Israels etniska rensning


Israel har sedan statens utropande för sextio år sedan kommit att utveckla mer eller mindre sofistikerade metoder att rensa bort ickejudiska grupper, framförallt palestinier.

Landets ursprungliga innevånare är efter fördrivningen (Nakban) enbart någon miljon. För att få dessa att flytta har man på olika sätt infört mer eller mindre apartheidliknande regler. En av de åtgärder som är tydlig även för utanförstående är hur staten konfiskerar marken runt palestinska byar och städer. För trots att dessa palestinier är israeliska medborgare så hindras de att köpa mark, ja de FÅR inte ens köpa mark om de så kan betala kontant.

Den mark som tillhör dessa byar och städer konfiskeras, eller med finare ord, ”undantas för framtida jordbrukändamål.” Effekten blir att mindre städer som ursprungligen var på 2500 hektar, idag i praktiken har krympt till en tjugondel. Resultatet av detta trolleri är att de palestinska familjerna istället bygger på höjden. Den palestinska befolkningen har under dessa sextio år vuxit till den sjudubbla.

– Men då planeras det väl nya områden för landets palestinska medborgare kanske du undrar? Tyvärr så är det inte fallet. Det har inte planerats någon som helst utbyggnad av palestinska bostadsområden på sextio år. (Mina data sträcker sig fram till år 2005).

Eftersom Israel stiftat lagar om att man inte får bygga mer än fyra våningar höga hus i dessa städer/byar så har de flesta byarna och städerna från att ha varit trivsamma, gröna och luftiga ändrat skepnad till, i många fall, – rena getton . Om en palestinsk familj med giftasvuxna barn dristar sig till att bygga utan bygglov så kan när som helst israeliska bulldozers skickas ut för att riva ner huset, något som givetvis sker praktiskt taget dagligen.

Och bygga med bygglov är givetvis omöjligt eftersom palestinierna inte får köpa sin egen konfiskerade mark. Den marken delas i stället ut till de judiska byar och samhällen som växer upp, samhällen som får praktiskt taget obegränsade territoriella resurser.

Israeliska myndigheters svar, ”– Ni får bygga på höjden”, betraktas av palestinierna som kodord för att tränga samman landets palestinska innevånare ytterligare, och i förlängningen givetvis förmå dem att flytta från Israel.

Det handlar om en pågående etnisk rensning, en rensning som israelerna anser vara absolut nödvändig eftersom landets palestinier får betydligt fler barn än landets judiska befolkning.

Idag beskrivs situationen som så dramatisk att det till och med saknas plats för palestinierna att begrava sina döda. I t.ex. Galiléen bor det idag lika många palestinier som judar. Vad det betyder om tio-femton år inser de flesta.

Det är mot den bakgrunden man ska se alla bombningar och husdemoleringar i Gaza och på Västbanken. Det är den egentliga orsaken till byggandet av muren inne på palestinskt område, det faktiska motivet till att ockupera de palestinska områdena och bygga ut mängder av olagliga bosättningar. Det kallas etnisk rensning, inget annat.

Källor: SvD DN

Andra bloggar om: , , , , , , , , ,

[tags]Genèvekonventionen, Israel, Gaza, Palestina, Etnisk rensning, Mänskliga rättigheter, Folkrätten, Politik, Mellanösternkonflikten, Apartheid[/tags]


19 svar till “Israels etniska rensning”

 1. John Pilger skriver i AB idag: ”Den gängse mediarapporteringen undertrycker sanningen: att Israel har föresatt sig att förgöra Palestina.”

  Jag tycker att det inte råder något tvivel om det.

  Trots den selektiva nyhetsrapporteringen vi får där man favoriserar Israel. Jag blir så trött på nyheter som:”En israel dödad av palestins raket” medan mer än fyrtio palestinier mördats under en vecka. Man vägrar se konflikten, vägrar analysera och vill inte se att världens fjärde krigsmakt med stöd av världens största håller på att förinta en fattig, hjälplös och av hunger och törst försvagad folkspillra. Jag hyser lika stort förakt för Olmert och de tidigare israeliska ledarna som jag känner för Hitler, Mussolini, Stalin och Mao.

  Regimen i Israel är värd all avsky.

