Martin Luther – också en judehatare.


Igår var det Minnesdag av Förintelsen av judar under Andra Världskriget.
Firas 27/1 till minne av Auschwitz befriades av enheter ur den sovjetiska arméns första ukrainska [sic] front den 27 januari 1945. Förintelsen av judar mfl. är en av flera förintelser (Utrotningen av indianerna i USA, i Sydamerika, av mexikaner, i Bengalen av 3-5 miljoner genom svältpolitik, av en miljoner från Armenien, av alla tasmanier mm).

Föreslår att man omvandlar detta till ”Minnesdag över Förintelserna” eller inrättar en särskild minnesdag för detta.

Vidare så omfattade nazisternas förintelse alls inte bara judar, som utgjorde grovt räknat omkring hälften av de som dog. Jag återger vad Wikipedia skriver om detta, men olika källhänvisningar.
Förintelsen[1] var ett massmord där omkring 6 miljoner judar dödades av Nazityskland under perioden kring andra världskriget. Det beräknas att Naziregimen under sina 12 år vid makten dödade mellan 5,6 miljoner[2] och 6,3 miljoner[3] judar varav cirka 2,9 miljoner[4] i förintelseläger där många mördades i gaskammare eller dog på grund av misshandel, svält, sjukdomar och hårt arbete. I siffrorna 5,6 – 6,3 miljoner ingår också de cirka en och en halv miljon judar som arkebuserades av bland annat de mobila insatsstyrkorna, Einsatzgruppen, på östfronten och de omkring 800 000 som dog till följd av gettoiseringen.[4][5] En bredare definition inkluderar även naziregimens systematiska dödande av andra grupper, som romer, sovjetiska krigsfångar, polacker, civila sovjetmedborgare, homosexuella, handikappade, Jehovas vittnen och andra politiska och religiösa motståndare.[6] Utifrån denna vidare definition skulle den totala summan av offer för Förintelsen vara mellan 11 och 17 miljoner människor.[7][8][9] Wikipedia

Igår publicerade jag också två artiklar om förintelsen. Nu följer denna artikel som legat länge i väntan på publicering.

Media har verkligen uppmärksammat att 500 år har gått sedan Martin Luther spikade upp sina 95 teser på kyrkodörren i Wittenberg. Hans kritik mot katolska kyrkan var väl underbyggd tyckte jag. Jag har menat att en klok påve borde bjudit ned Luther till Rom och tillsammans med honom satt igång en reformering av kyrkan. Godtroget och naivt tyckte mina närvarande vänner. Rapporten har jag fått av Nils Nordlund i Luleå, där jag bodde 1953-55. Nils har berikat bloggen med flera inlägg och kommentarer. Jag tycker att det är relevant att återge detta utdrag från hans inlägg 10/11 2017 i ”Ring P1” som en komplement till den vanliga mediabilden, som sällan rapporterar också detta. Det är inte första inlägget om religion av mig här.
MartinLuther-workshopCranachElder
Wikipedia. ”Von den Jüden und iren Lügen (Översatt till svenska: Om judarna och deras lögner) är en skrift författad 1543 av Martin Luther. Boken som gavs ut i Wittenberg får betraktas som antijudaistisk och starkt generaliserade. Den har en uttalat negativ syn på judar och deras religion. Boken, som numera finns tillgänglig på nätet inleds med att Luther manar de kristna att ”vara på sin vakt” mot judar och att judar ”försöker förstöra fundamentet för vår tro” och är ”omöjliga” att konvertera till kristendom. Luther hävdar att judar ”skryter” om sin ”härstamning” från Abraham, Jakob och ”de tolv patriarkerna” och anser att icke-judar ”inte är mänskliga”. Luther hävdar att judar från barndomen uppfylls av ett ”giftigt hat mot gojerna” från sina föräldrar och rabbiner. Luther menar att Talmud ger judar tillåtelse att mörda, bedra och stjäla från icke-judar. Boken kritiserar judarnas tro för att vara felaktig, och kallar judarna för ett horande gudlöst folk. Därefter fortsätter författaren att argumentera för något som bär starka drag av pogrom, nämligen att judarna skall fördrivas eller skickas till tvångsarbete och deras böcker brännas.
Boken fick stor spridning och kom att påverka många under de århundraden som följde.”
Wikipedia

Kristallnatten
Wikipedia ”Kristallnatten (tyska: Kristallnacht) mellan 9 november och 10 november 1938 var kulmen på de våldsamma pogromer mot judar, Novemberpogromerna, som genomfördes i Tyskland mellan den 7 och 13 november 1938. Pogromerna iscensattes av nazister och utfördes av beväpnade grupper främst från det paramilitära SA men även av många civila. Omkring 400 judar dödades eller tvingades begå självmord,[1] 20 000–30 000 arresterades och fördes till koncentrationsläger,[2] 267 synagogor brändes ned och över 7 500 butiker vandaliserades.”
kristallnatten – Sök på Google

kristallnachtKristallnatten
Ring P1 från Umeå
Ring P1:Upprustning, spelmissbruk, kristallnatten Transkription kl. 09.55-09.59

Programledare: Sverker Olofsson

Transkription: Göran Rydland. Kl. 09:55–09:59

SR Sverker Olofsson:
– Då ska vi träffa Nils Nordlund i Uppsala. Nils, hejsan.

