Nationalsionismen i Israel


I mitt förra inlägg om den stalker som orsakar mig en hel del problem an-vände jag termen ”Nationalsionister”.

Efteråt googlade jag och upptäckte att ordet i dess olika former inte förekommer på Google. Det har däremot förekommit i min tankeverksamhet en längre tid på grund av dess absoluta relevans. Men när jag har skrivit om företeelsen så har jag i stället valt ordet ”Likudnickar”, ett ord som mig veterligen härstammar från Israel.

Men ordet Likudnickar exkluderar faktiskt en hel mängd politiska inriktningar i Israel. Visserligen menar man med ordet någon sorts samlingsnamn på de olika höger-extrema nationalister och sionister som finns både inom landet och i ett flertal andra länder, men som samlingsnamn på nationalister och sionister är det värdelöst. Jag vet att det finns ett flertal rörelser, både i Knesset och utanför som står till höger om Likud. Ta bara alla småpartier och bosättarrörelsen till exempl. Men det finns också en mycket stor grupp israeler som vare sig är höger eller höger-extremister men som ändå är både sionister och nationalister.

Att alla är Nationalsionister känns därför mer självklart. På grund av detta kommer jag från och med idag att använda ordet som ett samlingsnamn då jag talar om den här dominerande politiska strömningen.

Att man sammanfogar två ord till ett nytt är vanligt förekommande i de flesta språk, detta i alldenstund det är ett relevant ord som människor begriper.


En bild illustrerar Nationalsionismen i Israel

Det handlar inte om ett nyskapande i egentlig mening utan mer om en precisering, ett förtydligande. Att det dessutom finns ett antal Nationalsionister utanför Israel gör inte ordet mindre relevant.

(Ordet har inget samband med den stalker jag talar om i mitt förra inlägg. Det finns givetvis stalkers som är Nationalsionister men 99,X % är inte stalkers.)

Andra bloggar om: , , , , ,

[tags]nationalsionism, israel, nationalsionister, politik, nationalsionismen, mellanöstern[/tags]


8 svar till “Nationalsionismen i Israel”

 1. Är det någon som vet om de gör portar i muren så att de lätt skall kunna köra igenom med pansarvagnarna? Annars använder de samma taktik som USA när de bombar, de är rädda för dålig publicitet om civila dör, därför förstör de så dyr infrastruktur som möjligt (kraftverk, broar, officiella byggnader).

 2. Det är ett rätt beskrivande ord, .. det tar hänsyn både till de nationalistiska tendenserna, samt de rasbiologiska undertonerna.

 3. Vad gör FN och EU när det murbyggande apartheidlandet Israel startar ett massförstörelseangrepp mot Palestina i Ghasa.
  Och vad gör knähunden Persson och Sverige då?
  Det verkar så olycksbådande tyst från alla håll och kanter.

 4. Bra term, vi får se om den sprids. Kan du inte få någon av dina gästbloggare skriva om hur sionismen har utvecklats under de senare femtio åren? Hur många israeliska medborgare anser sig idag vara sionister, hur många vill ha fred med palestinierna, hur många vill fördriva dom, osv?

 5. Jag funderar på att göra det själv Lennart. Iofs tror jag att den varit tämligen statisk, man får aldrig heller glömma bort att det är en NATURLIG reaktion på förintelsen. Personligen har jag mao viss förståelse, en förståelse som jag definitivt inte delar med alla palestinier… :-)

  Men eftersom Israel är kanske världens mest rasistiska land så blir det svårt att vara speciellt ihärdig i den förståelsen, SÄRSKILT med tanke på landets expansiva agerande. Ordet ”Nationalsionism” blir bara mer och mer aktuellt.

  Den mest vettiga lösningen vore väl att upphäva Israel och förklara Israel och Palestina som ett land och en stat frikopplad från religion. Det törs nu inte judarna och jag har viss förståelse för det. Dessutom skulle de bli i minoritet. Så den enda vettiga lösningen är två fristående stater, gärna med en hundra meter hög mur mellan. Men då ska den muren inte byggas någon annanstans än på 67 års gräns. (Faan vad jag känner mig tjatig…)

 6. Israel är knappast världens mest rasistiska land, det finns gott om hårresande exempel på sådana. Däremot är det antagligen världens mest rasistiska demokrati sedan sydafrikas apartheidregim fallit, och som sådan försämrar den demokratins rykte i hela Mellanöstern.

 7. Bra begrepp, på ett sätt och på grund av associationen, men annars betyder väl ordet ”sionism” just att man önskar en rent judisk stat, ett återupprättande av det gamla bibliska Israel, så det blir lite kaka på kaka.

 8. Thomas! För att få kallas för ”demokrati” krävs väl rimligen att alla landets innevånare ska behandlas rättvist och likvärdigt. Det gäller DEFINITIVT INTE i Israel där landets ursprungliga befolkning trakasseras och behandlas ytterst orättvist.

  F.ö. är Israel LÅNGT MER rasistiskt än vad Sydafrika var.

  Kerstin: Sionismen utesluter inte att leva sida vid sida med människor av annan religion.