Klasskamp och strejker i Belgien och Frankrike, LO tvärtemot


Det pågår klasskamp i Belgien och Frankrike, där fackföreningarna är medlemmarnas kamporganisationer, åtminstone ibland. I Sverige är det inte så, åtminstone inte om LO-ledningen får bestämma. Läs mer mot slutet av artikeln.

Jag hade starka skäl att 4 april publicera artikeln Frankrike:Kamp mot nya arbetslagar; Sverige: LO motarbetar arbetarklassen Bakom den bryska men väl underbyggda titeln låg följande förhållande:

Den fjärde april tillkännagav LO:s ordförande Carl-Petter Thorvaldsson tillsammans med Svenskt Näringslivs Carola Lemne att man kommit överens om att i den svenska högkonjunkturen begränsa löneökningarna till 2,2 %. . Thorvaldsson talar om ”ansvarstagande”, men det är ett ansvarstagande på kapitalismens villkor.
Dagens Industri skriver ”LO och Svenskt Näringsliv sätter ned foten och kräver att industrins löneökningar blir normerande. Det är ett för Sverige unikt utspel som innebär att LO-ledningen kör över Byggnads och övriga LO-förbund som krävt mer än industrin. ”Det här något som vi normalt inte gör. Men vår bedömning från LO:s sida är att den upptakt som varit i avtalsrörelsen innebär stora risker för lönebildningen och för att vi kan svåra konflikter”, säger LO:s ordförande Karl-Petter Thorwaldsson.”
Thorwaldsson & Lemne
Jag skrev följande kommentar:
Under kapitalismen pågår hela tiden en klasskamp där främst en liten grupp storkapitalister stärkt sin ställning. De kallas i USA ”de 1 %”, men är egentligen färre. Statistik visar att ägandet har koncentrerats till allt färre händer som kontrollerar alltmer. Besluten fattas utan demokratisk hänsyn. Målet är inte främst försök till produktion efter mänsklighetens behov utan största möjliga vinst för det enskilda företaget. Ett primitivt, odemokratiskt system där de många arbetar ihop stora vinster till ett fåtal. Ett system som visar sin oförmåga att tackla klimathoten, men väl sin förmåga att understöda krig och statskupper för att den lilla eliten ska få så mycket kontroll över vanliga och fattigare länders naturresurser. De fattiga i dessa länder arbetar ihop supervinster till storföretagen, enligt tillgänglig statistik.
* Gör facket till kamporganisation!

På andra håll framträder facket som en kamporganisation.
Detta framgår av Pål Steigans artikel ”Klassekampene i Belgia og Frankrike”. Klasskamp i Belgien och Frankrike. Här publiceras den något förkortad samt några egna/andra kommentarer.

Frankrike demo-paris-mai-2016Bild från demonstration i Paris i maj

Artikeln.
Det går en massiv bølge av streiker, okkupasjoner og demonstrasjoner over Belgia og Frankrike.
I begge landene dreier det seg om de såkalte «arbeidslivsreformene» som regjeringene ønsker å drive igjennom for å svekke arbeiderklassens rettigheter og gjøre det lettere for kapitalen både å si opp folk og å senke lønningene.

Titusener av demonstranter, både studenter och arbetare, fylte gatene i Brussel 24. mai 2016 for å protestere mot «Peeters-loven» som vil øke den ukentlige arbeidstida fra 38 til 45 timer, redusere retten til overtidsbetaling og frata fagforeningene en rekke faglige rettigheter. De protesterte også mot regjeringas kutt i velferdsordninger og kutt i budsjettene til offentlige tjenester og utdanning.
Opprørspoliti med vannkanoner og tåregass ble satt inn mot demonstrasjonen.

Frankrike kart-streiker-frankrikeKarta över strejker och demonstrationer i Frankrike

I Frankrike har den «sosialistiske» regjeringa til François Hollande har vedtatt å innføre en ny lov for arbeidslivet, loi El Khomri – som gir kapitaleierne muligheten til å innføre 46 timers arbeidsuke og skjære ned lønningene. Loven møter motstand fra alle de faglige landsorganisasjonene, fra studentbevegelsen, kvinneorganisasjoner og andre…

Hollande er nå den minst populære lederen Frankrike har hatt i nyere tid. Støtten til ham svinger mellom 20% og 13%, skriver The Guardian. I Frankrike har aksjonene pågått lenge. Det er demonstrasjoner, blokkader og streiker. 26. mai 2016 var det demonstrasjoner over hele landet.

