Klimatpolitikens dolda agendaDN Debatt publicerade igår en intressant, oseriös artikel av Svenolof Karlsson, journalist och författare, Jacob Nordangård, filosofie doktor, universitetslektor och Marian Radetzki, professor i nationalekonomi. Titeln är”Domedagsindustrin har blivit en självgående maskin”. De skriver ”Den moderna undergångsberättelsen om klimatet drivs fram av grupper som sett att den främjar karriärer och ekonomiska och politiska intressen. Många stödjer en världsordning där demokratin sätts på undantag. Det är dags att granska deras agendor, skriver tre forskare och författare.”

Och inte nog med det ”Men klimathotet har samtidigt drivits fram som ett målmedvetet projekt av grupper som sett dess potential för att befrämja ekonomiska intressen, karriärer och ideologiska eller politiska agendor. En central roll i denna process har en rad tankesmedjor med stora resurser i ryggen haft, som Council on Foreign Relations (CFR) m.fl i samverkan med olika FN-organisationer som WMO, UNEP, IPCC och från och med nittiotalet även EU-kommissionen, ett stort antal miljö/lobbyorganisationer som WWF och Stockholm Environment Institute”. Kommentar: Det är intressant att CFR och andra tankesmedjor och NGO:er som står det politiska och etablissemanget nära är engagerade i klimatfråga. På vilket sätt detta sker uppger inte DN-debattörerna, och jag vet inte. Det centrala är att bedömningen av klimat- och miljöförstöringen nu och den sannolika utvecklingen vilar på mycket stabilt vetenskapligt underlag. I senaste IPCC-rapporten från september hade man inte meddtagit forskning från de senaste åren, en forskning som tecknar en mer alarmerande bild än den mycket alarmerande bild som rapporten förmedlar.

Denna varning synes dock befogad ”Ett inslag i detta har varit att binda upp miljöorganisationerna till att driva EU:s agenda, till exempel genom att stå för en stor del av miljöorganisationernas finansiering.”

Författarna ondgör sig över att ”Tällberg Foundation vill ha en ”tillsynsmyndighet” som med ekonomisk, polisiär och militär makt skulle kunna ”korrigera de nationer som av olika skäl inte skulle möta åtaganden och mål” (DN Debatt 21/2 2010) .. medan ”Johan Rockström, Margot Wallström och László Szombatfalvy efterlyser hur ”ett effektivt globalt beslutsfattande ska kunna tillgodoses”. ”Sannolikt kommer vi på lång sikt att få se en klimatförändring. Men är det inte dags för en närmare granskning av alla dessa agendor i klimatförklädnad?”

Kommentar: Klimatförändringen ser vi redan. Och vilken annan agenda har författarna än att misstänkliggöra vetemskapliga fakta om klimatförstörelsen och de som på olika sätt vill ta fasta på dessa? De är inte ensamma.
Exxon Mobil har satsat minst 24 miljoner dollar (150 miljoner svenska kronor) i institut som aktiv motarbetar saklig information och klimathänsyn. Ökända är ”Koch Industries”, två kända bröder och mångmiljardärer och finansiär till tea party-rörelsen, som skänkte dubbelt så mycket till sådan desinformationsverksamet och lobbying i klimatfrågan.

I en billig vrångbild raljerar DN-debattörerna över den filippinske delegatens beskrivning av den tropiska cyklon som drabbade hans land som ett resultat av människans koldioxidutsläpp, vid klimatmötet nyligen. Men ingen seriös forskare påstår detta. Däremot finns det skäl att tro att betydelsen av denna faktor, en av flera bakom en cyklon, har ökat.

Vad ska vi vänta oss?Inom klimatområdet väntas en för mänskligheten förödande temperaturökning på uppskattningsvis 4,8 grader om vi fortsätter att inte göra mer än nu, enligt IPPC:s senaste stora rapport, som inte tar med de senaste, än mer alarmerande vetenskapliga rapporterna.

