Kom till Nordiska fredssamtal i Degerfors också i år!


Nordiska fredssamtal anordnas i Degerfors fredag-söndag 18-20 maj 2018

Tema: De nordiska länderna, kärnvapenhotet och de pågående krigen.

Skicka anmälan till alla dessa tre: Stina Borjo, Hashim al-Malki och Christer Lundgren:
Hashim Al-Malki: hashim.al-malki@comhem.se
Christer Lundgren: christerlundgren5@gmail.com
Stina Borjo: mollran@gmail.com
Sätt in deltagaravgiften: 350:- kronor på 51653-4 Folket i Bild/Kulturfront/Stockholmsavdelningen (Stockholms Innerstad.av).Skriv ditt fullständiga namn när du betalar avgiften!
Med deltagaravgiften får Du middag på fredag 18 maj, frukost på lördag 18 maj och söndag 20 maj.
Den behövs också för att vi skall kunna betala lokalhyran till Folkets Hus i Degerfors, boende för föredragshållarna och deras resor.
Folkets kulturkonf-uppsala

PROGRAM

Fredag
16.00-18.40 Moderator: Agnes Käll
16.00–16.15 Välkomstord. Jan Ask, Eva Myrdal
16.20–16.40 Fred är vägen till fred! Fredrika Gårdfeldt, Katarinauppropet/
Svenska kyrkan
16.50–17.10 Hotet från kärnvapen och hur blir vi av med dem?
Gunnar Westberg, ICAN
17.20–17.40 Värdet med Sverige – och värnet om Sverige. Vad är det
egentligen vi vill försvara? Anders Björnsson
17.50–18.10 Krigen idag och folkrätten. Lars-Gunnar Liljestrand
18.20–18.40 Istället för Nato. Valter Mutt
19.00 Gemensam middag

Lördag
09.00-14.50 Moderatorer: Karin Rosenqvist, fm. Eva Myrdal, em.
09.00-09.20 Danmark i EU og NATO: opmarchområde til krig.
Dorte Grenaa
09.30-09.50 Norge – en lydig NATO-stat i 70 år. Henrik Hjelle
09.50-10.10 Fika
10.10–10.30 Fredskämparna i Finland – Finländskt/Nordiskt
perspektiv. Teemu Matinpuro
10.40–11.00 Det svenska monopolkapitalets globala intressen som
en avgörande bakgrund till deras vilja att dra in Sverige i Nato.
Robert Mathiasson
11.00–12.30 Lunch
12.30–12.50 Den dubbla uppgiften. Jan Myrdal
13.00–13.20 Låsningar och lösningar i svensk säkerhetspolitik. Per
Blomquist
13.30-13.50 Krig eller fred i Korea? Daniel Uppström
14.00-14.20 Om og fra Syria. Eva Thomassen och Kari Angelique
Jaquesson
14.30–14.50 Om den aktuella situationen i Palestina. Gunnar
Gunnar Olofsson
15.00-17.00 Gruppsamtal inklusive fika. Samtalsledare: Helge Sontag
och Arne Andersson.
17.30-19.00 Middag på egen hand
19.00 Kulturprogram. Konferencier: Leif Stålhammer
Söndag
9-12 Moderator: Mike Powers
09.00 – 09.30 Hur kan fredsrörelsen vinna segrar? Tord Björk,
Aktivister för fred
09.30 – 09.50 Militariseringen av Norrland. My Leffler, Kvinnor
för Fred
09.50 – 10.10 Fredsministerium.dk:s bu på en ny nordisk
sikkerheds- og forsvarspolitik Hasse Schneidermann, Danmark
fredsministerium
10.10 – 10.30 De nordiska länderna och Natos militära installationer
Agneta Norberg, Sveriges fredsråd
10.30.10.50 Autonome dræberrobotter Poul Eck Sørensen, Esbjerg
fredsbevægelse
10.50–11.10 Enhetsfronten mot Nato Staffan Ekbom, Nej till Nato
11.10–11.30 Avslutning. Karin Rosenqvist, ordf. Folket i Bild/
Kulturfront
Fram till kl 12.00 Fika med möjlighet att byta kontaktuppgifter

Arrangör är Stockholmsavdelningen av Folket i Bild Kulturfront

Nordiska fredssamtal 2014 d975d352a3946dff3e435c75b58b4538_L

Mer information tidningen och föreningen Folket i Bild/Kulturfront.
* Folket i Bild/Kulturfront är en av de få tidningarna som inte tar emot mot presstöd. Tidningen lever på prenumeranter (knappt 2000), lösnummerförsäljning och ideellt arbete. Dock finns sedan ett par år en särskild fond för att kunna avlöna skribenter av inrikes reportage. Det vill inte vara någon”vänstertidning”, och vill nå ut brett.
* En startprenumeration på 4 nummer kostar bara 100 kr!!! (Postgiro 704588-3). Lösnummerpris är 49 kr.
* Tidningen har kommit ut sedan 1972 och ägs av föreningen med samma namn.
* § 1 i stadgarna säger ”Föreningens uppgift är att agera till försvar för yttrande- och tryckfrihet, främja en folkets kultur och stödja de antiimperialistiska krafterna.”
* ”Tidningen tar inte partipolitisk ställning. Kring parollerna kan människor ur olika partier och grupper enas. Varje medarbetare redovisar sina egna åsikter och tidningen bör inte innehålla osignerade artiklar.”
* En utmärkt hemsida med flera artiklar varje vecka och ofta intressant debatt.
* Tidningen finns sedan 1972 med denna plattform, men replierar på en tidigare tidning med samma namn.

i , , , , , , , , , , , ,


2 svar till “Kom till Nordiska fredssamtal i Degerfors också i år!”

  1. I Fib står att programmet är 12h fred.! Google har blockerat mina mail utan orsak och trots mitt besök hos dem å Kungsbron 2 då de lovade återställa det och flera brevpåminnelser, funkar det ej trots över en månads väntan! Skäll ut dem! Sms! 0725588370. Mina glasögonbågar gick sönder igår och ingen i Sthlm kan löda metall, så ser ej bra förrän nästa vecka; sänd mej därför allt Df-material, v.g.! Traductions, Munkbrog. 4, 111 27 Sthlm.