Den faglige landsorganisasjonen CGT gjennomfører en blokade av bensinstasjonene som virkelig rammer fransk økonomi. Dette har ført til lange køer og bensinrasjonering enkelte steder. Det er streiker ved oljeraffineriene og atomkraftverkene.

Den «sosialistiske» statsministeren Manuel Valls nekter å bøye seg for protestene og påstår at demonstrantene og de streikende arbeiderne bare er et mindretall som vil undergrave demokratiet. Faktum er at 70% av det franske folket støtter kravet om å trekke arbeidslivsloven. Motstanden kommer fra alle partier, men er sterkest blant tilhengerne av Front National (77%), noe mindre på venstresida (65%) og fra høyre og sentrum (54%).

Den franske regjeringa også har gitt seg sjøl unntakslover som blir benyttet for å slå ned protestene. Under demonstrasjonen i Paris ble opprørspolitiet satt inn mot demonstrantene og mange ble skadet. Manuel Valls benytter seg også av paragraf 49-3 i grunnloven som gir statsministeren muligheten til å innføre loven uten avstemning i parlamentet.

Klassekampene i Belgia og Frankrike er utvilsomt blant de viktigste klassekampene i Europa på lenge. Endelig reiser arbeidreklassen og ungdommen seg sammen for å slå tilbake overklassens nedskjæringspolitikk, endelig viser fagforeningene styrke.” (Slut på Pål Steigans artikel).

Ungdomar utgör en viktig andel av demonstranterna Nyhetsbanken. Nyhetsbanken skriver ”Efter månader av stora fackliga demonstrationer med massivt deltagande av fransk ungdom, en ”Nuit-Debout”-rörelse som förvandlat torgen i ett sextiotal städer till karneval- och diskussionsplatser, efter att såväl borgerlig opposition som stora delar av regeringens egna parlamentariker förkastat regeringsförslaget hittade regeringen ingen annan lösning än att genomdriva lagen med undantagsdekret.
Frankrike. Unga demonstranter
Dagens industri 25/5 ”På onsdagen uppger Reuters att Frankrike har börjat ta av landets reservlager av bränsle, vilket är första gången sedan 2010, enligt en talesman för UFIP som är ett lobbyföretag inom oljeindustrin. Premiärminister Manuel Valls uppgav igår att han inte ha någon tanke på att försöka ändra den nya arbetslagen som konflikten handlar om. CGT-chefen Philippe Martinez uppgav å sin sida till Frankrike Inter att ”vi kommer att fortsätta protesterna”. Fransk strejk utvidgas

The World Weekly World Weekly skriver bl.a. ”Mr. Valls rejected Finance Minister Michel Sapin’s suggestion that Article 2 of the bill could be redrafted. The section allows individual companies the freedom to opt out of national obligations on labour protection if they so wish, a concession the CGT union is strongly against.

Unions are currently leading industrial action at nuclear power stations, oil refineries, ports and transport centres. Bridges, motorways and tunnels have been blockaded. Flights to and from Paris, Nantes and Toulouse have been affected, whilst strike action from train drivers brought further disruption to rail services across the country. Though power cuts are not expected, tension is rising as France is to host the Euro 2016 football tournament in two weeks’ time.Mr. Valls rejected Finance Minister Michel Sapin’s suggestion that Article 2 of the bill could be redrafted. The section allows individual companies the freedom to opt out of national obligations on labour protection if they so wish, a concession the CGT union is strongly against.

Unions are currently leading industrial action at nuclear power stations, oil refineries, ports and transport centres. Bridges, motorways and tunnels have been blockaded. Flights to and from Paris, Nantes and Toulouse have been affected, whilst strike action from train drivers brought further disruption to rail services across the country. Though power cuts are not expected, tension is rising as France is to host the Euro 2016 football tournament in two weeks’ time.

Jean-Claude Pitte, an official for the UNSA trade union in Harfleur in Normandy, said the government’s decision to force the changes through the lower house of Parliament without a formal vote prevented any potential for compromise. “There is a lack of democracy and discussion with workers,” he said.
According to the French government, the reforms are needed to reduce unemployment, doing so by making it easier for companies to hire and fire. The changes come as the French labour market is starting to see signs of improvement, with the number of unemployed people falling by nearly 20,000 in April, declining for the second consecutive month.

