Kan Sveriges läkare lära av Kubas läkare? – eller tvärtom!

Är svaret på frågan i rubriken så självklar. Lilla fattiga socialistiska Kuba mot stora rika kapitalistiska Sverige?
Dum fråga!
Eller?

Läs vidare! I denna artikel som först publicerades redan för exakt ett år sedan.

Läkartidningen rapporterar att Sveriges Läkarförbund vill stötta Kubas läkare. Läkarförbundet vill stötta Kubas läkare. Det kan låta bra, men har medfört diskussion omfattande kritik på Läkartidningens hemsida i frågor av allmänt politiskt intresse. Vad tycker Du?
Läkarförbundet
Jag återger först ett utdrag ur artikeln, och sedan andras och min kommentar:
Läkarförbundet har inlett kontakt med en oberoende läkarorganisation på Kuba. Nu ska förbundet söka bidrag från Union to union för att stärka fackliga och mänskliga rättigheter i landet.
Vi har fått två bra kontakter med läkare och vi har hittat en motpart, läkarnas vetenskapliga och professionella organisation berättar Läkarförbundet ordförande Heidi Stensmyren.

Vi ska underlätta för dem att få information och kontakt med omvärlden, och vi kan hjälpa dem att delta i det internationella arbetet.

Var det farligt för dem ni pratade med att träffa er?
Regimen vet att vi har kontakt, därför utsätter vi inte dem för fara. Det är ytterligare en anledning till att vi måste vara öppna.
Kuba har många läkare och många som arbetar inom hälso- och sjukvården. Den är väl utbyggd, men har stora brister, enligt Heidi Stensmyren.
Även om tillgängligheten är hög är sjukvården underfinansierad och de saknar läkemedel och medicinsk teknik.
Kommentarare

Demokrati var det ja.


JP, AT-läkare, Torsby: Ska Läkarförbundet driva frågan om att få skapa profit av välfärd där med?

Stensmyren ute på politiskt uppdrag igen!


L E, Allmänläkare mm, Jakobsgårdarnas vårdcentral, Borlänge
Detta verkar mer som ett uppdrag för att misskreditera Kuba än något annat. Kuba har ju trots allt en bättre statistisk på tex spädbarnsdödlighet än USA och har utbildat fler läkare från fattiga länder runt om i världen än något annat land. Och har en mer konsekvent och genomförd satsning på tillgänglighet till god primärvård än till och med Sverige. Trots fattigdom och internationell blockad orkestrerad av USA. Men inte ett positivt ord om det som är bra på Kuba i artikeln. Vi minns ju hur Stensmyren omfamnade ockupationsmakten Israels ambassadör häromåret och nu gör hon sig i Läkarförbundets namn till tolk för en uppfattning i denna internationella fråga, som har en klar högerpolitisk färg i svenskt politiskt liv. Under ”facklig” täckmantel.
Kuba imagesCAD0JAQF

Kuba behöver inte läxas upp!


NL, Läkare, Malmö sjukhus:
Kubas sjukvård är ett internationellt föredöme. Med små resurser klarar man att ha Latinamerikas bästa vård och samtidigt utbilda ungdomar från fattiga länder, inklusive fattiga städer i USA, som annars aldrig fått chansen. Därtill skickar man läkare över hela den fattiga världen för att i solidaritet hjälpa till, till exempel efter jordbävningen i Pakistan eller efter Ebola utbrottet. Om läkarförbundet ska åka till Kuba så måste man fixa sin attityd och inte komma dit med svensk ”vi vet bäst” inställning. Kubanerna behöver inte läxas upp om mänskliga rättigheter eller sjukvård. Särskilt inte av Läkarförbundet som är för privatisering och att tjäna pengar på sjuka. Men ett bilateralt utbyte, med öppet sinne för att lära sig och kanske även lära ut, det vore bra.

