Migration = Utveckling!? Men kan ”brain drain” vara bra?


Denna artikel om ”brain drain” inspirerades av ett seminarium som ägde rum för precis ett år sedan.
Det var Forum Syds seminarium ”Migration = Utveckling!” I seminariet restes den intressanta frågan om ”Brain drain” kan omvandlas till ”brain gain”
Jag gör här en kritisk betraktelse om ”Brain drain” som finns häftet ”USA som världspolis” som är en kortfattad, uppdaterad version på knappt 100 sidor av boken med samma namn. Den kan beställas via bloggsidan för endast 25 eller 50 kr!

”Välkommen till ett seminarium om migrationens kraft för en hållbar utveckling.

I dag är 250 miljoner människor internationella migranter, och bidrar till utvecklingen både i sina ursprungsländer och destinationsländer. Migration och migranter ses i allt högre grad som avgörande faktorer för en global utveckling. Med den fortsatta globaliseringen av jobb och marknader och allt fler svårlösta krishärdar i världen kommer än mer resurser, kunskap, idéer och människor korsa gränserna.
Brain drain 1 untitled
Vid seminariet presenterades en ny rapport från Forum Syd om sambandet mellan migration och utveckling; ”The Migration and Development Nexus: Looking for a Triple Win” av ekonomen Kenneth Hermele.

Hur kan Sverige ta tillvara diasporans kapacitet i Sverige och i deras ursprungsländer?
Hur kan brain drain förvandlas till brain gain?
Vad bör Sveriges regering göra för att uppfylla målet om sänkta transaktionskostnader för remitteringar i enlighet med FNs nya hållbara utvecklingsmål?

Skriften 13-247x350
7.4.2 ”Brain drain” försvagar utvecklingsländer – utdrag ur nya skriften ”USA som världspolis”.
”Brain drain” innebär en utvandring av personer med teknisk kompetens eller kunskap vanligen från u- till i-länder, ofta efter aktiv rekrytering. ”Brain drain” innebär en ekonomisk kostnad för de länder som svarat för utbildningen. Enligt konservativa beräkningar har ”brain drain” inneburit att 300 000 högt utbildade, varav 30 000 disputerade, lämnat den afrikanska kontinenten, medan länder i Afrika betalar 4 miljarder dollar/år till 100 000 ofta välavlönade utländska experter årligen, motsvarande 35 % av u-hjälpen. I en studie (Mills EJ et al. 2011) fann man att utvandringen av cirka 20 000 utbildade läkare från nio länder i Afrika söder om Afrika innebar en förlust på cirka 2,2 miljarder dollar i form av utebliven avkastning på utbildningskostnaderna. Vinsten för mottagarländerna uppgick till minst 3,5 miljarder dollar, varav 850 miljoner för USA. I Afrika finns 25 % av den globala sjukdomsbördan men bara 2 % av läkarna. Många sjuksköterskor som utbildats i fattiga länder rekryteras till i-länder.

* Kompletterande utdrag från blogginlägg 9 april 2013

Totalt fanns det i USA 213 000 läkare (27 % av alla) och 99 000 (5 % av alla) sjuksköterskor som utbildats utomlands. (World Health Report. Geneve: World Health Organization. 2006; Chapter 5: sid. 98, Table 5.1). Enligt World Health Report saknades samtidigt 4,3 miljoner sjuksköterskor i världen detta år. (http://www.globalissues.org/article/599/brain-drain-of-workers-from-poor-to-rich-countries.)

Kina blev störst i världen då det gäller ”brain drain” under 2007. Enligt officiella kinesiska medier utvandrade då 65 000 välutbildade kineser varav 25 000 till USA. Den största gruppen av emigranter består av professionella och sakkunniga med medelklassbakgrund, [101] som är ryggraden för utvecklingen av Kina. (Jamestown Foundation. China’s Brain Drain Dilemma: Elite Emigration 17 augusti 2010).
Kina Clarte 2009-3

”Brain drain” är en export av mänskliga resurser som tillför USA:s ekonomi över 7 miljarder dollar årligen. (Straubhaar, T). International Mobility of the Highly Skilled: Brain Gain, Brain Drain or Brain Exchange. HWWA Discussion Paper 1008; 88: 1–23.
Brain drain 2 imagesCAXP3ML3

Vad göra?
Varför inte en internationell överenskommelse att ”mottagarländer” åtminstone betalar kostnaderna för utbildningen av de utbildade från utvecklingsländerna till dessa? Samt en andel för varje år de är yrkesverksamma. Vidare att de som har förmånen av att få en högre utbildning i ett fattigt land tvingas arbeta kvar några år innan de får flytta.


intressant.se, , , , , , ,, , , , , , , ,, ,

Brain drain DN 8/4


4 svar till “Migration = Utveckling!? Men kan ”brain drain” vara bra?”

 1. Utgår man från de svenska Pisa-resultaten är det snarare ”brain dilution” seminariet bör handla om.
  Jag undrar också vad tiggaraktivisten och ”gatutidningsentreprenören” Aaron Israelsson skall bidra med på mötet? Aaron är ju förordare av både lågtröskeljobb och att ”Europa måste helt enkelt bli mer romskt” (1). Låter ju som ett kanonkoncept för ”brain gain”! Men låt mig nu inte förstöra hallelujastämningen på den kommande vänstersammanstrålningen.

  (1) http://www.dagensarena.se/innehall/aaron-israelson-avhysningarna-ar-en-del-av-var-antiziganistiska-tradition/

 2. Så nu ska man inte heller kunna studera sig till ett bättre liv. Bara för att man råkar föddas i exempelvis Kina betyder det inte att man är skyldig att stanna där. Att människor ger sig av ifrån diktaturer till länder med mer frihet är inte konstigt. Varför ska Kineser ge upp sin framtid för ett sjukt system? Om du hade fötts i Nazi Tyskland och studerat där hade du då stannat?
  Om nu Kina vill behålla sin utbildade personal får dom väl se till att ge dom bättre vilkor. Varför ska den Amerikanska staten eller för den delen den Svenska betala för att det är bra mycket bättre att bo här än i Kina. Folk tillhör inte staten för att dom råkar föddas där.

  • Rikard
   Usa har ett i alla avseenden parasiterande inflytande i världen och har aktivt och medvetet ansträngt sig för att FÖRHINDRA utveckling av andra länder. Sånt är du förmodligen omedveten om. Dom om några är skyldiga att göra rätt för sig.
   Skulle det vara så att vi snyltar och jag anar att det är så tex gentemot Polen, varifrån läkare har strömmat hit och det svenska läkarfacket tillsammans med Anders Milton avsiktligt saboterat läkarutbildningen, ja då är vi också skyldiga. Men vi har alltså även skadat oss själva.

 3. Visst kan man studera sig till ett bättre liv. En fråga gäller ansvaret hos dem som har denna förmån i fattiga länder. Kan det var rimligt att de tvingas tjänstgöra en viss tid i sitt hemland, rentav?
  En annan faktor är att aktiv rekrytering av rika länder försvårar utveckling av fattiga länder. Inte är det väl orimligt att de i så fall får betala rejält för detta?