Margaret Thatcher – otäck reaktionär som ökade Storbritanniens ekonomiska problem och slog mot arbetarklassen
Det har nu knappast undgått någon att ”järnladyn” Margaret Thatcher har avlidit. Omdömena om henne är högst skiftande. Inom etablissemanget överväger hyllningarna, skrämmande nog. Hon fick den ultraliberale Hayeks ekonomipris tillsammans med ekonomiextremisten Johan Norberg, vilket säger en hel del om dem båda.
Hon var premiärminister i Storbritannien mellan 1979-1990 och vann tre val, men fick aldrig mer än omkring 1/3 av rösterna – oppositionen var splittrad.
M Thatcher secondColumn

Tillsammans med USA:s president Ronald Reagan var hon en symbolen för den nyliberala revolutionen som inleddes i början av 80-talet då de fria kapitalrörelserna legaliserades och de fackliga organisationerna bekämpades och försvagades. Jag har många gånger beskrivit karakteristika för denna politik här med ökning av: ekonomiska skillnader, arbetslöshet, skuldsättning, finanssektorn och spekulationsekonomin, den sociala och ekonomiska otryggheten, skatteflykten och av skadlig politik mot utvecklingsländerna via IMF och Världsbanken med hjälpa av USA:s finansdepartement (”Wahington Consensus”).

* Den globala trenden med minskad löneandel av BNP tog fart i alla OECD-länder. Under hennes regeringstid minskade lönernas andel av BNP från 65 % till 53 % i Storbritannien.
* Tillväxten var inte bättre än under 1970-talet.
* Huvudproblemet, arbetslösheten, var aldrig lägre än när hon tillträdde 1979 (drygt fem procent). Under de elva år som följde, då ”Europas sjuke man” ska ha räddats, varierade arbetslösheten mellan sju och tolv procent (som mest 3,3 miljoner medborgare).
* Fackföreningsrörelsen försvagades på olika sätt, och hon började med ett stenhårt bemötande av gruvarbetarstrejken 1983-1984.” Vi insåg den konservativa regeringens beslut att använda statsapparaten mot oss. För att rusta ned välfärdsstaten var det nödvändigt att försvaga fackföreningsrörelsen och då var det nödvändigt att först ge sig på gruvarbetarna” sa Mick McGahey, Vice President of the National Union of Mineworkers 1972-87.
* När västvärlden strävade efter målet om att ge 0,7 procent i bistånd sjönk Storbritanniens nivå från 0,52 (1979) till 0,31 procent (1989). Biståndet knöts till handel – ofta vapenhandel.
* Statsapparatens roll minskade inte, men statens roll blev en annan, bland annat att öka de ekonomiska skillnaderna och minska den social tryggheten. Att stärka försvaret var viktigare än alla andra offentliga utgifter, inklusive mjölk till skolbarnen (”Maggie Thatcher, Milk snatcher”). Trots retoriken stärktes inte entreprenörskapet.
* Stora företag såldes ut till underpris till nackdel för folket och till fördel för kapitalet.
* Falklandskriget mot Argentina 1982 räddade Thatchers valseger 1983, trots fiaskot för hennes ekonomiska politik. Det hade varit billigare att omplacera varje öbo och ge dem en miljon pund per person än kostnaderna för kriget. 255 brittiska soldater stupade, men antalet brittiska soldater som begick självmord efteråt var högre.
* Hon uppskattade Chiles hårdföre diktator Pinochet och vägrade införa sanktioner mot apartheidregimen i Sydafrika. Hon stämplade ANC som en terroristorganisation och tog avstånd från Nelson Mandela.
* När hon avgick 1990 var kvinnornas andel av parlamentsledamöterna sex procent, densamma som då hon tillträdde, medan andelen i Sverige låg på 38 % i Ingvar Carlssons regering.
* Thatcher ville ha ett starkt försvar, förespråkade kärnvapen och ledde sitt land i krig, i en tid när den kvinnliga fredsrörelsen var som starkast.
* 1988 införde Thatcher en lag som förbjöd lokala myndigheter att ”framställa homosexualitet i positiv dager* Thatcher omfamnade dödstraffet
* Bidragen till den högre utbildningen minskade och medförde att Thatcher är den enda Oxfordutbildade premiärministern i modern tid som inte har belönats med en hedersprofessur.
* Det statliga stödet till forskningen reducerades. I motsats till för andra premiärministrar gav hennes universitet ej henne hedersdoktorat.
* Mycket av retoriken från Thatcher avsåg frihet: för individen, för marknanden, från staten och från fackföreningen.
* Enligt en studie av York universitet 2006 och enligt en UNICEF rapport var brittiska barn bland de olyckligaste och hade större risk från alkohol, droger och oskyddat sex än barn i andra i-länder. Detta kan delvis ses som ett arv efter Thatcher, men andra faktorer spelar förstås också roll.
Kapitalistiska pyramiden imagesCAFVRVSE

Läsaren kan finna olika omdömen om Margaret Thatcher i olika massmedia.
Svenska Dagbladet skriver ”Thatchers död firades på flera håll”… Aftonbladet rapporterar ”Redan timmarna efter att dödsfallet blev känt fylldes gruvdistriktens pubar med folk som firade att hon var borta.” Tyvärr måste man bara instämma i bedömningen från bloggaren Annarkia ”Järnladyn är död men inte politiken”.