USAs blockad


ST, AT-läkare, Kiruna sjukhus:
Spännande att säga att Kubas sjukvård är underfinansierad och att det saknas läkemedel och finns brister i medicinsk teknik utan att nämna USAs blockad. Den illegala handelsblockad som bedrivs av USA är det som gör att kubanerna inte tillåts köpa in medicinsk teknik och läkemedel som har någon del som tillverkats i USA. Det är också straffbart för företag som exporterar till USA att också exportera till Kuba. Kubas sjukvård är inte alls underfinansierad, istället är det ett fattigt land som satsar stor del av sin låga BNP på just sjukvård. Det är alltså inte fördelningen som är fel utan just att landet är fattigt. Se gärna dr. Roslings gapminder där Kuba som enda land ligger ensamt med låg BNP men god sjukvård. Istället för att som vanligt tro att vi har något att lära ut åt kubanerna kanske vi borde lära oss något av dem?

Förstklassig sjukvård – OCH friskvård!


IP, Lärare och författare, GIRAFF förlag, Ystad
Kuba har enastående förstklassig sjukvård – OCH friskvård! De tre gånger jag har behövt vård i Kuba har den varit förbluffande proffsig och utan kö eller väntan! Kubas tillgänglighet av god primärvård är bättre än den i Sverige! ”…sjukvården underfinansierad och de saknar läkemedel och medicinsk teknik.” skriver ni UTAN att redovisa den främsta orsaken, nämligen den mer än 50 år långa blockaden som USA utsätter Kuba och kubanerna för. Blockaden som förhindrar även andra länders företag att handla med Kuba, eftersom USA då bestraffar dem med ekonomiska jätteförluster/”böter”. Må nu Läkarförbundet hålla sig för gott för att försöka utöva påtryckningar mot ett utarmande och privatiserande av Kubas vård- och hälsoinstitutioner, liknande det i Sverige!

Kubas sjukvård


SE, Pensionerad distriktsläkare, Mångårig tjänstgöring i Tyresö
En artikel som fullkomligt är genomlyst av förakt och nedlåtande på ett patriarkalt och kolonialt sätt med fullständig okunskap om den kubanska situtuatioben med decennielång sanktion från stormakten USA utan någon som helst erkännande för Kubas insatser t. ex för Haitis befolkning efter katastrofen där. Med den attityden som Stensmyren visar vore det bättre att läkarförbundet ställer in besöket på Kuba.

Lär av Kubas hälso- och sjukvård och diskutera mänskliga rättigheter med USA!


Anders Romelsjö, professor emeritus, Karolinska Institutet.

Andra har redan med fakta gett exempel Kubas fina hälso- och sjukvård och föredömliga insatser i fattiga länder runtom i världen. Låt mig komplettera och något diskutera synen på mänskliga rättigheter.
Kubas internationella hälsobistånd har pågått sedan revolutionen 1959 och under åren har man har skickat ut inte mindre än 100 000 hälsoarbetare till katastrofområden och fattiga samhällen utan fungerande sjukvård. Trots att landet motarbetas och förtalas och trots att man själva lider brist på både medicinsk utrustning och läkemedel (delvis på grund av den US-amerikanska handelsblockad som Sverige i praktiken deltar i) har man fortsatt sin självpåtagna, humanitära insats.

För ett par år sedan arbetade femtiotusen kubanska hälsoarbetare i Afrika, Latinamerika och Asien. Kubanska läkarlag var snabbt på plats i Sri Lanka efter tsunamin, i Pakistan efter jordbävningen där och tidigare i Centralamerika efter orkanen Mitch, för att nämna några exempel.
Kuba ställde upp med femhundra läkare för att stoppa Ebolaepidemin, Sverige med tio medan USA sände militär personal. Daily Telegraph skrev ”Almost 2,500 people have now been killed in the deadliest ever outbreak of Ebola, the UN has said as Cuba becomes the largest contributor of foreign doctors to the west African pandemic.”
Kuba ebola-death-toll_3036454bKubanska läkare arbetar med Ebolaepidemin
Det finns brister i de mänskliga rättigheterna i Kuba, något som dock kraftigt överdrivits av USA för att söka motivera det illegala embargot som hårt drabbat landet och motverkat en demokratisk utveckling. Och man kan fråga sig om USA inte gör större skada för mänskliga rättigheterna än Kuba. Vi har den noggranna åsikts-övervakningen av NSA av landets alla medborgare, statschefer och företagsledare samt verkställda eller hotade straff mot Manning, Assange och Snowden som avslöjat övergrepp mot mänskliga rättigheter av USA. Än värre är USA:s folkrättsvidriga krig mot Irak, Syrien, Afghanistan, Jemen som undergräver all respekt för Västs syn demokrati och mänskliga rättigheter. Dessutom har USA genomfört eller stött många statskupper eller mjuka revolutioner mot demokratiskt valda regeringar och ledare. Några exempel: Mossadeq i Iran 1953; Arbenz i Guatemala 1954; Lumbumba i Kongo 1960; Sukarno i Indonesien 1965; Sihanouk i Kambodja 1970; Allende i Chile 1973; Grenada 1983; Venezuela 2002; Aristide i Haiti 2004; Zelaya i Honduras 2009; Egypten 2013; Ukraina februari 2014 (omtvistat).

