Krigsförberedelser i NorrbottenNATO tränar och riskkapitalister jagar mineraler i Norrbotten, min hembygd.
Man behöver inte som jag ha växt upp i Norrbotten för att bli både skrämd och upprörd över uppgifterna nedan, som kommer från militära källor och som jag fått via föreningen Myggholken i Jokkmokk (Leif & Elizabeth Öhman).

Under två veckor 27/8-6/9, dvs. med start på måndag, arrangerar Norrbottens flygflottilj en internationell flygövning, Nordic Air Meet, NOAM, som genomförs för fjärde gången. I år deltar 65 stridsflyg från sex olika länder och därtill tankerflygplan och ledningsflygplan. Som mest planeras 54 stridsflyg vara i luften samtidigt, av dessa är ungefär 20 svenska JAS 39 Gripen. Det gör övningen till Europas näst största flygövning i år. I Arvidsjaur var träning av drönare huvdnumret.

”Målsättningen är att piloter från olika nationer får samöva med olika flygplanstyper i stora sammansatta flygstyrkor där taktik och procedurer övas. Övningen genomförs från tre olika baser; F 21 i Luleå, Vidsel utanför Älvsbyn och Rovaniemi i Finland i det unika och stora övningsområdet från Lycksele i söder till Kiruna i norr.”

Frågan har en viss, men i det politiska sammanhanget betydelselös personlig valör. Jag har bott i Luleå, min far var några år högstadielärare i Vidsel, och jag besöker varje år Älvsbyn, där vi syskon delar föräldrarnas lilla hus i en by utanför Älvsbyn.

Sex länder deltar i NOAM nämligen Sverige, Finland, Schweiz, USA och Storbritannien och Danmark. Där deltar alltså tre NATO-länder USA, Storbritannien och Danmark) tillsammans med tre länder som inte är med i NATO.

Protester mot krigsövningarna
Dessa övningar har lett till protester, framför allt lokalt. Så blir fallet även vid årets övning. Det är särskilt den nu 10 år gamla föreningen Ofog som är aktiv. Finns skäl att göra dess plattform bekant.

”Ofog kämpar för nedrustning, internationell solidaritet och en rättvis fredlig värld. Vi jobbar mot världens största krigsorganisation NATO och EUs ökade militarisering, mot kärnvapen samt mot vapenindustrin, såväl den svenska som den globala.Vi är ett religiöst och partipolitiskt obundet nätverk..”.
Ofog är också med i ”The European Antimilitarist Network consists of a wide range of groups from across Europe dedicated to antimilitarism and the use of non violent direct action.”

Hur militären ser på krigsövningarna?
Leif Öhman, Myggholken, Jokkmokk klagade i ett brev till F21 över bullerstörningar från flygplanen utanför Jokkmokk. Han fick ett informativt och mycket vänligt brev från flygsäkerhetsofficeren på F21, vilket jag nu med Leifs tillåtelse citerar från.

”Vi här på F21 har jobbat hårt för att sätta norra sverige på den politiska kartan och därmed också försökt övertyga alla i vår omgivning varför det är så oerhört viktigt att vi har ett starkt försvar i nordkalotten.

Inte minst för den stora närvaro som Ryssland har i de norra delarna med intresseområden kring naturtillgångar (gas, olja, fiske). Som ett hjälpmedel och påtryckningsmedel anordnar vi gärna flygövningar uppe i norr, där det bor betydligt färre personer än på de flesta andra håll i Norden.” ”Vi gör allt vi förmår i att undvika bebyggda områden, och områden med särskild bullerkänslighet. ”Sannolikt har det buller du upplevt i Randijaure varit en luftstrid mellan väldigt många stridsflygplan från ett antal olika länder.”

”Det andra bullret som du anmäler rör sig om en svensk JAS som bedriver CAS (Close air support) i Urban miljö (alltså i detta fall Jokkmokk).” ”Orsaken till att vi ibland måste öva CAS i bebyggelse är att på ena sidan (på marken) står en FAC (forward air controller) som leder in flyg och tränar sig inför Afghanistaninsatser och då måste man hitta något området som har bebyggelse och är likt det som striden sen skall föras i.”

