Jag ska fånga Storsjöodjuret!


För några år sedan hörde jag att Länsstyrelsen i Jämtland fridlyst det storsjöodjur som bor i Storsjön.

Det gladde mig givetvis och även om det är oklart vad det är för slags varelse så tycker jag att det har ett högt skydds-värde. Sedan njöt jag lite av jämtarnas halsstarrighet. Det är klart tufft att fridlysa något som man inte känner till. Riktigt kaxigt faktiskt..

SvD: Men Storsjöodjuret har haft något som inte ”Nessie” har. Det jämtländska odjuret var nämligen skyddat av lagen i nästan 20 år. 1986 fridlystes Storsjöodjuret i Jämtlands län. I en skrivelse meddelade länsstyrelsen att den med stöd av 14 § i naturvårdslagen införde ett förbud mot att döda, skada och fånga levande djur av arten Storsjöodjuret.

Men sedan gick det som det gick med svensk byråkrati och tråkighet. Justitie-ombudsmannen fick höra talas om jämtarnas tilltag och kritiserade länsstyrelsen i Östersund för deras tilltagsenhet.

JO hävdade att det inte är en myndighets sak att fridlysa obefintliga odjur. Förmodligen tillhör JO arten Homo ”Sur-gubbe” Sapiens.

Efter att en medborgare nekats att tillvarata odjurets ägg 2002 så tvingade JO länsstyrelsen att dra tillbaka fridlysningen. Därför tänker jag idag posta en ansökan till länsstyrelsen i Östersund om tillstånd att fånga odjuret i sommar. Jag tänker mig att vistas en vecka i en båt utrustad med lämplig fångstutrustning.

Det ska bli intressant att se vad läns-styrelsen svarar på min begäran. Eftersom djuret i fråga inte längre är fridlyst så kan de knappast neka mig tillstånd att fånga det. Lyckas jag så kommer jag att sälja henne till djurparken som då kan locka turister med en riktig raritet.. :-)

Får jag tillståndet ska jag hänga det på väggen och givetvis blogga det!


Ett svar till “Jag ska fånga Storsjöodjuret!”

  1. Har du hört något än, Jinge? Och om du umgås med tankar på att verkligen fånga det – be gentle! Det här odjuret vill vara ifred, det vet jag. Varför inte fånga det bara på bild?