En fläkt från förr


JT, AT-läkare, Linköping
Under 00-talet hamnade Kuba i glömska då Venezuela seglade upp som kommunisternas favoritland att hylla i exotifierande anda. Nu när det gått med Venezuela som med Kambodja, Albanien et. al. så vaknar den gamla kärleken till den kubanska diktaturen till liv igen. Det är en fläkt från förr att läsa unga människor som använder ordet ”profit” och andra som hyllar den kubanska diktaturen och skyller varje problem på USA. Sanningen är att kubanska läkare lever under minst samma usla villkor som övriga kubaner. De tillåts inte lämna landet fritt. De har usla löner och arbetsvillkor. De bevakas av staten. De utnyttjas som slavarbetskraft åt regimen. De tvingas delta i den statliga övervakningen av medborgarna. Det finns flera goda anledningar för oss kollegor i den fria delen av världen (och friare än Kuba är de flesta andra länder) att stödja de kubanska läkarna till dess att regimen faller och landet har tagit igen det halvsekel de tappat på grund av bröderna Castro och deras apologeter världen över. Här är några källor som ger en lite mindre rosig bild av det kubanska helvetet: http://blog.acton.org/archives/90402-the-truth-about-cubas-health-care-system.html https://en.wikipedia.org/wiki/Hilda_Molina https://www.amnesty.org/en/documents/amr25/5601/2017/en/

Om Kubas fina sjukvård, mänskliga rätttigheter och embargot.


Anders Romelsjö, professor emeritus, Karolinska Institutet.

Alla Kubas problem beror naturligtvis inte på USA, men den stenhårda blockaden i över 50 år har kraftigt hindrat den ekonomiska utvecklingen och utveckling mot vad vi kallar demokrati. Tror du blockaden ökar sympatin för de värden som USA påstår att man står för? Blockaden är en viktig orsak till Kubas fattigdom. I FN har USA:s blockad år efter år fördömts med förkrossande majoritet, senast med 186 länder mot två (USA och Israel). Men det är en fantastisk prestation att ändå kunna erbjuda sådan hälso- och sjukvård i landet och utomlands, och ett fint utbildningssystem. Det behöver man inte alls vara ”kommunist” för att tycka, lika som man behöver vara det för att uppskatta USA:s krigspolitik. Man kan söka efter fakta
I Kuba får skolbarnen får en liter mjölk om dagen. FN/UNICEF konstaterar att Kuba är det enda landet i Latinamerika där det inte förekommer undernäring bland barn. FN/FAO framhåller Kuba som det mest framgångsrika landet i Latinamerika när det gäller just matförsörjning. Hungern är utrotad i Kuba, medan 53 miljoner människor hungrar enbart i övriga Latinamerika. Även om inte ambassadören vill det, kan man tycka att det är högst relevant att jämföra med regionens hunger, barnarbete, sociala misär och otrygghet. Medellivslängden är högre och barnadödligheten lägre än i USA! Enligt Världsbanken 2015 har Kuba det bästa utbildningssystemet i världsdelen. Och enligt UNESCO: ”Kuba, ett av de fattigaste länderna i LA har de högsta resultaten i undervisningen.”

