Kritik av Läkarförbundets kritik mot AssadI Läkartidningen nr 25 13 juni i år fanns en kort notis som återges:
”Läkarorganisationer kräver i ett brev till Syriens president Assad att han stoppar militärens attacker på civila och sjukvårdspersonal.
De tre organisationerna Physicians for Human Rights (PHR), World Medical Association (WMA) och amerikanska läkarförbundet har författat brevet, som fler kan ansluta sig till på PHR:s webbplats. I brevet kräver de att president Assad, själv läkare, ska följa läkaretiken – bota, inte skada – och stoppa attackerna, som även drabbar sjukvården, såväl patienter, läkare och sjuksköterskor som sjukvårdstransporter och sjukhus.” Det framkom att bland andra Marie Wedin, ordförande i Sveriges Läkarförbund hade skrivit på.

Därför skrev jag nedanstående kritiska ganska hovsamma kommentar till detta. Läkartidningen tog in den som webkommentar, som väntat. Läkartidningen är både vetenskaplig och facklig tidning för Sveriges Läkarförbund och når så gott som alla läkare och de flesta läkarstuderande. Man har en klart mer öppen debattpolicy än våra stora tidningar. Något svar på kritiken kom inte. Och nu finna fler belägg av olika slag om att dominerande massmedias bild av Syrien-konflikten, som ligger bakom läkarorganisationernas bild, har varit oriktig.

”Rätt protestera bara mot Syriens regering?I Läkartidningens nr 13 juni kan man läsa att Marie Wedin, Läkarförbundets ordförande, och Thomas Flodin, ordförande i förbundets etik- och ansvarsråd, har skrivit på ett upprop som kräver att president Assad stoppar militärens attacker på civila och sjukvårdspersonal. Det är i förstone lätt att instämma i detta.

Icke desto mindre utmärks rapporteringen från Syrien av stor osäkerhet, och beläggen för olika beskyllningar mot regimen i Syrien visar sig i många fall vara svaga, även om de ofta utan kritisk granskning återges av våra massmedia, där man mer sällan återger den syriska regimens version. Den syriska regeringen har dementerat övergrepp på sjukhus och på sjukvårdspersonal, och några belägg presenteras ej i dokumentet från de tre läkarorganisationerna.
Det är inte irrelevant att här lägga till annan information om sjukvården i Syrien för att ge en mer nyanserad bild av denna.

Syrien ger fri sjukvård till hundratusentals flyktingar.
Syrien har haft den extra bördan att ge mer än 500 000 palestinska flyktingarna och deras ättlingar sjukvård och annan hjälpt under de senaste 63 åren. Deras villkor är bättre än i något omgivande länder eftersom, till skillnad från i Libanon och Jordanien, hälsovård, utbildning och bostäder är tillgängliga för palestinier i Syrien.
Den oväntade ankomsten av mer än 1 500 000 flyktingar från Irak 2003 och framöver till Syrien med en befolkning dubbelt så stor som Sveriges, har haft en dramatisk inverkan på infrastrukturen, på tillgång till fria rättigheter, skolor, till fri sjukvård etc. Det har lett till en ökning av priserna på livsmedel och basvaror med 30 procent, till fastighetspriserna med 40 procent och på hyror för bostäder med 150 procent, och naturligtvis bidragit till missnöje med regimen
.
Även utländska intressen i Syrien.
Det är tämligen väl belagt att olika utländska intressen, bl.a. representerande USA:s regering, sedan länge opererar i Syrien, och att de försett en del oppositionsgrupper med vapen, vilket tyvärr försvårat tillämpningen av Annans fredsplan. Detta har även rapporterats av västerländska massmedia, som New York Times, Foreign Affairs och Daily Star, samt av journalister som under våren besökt Syrien.

Man har tolkat detta i storpolitiska termer, som en strävan från USA:s sida att försvaga alltför självständiga regimer som Syrien (och Iran), och tidigare bl.a. Irak. En mer ingående diskussion av detta faller kanske utanför Läkartidningens agenda och tas ej vidare upp här.

Varför protesterar inte WMA och Läkarförbundet mot övergreppen i Irak?Det är naturligtvis generellt bra att läkarorganisationer och läkare agerar mot inhuman behandling av patienter och människor, mot förföljelser av sjukvårdspersonal, förstörelse av sjukhus och mot övergrepp mot internationella överenskommelser. För att få trovärdighet bör aktioner och uttalanden rikta sig mot alla slags övergrepp.

Om vi begränsar oss till Mellanöstern kan man notera att WMA i april antog ett uttalande mot såväl regeringen i Syrien som den i Bahrain och i oktober 2011 ett uttalande om Bahrain. Däremot finns inga uttalanden om situationen i Irak, där det är väl belagt att trupperna från USA och Storbritannien förstört en betydande del av sjukvården (och samhällsstrukturen i övrigt), förföljt och ibland torterat läkare och sjukvårdspersonal, och överträtt internationella konventioner.
Uppgifter finns att uppemot 70 % av den medicinska personalen lämnat landet efter USA:s angrepp och att över 1 miljon människor dödats, om man utgår från en artikel i Lancet 2006, samt att flera miljoner människor är på flykt utanför eller i landet. Enligt vetenskapliga rapporter har USA:s krigsmakt troligen använt vapen som innehåller utarmat uran (DU). Föreslår att Läkarförbundet undersöker frågan och relevansen av en motion i WMA i frågan.”

