Kamraterna Bildt och Ahlin – USA-imperialisternas stöttepelare
Aftonbladet noterar idag att ”Carl Bildt (M) och Urban ­Ahlin (S) är inte bara ­Sveriges tyngsta utrikes­politiker och rapporterar att de träffas på ”inflytelserika maktklubbar” i möten hos Bildts informella grupp Strategiska rådet. Den enda politikern från ett annat parti som bjudits in är Urban Ahlin, Socialdemokraternas utrikespolitiske talesman.

Detta är inte det minsta överraskande. Urban Ahlin har ju ungefär samma syn som Bildt i utrikespolitiska frågor. Båda vill ivrigt vara världens mest aggressiva stormakt USA till mötes. Bildts nytta och Ahlins hemliga möten med USA:s ambassadör har ju väl dokumenterats av bland andra Wikileaks. Kritiken mot Bildt från Ahlin rör smärre frågor. Med Ahlin har fullbordats socialdemokratins svek mot den internationellt på många håll, inte minst bland utvecklingsländer, svenska oberoende utrikespolitiken under Palme, som pläderade för nationell självständighet.

Flera Aftonbladet talat med – på UD, inom oppositionen och bland Ahlins partikamrater – är omedvetna om rådets existens, liksom för medlemmar i utrikesutskottet och socialdemokraternas internationella sekreterare om det som kallas en ”Natodominerad herrklubb”.

Ahlins partikamrat, toppdiplomaten Pierre Schori påpekar att det verkar konstigt att inte företrädare för andra partier ingår och nämner att han som utrikespolitisk talesman för riksdagens s-grupp i opposition då och då hade kontakter med Carl Bildt, alltid i nära samråd med Ingvar Carlsson och mina kamrater i utrikesutskottet.

Bildt och Ahlin har också suttit i flera internationella maktsällskap tillsammans. En av dem är Trilateral Commission, en privat amerikansk organisation som grundades på 70-talet av bland andra bankmannen David Rockefeller.

Ahlin har sagt ”Jag tog över platsen i kommissionen efter Margot Wallström. Det var kul när jag kom med i början av 2000-talet. Då var det Bildt, jag, Marcus Wallenberg, Belfrage och Ewa Björling. Det var intressanta personer som var med. De är ju liksom finanseliten, näringslivsfolk och väldigt bra diskussioner på de här mötena.”
Pierre Schori har en annan uppfattning. Trilateralen undvek vi. Den såg vi som en Nato-dominerad herrklubb.
Ahlin berättar stolt att han även är med i ett väldigt litet celebert sällskap som träffas varje år,Aspen Program on the world Economy.
Bildt, Gunilla Carlsson – och Ahlin – anges också alla som bidragare till den amerikanska neokonservativa tankesmedjan Project for the New American Century, PNAC, som finansieras främst av energi- och vapenindustrin och som utgjorde den amerikanska krigslobbyn inför Irakkriget.

Men frågan är vems utrikespolitiska talesman Urban Ahlin är. Enligt flera S-källor till Aftonbladet har han kritiserats för att inte visa upp en utrikespolitik som skiljer sig tillräckligt från regeringens.

Ahlin ska ha sagt att S förlorar kriget om idéerna: ”Moderaterna har ett program. Allt vi gör är att säga nej. Vi har inga tankesmedjor som tar fram idéer, inget alternativt program.”Även om Ahlin kritiserat utrikesministern i flera frågor, som inblandningen i Lundin Oil och senast, Sveriges hållning gentemot Iran, tycks han trivas bättre i Bildts sällskap än i sina partikamraters, uppger flera socialdemokrater som Aftonbladet talat med.

Sammanfattning: Att utrikesministern har överläggningar med förträdare för oppositionen är inte konstigt, men det ska ske öppet och vara allmänt känt. Att socialdemokraternas utrikespolitik har ändrats kraftigt sedan Palmes död är mycket illa, främst därför att den nuvarande politiken innebär en väsentligen okritisk uppslutning bakom USA:s världens i särklass mest aggressiva stat. Partiets företrädare deltar okritiskt och med gillande i finanselitens och USA-imperialismens slutna maktcentra som Trilaterala kommissionen, startad 1972 på superkapitalisten David Rockefellers lantställe, Aspen, Bildergberggruppen och PNAC. Det är glädjande att det finns tveksamhet inom (S) över Ahlin. Kicka honom – då kommer socialdemokratin och dess anseende att tydligt stärkas.


i Andra om: , ,, , , , , , ,

AB 22/10 SvD 30/8 DN 30/8 Syriensolidaritets hemsida Sunday Times 19/8 Sana 26/8 DN 19/8 SvD 19/8 Aftonbladet 19/8 Expressen 19/8 New York Times 3/8 DN 11/8
NY Times 4/8 SvT DN SvD Aftonbladet Expressen DN ledare 3/8 DN Croneman 31/7 DN 2/8 DN2 2/8 Skelton i the Guardian 12 juli DN 1/8 Aftonbladet 2/8 DN huvudledare 31/7 SvD 1/8 DN ledare 31/7 DN Joscha Fischers kolumn 30/7


2 svar till “Kamraterna Bildt och Ahlin – USA-imperialisternas stöttepelare”

  1. Som Times of Indias dåvarande chefredaktör skrev om Sverige redan 2001: ”Sweden, which conscientiously stayed away from war and big power politics in defence of the underdog in any conflict, is of late increasingly perceived to be a part of concerts orchestrated by Washington, Nato and EU. This slide is deeply disturbing to sections that valued swedish ’independence’ and ’neutrality’ (…) There is dismay and discomfiture that today Sweden is commonplace and acquiescent, just one of 15 EU members, an unofficial partner of Nato and often an ”unthinking” ally of Washington.”
    Se http://articles.timesofindia.indiatimes.com/2001-10-30/edit-page/27223377_1_foreign-minister-anna-lindh-swedish-foreign-policy

  2. PS. Det är att märka att Times of India inte är nån liten vänstertidning utan Indiens SvD, organ för dess härskande klass.

    Det är ganska oroande att vi alltmer blir betraktade som en fiende av en av världens kommande stormakter.