Stern-rapporten 2006 hävdar att det finns betydande risk för en temperaturhöjning med 5 grader C inom några decennier, vilket får ökat stöd av senare raporter. En temperaturökning med 4 grader kommer att hota vattenförsörjningen för hälften av jordens befolkning, utrota hälften av dagens växt- och djurarter och sätta tättbefolkade kustområden under vattnet, samt innebära stor minskning av BNP. Vid en temperaturökning med 2 grader försvinner glaciärerna i stor utsträckning, stora delar av världshaven blir döda zoner, Risken ökar för att uppvärmningen blir självförstärkande.
storm

Enligt utkastet till nästa delrapport från IPCC (se blogginlägg 23/11 och 26/11) kan vi vänta oss följande:

Ökad matbrist, hungersnöd och ökad fattigdom;
* Värre översvämningskatastrofer, när havsnivåerna stiger;
* Vattenbrist;
* Utslagen infrastruktur; Extremväder kan slå ut livsnödvändiga samhällsfunktioner.
* Värre värmeböljor;
* Utslagna ekosystem;
* Ökning av våld och krig.

Skifferolja?
Enligt Dagens Industri 23/5 menar den tongivande IMF-ekonomen Michael Kumhof att den mängd skifferolja som man tror sig ha upptäckt i USA, är ungefär 30 miljarder fat olja, ungefär vad som konsumeras i hela världen på ett år.
Han nämner att oljeproduktionen minskar med 4,5 procent per år. Det innebär att var tredje år försvinner hela Saudiarabiens oljeproduktion. Samtidigt är det fler länder som vill ta del av oljetillgångarna.
Ett av scenarierna hos IMF går ut på att tillgången på olja skulle minska med 2 procent varje år från och med nu. ”Då skulle oljepriserna öka med 400 procent under nästa decennium. Helt galna siffror.”

Vem tror inte att detta kommer att öka den militära kampen om kontrollen över oljan och jordens resurser, med nuvarande odemokratiska och orättvisa ekonomiska system? Varför har USA börjat och stött krig och splittring i Mellanöstern med ökad kraft? Pål Steigan, som skrivit den utmärkta boken ”En gång skall jorden bliva vår”, riktar hård och avslöjande kritik mot bl.a. oljesandsbluffen i ett nytt blogginlägg och påtalar bland annat att:
* Marginalkostnaden för utvinning av olja som inte kommer från OPEC har ökat från 30 dollar 2003, 92 dollar 2012 och 105 dollar i år, dvs. en ökning mede 250 % på 10 år.
* Produktion av 2,5 miljoner fat olja kräver 1,2 miljoner kubikmeter vatten.

Kärnkraft? Svarar för mindre än 5 % av energiproduktionen i världen. Förutom att den är osäker och potentiellt mycket farlig (Fukushima, Tjernobyl etc) används väldigt mängder fossila bränslen i alla delar av produktionsprocessen. Kärnkraften är dyr och med dagens utvninningstakt är uranet slut om 70 år. Thoriumkraftverk har liknande problem.
Vattenkraft? Bra, svarar för drygt 5 % av jordens energikonsumtion. Till största delen utbyggda.
Solceller? Lockande. Kräver mycket energi att framställa, inte minst för de mest effektiva som bygger på kisel. Enkla bra lokala lösningar finns.
Vind och vågkraft? Tilltalande. Mycket olja krävs för att producera turbiner. När man bäst behöver vindkraft, då det är kallt, så blåser det minst.
Biomassa? Kräver nästan lika mycket energi som man får ut i form av etanol från biomassan.

Den teoretiskt mest tilltalande lösningen är fusionsenergi, dvs. att kunna initiera, vidmakthålla och med tillfredsställande säkerhet kunna efterapa den process som vidmakthåller energi i stjärnor och sol, och indirekt värme och liv på jorden. Men man har inte kommit nära lösning med detta trots flera decennier av forskning. Den erforderliga temperaturen lär vara 100 000 000 grader Celsius. Hur hanterar man detta? Man har inte lyckats komma särskilt långt efter mer än 50 års forskning. Man kan inte utesluta att olje- och andra energibolag motverkat sådan forskning. Vilka vill satsa på kontrollerad solenergi på jorden?

Kapitalismen är största hindret?
Erfarenheterna från Rio-avtalet, Kyotoprotokollet, Köpenhamnsmötet, mötena i Cancun, Durban och nu Warshawa inger tyvärr ingen optimism inför möjligheten till vettiga, nödvändiga överenskommelser och åtgärder. Ekonomer på IMF och andra ställen, liksom ledande politiker är som regel blinda för möjligheten att världens ekonomi skulle kunna fungera på ett annat, ur miljöaspekter och rättviseaspekter, betydligt bättre sätt.
Doktor om kapitalism

Tror de att mänskligheten inte kan åstadkomma något annat, något som är mycket bättre? Det tror jag.Det är bråttom. FN gör i den viktiga rapporten ”Human Development 2013” bedömningen att utan samordnade globala insatser mot klimat- och miljöförstöringen kommer antalet extremt fattiga i världen öka till 3 biljoner år 2050 från 1,2 miljoner nu (enligt Världsbanken rapport. En jämnare fördelning av jordens tillgångar i demokratisk andra är viktigare än ökad tillväxt.Det behövs en massrörelse i befolkningen som kopplar klimat- och miljöfrågan till det ekonomiska systemet.

