Korruptionen i EU


”Korruptionens omfattning i EU är hisnande” enligt en artikel i Göteborgsposten idag av Cecilia Malmström, EU-kommissionär med ansvar för inrikesfrågor. Sverige är dock ett av länderna med minst problem enligt denna undersökning, men alla uppgifter tyder inte på det. ”Men 18 procent av svenskarna känna någon som har tagit emot en muta, att jämföra med EU-snittet på 12 procent.”
Artikeln publiceras inför en 300-sidig rapport om korruptionen i EU, den första i sitt slag trots tidigare rapporter om en omfattande korruption. Minst motsvarande 1000 000 000 000 (tusen miljarder) kronor används i korruptionen.
EU-frågetecken imagesCAS1TWS5

Hon skriver ”I den politiska debatten på många håll i Europa låter det ibland som om korruption inte är ett europeiskt problem. …. Så lät det också i Göteborg innan korruptionshärvan, men nu vet vi bättre. Korruptionen är i högsta grad ett problem för oss alla. Rapporten visar svart på vitt att inget land i EU är förskonat, men att korruptionsläget ser olika ut i olika länder.”

”På många håll i EU finns lagar på plats, men det är inte alltid som de följs. Antikorruptionslagar bryts utan bestraffning och de myndigheter vars uppgift det är att förbättra situationen saknar tillräckliga resurser.”

* Mer än tre fjärdedelar av EU:s medborgare håller med om att korruptionen är utbredd i deras hemland.
* Fyra av tio företag i EU anser att europeisk korruption är ett hinder för att göra affärer.
* Fyra procent av européerna har ombetts eller förväntats betala en muta under det senaste året.

Enligt Malmström föreslår EU-kommissionen:

* ökade krav på insyn när det gäller kommuners avtal med privata entreprenörer;
* höjda bötesbelopp för företag vid mutbrott i utlandet;
* att det bör bli lättare att utkräva ansvar vid brott av en tredje part;
* För att kunna bestraffa ett mutbrott begånget i utlandet kräver bl.a. svensk lagstiftning att detta ses som ett brott även i landet i fråga. Detta behöver ses över.

Cecilia Malmström skriver ”EU-kommissionen uttrycker oro över att det fortfarande går att lämna anonyma bidrag till svenska politiska partier. Sverige bör överväga att införa ett förbud mot sådana, på såväl nationell som regional och kommunal nivå.”

Det finns anledning att erinra om exempel korruption, mutor och närliggande fuskområden i Sverige, på andra områden, samt att försöka vidga perspektivet.
telia_logo

Vi har I Sverige flera exempel på mutor och fusk som Telia och hästkötsskandalerna, tidigare asfaltskartellen och den stora mutan i samband med Bofors Indienaffär för drygt 25 år sedan. Medveten produktion av sämre varor än nödvändigt är vanligt enligt ett chokerande, förbisett TV-program våren 2013. Ralph Nader rapporterade om detta i USA för decennier sedan. Genom att produkterna tillverkas för att kortlivade kan produktionen, försäljningen och BNP öka. Är detta ett slags lurendrejeri?

Fusk inom läkemedelsindustrin.

1. Läkemedelsindustrins skeva rapportering ”Det är ett stort bekymmer när man bara presenterar den positiva datan man har kring sina preparat. Det kan bli vilseledande för den som har till uppgift att komma med rekommendationer kring vilka läkemedel som ska godkännas och inte”, säger Axel Haglund, psykiatriker på S:t Görans Sjukhus i ett SVT-program i våras. I sex studier visade sig det antidepressiva läkemedlet Reboxetin/Edronax inte vara bättre än sockerpiller.

2. Dagens Medicin rapporterade 12/12 2012 ”Ännu en sammanställning visar att prövningar som finansierats av industrin oftare ger positiva resultat. Den här gången är det det ansedda forskarnätverket Cochrane som har stått för granskningen.” Läkemedelsbranschens möjligheter att dölja forskningsresultat som skulle kunna stoppa en medicin får kritik från läkare och psykiatriker både i London och Sverige, skriver SvT på sin hemsida.

