Tyskland då Danmark, Norge, Holland och Sovjetunionen när Hitler väl lyckats få in nästan alla tysktalande i sitt stora tyska rike. Det är väl tydligt att Dr Tarpleys jämförelse avser Tjeckosolvakien och inte Hitlers hela utrikes- och krigspolitik?

   • NSUN
    11 januari, 2013 at 18:14

    ”Det är väl tydligt att Dr Tarpleys jämförelse avser Tjeckosolvakien och inte Hitlers hela utrikes- och krigspolitik?”

    Det är väldigt tydligt, och det var just poängen med min kommentar.

    Om man tar Tjeckoslovakien händelsen helt sitt historiska sammanhang, bortser från de under liggande motiven från Nazistisk ideologi och Hitlers utrikespolitik, vad blir då kvar av jämförelsen?

    Samtidigt är det väl just kopplingen till Hitler och Nazism du vill att läsarna ska göra?

 2. jan mellring
  11 januari, 2013 at 14:26

  usa importerade ju också nazister efter nurnberg
  http://www.thirdworldtraveler.com/Fascism/Blowback_CSimpson.html

 3. 11 januari, 2013 at 19:22

  NEJ, JAG VILL INTE GÖRA NÅGON KOPPLING TILL NAZISMEN OCH DESS RASISM. Det handlar om intressanta likheter i 2 länders imperialistiska utrikespolitik, trots påtagliga skillnader. Syftet i båda fallen synes vara ökat inflytande.

  • NSUN
   11 januari, 2013 at 19:34

   OK, annars är just det som brukar vara syftet med ”Reductio ad Hitlerum”. Genom ett ”Guilt by association” resonomang försöka få läsarna att göra en koppling mellan Nazism och NATO…

   • 11 januari, 2013 at 20:16

    Nej, knappast – se mitt förtydligande i början av inlägget.

Comments are closed.