Jag är av de många som ta fasta på vetenskapliga fakta inom klimatområdet, och är naturligtvis medveten om att mitt hovsamma, lilla förslag till en plattform för att seriöst kunna ta itu med klimatförstörelsen – kapitalismens ersättande med ett globalt demokratiskt socialistiskt ekonomiskt system för dagen inte har stöd av en majoritet. Jag har kritiserat andra debattörer och experter som inte tycks se kapitalismens roll i sammanhanget. Men som samarbetsinriktad vänsterman glädjer jag mig åt deras engagemang och strävar efter samverkan på gemensam plattform


i Andra om: , ,, , , , kapitalism, , , , , , kapitalism, , ,

DN Debatt 2/12 Humanistbloggen NASA:s sammanfattning DN 21/11 Pål Steigans blogg 21/11 DN Debatt 22/9 Naomi Kleins tal 4/9 DN 8/10 Anna-Karin Hatt Åsa Romson DN Debatt 24/5 Dagens Industri 24/5 Kildén & Åsman 22/5 Annarkia Hans Nilssons blogg
Gail Tverberg Economy Watch Om fusionsenergin http://www.dn.se/nyheter/1-grad-varmare-grekerna-bavar-for-en-annu-torrare-varld?rm=print DN 4 grader varmare DN 9/12 att rädda världen Huddingeperspektiv Kommunisternas blogg DN 9/12 Per Ankersjö DN 9/12 Anders Svensson 9/12, Röda Malmö 9/12, AB 9/12,SvD 9/12, Bilderblogg 9/12DN 9/12 Röda Malmö, DN Debatt 27/11, Supermiljöbloggen 27/11, För ett Alliansfritt Sverige Waldemar Ingdahls blogg, Jonas Sjöstedt och Jens Holm i SvD Brännpunkt 26/11 ,DN 26/11, Supermiljöbloggen,Anders Svenssons blogg,Åsa Westlund, Röda Malmö, Pepprat, DN 19/11, SvD,SvT,Aftonbladet, BBC, Opinionsundersökning i USA 2011, , Sveriges Radio, DN 20/8 2012, SvD 20/8 2012, Pål Steigans blogg Aftonbladet Ingrid Eckermans blogg Miljömagasinet Ulf Karlströms blogginlägg Åke Kilanders recension av Klares bok i @politiken.se

DN Debatt 24/9
Sveriges Radio 24/9 SvD ledaren 25/9 Aftonbladet Expressen DN Birger Schlaug Miljöpartiet SvT FIB-Kulturfront


8 svar till “Klimatpolitikens dolda agenda”

 1. Socialism skrämmer människor mer än både klimathot och en global kapitalism som styrs av djungelns lag.

  Därför tror jag inte att socialism idag har någon chans att etableras underifrån.

  Däremot finns det olika krafter, t.ex. miljörröelser med olika mål, som människor kan engagera sig i om de vill förska få till en förändring.

 2. Socialism har kommit att betyda byråkratvälde och stillastående. Detta som en följd av språkliga förändringar (det betydde något helt annat för hundra år sen). Sådan är språkens lag – ord förändrar betydelse. Vem minns idag att ”hemlig” från början betydde ”sånt som sker hemma”?

  Istället för att gråta över detta bör vi föreslå konkreta förbättringar, som gärna kan vara stora. Samt vara tydliga med att ingen överhet nånsin kommer att genomföra dom åt oss, så det kan vi glömma. Om de över huvud taget ska genomföras måste det ske genom folkliga, demokratiska mobiliseringar. Varvid vi slår skallen av socialismspöket (i den moderna betydelsen av ordet) en gång för alla.

 3. Per, läs även Jan Wiklunds kommentar samt mitt blogginlägg om klimatfrågans ”lösning”, ja en utmanade titel, 26/11.
  Detta är också ett svar till Jan.