Kuba är det enda landet i Latinamerika och det enda landet i 3:e världen som ligger bland de tio främsta i HDI (Human Development Index) vad gäller medellivslängd, utbildning och levnadsstandard enligt FN:s Utvecklingsprogram
Exempel på inskränkta fri- och rättigheter i Kuba:
• Privatpersoner inte får äga tidningar. Men organisationer som kyrkan och andra föreningar gör det och det finns 100-tals sådana tidningar och tidskrifter. Är det så demokratiskt att några få mäktiga privatpersoner och företag med nödvändiga privata vinstintressen dominerar medierna i världen?
• Kubas regering fängslade 75 oppositionella år 2003, som haft kontakt med USA-anknutna organ. Detta var sedan USA invaderat Irak och Bush hotade med att Kuba stod på tur.
• Oberoende organisationer för mänskliga rättigheter anger att mellan 61 och 82 politiska fångar finns i kubanska fängelser, färre än i USA som praktiserar tortyr i motsats till Kuba efter vad man vet.
Något om blockaden.
Den har kostat Kuba många, många miljarder dollar.
Den innebär bland annat att de företag i världen
• som vill handla med USA förbjuds att handla med Kuba,
• som vill använda USA-patent förbjuds att handla med Kuba
• företag vars varor innehåller något av USA-ursprung förbjuds sälja vidare till Kuba
• vars varor innehåller något av kubanskt ursprung utestängs från USA
• som vill sälja något till Kuba måste avstå från USA:s marknad
• de länder som söker USA-bistånd förbjuds att handla med Kuba
• utländska företag som handlar med Kuba riskerar att ställas inför rätta i USA
• utländska banker som hanterar kubanska konton har bötfällts med belopp på hundratals miljoner dollar
• USA försöker också strypa Kuba ekonomiskt genom att landet inte kan få lån från varken Världsbanken eller IMF
• transportkostnaderna är mycket höga, bland annat för att båtar som anlöpt kubansk hamn inte får gå in till hamnar i USA. Det gäller också flyg, inklusive vid nödsituationer.

• Om man anser att Internet är USAs egen egendom kanske man också accepterar att Kuba utestängs från tusentals websidor och från alla ekonomiska transaktioner på nätet
• En dansk som importerade och sålde kubanska cigarrer stoppades, då inga pengar kunde föras över till honom
• En engelsk nätresebyrå fick, utan förvarning, sin hemsida nedstängd eftersom de bland annat sålde resor till Kuba
• Spanska hotellkedjan Melia tvingades lägga ner sin verksamhet i USA då de startade hotell på Kuba
• Kanadensiska gruvföretaget Sherrits chefer (samt fruar) får inte ens resa in i USA då företaget har verksamhet i Kuba
• Tidigare 2012 bötfälldes Ericsson för att ha sålt reservdelar från Mexiko till Kuba

i Andra om: , ,, , , , ,

  10 comments for “Kan Sveriges läkare lära av Kubas läkare? – eller tvärtom!

 1. Hjälp? Vem behöver det? Kuba? Skojar ni?
  24 februari, 2017 at 08:01

  Kuba behöver inte hjälp från Sverige eller för den delen från Västländer när det gäller läkare. Kuba har långt bättre läkarkompetens! Det är snarare tvärtom.

 2. 24 februari, 2017 at 15:32

  Ingen har väl har glömt hur Läkarförbundet var de som stenhårt och mot all logik och kritik gick i bräschen för att skära ner på läkarutbildningen för att därmed bädda för stafettläkarsystemets stryptag på landstingen och förmånen att dyrt och heligt sänka hela skutan för att själva bestämma vilka de vill ge vård..

  Kuba har nog en hel del att lära Läkarförbundets charlataner om Demokrati och sjukvård för alla.

  Kubanerna borde informeras om läkarförbundets tidigare intressen och avsikter, såväl som deras vurm för israels förtryck.

  Våra Broderskapare har ju redan skämt ut sig på Kuba i form av Anna Ardins strapatser med att försöka bevisa sig arbeta för demokrati och yttrandefrihet…

  F.ö. är ju det i vårt land etablerade kösystemet i ambulanstransporter, sjukvård, specialist behandling inget annat än en produkt och eftergift på kraven från de privata sjukförsäkringarna.. De som ska slippa vänta.. De som etablerat detta system följer minsta motståndets lag och mesta vinst. De har ju inget att lära Kubanerna..