3. Dagens Medicins nätupplaga rapporterade 8/1 2013 om en studie i den högt rankad vetenskaplig tidskrift (JAMA) som visade att läkare som på olika sätt kommit i kontakt med läkemedelsindustrin, oftare än andra läkare skrev ut dyrare originalläkemedel i stället för billigare identiska läkemedel.

4. Läkare som erbjudits gratis mat och dricka på jobbet av läkemedelsbolag (vilket var mycket vanligt i Sverige) skrev oftare ut för patienter och skattebetalare dyrare originalläkemedel.

5. Reklam är mycket vanligt inom läkemedelsindustrin och är snarast motsatsen till saklig information. Fördelarna med den utannonserade produkten överdrivs, och nackdelarna nämns knappast. Företag försöker underhålla ett varumärke, vilket Naomi Klein så väl beskrivit i boken No Logo. Då kan man ta särskilt mycket betalt.

Detta är några exempel på hur kapitalismen indirekt påverkar evidensbaserad medicin, och ibland människors moral.
Drivkraften i kapitalismen är kapitalackumulation och största möjliga vinst. Då är mutor, korruption, vilseledande reklam, låga löner, så få anställda som möjligt, skattefiffel, och nonchalans inför miljöproblem en fördel. Statistik visar att ett fåtal aktörer dominerar alltmer inom så gott som alla brancher – en koncentration som snedvrider konkurrensen.

Snart börjar OS i Ryssland, och vi hoppas slippa fusk och dopningsskandaler förstås. Enligt återkommande uppgifter är mutor ett stående inslag då olika städer konkurrerar om OS. Och korruptionen i Sotij har med rätta uppmärksammats

* Tyvärr finns nu all anledning att påminna om korruptionens släkting dopnings-fusk.

”Uppdrag granskning” presenterade i slutet av februari 2013 starka belägg för bloddopning även inom längdskidåkning, och menar att framstående nordiska skidåkare med stor sannolikhet ägnat sig åt detta. Strax innan avslöjade Lance Armstrong, ”världens främste cyklist genom tiderna” att han sysslat med bloddopning, liksom andra framstående cyklister. Den rätta benämningen är nu ”världens främste bland bloddopade cyklister genom tiderna”. Och segrarna i 90-talets VM-tävlingar på skidor var väl ”världens främste bland bloddopade och icke bloddopade skidåkare”. Förra året kom beskedet att många toppmatcher i fotboll i Europa varit uppgjorda. Svenska Dagbladet skrev ”Mer än 600 uppgjorda fotbollsmatcher, bland annat i Champions League och VM-kval. Över 400 domare och spelare inblandade. Det är delar i den gigantiska spelskandal som nu avslöjats av europeisk polis.”
Lance armstrong untitled

Vad bör göras?
I det korta perspektivet är det naturligtvis viktigt att satsa än mer på att avslöja fusk inom bl.a idrott, industri och kommuner (Göteborgsskandalen). Människors moral påverkas som regel av de samhälleliga värderingarna och produktionssystemet. Inom kapitalismen som bygger på att ett fåtal tjänar mycket på andras arbete och sedan använder pengar utan demokratisk insyn kan fusk, mutor och vilseledande reklam ge favörer. Detta är för mig ett av flera skäl för att tala för ett annat samhällssystem i världen.(PS. Detta innebär inte att dopning och mutor förekommit i socialistiska stater av olika schatteringar).

Jag tror att mänskligheten behöver ett annat, demokratiskt ekonomiskt system där vi gemensamt och planmässigt kan utnyttja jordens resurser nu och för framtiden. Detta innebär inte planhushållning i diktatorisk form, utan en kraftig utvecklad demokratisk form av ekonomi, där kreativitet givetvis också ska belönas. Då kan vi snabbt få bort fattigdomen och reellt ta itu med miljöfrågorna, samt minska incitamenten för korruption. En socialisering innebär att befolkningen runtom i världen via valda representanter får kontroll över våra gemensamma tillgångar, en förutsättning för rättvis och rationell användning av dessa.
Kapitalism nej tack untitled
Beredskap kan finnas
I en opinionsundersökning 2009 av BBC World Service med 29 000 svarande i 27 länder menade endast 11 % att kapitalismen fungerade väl och att ökad reglering inte var en bra idé. I en aktuell undersökning uppfattade 40 % av tillfrågade i ett representativt befolkningsurval i USA ordet ”capitalism” som negativt (medan 60 % såg negativt på ordet ”socialism). (http://www.politico.com/news/stories/1211/70926.html (”Capitalism is on the decline in America -at least the word is”). Och vi har ”Occupy”-rörelsen i USA.


