Läs ledarsidan i Aftonbladet!


Får jag för ovanlighetens skull varmt rekommendera en artikel i Aftonbladet?

”Rätten till förebyggande krig. Den världsordning Bushs nyimperialister velat bygga har skapat internationell laglöshet. USA vägrar acceptera globala överens-kommelser om de gäller klimatpolitik eller nedrustning. Bush anser sig ha rätt att på egen hand inleda förebyggande krig mot stater han anser hotfulla. Ned-monteringen av internationell lag och hotet om amerikanska angreppskrig hotar icke-spridningsavtalet och ökar kärnvapenriskerna. Pax Americana ska sprida demokrati, också med bombhjälp – så lyder propagandan.”

Läs Aftonbladets ledarsida idag!


10 svar till “Läs ledarsidan i Aftonbladet!”

 1. Ännu en tendentiös artikel som propagerar mot USA-imperalism, varför vill du rekommendera det?
  Redan första meningen anger tonen, med påståendet att kriget är olagligt och att minst 100 000 har dött. Om kriget är olagligt eller inte råder det delade meningar om bland de som rör sig inom internationell rätt, vilket Aftonbladets ledarskribent nog inte gör. Siffran på antalet döda är ett statistisk antagande, som kanske är korrekt, eller också inte.
  Jag skulle kunna kommentera resten av artikeln också, men det känns som bortkastad tid. Det enda som är värt att komma ihåg är att om Aftonbladet hade fått bestämma hade irakierna fortfarande lidit under Saddam Husseins förtryck.

 2. Varför jag vill rekommendera artikeln? Främst därför att den är både bra och saklig. USA leker världspolis och kriget är inte lagligt. USA har genom sin nya doktrin börjat agera med ”förebyggande” krig vilket inte har ett endaste stöd i några konventioner. Det är bara tokhögern som är för detta krig, inga andra.

 3. Intressant fråga. I det här fallet så antar jag att varje land som angrips har rätt att försvara sig enligt Genèvekonventionen. Om landet inte är angripet så legaliserar väl FN en internationell åtgärd.. Eftersom ingen av dessa parametrar stämmer så är förutsättningarna legalt knappast uppfyllda..

 4. Genèvekonventionerna rör inte vad som är ett legalt krig, utan hur krig får föras med avseende på behandling av döda/sårade soldater, flyktingar och civila.
  Artikel 51 i sjunde kapitlet i FNs stadgar rör rätten till självförsvar.
  I verkligheten är internationell rätt betydligt mer komplicerad än att bara tillämpa en traktatstext, det finns sedvanerätt att ta hänsyn till också (bland annat).
  Krigets legalitet har inte prövats i domstol, så allt som sägs hittills är tolkningar. När Annan och Blix säger att kriget var olagligt redogör de för sin tolkning av säkerhetsrådets resolution 1441 (2002). Andra personer har andra tolkningar.

  Som jag skrev tidigare tycker jag inte att artikeln var saklig, snarare tendentiös. Artikeln är full av skribentens åsikter, osakliga påståenden och ostyrkta orsakssamband, det får mig att tycka att den inte var särskilt läsvärd. Bristen på konstruktiva åsikter är också slående, mycket kritik men ingen lösning.

 5. Jag hörde några folkrättsexperter uttala sig om kriget och de hävdade också att kriget var ”olagligt”. Nu minns jag inte riktigt hur deras resonemang gick men det finns givetvis flera åsikter. De som är för kriget tycker väl att det är lagligt..

  Mycket kritik men ingen lösning skriver du. Mja, det är nog riktigt. Men huvudsaken i kritiken är ju att kriget aldrig skulle ha startats. Att bekriga en nation med stöd av lögner är knappast en moraliskt försvarbar sak.

  Tyvärr har en himla massa irakier fått betala priset med sina liv, och över 1500 amerikaner oxo. Och då vet vi inte hur slutresultatet kommer att se ut än på långa vägar. Sedan kan jag tycka att det ser illa ut att familjen Bush har stora intressen i krigsindustrin. Läste senast idag att de redan tjänat 500 000 dollar på aktieutdelning i sina företag.

  OM man ska ingripa militärt mot en nation så är det en tämligen rimlig uppfattning att FN ska sanktionera detta och sätta upp en internationell koalition för ändamålet.

 6. Jag har också hört och läst olika experter säga att kriget saknade legal grund, och andra som hävdar motsatsen.

  Att kritisera att kriget startades kan man för all del göra men det förbättrar knappast situationen idag. De som hävdar att irakiernas motstånd mot ockupationsmakten med bas i folkrätt bortser från att koalitionen inte längre är en ockupationsmakt, vilket gör motståndet olagligt, om man nu ska hävda folkrättsliga principer. Likaså är våld mot civila alltid brott mot folkrätten, t ex i form av attacker på FN-personal eller irakiska poliser och civila.