Jag återger omdömen från tre svenska politiker, som också informerar om dessas värderingar.

* KD-ledaren Göran Hägglund menar att ”hon spelade en stor roll för att vända Storbritanniens negativa utveckling under sjuttiotalet”.
* I Sverige fanns näringsminister Annie Lööf, C, bland dem som beklagade Margret Thatchers bortgång. ”Margret Thatcher var en stark och kontroversiell politiker. En färgstark kvinna har lämnat oss.”, skrev hon på Twitter. Annie Lööf nämnde Thatcher som en av sina politiska förebilder i samband med att hon valdes till ny Centerledare. Hon sade då att hon fascinerades av Thatcher och hennes debattstil.
* Carl Bildt menar att ”Hon var utan någon som helst tvekan en stor politiker. Här i USA hyllas hon nu allmänt som den störste av brittiska premiärministrar sedan Winston Churchill. Och i Storbritannien ser jag hur Tony Blair generöst instämmer med dem som lyfter fram hennes stora förtjänster. Att hon förändrade Storbritannien är ställt utom allt tvivel.

Var hittar läsaren en kritisk värdering av Margaret Thatchers värdering i vanliga massmedia?


intressant.se, , , ,, , , , , , , ,, , , , , , ,, ,

Globalresearch 4/4 DN 9/8 Proletären Annarkia Carl BildtCounterpunch SKP SvD Aftonbladet Gloalresearch 10/4 Bilderblogg Jan Wiklund
ICIJ:s rapport DN 4/4 SvD 4/4 Ab 2/4


4 svar till “Margaret Thatcher – otäck reaktionär som ökade Storbritanniens ekonomiska problem och slog mot arbetarklassen”

 1. Katrine Kielos ledare i Aftonbladet igår (9/4) har rubriken ”Därför förtjänar Thatcher respekt”. Visserligen finns i Kielos text en del kritiska synpunkter på Thatchers politik men det positiva överväger: Thatcher var en stark kvinna som ”för alltid förändrade vad kvinnlighet och makt innebär och aldrig bad om ursäkt för sig själv”.Menar Kielos. Så skrämmer en av hennes andra bedömningar mig än mer: ”Utvecklingen inom en alltmer odemokratisk fackförenings­rörelse var för­ödande. Hon stoppade den.” Vilket Kielos således anser vara positivt. Hennes ledartexter brukar ibland vara både intressanta och åsiktsmässigt något man kan skriva under på. Men berömmet till Thatcher för att hon krossade den brittiska fackföreningsrörelsen är oförlåtligt. De textraderna kommer jag att minnas länge. Och detta på Aftonbladets ledarsida som fortfarande faktiskt ”ägs” av LO – även att tidningen som helhet nu har andra ägare. Mainstream-media i övrigt hyllar
  givetvis Thatcher även om en och annan skribent ”förstår” att det fanns de som hatade henne.
  Länk till Kielos ledare:
  http://www.aftonbladet.se/ledare/ledarkronika/katrinekielos/article16564855.ab
  Ulla Johansson

 2. Det är i alla fall säreget hur Bildt och dom inte bryr sig om att se hur väl Storbritannien har klarat sig ekonomiskt innan de berömmer Thatcher för att ha räddat den. Det är ju bara att titta på statistiken, t.ex. som den ser ut på http://www.tradingeconomics.com/united-kingdom/gdp-growth. Där kan man om man ställer in spannet 1970-2013 se att inte ett enda dugg har hänt.

  Will Hutton beskriver i boken The state we’re in från 1995 hur den politik som fördes av den brittiska regeringen under 80-talet ledde till att det produktiva näringslivet slogs ut till förmån för finansmaffian. Boken påstås ha bidragit till labours valseger 97 men dom ändrade ju inte politiken en millimeter – så man kan undra hur mycket Thatcher betydde. Förmodligen var hon bara en nyttig idiot, ungefär som Blair.

 3. ”Margaret Thatcher played a key role not only in bringing about the first Gulf War but also using her influence to publicly advocate for the 2003 attack on Iraq.
  She denounced Nelson Mandela and his ANC as ”terrorists”, something even David Cameron ultimately admitted was wrong.
  She was a steadfast friend to brutal tyrants such as Augusto Pinochet, Saddam Hussein and Indonesian dictator General Suharto”

  http://www.guardian.co.uk/commentisfree/2013/apr/08/margaret-thatcher-death-etiquette

 4. En liten detalj man inte pratar om är oljan. Hon kom till makten mycket tack vare oljekrisen och kunde vanvårda landet i nästan tolv år tack vare att man började pumpa upp olja i nordsjön. Det räddade statsbudgeten, och utrikeshandeln. Men i stället för att använda de enorma oljeinkomsterna till att modernisera industrin har de slösats bort. Det är fascinerande hur systematiskt nekrologerna bortser från oljan. Som nu håller på att sina ganska fort.