Avslutande kommentarer:Detta är ett av flera exempel på att Sverige är mycket nära lierat med krigsorganisationen NATO.
Krigsövningarna sker också för att öka slagkraften i det imperialistiska kriget i Afghanistan.
De syftar också till att träna inför eventuell konflikt i mineralrika Nordkalotten-området, där många riskkapitalbolag jagar mineralfyndigheter av olika slag.
Och den politiska debatten om detta saknas i stort sett. Ett undantag är en ledare i NSD (Norrländska Socialdemokraten) av chefred Olov Abrahamsson 14/8 som bland annat skriver ”Förhållandet mellan länderna i Barentsområdet och Arktis borde präglas av mer av dialog, samförstånd och mellanfolkligt utbyte, mindre av militär upptrappning.”
Vår alliansfrihet är ett minne blott – vi tränar för fler krig – kanske också på Nordkalotten!


i Andra om: , ,, , , , , , ,

NSD 14/8 Aftonbladet Ofog Afghanistansolidaritet


14 svar till “Krigsförberedelser i Norrbotten”

 1. Nu ska vi skattebetalare bekosta nya Jas flygplan. Man ska inte försöka inbilla mig att denna satsningen har något med försvaret av min frihet att göra. Det är helt enkelt ett bidrag, från Sverige till NATOs insattser och USAs agenda. Om vi inte säger stopp kommer Alliansen att smyg ansluta oss både till NATO och Euron. Eller är det redan försent?
  http://www.aftonbladet.se/nyheter/article15307761.ab

 2. TRE länder är formellt inte med i NATO: Sverige, Finland och Schweiz. Danmark är medlem sedan starten 1949.
  Sverige och Finland kan nog numera beskrivas som wannabees, även om Sverige har en betydligt längre historia av samarbete. Schweiz får väl komma med på ett hörn för att övertyga dem om JAS

 3. I det här fallet håller jag inte med. Satsningen på ’Super-Jas’ har inget med vare sig vår militära kapacitet eller önskningar från NATO/€U att göra utan är en form av stöd för vår krigsflygindustri där JAS som bekant haft mycket svårt att sälja utomlands och svenska staten därför ’måste’ stödköpa fler/modernare plan än vi egentligen behöver. Affären med Schweiz är INTE klar på något sätt och det skulle förvåna mig storligen om frågan klarar en folkomröstning där (de folkomröstar ju om allt) och då är vi tillbaka på ruta 1 igen.

  Det tragiska är att det svenska försvaret nu kommer tvingas skära ner i all annan verksamhet, säkert också viktig verksamhet i fredstid som Hemvärnet, för att göda denna nya gökunge. Den här ensidiga satsningen på flyg i ett land där land- och sjöstridskrafter borde vara prio 1 och 2 är både skadlig och rent utsagt farlig om det mot förmodan skulle bli oroligt i regionen.

  Kan ju tillägga att jag är från Linköping och därför borde vara glad över det ’regionsstöd’ satsningen på Super-Jas innebär men för mig ska försvar inte handla om stöd till den inhemska ekonomin utan om att skapa ett slagkraftigt försvar så kostandseffektivt som möjligt. Att köpa plan från t ex Ryssland hade varit både billigare och smartare ur ett strategiskt läge men det går ju inte med tanke på att vår utrikesminister hatar landet i fråga och sitter i knät på husse i Väst.

  • Alla pengar går åt till några divisioner jordfräsar som ryssarna skjuter ner på 5 minuter, tur då att vi en hel hoper älg- och vargjägare där uppe, de kan säkert skjuta hål på de ryska tanksen. Axel Oxenstierna hade rätt när hans son inte trodde att han hade kunskap nog att delta i fredsförhandlingarna i Westfalen: ”Ack, min son, vet du då icke med hur litet förstånd världen styres?”