  Att många irakier och amerikaner (och andra) har omkommit är självklart djupt tragiskt, men lösningen nu är inte att dra sig ur utan snarare att fler engagerar sig. En större fredsbevarande styrka under FN-mandat är vad som behövs, tror i alla fall jag.
  Hade flera nationer varit inblandade från början hade förmodligen problemen med övergrepp och den civila befolkningens umbäranden varit mindre.

  Att det knappast är moraliskt att bekriga en nation med stöd av lögner skriver du, och det kan jag bara hålla med dig om.
  Det man kan fråga sig är om det är moraliskt försvarbart att stå vid sidan om och titta på när en diktator förtrycker ett folk? Vad väger tyngst, staternas suveränitet eller mänskliga rättigheter? För mig är det senare alternativet det tyngsta, men så fungerar (tyvärr) inte det internationella systemet idag – på gott och ont.

  Att Bush och Co. tjänar pengar på kriget må vara hänt, jag tror inte att det är skälet att kriget startades, men visst, det kan ju vara en anledning att ifrågasätta hans oberoende.
  För övrigt tjänar rätt många svenskar på kriget också, t ex alla Ericssons aktieägare (Ericsson levererar till den amerikanska militären).

 7. Nej det förbättrar inte situationen idag. Det skulle aldrig ha skett utan att FN låg bakom det hela. Nu saknar kriget all legitimitet på grund av USA:s lögner. Man hävdade att det tog Saddam 45 minuter att ladda massförstörelsevapnen, men ännu efter två år har inget hittats.
  Men familjen Bush tjänar pengar som gräs på kriget.

  Nej det är inte moraliskt försvarbart att titta på när Saddam mördar sitt eget folk. Förbanna FN för det i så fall. USA gick knappast in för att det var moraliskt riktigt, de gick in för att stoppa WMD-vapnen samt att Saddam samarbetade med Al-Qaida.. Pinsamt..

  ”Vad väger tyngst, staternas suveränitet eller mänskliga rättigheter?”

  Då har USA missat över 100 länder där de mänskliga rättigheterna ligger illa till. Vad sägs om Rwanda?

  Varför är inte US Marines på plats ??

 8. Jag förbannar FN lite då och då för den passivitet organisationen och dess medlemmar visar i allt för många frågor.

  Jag sa inte att USA motiverade kriget med hänsyn till mänskliga rättigheter, utan bara att jag tycker att det är ett rimligt skäl att intervenera militärt. Personligen tycker jag i princip inte att stater ska agera unilateralt utan att samarbete genom FN är att föredra. Samtidigt kan man ju gång efter annan konstatera att FN saknar förmågan att ingripa där det behövs, delvis på grund av strukturella problem. Med det i åtanke tycker jag att det kan finnas situationer där det är riktigt att intervenera utanför FN, det är för mig fullständigt orimligt att världssamfundet står vid sidan och tittar på i t ex Sudan utan att ingripa (på grund av interna blockeringar).
  USA ingrep i Irak utan (eller med) mandat, och det var olyckligt, men som jag skrev tidigare känns det mer relevant att fokusera energin på konstruktiva lösningar i framtiden än att älta krigets legala status.

  En sak som kan vara värd att reflektera över är att innan kriget visste ingen utanför Irak med säkerhet om det fanns WMD eller inte. Nu verkar det som att det inte gjorde det och att Bushadministrationen hade fel. Ponera att det hade gjort det, och Irak hade lyckats använda de mot t ex kurderna, Iran eller Israel, det hade inte varit så bra. I den realistiska skolan i internationell politik förväntas stater handla rationellt, och givet osäkerheten som rådde – upplevd eller verklig kan man argumentera att det enda rationella var att att intervenera osäkerhetsfaktorn till trots, då den potentiella risken med att inte göra det skulle ha varit alldeles för stor.

  Notera att jag inte försvarar kriget, eller angriper det, utan snarare förhåller mig neutral i sakfrågan. Bara så att det inte blir några missuppfattningar. :-)

 9. Nej det är knepiga frågor. Men jag tycker ändå att man skulle låtit Blix & Co gjöra färdigt sitt jobb. I vart fall hade det i slutändan, även om FN är trögt, inneburit färre dödsoffer. Nu visar i stället USA upp en klar och tydlig imperialism så att minsta småungar nu förstår vad begreppet innebär. Säkert har över 100 000 oskyldiga människor dött. En tsunamikatastrof i vardande..