Nils Nordlund, Uppsala:
– Hej hej, Sverker.

SR Sverker Olofsson:
– Vad ska du diskutera?

Nils Nordlund, Uppsala:
– Du, jag skulle vilja anknyta till.det som – väldigt mycket som har sagts hittills i programmet.

SR Sverker Olofsson:
– Ja.

Nils Nordlund, Uppsala:
– Nynazisterna, och det här med människovärde och liknande saker.

SR Sverker Olofsson:
– Det är en viktig diskussion.

Nils Nordlund, Uppsala:
– Ja, absolut det är viktigt. Det gäller dagens stora bemärkelsedag – minnesdag – nämligen Martin Luthers födelsedag.

SR Sverker Olofsson:
– Ja just det ja.

Nils Nordlund, Uppsala:
– Och samtidigt tror jag att du känner till, att Kristallnatten genomfördes just på Martin Luthers födelsedag, för att hylla honom och tacka honom för att han var Förintelsens chefsideolog.

SR Sverker Olofsson:
– Det lät knepigt det där. Fortsätt och utveckla det där. Jag hänger inte riktigt med kanske.

Nils Nordlund, Uppsala:
– Ja, det är så här, att Martins Luthers mest kända och viktigaste skrift var ju den som hette ”Om judarna och deras lögner”. Där stod i detalj – bokstav för bokstav – precis det som sedan nazisterna genomförde med sitt förföljelse av judarna och Förintelsen. Och man hade ju inte alls behövt att genomföra denna Kristallnatt 1938 på just denna dag, om det inte var för att hylla Martin Luther och tacka honom. Och just den här Martin Luthers skrift, den trycktes ju om i många upplagor under nazisttiden i Tyskland. Så detta var en för dem helt given koppling mellan Kristallnatten och Martin Luther.

SR Sverker Olofsson:
– Men hur ska vi hantera, du –

Nils Nordlund, Uppsala:
– Ja.

SR Sverker Olofsson:
– Men nu idag då – det har ju gått en tid. Hur ska vi hantera det där idag, för att rätta till misstaget då, tycker du?

Nils Nordlund, Uppsala:
Man får ju inte, som görs nu, i Sveriges Radio och i andra medier, bedriva en jubileumskampanj för Martin Luther med anledning av att han spikade sina teser för exakt 500 år sedan, utan att samtidigt tala om vad Martin Luther betyder för oss idag i Sverige och i världen i övrigt.

SR Sverker Olofsson:
– Alltså, tycker du att vi ska ner – ska vi liksom plocka ner Martin Luther från piedestalen? Är det det du säger?

Nils Nordlund, Uppsala:
Absolut, alltså. En person som – och det var ju inte bara det här med förföljelsen av judarna. Utan han var ju den värsta arbetarhatare som vi har sett i historien. Hans attacker mot arbetare och bönder, som protesterade och demonstrerade på hans tid, var ju fruktansvärd.

SR Sverker Olofsson:
– Du gillar inte den här killen. Det hör jag ju verkligen. Du nästan går loss.

Nils Nordlund, Uppsala:
– Jag är objektiv till alla människor. Men om man bär sig åt som han gjorde – och han är ju ganska oskyldig jämfört med dem i dagens Sverige och dagens värld, som försöker tysta ner detta och försöker liksom dra fram de fina sidorna av Martin Luther. Men de fina sidorna av Martin Luther, de var ju bara ett historiskt resultat av den tidens speciella förhållanden. Nämligen att tryckkonsten hade genomförts. Man genomförde nationella arméer. Renässansen fortsatte och så vidare. Där var han inte särskilt märkvärdig. Men när det gäller hatet mot judar och arbetare, där var han unik och det har fortsatt i dagens värld.

SR Sverker Olofsson:
– Det ärt bra Nils. Tack för vad du har berättat för oss.

Nils Nordlund, Uppsala:
– Ja, tack för att jag fick prata med dig.

SR Sverker Olofsson:
– Ha det bra. Hej då.

i , , , , , , , , , , , , , ,


5 svar till “Martin Luther – också en judehatare.”

  1. Bra idé. Jag gillar inte denna ensidiga inriktning på judarna. Så många andra fasansfulla folkmord har ju ägt rum. Också i kolonierna.. i tyska västafrika praktiskt taget utrotades Hererofolket och även Namaquafolket decimerades kraftigt när dom opponerade mot styrningen av landet som då leddes av Görings far, Heinrich Göring. Och ja indianerna !!!! Och allt vad engelsmännen åstadkommit.. Jag tycker det kunde vara en dag som hedrade alla offer för FOLKMORD. Egentligen är väl alla krig folkmord i någon mening, soldaterna utkommenderade för att strida för sitt land, vad hade dom för val? Dags för diplomati och konfliktlösningar vapenfritt! Krigsindustrin får byta till civila kläder!

  2. Men han desarmerade väl kyrkan som motpol emot statsmakten, menade han inte att kyrkan skulle syssla med det andliga och lämna det världsliga åt statsmakten? Att den gode kristne skulle underkasta sig kungens vilja?

  3. Martin Luther tog också skarpt avstånd från Kopernikus heliocentriska världsbild.