  Trots att socialismen kritiserats så, och dess brister överdrivits, av dominerande press som har borgerligt ägande och förtecken så visar det sig att

  Folket är mer kritiska till kapitalismen än många tror!
  I en opinionsundersökning 2009 av BBC World Service med 29 000 svarande i 27 länder menade bara 11 % att kapitalismen fungerade väl och att ökad reglering inte var en bra idé. 23 % menade att kapitalismen var fundamentalt bristfällig och att ett nytt ekonomiskt system behövdes. 2/3 menade att regeringar borde fördela välstånd mera jämnt. 54 % ansåg att Sovjetunionens fall var positivt. Tjugotvå procent, (61 % i Ryssland och 54 % i Ukraina) sa att det var negativt.
  *En annan opinionsundersökning i USA 2009 fann att endast 53 % av de svarande ansåg att kapitalism var överlägset socialism. Bland dem som var under 30 år föredrog 37 % kapitalism medan 33 % föredrog socialism. (New Poll: Socialism is Gaining Popularity in America. Cleveland Leader, 9 april 2009)
  * I en tredje representativ undersökning 2012 av Pew Research uppfattade 40 % i USA ordet ”capitalism” som negativt, medan 50 % såg det positivt. Sextio procent 60 % såg negativt på ordet ”socialism”. Två år tidigare var 37 % negativa till ”capitalism” medan 52 % var positiva. (”Capitalism is on the decline in America -at least the word is”).
  * Man kan också notera att 45 % av de svarande i en fjärde opinionsundersökning, i USA år 1987 trodde att det berömda uttrycket av Karl Marx i boken Kritik av Gotha-programmet (De tyska socialdemokraternas program 1875) ”från var och en efter dennes förmåga, till var och en efter behov” fanns inskrivna i USA:s författning. (Poll on Constitution Boston Globe Magazine 13 september 1987).

  Det är utmärkt om människor engagerar sig i miljörelser. Men de har haft liten inverkan i praktiken. Ett skäl kan vara att de allra flesta inte ifrågasätter det kapitalistiska systemet, och flera blir alltmer en accepteradel av detta, som Miljöpartiet. Empirin är tyvärr inte så uppmuntrande.

  I inlägget 26/11 dristade jag mig att från skrivbordet formulera

  ”Förslag på några punkter för socialismen.
  Troligen måste en omdaning till en mycket mer rättvis och demokratisk socialistisk ordning ske i ganska stor del av världen inom en ganska kort tidsrymd, bl.a. med tanke på den globaliserade ekonomin.
  -De centrala produktionsmedlen, kontrollen över naturresurser hamnar i folkets händer, via valda ombud. Då kan ekonomin planeras långsiktigt. Redan i de mycket fattiga länderna Sovjet och Kina kunde detta ske. Man kan planera in så att alla har arbete (som gick då);
  -Produktion efter behov för de många, ej för ökad vinst för de få rika eller mycket rika;
  -Miljö- och klimatfrågan kan hanteras planmässigt, genom att folket via staten får kontroll över resurserna, och genom reellt samarbete mellan länder. Med regeringar som representerar arbetarklassen och folket behöver hänsyn inte tas till profitmotiv hos ett litet fåtal;-Kreativitet kan uppmuntras som nu;
  -Hårdare arbete och mer studier ger rimligen mer ersättning;
  -De som arbetar kan få betydligt större inflytande på arbete lokalt och mer aktivt delta i planeringen och diskussionen om samhällets mål – dvs. ökad demokrati;

  -Tryck-, yttrande-, religionsfrihet ska finnas – folk ska inte straffas för sina åsikter (undantag rasism etc som nu);
  -Genom att media, eller en stor del av media i alla fall, ägs av samhället blir möjligheterna till en allsidig debatt större än nu, rimligen;
  -Om majoriteten så vill (vilket är mycket troligt) blir det ett samhälle som präglas av mycket större ekonomisk och social jämlikhet, ingen/liten arbetslöshet och större trygghet.
  -Samarbete mellan företag gör att kostsamt dubbelarbete (och industrispionage kan elimineras);
  -Självklart ska man kunna få byta jobb, oklart hur man kommer att vilja sköta det, kanske blir det olika i olika länder;
  -Saklig och om möjligt vetenskaplig baserad kunskap ersätter vilseledande reklam (men kan förmedlas lika slagkraftigt och ”roligt” utan att utnyttja kvinnor(nas kroppar)).

  Vad kommer då att ske? Den härskande lilla klassen släpper inte från sig makten frivilligt (kommande blogginlägg). Troligen kommer mänskligheten långt på vägen mot miljö och klimatkatastrof innan slagkraftiga breda antikapitalistiska, prosocialistiska och prodemokratiska rörelser växer sig starka. Varför är vänstern så svag?”