 3. Eva Björklund
  24 februari, 2017 at 16:33

  Samarbete mellan Kuba och Sverige, eller?
  Kuba och Sverige har som bekant undertecknat en ”promemoria av förståelse” för att upprätta ett ”ramverk för samarbete och bilaterala politiska överläggningar”. Där står att båda parter är överens om ”att samarbetet ska ske på grundval av ömsesidighet, ömsesidig nytta och respekt för folkrättens principer, FN-stadgan, FN-deklarationen om Mänskliga rättigheter, Wiendeklarationen och handlingsplanen”.
  Och att ”syftet med samarbetet är att främja en djupare dialog mellan de två länderna och deras folk, med sikte på att stödja varandras utveckling och komplettera varandra på områden av ömsesidigt intresse”.
  ”Samarbetet ska fokusera på de områden som är av största ömsesidiga intresse, utifrån varje stats egna prioriteringar och i enlighet med Kubas och Sveriges lagstiftning. Det ska prioritera områden som: ekonomi, näringsliv och investeringar, högre utbildning och forskning, miljö och klimatförändringar, katastrof- och riskhantering, kultur, mänskliga rättigheter, genus- och Lgtb-frågor.”
  ”Syftet med de politiska överläggningar är att främja ömsesidigt förtroende genom utbyte av synpunkter och identifiering av samarbetsområden och ämnen inom den globala, multilaterala dagordningen, innefattande fred och säkerhet, mänskliga rättigheter, nedrustning och ickespridning samt klimatförändringarna.”

  Det låter ju jättebra! Ömsesidighet och respekt, våra båda länder skulle kunna ha stor nytta av ett ömsesidigt samarbete och förståelse. Men det är de vackra orden. Sedan går uppdraget till SIDA att utarbeta strategin, riktlinjerna för ett anslag på 90 miljoner kronor fram till 2020. ”Nya svenska pengar för mer demokrati i Kuba” som Sveriges Radio sammanfattade regeringsbeslutet. Och som SIDA drar upp riktlinjerna för i sin Strategi. Men där står något helt annat.

  SIDAs ”Strategi för Sveriges utvecklingssamarbete med Kuba 2016–2020:
  ”Svenskt utvecklingssamarbete med Kuba inom ramen för denna strategi syftar till att stödja den pågående moderniseringen av landet och värna respekten för mänskliga rättigheter. […]
  Det Sidas insatser inom ramen för strategin förväntas bidra till har inget med ömsesidigt samarbete att göra utan att SIDA ska lära Kuba demokrati och jämställdhet samt ökad respekt för mänskliga rättigheter:
  • Stärkt kapacitet i det civila samhället och ett mer gynnsamt samhällsklimat för det civila samhällets organisationer.
  • Värnande av och ökad kunskap om mänskliga rättigheter och jämställdhet, inklusive hbtq-rättigheter och rättsstatens principer hos offentliga institutioner och det civila samhället. 
Förbättrade möjligheter och verktyg för fattiga människor att kunna förbättra sina levnadsvillkor
  • Bidra till förbättrade förutsättningar vad avser hållbar ekonomi och samhällsstyrning.”

  Sida verkar inte har läst Promemorian, eller är inte överens utan fastställer sin egen dagordning, utgående från att Sverige har mycket att lära Kuba, men inget att dra lärdom av. SIDAs ”Strategi” är i princip kopierad på USAs för att införliva Kuba i den sanna demokratin: kapitalism och flerpartisystem som befäster systemet.
  SIDA tolkar Promemorian som ett frikort för att fortsätta att stödja undergrävande verksamhet i Kuba (som pågått hela tiden” i samarbete med USA-eller EU-finansierade så kallade NGOer, dvs ”icke regeringsanknutna organisationer”, dock inte oknutna när det gäller utländska regeringars ekonomiska bidrag.
  Nu filar de svenska NGOerna på sina ansökningar för att lära ut ”mänskliga rättigheter och demokrati” till okunniga kubaner. Läkarförbundet är bara en i raden.

