Kina kritiserar USA för grundlös hackningskampanj och spioneri


In English further down.


Denna artikel i Zerohedge ”China Slams US Hacking Accusation As ”Groundless Smear Campaign”, Demands Washington Explain Its Own Spying” av Tyler Durden har översatts av Roland SE Skoogh. Kina avvisar USA:s hackningskampanjMycket tack för det.
Jag har publicerat bl.a. denna artikel i frågan Pinsam CIA-rapport om Rysslands hackerattacker.
* Rapporten från USA:s säkerhetstjänst innehåller inga bevis för att Ryssland hackat och kunnat påverka valet i USA.

Ingress av Roland Skoogh: Ord och inga visor – men kommer aldrig att synas i svensk press.
Kina läxar upp US efter anklagelser om hacking och anser att det är en grundlös, smutsig kampanj, och kräver att Washington förklarar sitt eget spionerande.
Artikeln.
Medan Ryssland fortsätter att som vanligt se Obama administrationens anklagelser om att man hackat valet som falska och löjliga, och man tar det oftast med en viss humor, men så kan heller inte US underrättelsetjänst visa upp ett enda hållbart bevis som underbygger sådana anklagelser. Ryska kommentatorer förlöjligar USA:s rapport om hackning
Putin och Xin Jinping original
Kina´s reaktion inför liknande anklagelser visar upp en betydligt mindre humorbejakande sida.

Det kan också förklara varför Beijing så snabbt läxade upp Washington efter påståendet att Kina bedriver omfattande spioneri, och man kräver en förklaring av USA om dess egen världsomfattande spionaktivitet. Detta efter det att USA i rapporter anklagat Kina för att ha utnyttjat två kinesiska hotell som spioncentraler. Det är anklagelser som Beijing anser vara helt grundlösa och smutsiga beskyllningar.
Förra onsdagen anklagade Washington Times gruppen 4PLA, en enhet kopplad till det Kinesiska försvarsministeriet, för att användande av Jintang och Seasons hotell i huvudstaden Beijing i syfte att utföra spionage.Washington Times Som bevisning hänvisar publikationen till ett öppen dokument producerat av Army´s Asian Studies Detachment. Dokumentet förklara dock hur hotellen skulle tänkas ingå som en del i den Kinesiska ”hackningen”.
Kina blev missnöjd, och 6/1 förnekade Kina försvarsdepartementet mycket bestämt att hotellen i Haidian District i Beijing har använts som bas för cyber-spionage verksamhet.
usa-nsacia-logga
”Kinesisk militär har aldrig medverkat i någon hackningsverksamhet, och den kinesiska regeringen har alltid varit hårt emot och slagit ned på sådan enligt lag rent kriminell verksamhet, även så nätverksattacker” säger Kina försvarsdepartementet.
”Anklagelserna är totalt grundlösa och utgör en ful handling för att smutskasta Kina”. Man tillägger att man kräver att Washington slutar upp med dessa ”grundlösa anklagelser” mot Kina.
Detta är verkligen en helt annan reaktion än Rysslands som mestadels svarar med hån och beskyllningar om dumheter.
Kinesiska försvarsministeriet svarade nu med att uppmana Washington att ”ge ett klarläggande omkring Prism Gate historien,” inte bara till Kina, utan till hela det internationella samfundet.

Nästa fråga är när Ryssland och Kina avkräver en förklaring från USA om CIA:s alla kampanjer för att störta utländska regeringar

, och bland dem följande :
• China 1949 till tidigt 60-tal
• Albanien 1949-53
• Öst Tyskland 1950-talet
• Iran 1953 *
• Guatemala 1954 *
• Costa Rica mid-1950s
• Syria 1956-7
• Egypt 1957
• Indonesia 1957-8
• British Guiana 1953-64 *
• Iraq 1963 *
• North Vietnam 1945-73
• Cambodia 1955-70 *
• Laos 1958 *, 1959 *, 1960 *
• Ecuador 1960-63 *
• Congo 1960 *
• France 1965
• Brazil 1962-64 *
• Dominican Republic 1963 *
• Cuba 1959 to present
• Bolivia 1964 *
• Indonesia 1965 *
• Ghana 1966 *
• Chile 1964-73 *
• Greece 1967 *
• Costa Rica 1970-71
• Bolivia 1971 *
• Australia 1973-75 *
• Angola 1975, 1980s
• Zaire 1975
• Portugal 1974-76 *
• Jamaica 1976-80 *
• Seychelles 1979-81
• Chad 1981-82 *
• Grenada 1983 *
• South Yemen 1982-84
• Suriname 1982-84
• Fiji 1987 *
• Libya 1980s
• Nicaragua 1981-90 *
• Panama 1989 *
• Bulgaria 1990 *
• Albania 1991 *
• Iraq 1991
• Afghanistan 1980s
• Somalia 1993
• Yugoslavia 1999-2000 *
• Ecuador 2000 *
• Afghanistan 2001 *
• Venezuela 2002 *
• Iraq 2003 *
• Haiti 2004 *
• Somalia 2007 to present
• Honduras 2009
• Libya 2011 *
• Syria 2012
• Ukraine 2014 *

