Krossas Hamas ökar terrorismen


Olle Svenning skrev igår en intressant ledare i Aftonbladet med en rubrik som utmynnar i samma slutsats som min egen.

Det finns en stor skillnad på hur Hamas skildras i västmedia och hur de skildras av de som faktiskt tagit reda på förhållandena i regionen. Olle Svenning anser att den nu förda politiken mot Hamas egentligen är ett sätt att försöka förmå palestinierna att överge Hamas till fördel för det lättare kontrollerbara Fatah. Men är det sant att Hamas verkligen vill införa islamism på det sätt som Memri, CIA och Mossad vill få oss att tro? Vad ska man dra för slutsats av att ”Usama Bin Ladens” tal kom så lägligt som det gjorde igår? En död man som talar med kluven tunga!?

Olle Svenning: ”Den moderata falangen har tagit över det mesta av ledarskapet för Hamas. Talmannen Abdul-Aziz Duwaik beskriver, i egyptiska Al-Ahram, Hamas som en verklighetsinriktad, moderat islamisk rörelse med uppgift att förbättra palestiniernas ekonomiska och sociala vardagsvillkor. Hamas vill inte driva igenom brutala sharialagar. Naturligt nog. Bara en enda procent av palestinierna röstade på Hamas för att främja muslimsk fundamentalism.”

Det ger en helt annan bild än den som presenteras av israellobbyn i den kompakta desinformationskampanj som vi utsätts för. En kampanj som dessutom har som mål att isolera palestiniernas valda regering och effektivt sabotera varje försök av Hamas att skapa en drägligare tillvaro för palestinierna. Om Usama Bin Laden lever, och jag tillåter mig att tvivla på det, så är det under inga omständig-heter en person som har möjlighet att få något gensvar från Hamas.

Olle Svenning: ”Om omvärlden stänger av det beskedliga kapitalflödet kan alltså de små palestinska områdena kollapsa och svältas ut. Västvärlden har valt svältpolitiken. USA och EU vill, i samarbete med ockupationsmakten Israel, krossa den demokratiskt valda Hamasregeringen. Strategin är tydlig: med växande fattigdomen, indragna löner till statstjänstemän, spärrar för palestinsk export, starkt kringskuren rörelsefrihet för befolkningen ska missnöjet växa och folket resa sig mot Hamasstyret”.

Man kan utan vidare konstatera att Israellobbyn tjänar storligen på att Hamas isoleras, och sett ur det perspektivet så blir Usama Bin Ladens förfalskade tal allt tydligare. För ett stöd till Hamas blir per

automatik ett direkt stöd till Bin Laden, och vem vill stödja Bin Laden? Att han dess-utom med stor sannolikhet är död talar bara än mer för att det är andra krafter som har sitt finger med i spelet…

Förmår då dessa desinformatörer att intala världens länder, inklusive EU och Sverige att Hamas seger i valet är en seger för terrorismen så blir svaret från Sverige och EU precis just detta – isolering av Hamas. Och en seger för terrorismen..

För vad är det Hamas vill som är så himla farligt? Jo de vill att Israel ska utrymma alla olagliga bosättningar och dra sig tillbaka till 1967 års gränser. Vill Hamas det – ja då måste de ju vara terrorister..

Tack för det – Israellobbyn, Memri, CIA och Mossad! Stiligt jobbat…

Andra bloggar om: , , , , , , , ,

[tags]politik, israellobbyn, olle svenning, hamas, bil laden, memri, mossad, cia, desinformation[/tags]


2 svar till “Krossas Hamas ökar terrorismen”

  1. Bush et al vill ju föra det eviga, eller mycket långa kriget mot terrorismen, då gäller det förstås att se till att skapa denna terrorism för annars finns det ju ingenting att bekriga!

  2. Bra skrivet Jinge!
    Kerstin, din logik är glasklar. Att terrorisera människor tills att de protesterar och sen skylla på dem som protesterar, den logiken förstår jag inte, annat än som omänsklig.