Namninsamling för folkomröstning?


Enligt Junilistan så vill 56 % av svenska folket ha en ny omröstning i kärnkrafts-frågan.

Det är inte så märkligt eftersom växthusgaserna bidrar till en global temperaturhöjning, och dessutom oljan är på väg att ta slut.

För den dagen oljan börjar sina på allvar så kommer kolet att tas till heder vilket kommer att skita ner vår miljö i än högre utsträckning än idag.

Ett annat skäl är att forskningen kommer längre för varje dag om hur man ska kunna bränna ur kärnbränslet så ”slutförvaring” på sikt inte kommer att behövas.

Antalet människor som vill ha en omröstning om EU:s nya konstitution är ungefär likartat som i kärnkraftsfrågan.

Men inte heller där verkar det som om regeringen har för avsikt att låta folket ta ställning till saken.

Det leder till att tankar om en lagstiftning börjar ta sin form runt om i olika grupper.

Ett förslag är att en namn-insamling för en folkomröstning ska vara bindande för regering & riksdag om man lyckas samla ihop tillräckligt många underskrifter.

Hur många namn som ska krävas kan jag inte bedöma, men visst behöver det vara någonstans mellan 5 och 10 procent?


Ett av problemen med den form av parlamentarisk demokrati som vi har idag är att riksdagen kan hävda att de är valda till att fatta beslut, och att därför de själva kan bestämma utan att fråga sina väljare annat än vart fjärde år.

Samtidigt som jag kan känna starkt för ett förslag i stil med namn-insamling för folkomröstning, så får inte ribban sättas så lågt att var och varannan fråga ska drivas i längbänk med folkomröstningar.

Men en sådan lagstiftning skulle jag vilja ha. En bieffekt skulle också bli att fler människor engagerar sig i sakfrågor eftersom de vet att de kan tvinga riksdagen till en folk-omröstning.

Och en sådan utveckling skulle vara bra för det politiska livet i Sverige där alltfler kan se hur toppstyrning är satt i system.


2 svar till “Namninsamling för folkomröstning?”

  1. Fast både brytning av Uran och slutförvaring är fortfarande oerhört skitigt och farligt arbete. Det måste finnas något bätte.

  2. Ja fusionskraft. Men innan den är klar behöver vi något effektivt som inte skitar ner miljön på samma sätt som växthusgaserna. Enligt forskarna så är det 500 som dör bara i Stockholm varje år pga av bilavgaserna i stan. Men vi måste ha effektivast möjliga, och då är kärnkraften det bästa än så länge. Det finns givetvis allvarliga miljöproblem med uranbrytning, men problemen med växthusgaserna är värre sett i antalet döda globalt.