Lönerna i Kina ökar medan de minskar i Brasilien och Mexiko

DN skrev igår ”Timlönen för kinesiska industriarbetare trefaldigades mellan 2005 och 2016 och närmar sig timlönerna i Portugal och Grekland. Den genomsnittliga lönen i tillverkningsindustrin i Kina uppgick i fjol till 32 kronor i timmen.” Lönerna i Kina närmar sig Greklands

* När jag började sommarjobba 1960 var min timlön i Sverige 3,40 kr.

Utvecklingen i Kina har pågått i flera år:
Kina Clarte 2009-3
I januari 2014 kunde man läsa ”Lönerna i Kina väntas öka med minst 10 procent i år, då landets regering vill fortsätta att gynna en tjänstedriven ekonomi.” Etablering utomlands

I maj 2015 skrev Arbetet ”Kinas löner stiger snabbt” . Vidare ”Kina har nått vad Financial Times beskriver som ”Lewis Turning Point” som är en etablerad teori som formulerades av ekonomen Arthur Lewis. Han beskrev varför industrilönerna i jordbrukssamhällen under en lång tid kunde hållas på en låg nivå. I början går pengarna till företagen och eventuellt staten. Efter ett tag, när landet blivit mer urbaniserat, kommer en vändpunkt då lönerna stiger snabbt. I Kina har ettbarnspolitiken bidragit till att den vändpunkten kommit fortare.”
Arbetet
kina-iran-allianse
Pål Steigan, expert på bl.a. Kina behandlar detta i ett av dagens bloggartiklar Högre löner i Kina än i Mexiko och Brasilien

Den tid då Kina kan erbjuda mycket låga löner i en exportorienterad industri är över. Timlönerna i den kinesiska industrin har gått förbi löner i Brasilien, Argentina och Mexiko och närmar lönenivåerna i Grekland och Portugal. Det är Financial Times som skriver detta, baserat på en rapport från Euromonitor International, som har samlat in data från ILO, Eurostat och nationella statistikbyråer.

”Det är anmärkningsvärt hur väl Kina har klarat detta jämfört med alla andra”, säger Charles Robertson, global chefekonom på Renaissance Capital, en investmentbank med fokus på tillväxtmarknader. ”Kina närmar sig Väst när så många andra tillväxtmarknader har inte.”
Lönerna i Kinas tillverkningsindustri tredubblades mellan 2005 och 2016 till 3,60 dollar, enligt Euromonitor. Under samma period föll tillverkningslöner från $ 2,90 en timme två $ 2,70 i Brasilien, från $ 2,20 två $ 2,10 i Mexiko, och från $ 4,30 två $ 3,60 i South Afrika.
China Daily skriver att genomsnittslönerna i Kina kommer att öka med 7% år 2017. Om tillväxten fortsätter som nu så kommer lönerna att fördubblas igen på tio år.
Skillnaderna mellan rika och fattiga i Kina har också ökat, men inkomsterna för de fattigaste har också ökat. Detta innebär också att den inhemska marknaden för kinesiska industrin ökar i motsvarande grad. Det är officiell politik i Kina för att styra ekonomin bort från en exportinriktad lågkostnads-ekonomi till vad som kallas ”Made in China 2025”.

Denna strategi handlar om att göra Kinas ekonomi innovationsdriven och hamna i den mest avancerade delen av den globala produktionskedjan.
Flera utländska observatörer har varit skeptiska till om Kina kommer att klara språnget från extrem exportorienterad ekonomi till en kvalitetsinriktad ekonomi med en stor hemmamarknad. Men som det ser ut nu kommer denna skepsis på skam.

I USA har reallönerna i industrin knappast ökat sedan 1974 enligt officiell statistik.

i Andra om: , , , , , , , , , , , ,, , ,

  2 comments for “Lönerna i Kina ökar medan de minskar i Brasilien och Mexiko

  1. Paul Brosche
    3 mars, 2017 at 17:17

    Ju mer lönerna ökar i Kina, desto mer investeringar utomlands, som t ex i Vietnam, Bangladesh och nu också Etiopien. Men snart tar väl även detta slut? valutautflödet i från Kina har dom senaste åren slagit rekord, se bloggen Automatic Earth. Som blogg svår, men väl värd att följa.

  2. 3 mars, 2017 at 21:40

    Om ett folk väljer att komma i populationsbalans, som kineserna valt, och industrin växer och automatiseras, samt arbetet och frukterna av arbetet fördelas, som sig bör i en s.k. ”kommunism” kommer naturligtvis folket att gynnas lönemässigt och standardmässigt, oavsett om man exporterar produkterna eller konsumerar dem i det egna landet.

Comments are closed.