Inte slut än.
Le Figaro skriver 27/5Le Figaro: Facket ska utvidga kampen med strejker och manifestationer ”INFOGRAPHIE INTERACTIVE – Raffineries, centrales, transports… L’intersyndicale appelle à poursuivre et amplifier le mouvement de contestation contre la loi travail dans un communiqué publié dans la nuit de jeudi à vendredi. Grâce à un calendrier, Le Figaro vous aide à visualiser les différentes dates à retenir.” (Raffinaderier, centraler, transporter. Facket proklamerar att man ska fullfölja och utvidga kampen mot arbetslagen natten mellan torsdag och fredag. Tack vare en kalender (som jag misslyckas att kopiera) hjälper Le Figaro er att se och boka/anteckna de olika datumen).

intressant.se, , , , , ,, ,, , , ,


11 svar till “Klasskamp och strejker i Belgien och Frankrike, LO tvärtemot”

 1. Det är det som många har glömt att det inte handlar om muslimer mot kristendomen eller liknande utan att allt bottnar i att vi har ett klassamhälle

  • Annette,

   Där har du tyvärr fel.

   Se dig omkring, USA har skapat flyktingvågor i årtionden genom sina krig och proxykrig. Flyktingvågor skapar så kallad brain drain, det vill säga att av de vanliga människor så kan de som har lite bättre lön ta sig lite snabbare från helvettet och hamna som 2:a klassens arbetare i ett land utan krig.

   Och pyramiden är så uppenbar, överst är USA, under den finns GB, Canada, Under den finns Tyskland, Belgien, Holland, Australien och ett par till, under den finns Sverige, Frankrike, Italien, Finland och några till, Under den finns Italien, Spanien, Pakistan, Turkiet, Estland och några till, under den finns Serbien, Montenegro, Bulgarien, Rumänien och några till. Under den finns Ryssland, Brasilien, Kina etc.

   Vad jag vill säga med ovan är titta hur arbetskraften – arbetsslaven rör sig. Ryssar åker till Estland för att jobba, ester åker till Sverige för att jobba, georgier åker till Ryssland för att jobba.
   Det rör sig uppåt, och allra längst ner har du nya microstater- tidigare förstörda stora länder, som genererar även sitt bästa genom brain drain.
   Sånt tycker tyskar och svenskar är jobbigt, Sverige har haft den största Utvandringen till USA 2015 sedan vi hade Svält för över hundra år sedan!
   Och i USA, där är snart inte Mexikanska människor välkomna, för nu fylls arbetsslavplatsen på med Svenskar och Tyskar!
   Samtidigt tror vi här i Sverige att raism är en produkt av att vi är inskränkta. Det är en produkt av att Bofors skickar vapen till länders som Saudi som utför brain drain och mord på civila i länder längst ner i pyramiden, länder som Yemen.

  • Klasskampen innebär kamp mot medelklassen, dvs den klass som utgör ett hot mot oligarkin genom sin potential till konkurrens och det var därför Marx fick fritt spelrum trots att han huserade i det kapitalistiska lejonets kula i England. Något som fortfarande inte väckt behövlig misstänksamhet bland socialister. Alex kommentar om svenskt braindrain påminner oss också om hur förrädiskt det är att lita på Marx.

  • Svär över vad?

   Över Ryssen!

   Här är jag!! Bott här i över 30 år, gått högskola, jobbar statligt på sjukhus,fick 500 kr i löneökning, långt under fackets rekommendation.
   Min Ryska mor som kom till Sverige med mig från Sovjetsvälten jobbar också med sjukvård, hon har ännu sämre betalt. Hon läste också på högskola.
   Vi Ryssar tar hand om era Gamla Svenskar, allt vi önskat sedan vi kom hit var att bli accepterade, vi ser till och med ut som er, håret, ögonen, huden.
   Ändå är all fokus på oss hur hemska vi Ryssar är, samtidigt som ni inte ser era egna politiker åka ner till krigszoner och dela ut gratis skattepengar utan motkrav, brain drain i länder som Ukraina.

 2. Märk väl hur den s.k. frimedia i väst försöker tiga och/eller tona ner strejkerna och det växande motståndet mot bankirvampyr väldet. Det kallas ”att döda en nyhet” i maffians lexikon. Av svensk media att bedöma är det viktigaste som hänt skit grejen kring dövning av Oscar, en nytillkommen bidragstagare som kommer att leva gott på våra skatter och den ”nya regeringen”. Inte att man blivit medlem i den Nord Atlantiska Terror Organet [NATO]. Inte heller revolterna som pågå i Frankrike och Belgien.