   • Bara det att den baseras pa ett antal felaktigheter. Sveriges forsvar har aldrig tidigare varit sa litet som det ar nu. Tveksamt om det nagonsin tidigare efter det som indelningsverket avskaffades har skett sa lite militara ovningar i Sverige som nu, oavsett om det Svenska Forsvaret skulle ater uppta ovningsverksamheten i Gotebors skargard.

    Forsvarsbudgeten ar ocksa historiskt lag, nastan en 20% sankning i absoluta tal omraknat till dagens valutavarde fran 1988 till i dag, eller en halvering raknat i andel av BNP.

    Antal soldat i utlandstjanst i dag ar inte heller speciellt hogt historiskt sett.

  • Om vi utgar fran att vi kommer att ha i princip samma forsvars- och utrikespolitik oavsett om vi har en M eller S dominerad regering de kommande mandat perioderna.

   Och om vi aven utgar fran de tekniska forutsattningarna som finns i dag, och hur de forvantade tekniska landvinningarna kommer att se ut under nasta genrations flygplans livstid, (och var de framfor allt kommer att ske). Sa faller tanker med att kopa Ryska flygplan pa ekonomin, och framfor allt pa den oviljan som kommer att finnas i respektive levrantors statsledning. Ett Ryskt flygplan kommer fortfarande behova utrustas med kommunikations utrustning och vapen system fran USA och andra NATO lander.

   Fran ett livscykel perspektiv skulle inte ett Ryskt flygplan bli billigare, aven bort raknat risker med uteblivna livstids forlangande uppgrderingar kommer det bli dyrare. Darfor att detta kommer att vara en Svenskt unik teknisk losning dar vi skulle vara helt skulle saknas forhandlings styrka mot levrantorerna.

   Med tanke pa de omfattande modificationerna som skulle behovas goras pa cockpit, kommunikations system, och vapendelana ar jag tveksam pa att styckepriset vid inkop skulle bli lagre jamfort med JAS NG.

   Detta forutsatt att den Ryska staten och den Amerikanska kongressen skulle tillata ett Svenskt foretag att bygga ett topp modernt Ryskt Amerikanskt hybrid flygplan at det Svenska Flygvapnet.

 4. I den pågående debatten om Sverige och kriget, är det många som bara ser militären som den demoniska kraften med krigsiver. Jag skriver ”militären”, men korigerar mig och börjar använda begreppet ”Krigsmakten” i stället.
  Vad bör då göras? Mitt förslag är att höja blicken och där finna ett parlament som ger Krigsmakten ”uppdrag”. Representanter för Krigsmakten är väldigt noga med att påpeka de order de får av riksdag och regering. Ordergivningen inom det militära är absolut, till skilnad från den ”ordergivning”(partipiska) som råder i våra politiska partier.
  Fenomenet att ”skjuta på budbäraren” uppstår lätt när fokus fastnat på utförarna.
  I Afghanistan och Libyen är/var budbärarens medelande KRIG och dessa order var naturligtvis en lycka för Krigsmakten. Inom det militära ifrågasätter man inte givna order. I riksdagen sitter de politiska partier som efter debatt enas, i detta fallet, om att gå i krig. Den möjligheten, att de skulle besluta om krig, den salufördes inte i någon valrörelse. Och möjligheten att obstruera, rösta ”fel”, den lades ner.

  Europas största statliga bordell finns i Norrbotten; RFN-basen i Vidsel där prostitution på krig bedrivs. FMV står som värd och övningsområdet är öppet för krigsövningar mot betalning. Detta är något helt annat än de mer jordnära biltestaranläggningar som finns inom området. Nåja, inte helt jordnära. Arvidsjaur´s kommunalråd har framfört åsikten att den pågående drönarutvecklingen i kommunen är en stor del av dess framtid, medhåll från miljöordförande fick han.

 5. Skälet till den redan etablerade närvaron av främmande makter i Sverige är ”anspråk” och förberedelser/övningar för krig på Nordkalotten, Barents och Arktis. I en ledare från 14:e augusti i NSD, påpekar skribenten att olja och gas är lockelsen. Till det måste läggas mineraler i fast form.