intressant.se, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,, , ,, ,

Göteborgsposten C Malmström 3/2Sv>D 3/2 Bilderblogg 3/2DN 4/2 DN 15/7 DN1Gay och Powell förklara sig DN 15/7 SvD 27/2DN 28/2 DN hästkött DN Uppdrag granskning 27/2Bilderblogg AnnarkiaSvenssonbloggen 28/2 Annarkia SvT SvD 5/2 Cochrane – om hälsoundersökningar BilderbloggCochrane Dagens Medicin 12/12Cochrane-rapporten SvT Uppdrag Granskning 12/12 Expressen 12/12 Ab 12/12 Bilderblogg DN 12/12 Svd 12/12 AB 12/12 DN 20/9
SvD 20/9 Aftonbladet 20/9 Expressen 20/9SvT 20/9DN 7/9 SvD 7/9 Aftonbladet Expressen 7/9
SvT 7/9
Sveriges Radio 7/9 DN 6/9 , Occupy Wall Street 4/9 ,SvD 6/9 , Expressen 6/9 , Aftonbladet 6/9 , SvT 6/9 , Sveriges Radio 6/9 , DN 2/9 , Aftonbladet 2/9 , SvD 2/9 ,
Observer BBC undersökning 2009 Läkartidningens arkiv

  3 comments for “Korruptionen i EU

 1. 4 februari, 2014 at 09:50

  Tyvärr är korruption ytterst vanlig överallt och alltid. Detta beror kanske främst på att de som skulle ha intresse av att bekämpa den sällan har makt att göra detta, medan de som har makten inte har något intresse – utom vid sällsynta tillfällen.

  Ett sådant tycks ha rått i mitten av 1800-talet i stora delar av Europa, enligt Bo Rothstein, se http://www.tidskriftenarkiv.se/index.php/hem/article/view/2000-6217.1.1/html
  Ett skäl kan vara att de härskande klasserna under 1800-talet – ända fram till sådär 1970, faktiskt – var starkt angripna av folkliga rörelser och de såg det som nödvändigt att stärka tilltron till sig, om inte annat så för att få medelklassen att stödja sig själv istället för folkrörelserna. Ett medel som användes, enligt Rothstein, var att upprätta en ”administrativ etik” som avkommersialiserade all offentlig administration, dvs gjorde skarpast möjliga skillnad på byråkrati och business.

  Vi kan förstå varför korruptionen ökar igen…

 2. 4 februari, 2014 at 18:22

  * Jag erinrar mig att filosofen Christer Jakob Boström på 1800-talet tecknade bilden av den omutlige svenske ämbetsmannen – men det var länge sedan.

  * Idag kom en rapport från Falun där 4 tjänstemän och 2 anställda på Peab dömts för mutor och bestickning.

  * Om korruption och mutor är mindre vanligt än Sverige, som man vanligen tror, verkar inte helt säkert.
  Det finns en motsättning mellan uppgiften att 18 % i Sverige, 150 % av EU-genomsnittet uppger att de känner någon som erbjudits muta, medan bara 1 procent säger att de verkligen har betalat en muta eller har blivit ombedda att betala en muta, vilket är 25 % av EU-genomsnittet. Kanske är felrapportering pga. särskild social önskvärdhet vanligare i Sverige?
  * En sannolik ökning av korruptionen har sannolikt samband med läget i klassförhållandena och den ideologiska högerförskjutningen, som du är inne på. Tror jag.

 3. 5 februari, 2014 at 09:21

  Inte bara EU: Har här tidigare rapporterat om hur storföretag i sin skatteplanering använder interna luftfakturor och skatteparadis. Dagens första rapport på morgonnyheterna (P1) kommer just nu om detta kommer från Frankrike, där Google beskylls för att ha undanhållit landet skatteinbetalning för omkring 9 000 000 000 svenska kronor.

Comments are closed.