Intressant möte om S:t Petersburg idag!Från Stefan Lindgrens Nyhetsbanken vill jag gärna sprida följande information:

”Måndag 16 mars 2015 18.30 inbjuder ABF Stockholm (Sveavägen 41, T-bana Rådmansgatan) till ett samtal om staden Sankt Petersburg, en viktig stad för Ryssland, Finland och Sverige.

Sankt Petersburg är ett vackert kulturcentrum och den viktigaste staden på östra sidan Östersjön. Staden har historiskt haft en mycket stor betydelse inte bara för Ryssland och Sovjetunionen, utan även för Finland och Sverige.
images (5)
För 25 år sedan gav Stefan Lindgren ut en bok om staden Leningrad – som den ännu hette innan den bytte namn – dess liv och människor efter en längre tids vistelse där under den så kallade perestrojkaperioden.”

Medverkar gör
– Stefan Lindgren, utgivare av veckobrevet Ryska posten och författare.
– Markus Lyra och Harry Helenius, bägge tidigare såväl Finlands generalkonsuler i Sankt Petersburg som ambassadörer i Moskva och Stockholm.

Lindgren inleder med att kort berätta om boken och hur han upplever att staden utvecklats efter han skrev den. Därefter ger Lyra och Helenius sina bedömningar av staden och vilken betydelse den haft och har för Finland och Sverige.”
ABF Stockholm

* För egen del har jag besökt den mycket vackra staden tre gånger, stora upplevelser varje gång: 1982 tillsammans med hustru och två små barn, 1985 tillsammans med socialmedicinska institutionen som studerade sjukvården i Ryssland och rester runt, samt 2011 på vintern. I skönhet kan den mäta sig med Paris, London och Rom. (Något personligt och oviktigt: Min första fackuppsats i realskolan i Boden, i klass 2b vid 13 års ålder, handlade om Peter den store – det gick bra. Det var han som lät bygga staden)


i Andra om: , ,,

Nyhetsbanken Möte på ABF


4 svar till “Intressant möte om S:t Petersburg idag!”

 1. ”S:t Petersburg”. Det finns all anledning att påminna om att denna stad fram till kontrarevolutionen hette Leningrad, uppkallad efter en av världshistoriens största vetenskapsmän och revolutionärer, Vladmir Lenin. Kontrarevolutionärerna – vars främste arvtagare idag är Putin, arbetarklassens fiende, oligarkernas och monopolkapitalets lakej – var uppenbart rädda för allt som kunde associeras med Lenin då man redan ett halvår efter Sovjetunionens tragiska upplösning återupptog namnet från den feodala tsartiden, en tid då större delen av befolkningen var förslavad under envåldshärskaren och hans hantlangare.

  • Trams! Putin för kontrarevolutionen vidare och göder oligarkerna. Det finns inte ett enda exempel på att Putin på något sätt för en politik för att återupprätta revolutionen. Putin företräder en regim, som måste bekämpas och förkastas.

 2. Namnet Leningrad lever trots allt kvar på två sätt. Dels heter det fortfarande
  Leningrad oblast (län), dels används namnet i förteckningen över Gorada-geroi
  (hjältestäder). Alla som sett ett segermonument från kriget har sett det, men
  man kan också konsultera Wikipedia. Däremot så använder man Volgograd,
  inte Stalingrad, i segermonumenten.

  Den största sovjetiska stad som ockuperades av tyskarna under kriget,
  Charkov, blev aldrig hjältestad trots att striderna i Charkov totalt sett
  kostade Röda armén fler soldater än som stupade vi Stalingrad.
  Men det är en annan historia.