 4. 24 februari, 2017 at 20:09

  Kuba har 0 % undernäring bland barn (UNICEF 2009 och 2011, som enda land i tredje världen)
  Kuba är det mest framgångsrika landet i LA i kampen mot undernäring (FAO) (146 miljoner barn under 5 års ålder i världen lider av det.)
  Hunger utrotad i Kuba, vilket inget av grannländerna lyckats med (FAO)(Varje år dör fler än fem miljoner barn på grund av svält.; 852 miljoner människor lider av hunger, varav 53 i Latinamerika.)
  Barnadödlighet 4,2 promille, lägst i Americas (2015) (snittet i LatinAmerika 32). (På 1950-talet var den 80 i Kuba)
  2015 Medellivslängd 78,5 år (LA 70). Ett av länder med högst andel personer 100+ (WHO, 2015)
  590 läkare/ 100 000. Högst i världen. (Snittet i LA 160/100 000)
  Ingen diskriminering pga ”ras” i tillgången till hälsovård. Den politiska viljan finns att erbjuda alla medborgare god hälsovård (American Public Health Association)
  ”Det kubanska hälsosystemet verkar overkligt. Alla har en familjeläkare. Allt är gratis, helt gratis. Trots att Kuba har brist på resurser har hälsovårdssystemet löst problem som vårt (USA) inte klarat.”(New England Journal of Medicine).
  2017 tilldelar WHO sitt pris till Kubas internationella medicinbrigad Henry Reeve

  Kubas metoder för att förhindra och behandla HIV betraktas som ett av de mest framgångsrika i världen (FN:s Utvecklingsprogram, School of Medicine vid Harvard, Pan American Health Organisation PAHO)
  ”Kuba är ett föredöme, modell, för andra utvecklingsländer vad gäller omvårdnad av barn och mödrar”. (WHO) och ”Kuba är en modell när det gäller skydd av barn.” (UNICEF).
  Alla kubaner under 69 år är skyddade mot polio, då vaccinering påbörjades 1962. Kuba är det första landet i Latinamerika som blev fritt från polio. 99,5% av befolkningen är vaccinerad. Tills idag har man eliminerat 14 smittsamma sjukdomar genom vaccinering.
  Kuba är det bästa landet i Latinamerika att vara barn i (Rädda Barnen 2016)
  Nya läkemedel framtagna i Kuba:
  Hebereprot B har minskat benamputationer pga diabets med 80%
  Vaccin mot meningit B
  Vaccin mot Haemophilus typ B (influensa)
  Vaccin mot Racotumomab, lungcancer Cimavax-EGFoch andra cancerformer
  Itolizumab, mot psoriasis
  Koleravaccin
  Tosferine
  Leptospiriosis
  Hepatit B

  • Viva Kuba! Viva Castro! Venceremos! Venceremos!
   25 februari, 2017 at 00:38

   Tack för detta Zoltan.
   Det är väl detta med att Kuba är före t o m USA som är som nagel i ögat för allehanda imperielakejer i Sverige (med liberalerna i spetsen) och på andra håll. Läkemedelsmaffian som monopoliserat marknaden och tjänar ofantligt stora summor vill inget annat än att världen skall veta vad Kubas åstadkommit. För då skulle folket kräva att ha det så som i Kuba. Det är här som mången marknadsanhängare, d v s, de typer som är med i Timbro och nationalekonomer (av Calmfors snitt i Sverige) agerar torpeder för läkemedelsmaffian genom deras lögner om marknadens välsignelser. Vi andra däremot kan stolt skalla: Viva Kuba! Viva Castro! Venceremos!!!!

  • Rabbela
   25 februari, 2017 at 13:57

   Tack Zoltan!
   Instämmer med ett Amen!
   Ni ska lära känna sanningen och sanningen ska göra er fria. (Joh 8:32)

 5. 25 februari, 2017 at 13:35

  Alla måtte väl med en smula tvivel inse att överallt där US inte hade en blockad vann knarkhandel, missbruk, kriminalitet, utslagning, sociala orättvisor, fattigdom, analfabetism, korruption, militärt förtryck för att låta marknadskrafterna grassera..

