Jan Guillou om Bodströmsamhället


I mitten av Oktober skrev Jan Guillou en artikel i Aftonbladet som handlade om det nya Bodströmsamhället.

Längre ner citerar jag artikeln men jag önskar att varenda en som läser denna postning också följer länken och läser hela. Vi kanske kan hindra Bodströms spionlagar innan de införs, men vi kommer aldrig att få bort dem om de redan är införda.

JG: En ny laddning antidemokratiska så kallade terroristlagar är på väg till riksdagen. Säpo skall få rätt att avlyssna alla svenskar, läsa vår post och mejl eller begå hemliga inbrott i våra hem eller på våra arbetsplatser – utan att något brott har ägt rum. Vår justitieminister talar om ”förebyggande syfte”.

Det Jan Guillou borde tryckt mer på i ovanstående citat är att den man spionerar på inte behöver vara misstänkt för något brottsligt. Troligen kan det räcka med att man känner någon person som polisen är intresserade av. T.ex. en samhällskritisk bloggare..

JG: Det är två politiska tankefigurer som används för att motivera dessa antidemokratiska lagar. För det första handlar det om föreställningen att terroristerna skulle bedriva en särskild sorts brottslighet som kräver särskilda metoder i bekämpningen. De begår inte mord, kidnappning, sabotage och allmänfarlig ödeläggelse – mot vilka brott det redan finns lagar och utvecklad polisiär teknik för brottsbekämpning. De påstås begå en ny sorts mord, kidnappning, sabotage och allmänfarlig ödeläggelse – som måste bekämpas med nya och rentav terroristiska lagar.

En sak som uppenbarligen inte funnits med i Bodströms tankevärld är att dessa lagar troligen -skapar- terrorism. Genomför man ett kontrollsamhälle så kommer man med säkerhet också få ett antal människor som med eller mot sin vilja hamnar i så kraftig opposition mot staten så att de blir statens fiender. Risken för att lagen på det sättet är självuppfyllande är uppenbar för alla, utom för Bodström..

JG: En antidemokratisk lagstiftning är ett mycket större hot mot demokratin än alla terrorister i världen. Thomas Bodström är i det avseendet farligare än Usama bin Ladin.

Nu vet vi att moderaterna kommer att rösta för Bodströms spionlagar. Det öppnar givetvis för en ny frågeställning. Vilka partier mer än Vänsterpartiet kommer att rösta emot?

Och bortsett från vänsterpartiet, vilka kandidater i riksdagsvalet kommer, oavsett partilinje, att rösta emot genomförandet av sådana lagar?

Troligen måste DU vända dig till ditt parti och ställa frågan redan nu.

Gör det!

Uppdatering 12:05 – Redan idag pågår experiment i USA där personal får RFID-chip inopererade för att deras arbetsgivare ska kunna kontrollera dem.


3 svar till “Jan Guillou om Bodströmsamhället”

  1. Så blir det i Bodströmsamhället. Vi kommer i framtiden få ett inoperat chip så att vi alla kan kontrolleras.

  2. JG: ”En antidemokratisk lagstiftning är ett mycket större hot mot demokratin än alla terrorister i världen. Thomas Bodström är i det avseendet farligare än Usama bin Ladin.”

    Bra sagt av Jan G.

  3. Jag har mailat folkpartiet ett antal gånger i frågan, får väl mindre bra svar. De är ju som bekant för, inte så värst liberalt om man säger så..
    Centerpartiet har ju uttalat sig ganska kritiskt i en del fall också, jag skall gräva lite mer i var de står mer precist i frågan.
    Problemet idag är väl att kort sagt alla partier är av den repressiva typen som tror på statens makt över individen som det enskilt viktigaste, så värst mycket utrymme för personlig frihet finns det inte klar i dagens sverige, oavsett vilket parti man får för sig att rösta på.