Muslimska brödraskapet – för neoliberal marknadsekonomi, sharialagar och vänskap med USA och mot reell demokrati.


De folkliga protesterna och den skarpa konflikten i Egypten har satt fokus på Muslimska Brödraskapet (MB), då president Morsi är en känd medlem i Brödraskapet och känd för sin disciplin enligt bland andra Cecilia Ödén i Dagens Eko 6/2. Detta förklarar också en del av hans handlande. MB bildades 1927 och är en organisation där lydnad under ledaren (murchid, det arabiska ordet för ”guide”) och utförande av dennes direktiv är centralt. Demokrati är inget som MB står för. Dess ledarskap består av mycket förmögna personer, delvis till följd av ekonomiskt stöd för politiska och religiösa starkt konservativa diktaturen Saudiarabien samt stöd från USA, Qatar och Israel. Muslimska Brödraskapet var den enda politiska organisation som inte bara tolererades utan också gynnades under Sadat och Mubarak i Egypten där de fick ett avgörande inflytande över utbildning, rättsväsendet och TV, allt enligt den kände egyptiska marxisten Samir Amin i artikeln ”An arab springtime?” i Monthly Review i oktober 2011.

Det är då inte så konstigt att Morse hade framgångar i presidentvalet där han i slutomgången fick 51,7 % av rösterna mot utmanarens 48,3 %, då han som känd anhängnare av MB hade ett ideologiskt försteg. Inte desto mindre fick han endast 24 % av rösterna i första valomgången, medan en annan medlem i MB kom på fjärde plats med 17 % av rösterna.

”USA och brödraskapet delar synen på ekonomi” säger förre medlemmen i MB Abdelrahman Ayyash i en intervju i Flamman 13/9. Han berättade att en konflikt mellan ”liberaler” och ”konservativa” inom MB tog fart runt 2007, när MB:s första politiska plattform slag fast att Egyptens president måste vara en muslimsk man. Morsi stod för den konservativa linjen, som kom att stärkas, liksom inflytandet för affärsmännen.

Muslimska Brördaskapets ekonomiska program innebär omfattande privatiseringar, t.ex. av vattenförsörjning, elektricitet, sjukvård och järnvägsnät. Den politiken är mycket impopulär enligt Ayyash, som tror att MB snarare kommer att på ett smart sätt outsourca offentliga tjänster än att direkt sälja av dem. Ayyash är kritisk mot vänsterns enögda religionskritik, då det finns en hel del i Koranen som stödjer vänsterns värderingar. USA som gärna högljutt kritiserar länder som är alltför självständiga har inte riktat någon kritik mot Egypten eller Morsi. Det militära samarbetet fortsätter och nye vice försvarsministern Mohammed al-Assar är en av USA:s män.

Muslimska Brödraskapet strider i Syrien.
Att MB underminerar religionsfrihet och sekulära stater är närmast självklart utifrån dess ideologi. I Syrien har motsättningar och sammandrabbningar förekommit sedan början av 1940-talet. I slutet av 1970-talet bedrev man terrorverksamhet i Syrien och avrättade anhängnare till det styrande sekulära Baath-partiet, intellektuella och även barn. 1982 gav man order om allmänt uppror i Hama. Hårda strider pågick mellan dem och en del av armén under 3 veckor, och medförde minst många tusen dödade. Många flydde, och ett missnöje med regimen levde kvar. de nu pågående striderna i Syrien stöds rebellerna, där inslaget av religiös fundamentalism är starkt, förstås av Muslimska Brödraskapet.
Enligt en rapport 6/5 från Reuters har Muslimska brödraskapet i tysthet finansierat Fria Syriska Armén och överfört pengar och förråd till Syrien.

Konklusion:Muslimska Brödraskatet är en politiskt och religiös konservativ, icke-demokratisk organisation. Den vill införa hårdare sharia-lagar i Egypten, privatisera ekonomin, samarbeta med USA och Israels ledning och stödja kampen mot sekulära stater och religionsfrihet bl.a. genom bidrag till stridande religiösa fanatiker.


i Andra om: , ,, , Obama, , , , , , , , ,

DN 8/12Bilderblogg 7/12 Anders Svensson 9/12 Annarkia 26/11 DN ledare 27/11Anders Svenssons blogg DN 6/12 Lars Linders bloggGlobal Research 27/11Samir Amins artikelMR youtube
Annarkia DN 26/11SvD 26/11 AB 26/11 DN 25/11 SvD 25/11 AB 25/11 Expressen 24/11 Globalresearch SVT 25/11

  2 comments for “Muslimska brödraskapet – för neoliberal marknadsekonomi, sharialagar och vänskap med USA och mot reell demokrati.

 1. 7 december, 2012 at 12:35

  Mursi är helt enkelt Egyptens Napoleon III.

  • jan mellring
   7 december, 2012 at 20:55

   brödraskap = storebror bestämmer

Comments are closed.