Ligaledarna för tiggare på samma planhalva som kapitalisterna för arbetarnaKerstin Vinterhed skriver på DN Debatt Stockholm idag ”Var finns ambitionen att hjälpa Stockholms tiggare?” I socialt engagemang och upprördhet skriver hon ”Så stark var den sociala ambitionen då, var finns den nu? För det är väl ändå så att de människor som kommer hit och vistas i vårt land, dem har vi ansvar för? Av rent humanitära skäl – det gäller helt enkelt mänskliga rättigheter. På senare tid känner jag bara till ett initiativ som liknar Takmans, läkaren och riksdagsmannen Sven Brittons erbjudande om hjälp till sprutnarkomanerna på Stockholms gator. Det vore en ren självklarhet att göra samma sak när det gäller tiggarna i Stockholm. Vad vi står inför i dag är en ren humanitär katastrof.”
Jag instämmer till fullo.

Men min ingång till ämnet är annorlunda och framgår förhoppningsvis någotsånär av titeln ovan. Frågan om tiggeri har diskuterats en del under senare tid, och olika uppfattningar finns även hos Vänstern (se nedan).

Människor som tigger har det svårt. Men den förhoppningsvis begränsade form av organiserat tiggeri där någon/några individer eller organisationer utnyttjar de aktiva tiggarna genom att ta en del av tiggarnas förtjänst är ju detsamma som kapitalister gör i förhållande till lönearbetare. Arbetaren får en del av det värde han/hon/hen arbetar ihop som lön, medan kapitalisten använder resten, mervärdet, för investeringar eller egen konsumtion enkelt uttryck. (Detta utvecklades utförligt för 150 år sedan av Karl Marx och andra).

Intressanta synpunkter finns på Juridikbloggen, som jag nu läser för första gången. Där står ”Enkelt uttryckt är det redan kriminellt att utnyttja någon för att tigga, eller att exploatera en tiggares utsatta situation. De slavar som Linander talar om är brottsoffer enligt brottsbalkens regler om människohandel” (Johan Linander är rättspolitisk talesperson för Centerpartiet och har i SvD pläderat mot tiggeri).

Men den betydligt vanligare form exploatering som kapitalismen innebär är ännu inte förbjudet. Låt oss arbeta för att få en tillräckligt stor opinion för att ersätta kapitalismen med en betydligt mer demokratiskt ekonomiskt system – som också ska medföra att människor inte behöver tigga. I denna blogg finns flera kritiska inlägg om kapitalismens orättvisor och problem, som inte upprepar här.

Justitieminister Beatrice Ask säger att man vill komma åt ligorna bakom det organiserade tiggeriet, inte individerna” skriver Aftonbladet 7/1. Regeringen har här stöd av SD, som vill att även individerna, offren, kriminaliseras om de tigger, kanske främst för att en del av tiggarna inte är ”riktiga svenskar”. Aftonbladet och Juridikbloggen har säkert rätt i att skriverierna om kriminalitet i samband med tiggeri medför att en del av oss tvekar att ge något till tiggarna, som får mindre inkomst av sitt lågintensiva tiggeriarbete.

Tiggarna tillhör de allra mest utstötta och fattiga både i Sverige och runtom i världen. Många av dem har ingen chans att få något arbete i vår kapitalistiska värld med 8 % arbetslöshet i Sverige och över 200 miljoner arbetslösa i världen enligt den snävaste definitionen.
Tiggare 1 untitled

Uppfattningarna inom vänstern varierar, (liksom i synen på Syrien, ”humanitär intervention” och imperialismen).

En vänsterman som Jinge Flücht skrev på Bilderblogg för en månad sedan ”Personligen så blir jag irriterad, och jag är dessutom övertygad om att Sveriges anseende skadas både på kort och på lång sikt.” Men det finns anledning att hysa mänsklig solidaritet mot dessa stackars människor. Annarkia skrev i en kommentar ”De sitter inte på gatan med dragspel och tiggarskål för att samhället ska sträcka ut en hjälpande hand utan för att Du och jag ev gör det. En undersökning visar att de romer som vistas i Göteborg far illa, sover i gamla kalla bilar men har det bättre här än i hemlandet. Förstår inte varför Du blir så illa berörd över människor som försöker klara uppehållet genom att tigga när inget alternativ finns. Det som är upprörande är att Rumänien och Ungern inte klarar av att värna alla människors lika värde.” Jinge replikerade ”Då tycker jag att man hellre skulle ge dem uppehållstillstånd och en vettig bostad, folk ska inte behöva sitta ute i kylan och tigga, det gör mig verkligt illa berörd.”