 6. 27 februari, 2017 at 11:41

  Den här kommentaren har publicerats i Läkartidningen efter min kommentar. Läkartidningen är ett under av öppenhet och fri debatt jämfört med våra etablerade stora media.

  Det är bara kubanerna som ska utveckla samhälle.
  2017-02-27 00:11

  Tidigare kommentarer har på ett sakligt och insiktsfullt sätt beskrivit kubanernas och Kubas situation såväl internt, som internationellt. Kärnan i ovanstående artikel i Läkartidningen är, att samarbetet förutom det medicinska, även har en önskan om att åstadkomma fackliga och politiska förändringar i det kubanska statsskicket. Läkarförbundet står det fritt att välja sida i sin politiska uppfattning. Samma rätt har det kubanska folket. De rättigheter läkarförbundet vill värna om är, att vår version av demokrati, politiskt och fackligt, är den rätta. Läkarförbundet står på den borgerliga, kapitalistiska sidan. Kubanerna har valt att försöka skapa en socialistisk stat. Ni tycker olika. Låt det stanna vid det. Det är allmänt känt att otaliga organisationer, sk NGO:s mestadels amerikanska och finansierade från statsbudgeten, är verksamma världen över. Deras syfte är påfallande ofta att destabilisera de länder man är verksam i. Genom historien är listan lång I Mellan- och Latinamerika har USA varit synnerligen aktiv. USA var djupt involverade i de fascistiska kupperna i Chile och Argentina. I Honduras och Brasilien medverkade man till störtandet av folkvalda presidenter. I Venezuela pågår detta ränkspel i samverkan med interna högerkrafter. USA är en mäktig fiende vars slutliga mål är att inlemma Kuba under sin hegemoni. Kuba har sedan mitten av 1800-talet slagits för sitt oberoende. Först mot den spanska kolonialmakten. När det i slutet av 1800-talet såg ut att kunna lyckas grep USA in och annekterade landet. Därpå inleddes en era av diktatorer, som gick i USAs ledband. Åren efter segern över Batista konfiskerade Kuba amerikanska bolags egendomar. Det var då USA införde den fortfarande existerande bojkotten och andra restriktioner som ingår i detta. Fortfarande efter 57 år kämpar Kuba för sin existens. Efter flera resor över hela Kuba så vet jag att kubanerna är mycket stolta över och värnar sitt nationella oberoende. Jag vet inte hur insatt Läkarförbundet är i Kubas samhällsliv i alla dess skiftningar. Att komma med sina egna lösningar är sällan konstruktivt. Är det någon som tror att folken i Afghanistan, Irak, Syrien och Libyen är tillfreds med det omänskliga lidande, som blivit resultatet av USAs och Natos interventioner. Om Läkarförbundet vill bistå den kubanska sjukvården, så är det välkommet. Om man också ser som sin mission att inympa västerländsk ”demokrati” i det kubanska samhället, så är det inget som bör finnas med i syftet med samarbetet. Däremot kan ni ju försöka att förutsättningslöst sätta er in i Kubas version av demokratiskt styrelseskick. Vill kubanerna förändra sin konstitution så är det upp till dem att göra så, men utan inblandning utifrån. Över världen finns det åtskilliga stater med betydande demokratiunderskott. Noterbart är att dessa länder ofta stöds av USA både nu och tidigare. Om något skall göras borde vi ligga på vår regering att i internationella samfund kraftfullt agera för jämlikhet och rätt, politiskt socialt, ekonomiskt och könsmässigt. Alla är vi nog för att väsentligt förbättra demokratin, men det är varje folks rätt att utforma den på det sätt som utgår från medborgarna i varje unikt land. För det är ju så att vi alla färgas av vad vi fostrats till och man kan göra det på skilda sätt, men slutmålet kan vara giltigt ändå.

 7. Birkenstock
  26 februari, 2018 at 14:26

  De svenska läkarna kan lära sig att gå barfota av de kubanska. Ska bli spännande att se.

 8. 26 februari, 2018 at 18:16

  Svenska privata vårdföretag vill nog sälja dyr utrustning och stjäla läkarkompetens, tror jag.

Comments are closed.