Först tillgänglig genom Edward Snowden läckan år 2013, PRISM är ett codnamn för NSA´s övervakningsprogram som används för att få access till privata användares kommunikation via nio vanliga internettjänster, följande är några av dem, Verizon, Apple, Google, Yahoo, Microsoft och Facebook.
Systemet ger NSA tillgång till email, chat loggar, VoIP trafik, fil-överföring, och annan social nätverksdata från företag. PRISM är bara en av ett större antal US-spion verktyg och tekniker som Snowden visat på.
Medan tidigare resten av världen – särskilt US samarbetspartners – ihärdigt hållit tyst när groteska anklagelser som de som uttalas av US underrättelsetjänster, det faktum att både Ryssland och Kina öppet vågar vederlägga, håna, förlöjliga och på andra vis utmana är en verklig berättelse här, men en som de stora medierna undviker att beröra, man jagar i stället bleka marginal-klick baserade på ”falska nyheter” och osanningar som att Clinton blir vald, och att Demokraterna förlorade därför att Vladimir Putin dumdristigt tog sig för att avslöja den smutsiga byken.

In English.


While Russia continues to mostly mock and ridicule, and generally take in good humor, the constant allegations by the Obama administration that it ”hacked the election”, without actually hacking the election – as in actually rigging or changing the votes – but merely exposing the corruption of the DNC and the cronyism of the Clinton Family Foundation, even if so far the highly confident US ”intelligence agencies” have yet to demonstrate a shred of proof substantiating such allegations, China’s reaction to a similar accusation has demonstrated far less sense of humor.

That may explain why Beijing quickly slammed Washington’s claims it engaged in mass spying, and demanded an explanation from the US about its own global spying activities, after a US report accused China of using two Chinese hotels as spy centres, an allegation Beijing dubbed a “groundless” smear attempt.

Last Wednesday, the Washington Times accused the 4PLA, a unit attached to the Chinese Defence Ministry, of using the Jintang and Seasons hotels in the capital Beijing to conduct espionage. As evidence publication cited an open-source intelligence dossier produced by the Army’s Asian Studies Detachment, as the source of its report. The document does not explain why and how the hotels were allegedly used by the Chinese for hacking.
In any case China was displeased, and on Friday the Ministry of National Defense angrily denied that hotels in the Haidian District of Beijing served as a base for any cyber-espionage operations.
“The Chinese military has never supported any hacking activities, and the Chinese government has always been firmly opposed to and cracking down on relevant criminal activities in accordance with law, including network attacks,” China’s Defence Ministry said.
“Relevant accusation is totally groundless and a bad act of smearing China,” the statement added, calling on Washington to stop making “groundless accusation against China.”

To be sure, quite a different reaction from that of Russia which has responded mostly with mockery and accusations of stupidity.

The Chinese defense ministry wasn’t done, however, and added that Instead of blaming China for spying, Beijing challenged Washington to “give a clear explanation on the Prism Gate incident, ” not just to China, but to the entire international community.

Oops. Next thing you know Russia and China will demand that the CIA explain all of its own ”stealth” campaigns to overthrow foreign government, among which the following:

China 1949 to early 1960s
Albania 1949-53
East Germany 1950s
Iran 1953 *
Guatemala 1954 *
Costa Rica mid-1950s
Syria 1956-7
Egypt 1957
Indonesia 1957-8
British Guiana 1953-64 *
Iraq 1963 *
North Vietnam 1945-73
Cambodia 1955-70 *
Laos 1958 *, 1959 *, 1960 *
Ecuador 1960-63 *
Congo 1960 *
France 1965
Brazil 1962-64 *
Dominican Republic 1963 *
Cuba 1959 to present
Bolivia 1964 *
Indonesia 1965 *
Ghana 1966 *
Chile 1964-73 *
Greece 1967 *
Costa Rica 1970-71
Bolivia 1971 *
Australia 1973-75 *
Angola 1975, 1980s
Zaire 1975
Portugal 1974-76 *
Jamaica 1976-80 *
Seychelles 1979-81
Chad 1981-82 *
Grenada 1983 *
South Yemen 1982-84
Suriname 1982-84
Fiji 1987 *
Libya 1980s
Nicaragua 1981-90 *
Panama 1989 *
Bulgaria 1990 *
Albania 1991 *
Iraq 1991
Afghanistan 1980s *
Somalia 1993
Yugoslavia 1999-2000 *
Ecuador 2000 *
Afghanistan 2001 *
Venezuela 2002 *
Iraq 2003 *
Haiti 2004 *
Somalia 2007 to present
Honduras 2009
Libya 2011 *
Syria 2012
Ukraine 2014 *
First revealed through the Edward Snowden leaks in 2013, PRISM is a code name of the NSA surveillance program used to gain access to the private communications of users of nine popular Internet services, including Verizon, Apple, Google, Yahoo, Microsoft and Facebook.