  Skam till sägandes, Sverige bjuds verkligen ut.
  Här öppnas välvilligt upp för utländska krigsmakter, främst USA med flera NATO- anslutna. F21 i Luleå upplyser på sin hemsida att övningsområdet sträcker sig från Lycksele till Kiruna. Vad gäller mineraler och anspråk på dessa, ligger hela landet framför deras fötter. ”Många gör anspråk på naturtillgångarna i området”, skriver skribenten.
  ”Oavsett om man är pacifist eller tycker försvaret är ett nödvändigt ont så bör man ta reda på vad som sker och komma fram till någon typ av reaktion.”(Lars Gyllenhaal i Nordnytt 2:a augusti) Militär-historikern varnade för den militära upptrappningen i norra europa och Nordkalotten.
  Det är ett märkligt påpekande ledaren gör vad gäller Sverige och kriget:”Det har talats mer om närvaro i Afghanistan och Libyen än om insatser för att trygga stabiliteten i närområdet i norra Europa.” Är det inte uppenbart för ledaren att det är precis vad det handlar om? De sedan många år återkommande NATO-övningarna i norra Sverige är ju delar av det ledaren efterlyser;” … trygga stabiliteten i närområdet i norra Europa.” Vi har inte bara upplevt NATO-övningarna Loyal Arrow och Cold Responce, vi upplever eskalerande storövningar som tillexempel NOAM kommande vecka. Grönt ljus för detta har våra politiker signalerat. Det som ledaren föreslår, att våra politiker ska ta sig en funderare på hur vi ska ha det i framtiden, det har de redan gjort. En så gott som enig riksdag har beslutat om att gå i krig. Och det övas det för här i Norrbotten.

  Leif Öhman
  Randijaur

 6. Det är en skrämmande verklighet du beskriver så riktigt. Dessutom är det tyst om saken i våra stora massmedia. Jag hittar inget i SvD,DN, Aftonbladet eller SvT då jag söker på NOAM. Jag träffar på Noam Chomsky, en stor man, men det räcker inte här. Samtidigt ser man under en måltid i kväll hur TV ska ägna en timme på bästa sändningstid åt att följa 8 uppenbarligen ”bortskämda” unga som ska klara sig själva. När kommer ett program som visar hur 8 oengagerade unga blir engagerade i de enorma problem som finns i samhället och världen? Hundra gånger viktigare.
  Leif, ser fram mot fortsatta rapporter från dig.
  Vi behöver en nationell antiimperialistisk front, som skulle kunna demonstrera mot detta nu. Vänstern är onödigt splittrad. Vi får inte ge upp.

  • Högtflygande planer

   ”Stridsövning pågår i Norrbotten trots civila inne på övningsområdet.Tidigt imorse promenerade fredsaktivister in på det militära övningsområdet NEAT för att förhindra pågående stridsövning. Ofog har informerat Försvarsmakten om att aktivisterna befinner sig på det militära skjutfältet. Trots det fortsätter krigsövningen.”(Ur OFOG:s hemsida 31 aug)
   Under ett flertal timmar tystnade dånen från flyg över Jokkmokk. Enligt uppgift förekom dock flyg över fredsaktivisterna.
   -Regnet föll ymnigt, en älg överraskade oss och snåren var jobbiga att forcera, säger en av aktivisterna.
   NOAM pågår för fullt i ett väder som hittills skymt krigsmaskinerna. Inget media har rapporterat om fredsaktivisternas aktion i övningsområdet.

   Polisen i Norrbotten har via mail vänt sig med inbjudan till medborgare med ”scenvana” att vara statister i en demonstration vid F21. Syftet ska vara att öva handhavande av demonstranter. Fria transporter och förtäring erbjuds.
   Lite komik i sammanhanget: En av dem som dömdes för Drakflygningen tidigare utanför F21 har också fått denna förfrågan.