  Som Jan tror jag att mobilisering baserad på analys är av central betydelse. Men man bör optimalt kombinera arbete för olika krav med arbete och insikt om det socialistiska alternativet.
  Det behövs ett betydligt mera konkret alternativ för ett socialistiskt Sverige än vad jag sett i alla fall. Och det behövs studier och teori.

 4. Anders
  Det var en utmärkt artikel av Nordangård et al, som du kallar ”intressant oseriös”
  http://www.dn.se/debatt/domedagsindustrin-har-blivit-en-sjalvgaende-maskin/
  Jag instämmer på varje punkt med dem.
  Ni som följer denna blogg uppmanar jag att läsa DN-artikeln så ni ser vilka mäktiga intressen det är som står bakom klimathotsagendan sedan 1970-talet.
  CFR vill lösa upp alla självständiga nationalstater och IPCC och flertalet NGOer är användbara till det.
  Två oljebolag stödjer falsk info hävdar du men samma elit som ligger bakom imperialismen är ju uppbackare till din sida av argumentationen så oligarkin är på båda sidor precis som vanligt.
  Det är det säkraste sättet att alltid vinna genom att man kan hoppas manipulera folk på båda sidor.
  Slutordet i deras artikel instämmer jag i – det blir nog påverkan av människan ngn gång i framtiden men hittills har ingen konsensus uppstått om det alls är ngn uppvärmning på gång utöver den som orsakas av solens variationer.

  • Peter, det är magstarkt att jämställa FN-organ som UNEP och IPCC (och även andra organisationer av likartad karaktär som WMO) med olika lobbyorganisationer och tankesmedjor. USA och dess allierade – hemvist för majoriteten av världens storföretag – har i stor utsträckning arbetat för att marginalisera FN-systemet, med dess besvärande princip ett land – en röst, genom att dra ner anslag etc. Att de samtidigt söker påverka dem genom lobbying och selektiva bidrag är en annan sak. Att de ställt sig utanför klimatkonventionen (en FN-konvention) talar sitt tydliga språk om vilka kapitalintressen som väger tyngs där – oljelobbyn eller de något mer progressiva kapitalgrupper som början skönja skriften på väggen.

   • Ola Inghe
    Lägg märke till att jag skrev att ”de är användbara till det”. Dvs förutsatt att det går att locka dem till ett synsätt som gagnar eliternas intressen. Eliternas tankesmedjor används bla till att formulera hur manipulerandet skall gå till.
    IPCC s ledning har tillsatts efter andra principer än vetenskaplig kompetens. Såsom geografiskt ursprung och kön. PK men inte trovärdigt ur vetenskaplig synvinkel. Det förklarar deras totalhaveri under en lång följd av år. Jag misstror få gräsrötters goda uppsåt i dessa ting. Inte heller många akademiker som gjort karriär på klimathotet tror jag om ont. Men fakta är att de har visat sig sakna vetenskaplig kompetens. Och dessutom tjänar de ju karriärmässigt på om de lyckas framkalla rädsla.
    Skälet till att eliterna stöder klimathotsagendan är att de vill kontrollera oss.
    Om de hade seriösa avsikter skulle de börja med att avskaffa sin egen parasiterande maktutövning och släppa fram en opinion för mer lokal ekonomi som de inte kan exploatera.
    Själva har eliterna hela tiden haft tillgång till mer realistiska prognoser från andra än IPCC. Om det blir verkliga klimathot kommer eliterna inte att acceptera PK forskare.

    • Peter,
     Du skriver att ”Skälet till att eliterna stöder klimathotsagendan är att de vill kontrollera oss.” Eftersom du uppenbarligen utesluter de stora oljebolagen osv. (som helt uppenbart har en annan agenda) ur ”eliten” skulle det vara intressant om du närmare kunde precisera vilka som, på toppnivå, ingår i denna elit, så man förstår vilka du talar om? Annars kan bara konstateras att såväl miljö- som klimatfrågan kommer långt ner på agendan i den allmänpolitiska debatten i såväl Sverige som flertalet andra länder (utom i t ex Australien där konservativa klimatskeptiker i regeringsställning sopar mattan med vänsteroppositionen). Opinionen är således knappast ”skräckslagen” i den mening du målar upp. Så du kan väl vara nöjd då. Dock ser jag icke den lokala ekonomin blomstra.