Misstänkta krigsförbrytare hetsar mot Iran


Dagens Nyheter skriver 27/9 ”Under sitt sista tal i FN manade Irans president Mahmoud Ahmadinejad till en ny världsordning utan ”arrogant hegemoni”. Man behöver inte gilla Iran alls för att lätt instämma i detta. USA och Israel (som står just för ”arrogant hegemoni” enligt min mening) valde att bojkotta mötet. Enligt Ahmadinejad är ”Irans kärnenergiprogram för fredliga ändmål” skriver DN. Igår krävde Israels premiärminister Netanyahu att Iran måste stoppa sitt kärnkraftsprogram, och har ju tidigare gjort uttalanden som tolkats som att Israel mycket väl kan anfall Iran. Obama har gjort liknande uttalanden. Och det synes tämligen väl belagt att Israel i lönndom och med USA:s goda minne skaffat sig 80-100 kärnvapen. Och USA har kraftigt rustat upp sin kärnvapenarsenal under Obama.
Detta är höjden av hyckleri och dubbelmoral.

Nedan diskuteras kärnvapenprogram, och då bygger jag en hel del på ett gästblogginlägg av Lars-Gunnar Liljestrand 27/8.

”I IAEA:s senaste rapport om Iran 8 november 2011, kritiseras Irans nukleära program, som rapporten försäkrar ”indikerar att Iran har utfört … aktiviteter som är relevanta för utvecklingen av kärnladdningar.” Men det finns inga bevis för att kärnvapen håller på att utvecklas. ”.

Icke-spridningsavtalen
Icke-spridningsavtalet (Nuclear Non-Proliferation Treaty, NPT) är internationella överenskommelser som trädde i kraft 1970 och är underskrivna av de allra flesta av staterna på jorden.

En betydande brist är att de tre kärnvapenstaterna Indien, Israel och Pakistan inte har skrivit under avtalen, och det har inte heller Nord-Korea gjort. NPT-avtalet säger att anslutna kärnvapenstater ska genomföra:” allmän och fullständig avrustning under strikt och effektiv internationell kontroll.” vilket inte skett i någon nämnvärd grad.
Tvärtom har t.ex. USA rustat upp och moderniserat sitt kärnvapeninnehav under Obama. De tre grundpelarna är icke-spridning av kärnvapen, kärnvapensavrustning och möjlighet till fredlig användning av kärnteknologi.
En pelare i NTP-avtalet är att underlätta fredlig användning av kärnkraft, särskilt för utvecklingsländer. Inte heller detta har infriats.

Enligt detta avtal har alltså alla stater rätt till utveckling och användning av kärnkraft för fredliga ändamål, allitfrån anrikning av råmaterial till anrikning och klyvning av kärnbränsle. Varje stat är skyldig ”att inte tillverka eller på annat sätt förvärva kärnvapen eller andra kärnladdningar”. NTP-avtalet tillåter att en stat blir en ”tröskelstat”, dvs. en stat som inte har kärnvapen men har förmågan att tillverka sådana.

Det speciella med Iran är stormakternas inblandning. USA hävdar att Irans kärnkraftsprogram är ett hot mot freden. Men USA har inte lyckats få till stånd en resolution i säkerhetsrådet, som öppnar för militärt ingripande mot Iran, ett fredligt land, som – liksom Sverige – inte angripit någon annan stat på oerhört länge.

President Barack Obama sa i ett tal nyligen inför en pro-israelisk lobbygrupp i Washington (American Israel Public Affairs Committee) att ett militärt ingripande av USA kan bli aktuellt.

Säkerhetsrådet har antagit ett antal resolutioner mot Iran.
”Säkerhetsrådet påstår att Irans kärnenergiprogram skulle utgöra ett hot mot internationell fred och säkerhet. Vad rådet primärt beslutat är att Iran skall upphöra med anrikning, något som Iran har rätt till enligt NTP-avtalet. Rådet använder förbudet att utöva en traktatsenlig ”oförytterlig” rätt som primär sanktion.” Är inte detta ett upprörande exempel på att FN ej korrekt använder/följer ett internationellt avtal, men det finns ”bättre” beslut (se nedan).