The system grants NSA access to email, chat logs, VoIP traffic, files transfers, and other social networking data from companies. PRISM is just one of the numerous US spying tools and techniques exposed by Snowden.

While in the past the rest of the world – especially US trading partners – would eagerly keep their mouths shut when faced with grotesque accusations such as those emanating from the US intelligence apparatus, the fact that both Russia and China openly dare to refute, mock, ridicule and otherwise challenge is the real story here, one which the mainstream media will however ignore, as it chases fading marginal clicks based on the ”fake news” story that somehow Clinton was elected, and the Democrats lost because Vladimir Putin had the temerity to expose their dirty laundy.

i Andra om: , , , , , , , , , , , , ,, , , ,


7 svar till “Kina kritiserar USA för grundlös hackningskampanj och spioneri”

 1. New York Times skriver “I think it was Russia” — though a few minutes later he said perhaps it was another country.”…”But he vigorously denied the swirl of allegations about his behavior that was published online Tuesday, calling it “fake news” and praising Russian President Vladimir V. Putin for saying it was false. “I respected the fact that he said that,” Mr. Trump told reporters.

  “It’s all fake news. Its phony stuff. It didn’t happen,” Mr. Trump said. ((https://www.nytimes.com/2017/01/11/us/politics/donald-trump-press-conference.html?smid=tw-nytimes&smtyp=cur))

  DN är mera säkra på saken – av någon anledning – då man över första sidan skriver ”Trump: Ryssland låg bakom hackningen”.

  Men varken CIA, DN eller NYT har några fakta som stöd för sina påståenden. Att Trump associerar till nazisters propaganda (avseende påstående från säkerhetstjänst i USA från ej angivna ryska hackare att man har hållhake på Trump) kanske inte är så helt konstigt. Handlar kanske att motverka förbättrade relationer mellan USA och Ryssland – se bloggartikel från mig i kväll.

 2. Alla spionerar på varandra, och hackar varandras datorer, efter förmåga. Vad är poängen?

  • ior dvs åsnan i Nalle Puh?
   Usa är värst, dom har ju haft hårdvaran försedd med bakdörrar redan i produktionsledet och dominerat marknaden. Dom har dominerat med operativsystem och även den vägen haft större chans att spionera. Om dom andra inte förmår mäta sig med Usa kvantitativt så ger det följaktligen Usa en differentiell fördel. Men det är under förutsättning att total dominans istf win-win är avsikten.
   Anders R
   Det var Chiang Kai Chek som Usa undlät att backa upp och därmed underlättade för Mao 1949.
   Tanken var redan från början, även om det dröjde några år, att Mao skulle bli fiende till Sovjet. Chiang hade förmodligen snabbt gjort Kina till en hård kapitalistisk konkurrent.
   Dessförinnan hade anglooligarkins Fabian-socialister länge bearbetat Kina (bla genom föreläsningar bevistade av Mao och med goda personliga kontakter med Chu en Lai) med den uttryckliga föresatsen att Kina INTE måtte bli kapitalistiskt.
   Och jag skall tjata men drt finns fler exempel….

   • ”I början av 1946 fanns fortfarande 100 000 amerikanska soldater i Kina, och man stödde fortfarande Chiang-Kai Shek”…. ”1949 hade USA:s stöd till nationalisterna efter kriget uppgått till nästan två miljarder dollar i kontanter och värden för en miljard i militär utrustning. Dessutom hade 39 nationalistiska armédivisioner utbildats och utrustats. Ändå störtade Chiang.dynastin samman överallt i bitar. Det berodde inte bara på den kommunistiska fienden, utan även på den kinesiska fiendens fientliga inställning på grund av Chiang Kai-Sheks förtryck,hänsynslösa grymhet och den otroliga korruptionen och dekadensen under hans byråkratiska styre”.. (William C Blum.CIA och USA:s verkliga utrikespolitik. Epison Press, 1998. Utdrag ur kapitel 1 av 55. ”Kina 1945 till 1960-talet”). Ett standardverk på drygt 500 sidor.