Referenser:
Baker RW, Ismael ST, Ismael TY. Cultural cleansing in Iraq. Why Museums Were Looted, Libraries Burned and Academics Murdered. New York: Pluto Press, 2010.
Burnham G, Lafta R, Doocy D, Roberts L. Mortality after the 2003 invasion of Iraq: across-sectional cluster sample survey. Lancet 2006; 368: 1421-1428
Davies NJS et al. Blood on our hands. The American invasion and destruction of Iraq. Ann Arbor, Michigan: Nimble books, 2010. http://www.alternet.org/story/151703/1_million_dead_in_iraq_6_reasons_the_media_hide_the_true_human_toll_of_war_–_and_why_we_let_them?page=entire


i Andra om: , , ,, , , ,

Läkartidningen Iraksolidaritet Syriensolidaritet New York Times 3/8 DN 11/8
NY Times 4/8 SvT DN SvD Aftonbladet Expressen DN ledare 3/8 DN Croneman 31/7 DN 2/8 DN2 2/8 Skelton i the Guardian 12 juli DN 1/8 Aftonbladet 2/8 DN huvudledare 31/7 SvD 1/8 DN ledare 31/7 DN Joscha Fischers kolumn 30/7


7 svar till “Kritik av Läkarförbundets kritik mot Assad”

 1. För att inte tala om att dödspatruller i Irak mördar forskare, läkare och tandläkare på löpande band. För några år seden beräknades 500 sådana har mördats – kallblodigt och mycket målmedvetet. Ingen har ställts till svars för detta mördande och det finns en hel del som pekar på att regimen själv, troligen med direkt hjälp från CIA och MI6 ligger bakom detta mördande. Se boken ”Kriget mot Iraks kultur. Varför muséer plundrats, bibliotek bränts ned och akademiker mördats” en antologi red. av Red Raymond W. Baker. Shereen T. Ismael och Tareq Y Ismael (Alhambra förlag 2010).

  Varför protesterar inte Västvärldens läkare mot denna slakt av deras kollegor i Irak, en slakt som ytterligare förvärrar situationen för civila i Irak och dessutom omöjliggör en förnuftig uppbyggnad av landet, vilket troligen är vad som åsytas då det är en känd och väl beprövad metod som alla imperialistiska makter tillämpat på besegrade, underkuvade folk eller nationer.

 2. Ja, varför gör de det inte? De är kanske lika desinformerade som folk i allmänhet. Vidare ligger majoriteten i det tydligt borgerliga lägret, och är därmed nog mindre mottagliga för kritik av USA än många andra.
  Funderar på att tillsammans med kolleger ta upp frågan om Irak i Läkarförbundet.Måste först se hur man hanterat andra frågor.
  Enligt Iraksolidaritet (www.iraksolidaritet.se) är förföljelserna av akademiker ännu mer omfattande.

 3. Ska vi gissa att Libyen och senare Syrien, kommer att utsättas för samma systematiska utrensningar av intellektuella och välutbildade? I Libyen ser vi ju redan något som verkar vara en början till detta. Vad som i Irak var, och fortfarande är en ”avbaathifiering”, där mördandet av de intellektuella är en viktig del, är i Libyen en ”avghadafiering”. Därmed undanröjer man i princip alla, i båda dessa stater, som har kunskaper om administration och möjlighet att återuppbygga en duglig sådan och skapa ett fungerande modernt samhälle. Istället förvandlar man stater från att ha varit modernare industrialiserade sådana till medeltida klansamhällen igen.

 4. Relevanta reflexioner tycker jag. Återkommer till Libyen vad det lider. På Nordiska fredsmötet i Degerfors 3-5/8 talade kunninga personer om planer att stycka upp Libyen i tre delar (troligen inom samma stat). ”Härska genom att söndra” verkar alltis vara aktuellt.

 5. Jag noterar att du i din kritik mot USA väljer att inte nämna att Ryssland levererar tunga vapen till Assad-regimen som sedan används mot civilbefolkningen. Men sådant är kanske trivialt i sammanhanget? Och att befolkningen hyser hat mot en despotisk diktator som Assad är självklart USAs fel. Klockren analys!

 6. Nej jag har inte nämnt att Ryssland levererat tunga vapen mot civilbefolkningen som använts, vilket jag förstås kunde ha gjort. Att det finns och fanns kritik och hat mot Assad anser jag inte främst vara USA:s fel – lika väl som kritik och hat av t.ex. Bildt inte främst är USA:s fel.
  Du gör misstaget att tillskriva mig uppfattningar jag inte framfört, varför din slutsats faller, eller hur?

 7. Krister Karlsson:
  Jag skulle gärna vilja ha källan till ditt påstående om att Ryssland levererar tunga vapen till Syrien just nu, liksom de belägg du har för att Assad skjuter oprovocerat på oskyldiga civila. Skjuter han, menar du, bara för att han skulle vara allmänt skjutglad – eller?