Jag skrev ”Rapporten från Göteborgs Räddningsmission är intressant och viktig. Organisationen har under 2 månader intervjuat 100 romer, bl.a. med hjälp av två romerska intervjuare. De beskriver stor nöd, fattigdom och sjuklighet, som Annarkia talat om redan. Hur pass representativ den är för tigger på annat håll i landet vet jag inte – vet någon det? Vilka är beläggen för kriminellt organiserad tiggeri? Omfattningen av denna? I övrigt sympatiserar jag med Annarkias inställning och med Ulf Sandbergs inställning att kräva av polis/socialtjänsten att göra sitt jobb – ta hand om människor som far illa och utreda deras personliga situation. Det finns miljontals mycket fattiga människor i Europa och antalet/andelen har ökat i många länder. Förutom politiskt arbete, opinionsbildning om kapitalism mm som orsak till detta bör vi se positivt på om någon vill hjälpa fattiga medmänniskor, inkl okända tiggare.”

Jag tycket att det finns alltså mänskliga och politiska skäl att hysa medkänsla med och ge pengar till tiggare, där kanske en majoritet är romer och/eller komer från Ungern och Rumänien (Bilderblogg) – och riskera att en del hamnar i fickorna på ”ligaledare”. Men jag menar därmed inte att man ska prioritera detta framför att ge pengar till t.ex. Greenpeace eller Syriendsolidaritet.

Bekämpa kapitalismen – inte tiggeriet!


intressant.se, , , , , , , , , , , ,

DN Debatt Stockholm 14/2 AB 9/2 Bilderblogg 10/2 Annarkia Faktum GP
DN 22/2Juridikbloggen Bilderblogg DN 17/1 SvD 17/12 2012 AB 7/1Alliansfritt Sverige Jan Halldin Läkartidningen 9/1 2013 DN Debatt 1/11 Hallengren/a> DN Debatt 4/11 Ingrid Eckermans blogg, DN Debatt 2/10, DN Stockholm 2011, DN Stockholm 18/42, DN Stockholm 20/4 svar från landstingsråd, Rolf Byström i Läkartidningen , Socialistiska Läkare , Ordfront,Läkartidningen 4 oktober 2011, Jan Halldin Socialmedicinsk Tidskrift, DN 10.10 2011


9 svar till “Ligaledarna för tiggare på samma planhalva som kapitalisterna för arbetarna”

 1. Du kanske behöver en cykelpump? :-)

  Jag skrev oxo så här om tiggeriet: ”Jag tvivlar inte en sekund på att de har en utomomdentligt svår livssituation, men i så fall borde de söka och beviljas politisk asyl.”

 2. Tack för förtydligandet. Min kommentar var inte tänkt som någon kritik.
  Under hela skoltiden i Norrbotten cyklade jag varje skoldag en mil, från -42 grader C (man höll sig varm genom att man var tvungen att stå upp och trampa då cykeloljan frös) till +25, men nu står cykeln sedan närmare 10 år. Så behåll pumpen!

 3. Socialtjänsten skall genast ta hand om dem och eliminera deras behov av tiggeri. Notan för detta skall regeringen sedan gå och hämta hos respektive länders regeringar. Tillåter man att länder exporterar sina sociala problem så kommer de göra det. Det duger inte att vår socialtjänst bara tar hand om problemet, socialtjänsten måste då föra upp deras talan till regeringsnivåer inom EU. Det kräver en regering som är handlingskraftig och vågar utmana de stater inom EU som inte tar ansvar för sina medborgares väl och ve! Det kräver en regering som står upp för alla människors lika värde och som vågar ta strid med regeringar inom EU som vägrar ta tag i problem med diskriminering och sociala missförhållanden.

 4. Aaron Israelson lyfter fram en viktig aspekt:

  ”För att överleva utvecklade romerna ett antal överlevnadsstrategier. Utan stark nationell identitet göt romerna i stället starka lojalitetsband till storfamiljen, som kan omfatta uppemot ett 100-tal personer. Det är inom den som de flesta tiggare organiserar sin försörjning.
  Med andra ord: Det vi svenskar tolkar som en öststatsmaffia, som bussar ut de halta och lytta, är vanligen stora släkter som fördelar arbetet inom familjen. /…/
  att förbjuda organiserat tiggeri är att slå mot den romerska familjestrukturen och mot familjernas försörjning.”

  I rapporten från stadsmissionen betonas att kriminell verksamhet inte existerar bland romerna i Göteborg.
  Hänvisa till ligor blir ett sätt att förminska problemet och freda sitt eget samvete när man tittar bort.