Inte bara Telia – kapitalismen innebär mutor och lurendrejerIgår var det en stor nyhet att Telia-Sonera med all sannolikhet mutat ledningen i Uzbekistan med ett stort belopp, som också idag dominerar massmedia. Det var ”Uppdrag Granskning” som gjort ett viktigt reportage. Uzbekistan verkar vara en ovanligt otrevligt diktatur enligt massmedia. Vill här bara påminna om några andra förhållanden som avser kapitalismen. Först, mutor av storföretag går inte bara till diktaturer.

I mitten av 1980-talet var Sverige via Bofors inblandat i en kanske ännu större mutaffär i Indien, ibland kallad ”världens största demokrati”. Därefter har enligt massmedia även svenska företag åtminstone varit misstänkta för större mutaffärer på andra håll.

Denna gång har affären en särskild moralisk valör genom att svenska staten äger 37 % av Telia, folkaktien som medförde ekonomisk förlust för tiotusentals svenskar. Det blir därför av speciellt intresse av följa just denna affär.

Rubriken ovan kanske ändå verkar slarvig och vänsterextrem. Låt mig kort utveckla mitt resonemang.
Medveten produktion av sämre varor än nödvändigt är tydligen mycket vanligt. Detta belystes av ett chokerande med förbisett TV-program i våras. Ralph Nader har fäst uppmärksamhet på detta i USA för decennier sedan. Genom att produkterna är kortlivade, kan produktionen, försäljningen och BNP öka. Är inte detta ett slags lurendrejeri?
Vad är reklam? Reklam är snarast motsatsen till saklig information för befolkningen och presumptiva konsumenter.
Fördelarna med den utannonserade produkten överdrivs, och nackdelarna nämns inte. Helst ska företaget försöka skapa och underhålla ett varumärke, som inte minst Naomi Klein så väl beskrev i boken No Logo för flera år sedan. Då kan man ta särskilt mycket betalt.

Som läkare ser jag detta varje vecka i Läkartidningen och har mött det på andra sätt i kontakt med läkemedelsindustrin. (Se tidigare blogginlägg). I Läkartidningen, där det faktiskt är ganska högt i tak, fanns i senaste numret (nr 38) som kom igår bland annat en recension av boken ”Golden Holocaust” kallade ”Döden på en pinne” av Olle Svensson, professor på Norrlands universitetssjukhus i Umeå. Han berättar inledningsvis att rökning dödade fler än 100 miljoner människor under 1900-talet. Han skriver ”Redan tidigt visste läkemedelsbolagens forskare … att filter var verkningslösa, liksom att allt snack om milda ”light”-cigaretter var trams. Man förfinade cigarettdesignen för att maximera beroendeframkllandet.

Framgången bakom Marlboro var ammoniakbehandling för att lösa ut fritt nikotin, som när den inhaleras snabbt förs artriellt till receptorer i hjärnans lustcentrum”Men i PR och domstolar blåljög ”Big Tobacco” och förnekade beroendeaspekten;deras advokater höll emot myndigheternas krav till 1998, då tobaksindustrin gjorde en miljardförlikning med den amerikanska staten.”

Nu är tobaksindustrin ändå ett exempel på att vetenskaplig kunskap kan ha betydelse för politik och lagar – sent omsider och till priset av miljontals onödiga dödsfall. Men de stora tobaksföretagen finns kvar och recensenten har anledning att påminna om att ”EU:s öppna gränser begränsar möjligheterna till beskattning. Cigarettsmuggling är redan nu en lysande affär.”

Detta exempel, liksom Telia- och Boforsaffärerna, visar också hur kapitalismen perverterar och deformerar människa och allmän moral.
De senaste decennierna har neoliberalismen som dominerande riktning inom kapitalismen bidragit till ökade ekonomiska skillnader inom de flesta länderna, ökad arbetslöshet och den största ekonomiska krisen sedan 2008, en grundläggande kris inom kapitalismen. Och de ökade ekonomiska skillnaderna bidrar till ökning av hälsoproblem och sociala problem som visats i boken ”Jämlikhetsanden” (se min recension i www.lakartidningen.se/arkiv) och dess uppföljare (som rapporteras i blogginlägg här längre fram).

Vid kris rycker staten ut och låter skattebetalarna betala för storföretagens spekulationer och grundläggande fel i kapitalismen som ekonomiskt system.

Girighet och själviskhet utvecklas av den utbredda användningen av bonusar, som förstås också bidrar till en ökad ojämlikhet och främjas av de ledande inom ekonomi och politik (som accepterar dett) – bör vi inte känna avsky och förakt för detta?

Är det inte sådana frågor som Nina Björk behandlar i sin nya bok? (Intryck från recension i Kulturnytt på P1 kl 07.50).

Kapitalismen baseras på massor av företag, med allt större dominans för storbolagen (Officiell statistik), där var och ett sträver efter allt större vinst. Det är då en fördel med låga löner, få anställda, affärshemligheter (hur många miljarder skulle kunna sparas, t.ex. till för lägre läkemedelspriser, om läkemedelsbolagen samordnade sin forskning har jag som läkare ofta tänkt), att avstå från kostnader för insatser för att förbättra miljön.