    • Att ha en inblandad ideologi försvårar för objektiviteten. William Blum tillhör dom som i likhet med merparten av intelligenta och i övrigt pålästa socialister är helt blinda för angloamerikas (av britterna influerade) dubbelspel med kommunismen som i detta fall handlade om rätt traditionell Brittisk jämviktspolitik(enl William Engdahl ett stående inslag sen 1387). Det Stalinistiska Sovjet, som var nationalistiskt istf att prioritera världsrevolution, måste ha en fiende vilket Maoismen var tänkt att fungera som och det gick ju någotsånär som planerat. Men en viktig aspekt med Maoismen jmf med om Chiang tillåtits vinna var att Mao var influerad av bakåtsträvande bonderomantik som bromsade utvecklingen tillsammans med Marxistisk klasskamp som fick förödande konsekvenser iom kulturrevolutionen. Den var ytterligare ett exempel på hur Britterna lyckats få ett folk att förlora sig i inre splittring och antiintellektualitet liksom i franska och ryska revolutionerna. Usas militärer tex Macarthur och en del andra ogillade det men andra militärer valdes ut för att acceptera för lite utrustning och stöd till Chiang under sken att vara mot kommunismen. I både England och Usa har en stor del av militären uppfört sig som traditionella nationalister medan den för allmänheten dolda makten ofta motarbetat dem för att hålla igång lönsamma krig. Korruptionen under Chiang var helt i angloamerikanska oligarkins intresse eftersom oligarkins syfte var att förhindra Kina att bli kapitalistiskt och konkurrenskraftigt. I Korea hjälpte Britterna och deras angloamerikanska allierade Kina med info om Usas avsikter så att dom vågade anfalla med miljoner soldater. Att britternas ’kommunistspioner’ inte agerade i strid med oligarkin utan var trippelagenter som hela tiden var på imperialismens sida framgår av hur de utnyttjades i andra roller.

     • Det är klart att USA stödde Chiang Kai-Shek. Stalins Sovjetunionen och Maos Kina hade väsentligen bra relationer, och Kinas inmarsch i Korea uppskattades tydligt av Sovjetunionen. Sovjet var kraftigt försvagat och förött efter Andra Världskriget och måste prioritera uppbyggnad av landet.

      • Anders du är en hedersman och renhjärtad. Du gillar inte falskhet och dubbelspel. Dom vi talar om, anglooligarkin är av annan skapnad än du. Deception is the name of the game. Dom sa det själva:vi vann inte det kalla kriget för att vi var the good guys utan för att vi var bättre pokerspelare. Merparten av militären var som du känner på dig men då byttes en annan general in som accepterade dubbelspelet. Att anglooligarkin var starkt emot ett kapitalistiskt Kina framgår av två av deras påverkansagenter John Dewey och oligarken Bertrand Russel när de bearbetade Kina årtiondena tidigare. Vi har varit inne på den diskussionen förut att aristokratiska oligarker inom Englands Cliveden Set(~fortsättningen på Milnergruppen) som de inflytelserika Robert Cecil och Bertrand Russel var socialister inte bara i skymundan utan de drev opinion av vanligt vänstersnitt.
       Båda var djupt inblandade i Britternas ränksmiderier under världskrigsepoken och understödde i verkligheten nazism och fascism samtidigt med sin socialism. Det kan tyckas paradoxalt om man är renhårig men dom var liksom resten av den dolda makten dubbelnaturer och det är en vinnande strategi om omvärlden inte genomskådar bedrägerierna. Det dröjde till efter WWII innan ngt grundligt skrevs om dessa elitgrupperingar och publicerades först långt senare pga att inga förläggare var villiga.
       Russel och Cecil hade avsikten att orsaka storkrig utan att Britterna själva skulle behöva slåss. Det kräver givetvis större list än om man uppträder mer konventionellt krigiskt.
       Det är just den förmågan som kännetecknar Britternas uppträdande i århundraden.
       Både mot Karl XII och Ryssland och under det makalöst framgångsrika övertagandet av Indien visade dom den unika förmågan för att nämna tidigare fall. Sanningen om perioden 1830-1945 är fortfarande totalt förvanskad av historiker. Britterna var hela tiden hjärnorna bakom allt.

       Efter att, troligen på Churchills order, Stalin mördats försämrades planenligt relationen Sovjet Kina.
       Och Stalin, det tror jag på, var för Kinas intervention i Korea, Sovjet hade ju piloter där.
       Det är inte i första hand kommunisterna jag anklagar för dubbelspel utan anglooligarkin.