Israel och bombningen av OSIRAK-reaktorn
Israel bombade 1981 den irakiska kärnreaktorn Osirak och åberopade en långtgående preventiv ”självförsvarsrätt”. Men säkerhetsrådet och generalförsamlingen fördömde attacken som stridande mot FN-stadgan. Säkerhetsrådet erkände då fullt ut den suveräna rätten för särskilt utvecklingsländerna att utveckla kärnkraft för fredliga ändamål enligt NTP.

Olagliga sanktioner
Förutom sanktioner beslutade av säkerhetsrådet har väst beslutat om sanktioner på egen hand, vilket strider mot FN-stadgans förbud mot inblandning:

-EU beslöt 1 juli om oljeembargo, försäkringar av tankfartyg mm
USA har infört ett antal sanktioner sedan 1980. Nu finns sanktioner för handel och finansiella avtal med Iran, sanktioner som förstärkts 12 juli.
Sanktionerna drabbar Iran mycket hårt enligt olika rapporter, bl.a. Economy Watch. De är olagliga. I slutet av 2011 antog USA sanktionen Section 1245 som angriper själva grunden för Irans ekonomi. Enligt denna försöker USA stoppa försäljningen av råolja och blockera transaktioner mellan Irans centralbank och omvärlden. Omkring 50 % av Irans budget baseras på oljeexport som utgör 80 % av bytesbalansen. Och FN och det internationella samfundet tiger i stort sett…

USA:s och Israels hot mot Iran saknar stöd i den internationella rättsordningen. Frågan om Irans kärnteknikprogram är en fråga för säkerhetsrådet. Skulle USA angripa Iran, direkt eller via Israel, och därigenom söka underminera FN-stadgans kollektiva säkerhetssystem, kan priset bli högt. Om detta inträffar, har Iran rätt till självförsvar. ”Världen” hetsar mot ett fredligt lands legala användning av kärnkraft, men tillåter mycket aggressiva stater med kärnvapen (som enligt NPT ska avrusta) att ha stränga sanktioner och hota med krig. Att sila mygg och svälja kameler..


i Andra om: , ,, , , , , , ,

DN1
DN2
Svenska Dagbladet
Expressen
Aftonbladet
SvT1 Dokument utifrån 30/9 FIB-Kulturfront DN 22/8 Economy Watch 24/8 Globalresearch 21/8 SvD 22/8 Aftonbladet Expressen 23/8 New York Times 3/8 SvT GP Pierre Gily

  3 comments for “Misstänkta krigsförbrytare hetsar mot Iran

 1. 29 september, 2012 at 15:45

  Det finns några kul bilder på Netanyahu hos Moon of Alabama, se här: http://www.moonofalabama.org/2012/09/netanyahoo.html#more

 2. Marwan
  30 september, 2012 at 03:02

  Benjamin Netanyahu är en krigshetsare och han måste först bli av med sitt kärnvapen innan han begär av andra att göra det
  När var det sista gången Iran startade ett krig ?
  När var det sista gången Israel startade ett krig , 1956 , 1967 , 1982 , 2006 , 2008

  Iran har aldrig annekterat ett annat land medan Israel har annekterat hela Palestina och använder sig av etnisk rensning
  Netanyahu kräver en röd linje när det gäller Iran men han borde först acceptera den gröna linje som FN röstade igenom och som skulle ge palestinierna 20% av det historiska Palestina

  För att stoppa terrorismen borde omvärlden ge en röd linje till den israeliska regeringen för att stoppa den illegala ockupationen av Palestina
  Om Benjamin Netanyahu är rädd för mänskligheten i vår planet mot en kärnvapen attack för att uppehålla fred på jorden så borde han avväpna sig själv och sina allierade kärnvapen stater

  Det vad det handlar om är att Israel vill vara det enda supermakt i mellanöstern för att tvinga alla andra stater till underkastelse

 3. 1 oktober, 2012 at 08:58

  Du har helt rätt tycker jag. I ”Dokument utifrån” igår framgick det också tydligt att Netanyahu är en krigshetsare. Saudiarabien har också ambitioner och har rustat upp kraftigt, bl.a. med import av stora mängder vapen från Sverige som vi vet. Och USA har inte alls övergivit sina ambitioner. Det finns mycket gemensamt för dessa tre stater, bl.a. att de vill försvaga Iran. Mellanöstern är nog brännpunkten i huvudmotsättningen i världen mellan å ena sidan främst USA- imperialisterna och deras allierade och å andra sidan en mer heterogen samling av stater, och folken i världen. Vilken är annars huvudmotsättningen i världen?

Comments are closed.