Jag tror att mänskligheten behöver ett annat, demokratiskt ekonomiskt system där vi gemensamt och planmässigt kan utnyttja jordens resurser här och nu och för framtiden. Detta innebär inte planhushåll i diktatorisk form, utan en kraftig utvecklad demokratisk form av ekonomi, där kreativitet givetvis också ska belönas. Då kan vi snabbt få bort fattigdomen och reellt ta itu med miljöfrågorna.

Befolkningen mer beredd än Du tror!
I en opinionsundersökning 2009 av BBC World Service med 29 000 svarande i 27 länder (http://www.globescan.com/news_archives/bbc2009_berlin_wall/) menade endast 11 % att kapitalismen fungerade väl och att ökad reglering inte var en bra idé. I en aktuell uppfattade 40 % av tillfrågade i ett representativt befolkningsurval i USA ordet ”capitalism” som negativt (medan 60 % såg negativt på ordet ”socialism). (http://www.politico.com/news/stories/1211/70926.html (”Capitalism is on the decline in America -at least the word is”). En socialisering innebär att befolkningen runtom i världen via valda representanter får kontroll över tillgångarna, en förutsättning för rättvis och rationell användning av våra gemensamma tillgångar.


intressant.se, , , , , , , , , , , , , ,

DN 20/9
SvD 20/9 Aftonbladet 20/9 Expressen 20/9SvT 20/9SR 20/9
DN 7/9 SvD 7/9 Aftonbladet Expressen 7/9
SvT 7/9
Sveriges Radio 7/9
DN 6/9 ,
Occupy Wall Street 4/9 ,SvD 6/9 , Expressen 6/9 , Aftonbladet 6/9 , SvT 6/9 , Sveriges Radio 6/9 , DN 2/9 , Aftonbladet 2/9 , SvD 2/9 ,
Observer BBC undersökning 2009 Läkartidningens arkiv


8 svar till “Inte bara Telia – kapitalismen innebär mutor och lurendrejer”

 1. Jag minns från min tid från det stora bolaget att det förekom klagomål att elaka utländska konkurrenter som gav (större) mutor knyckte order för oss på flera håll.

  Angående socialism: om världens socialister kunder få ändan ur vagnen och börja förklara hur ett systembyte praktiskt kan fungera på basen av nuvarande kunskaper, resurser och teknik, vore väldigt mycket vunnet

 2. Apropå socialism: Håller helt med dig. Utan att särskilt ha sökt efter uppgifter om väg till socialism har det slagit mig att inte heller partier och organisationer som förklarar sig vara socialister tar upp denna centrala frågan.
  En annan minst lika viktig fråga är hur man tänker sig att ett socialistiskt Sverige eller en socialistisk värld ska se ut. Det är märkvärdigt tyst om detta. Varför?? Vågar man inte ta i frågan? Jag har just skummat Lebowitz bok ”Real socialism” som vill förklara eller snarare beskriva bristen på verlig socialism och socialistisk demokrati i Sovjet och östastaterna. Ganska intressant, inte mer. Har nu tagit fram hans bok ”The socialist alternative”.

  Man känner sig frestad att göra ett försök, väl medveten om risken/lättheten med ett pappersalternaiv. Men var inte Marx (mycket allmänt hållna) och andras visioner ändå något. Men det måste konkretiseras – och det går att göra. Man måste då också ta i ekonomiska data noggrant tror jag.

  • Hallå!
   Här pågår en intressant minidebatt ser jag. Mycket bra! En sak som man måste anamma är väl att, lika lite som demokrati kan exporteras, lika lite kan socialism expoteras. Varje land har sina förutsättningar, sina folkliga förutsättningar och i vilken grad folkflertalet är moget för socialism. En viktig fråga är också, på vilket sätt kan socialism segra. Vilka är hoten? Omvärldsanalysen är troligen mycket viktig.

   • Leif, det är en myt att demokrati och andra samhällssytem inte kan exporteras. Mycket ur just vårt demokratiska system har sina rötter i exempelvis den franska revolutionen.
    Egentligen har alla samhällsystem (bra och dåliga) exporteras mellan olika länder.

    • H2, myten du nämner motsägs kraftigt av imperialismen. Och som Mao slog fast, den är en papperstiger.

 3. Sverige är inte ens på pallplats vad gäller Mest hederlig. Transparency International rankar Sverige på 4:e plats med både Finland, Danmark och Nya Zeeland, som mindre korrumperade länder. Lundin Miningoch telia Sonera nämns i Folksams rapport, som företag som inte förebygger korruption. Bofors hittar jag inte alls i listan trots att vi vet att kanonerna till Indien inte såldes utan betydande handtryckningar. Och hur är det med JAS-planet, som ingen vill köpa?

 4. Mycket relevanta exempel! Vill gärna ha adressen till Folksams rapport. Då det gäller JAS och en del andra affärer är det krav på stora motköp av Sverige. Är detta bästa utnyttjande av skattemedel?
  Bofors är uppköpt av världens näst största vapentillverkare BEA, och ej längre svenskt. Jag tror att det ekonomiska systemet perverterar och förstör moralen hos en del initialt hederliga människor, och/eller låter de med ”mera töjbara” moralbegrepp komma fram inom skumma områden.