Majs till bilar eller till mat?


Dagens Eko rapporterar kl 12.30 idag att en hotande, sannolik livsmedelsbrist skulle kunna undvikas om USA använder sin stora majsproduktion till mat i stället för att använda en stor andel till bioetanol. Redan nu används omkring 40 % av all majs till biobränsle, meddelar Dagens Eko. USA svarar för 50 % av majsexporten i världen. Majspriset har ökat 23% på en månad. FAO vill nu med stöd av WHO, Frankrike, Indien och Kina att majsen i stället används till mat. Men myndigheterna i USA säger nej.
Och SvD skriver ”Priset på majs kan enligt departementet stiga till så mycket som 8:90 dollar per skäppa mot väntade 6:40 dollar i juli. Sojabönor väntas handlas för 15-17 dollar per skäppa, 2 dollar mer än förra månadens prognos.”

Det är tydligare bättre att ytterligare subventionera bilåkandet och utsläppen av koldioxid, samtidigt som fetman i landet ökar, och människor utomlands får svälta.

strong>Dagens Nyheter skriver idag: ”Det som beskrivs som den värsta torkan på 50 år kan nu få de amerikanska priserna på sojabönor och majs att skjuta i höjden ytterligare.” Vidare ”USA är världens största exportör av majs, sojabönor och vete och det är sannolikt att prishöjningarna kommer att märkas över hela jorden, med mycket svåra konsekvenser för dem som redan i dag kämpar för att få tillräckligt mycket mat att äta”, säger Eric Munoz, analytiker vid Oxfam, en internationell hjälporganisation, till New York Times.

Bakgrunden till detta är främst den nonchalans som den finansiella eliten, politiker inte minst i USA har visat för de mycket väl underbyggda fakta som finns om den pågående upphettningen på jorden och de enorma följder detta kommer att få för mänsligheten. Vad som nu sker i USA är ett uttryck för detta.

Efter fallande priser på mat och råvaror under 20 år vände trenden under senare delen av år 2001, med ökning av pris först på energi och metaller och därefter på föda. På ett år fördubblades priset på ris och vete, medan priset på maj ökade med mer än en tredjedel. Detta är en konsekvens av marknadsliberaliseringen och spekulationsekonomin, som medfört en stadig ökning av prisinstabiliteten.

Då fastighetsbubblan började spricka i USA år 2007 flyttade investerare över pengar bl.a. till födoämnessektorn. En viktig faktor var att stora jordbruksföretag lyckades få stöd av USA:s regering, EU och olika regeringar för att använda en del av spannmål, soja och sockerrör mm till biobränsle, vilket kom att motsvara 100 miljoner ton spannmål, som alltså drogs tillbaka från matmarknaden år 2007.

Detta har tydligt bidragit till 75 % av prishöjningarna 2002- februari 2008 på 140 % enligt Världsbankens beräkningar, medan ökning av pris på energi och gödningsmedel endast bidrog med 15 %. Enligt banken hade prisökningen fram till år 2000 redan kostat konsumenter i de fattiga länderna 324 miljarder USD, och skulle kunna öka antalet fattiga med 105 miljoner personer. Från 2001 till 2008 ökade produktionen av bioetanol världen från 19 till 65 miljarder liter och av biodiesel från 1 till 11 miljarder liter.

Detta har drivit upp livsmedelspriserna. Från 2005 till januari 2008 ökade priset internationellt på ris med 154 %, på vete med 143 %, på majs med 105 % och på oljeväxter med 197 % (Steigan, 2010).
“Det är brottsligt mot mänskligheten att omvandla jordbruksmark till produktion av biobränsle” (Jean Ziegler, FN:s särskilda rapportör on the Right to Food, October 2007).
”Ytterligare utveckling och expansion av biobränslesektorn kommer att medföra högre matpriser på medellång sikt och till osäker tillgång till mat för de mest sårbara befolkningsgrupperna i utvecklingsländerna” (OECD, 2008).

Grundproblemet enligt min mening är kapitalismen där olika företag utan demokratisk insyn strävar efter största möjliga profit, och då är det bra att undvika kostnader för vår gemensamma miljö. Pål Steigan har behandlat detta i sin utmärkta bok ”En gång skall jorden bilva vår”. Vi behöver ett annat, mycket mer demokratiskt ekonomiskt system där vi gemensamt kan använda våra begränsade resurser, och minska risken för en miljförstöring som hotar


i , , , , , WHO, , , , , ,

Dagens Eko 11/8 DN SvD 11/8 CADTM

  4 comments for “Majs till bilar eller till mat?

Comments are closed.