 2. Det som du skriver om finns även beskrivet i en bok (ett annat Israel) av Susan Nathan som är judina med valde att bo i en liten palestinsk by. Jag vill verkligen tipsa om den här boken eftersom författaren beskriver den förtryck i vilken de flesta icke-judar lever i dagens Isrel. Trots att palestinier lever i Israel och borde därmed ha samma rättigheter som andra israeler så nekas de att studera vid universiteten vars utbildningssystem är anpassat efter judisk historieskrivning. Palestinier tvingas betala skyhöga böter för att man uppfört bostäder på sin egen mark samtidigt som man lever under ständiga rivningshot och där även IKEA vägrar att leverera till palestinska hem i Israel.

  Demokrati? Hell NO!

  Apartheid? Hell YES!

  Största gemensamma delaren i Israel är alltid ”Hell”.

 3. Jag har Susans bok, den är suveränt bra. Men jag mindes inte om det var därifrån jag hämtade det men tog ändå med publiceringsåret..

 4. Det är den största skandalen i modern till att inte USA/EU/FN gör nåt åt det där facistlandet!

 5. Marc skriver: Det är den största skandalen i modern till att inte USA/EU/FN gör nåt åt det där facistlandet!

  Har du hört talas om Darfur? Där har vi 100.000 tals döda, men ingen ingriper. Varför inte bli upprörd över det som omväxling?

 6. Dafur är inte ett debattämne på den här tråden, den behöver en egen.
  Vill bara kort säga att konflikten och mördandet i Sudan har mer med oljan att göra än en strid mellan två folkgrupper. Sudan är ett jättestort land som är beroende av militärt och ekonomiskt stöd från väst, särskilt från USA, och det är som vi alla vet genom historien mycket lätt att skapa inbördeskrig mellan folkgrupper…
  USA och Kina har nämligen ett orimligt stort behov av olja nu när oljereserverna snart börjar sina. Man drar sig för ingenting när det gäller det svarta guldet.
  Men för att återgå till ämnet: det är bra att världsartister signalerar avstånd till onda regimer som Israel. Det ger genomslagskraft. Jag har alltid gillat Rolling Stones och gör det fortfarande, fastän de börjar se rätt anfrätta ut.

 7. Jag reagerade bara på det uppenbart överdrivna uttalandet att ett uteblivet agerande mot Israel är den största skandalen i modern tid.

 8. Gör du Peter?

  I Darfur har det mördats 200 000 människor. Hur många palestinier har dödats sedan 1900?

  Hur många har fördrivits?

 9. Peter, folkmordet på palestinier har pågått i 59 år, ett segt, långdraget och många gånger bestialiskt folkmord , samt en omfattande fördrivning av människor till en oklart och miserabel tillvaro utan framtid för att ge plats åt regimen Israels, till största del, importerade befolkning.
  Palestinierna är 5 miljoner och hälften av dem lever under ockupation och resten som eviga flyktingar.
  Israels behandling av palestinierna är det värsta och mest segslitna brotten mot Folkrätten i vår tid, och det sker inför öppen ridå med stöd från USA och EU.
  Folkmordet på palestinierna ändrar inte karaktär och blir mindre fruktansvärt bara för att du försöker blanda bort korten, Peter, och vill göra jämförelse med ett annat hemskt folkmord. Det är ett, ack så, vanligt knep,
  Jag känner så väl igen det…

 10. Typiskt att just Darfur väljs när sionister försöker blanda bort korten. Man får en hint av varför i en artikel i Guardian (här). Jag klipper lite ur den.

  Vi börjar med ett konstaterande:

  The UN estimates that 3 million to 4 million Congolese have been killed, compared with the estimated 200,000 civilian deaths in Darfur.

  Men medierapporteringen om detta då?

  How curious, then, that so much more attention has been focused on Darfur than Congo. There are no pressure groups of any note that draw attention to the Congolese situation. In the media there is barely a word.

  Hmm finns det månntro en avgörande skillnad mellan Kongo och Darfur? Jo skillnaden ligger i:

  ”the racial and ethnic composition of the perceived victims and perpetrators”

  Men varför detta etniska fokus i media?

  In the United States and elsewhere those who have spearheaded the case for foreign intervention in Darfur are largely the people who regard the Arabs as the root cause of the Israel-Palestine dispute.

  Sionister med andra ord, som utnyttjar Darfur för att försvara apartheid-etnokratin Israel.

 11. Det är mycket möjligt att folkmordet i Kongo är värre än det i Darfur, det har jag ingen anledning att betvivla. Men det jag reagerade på var uttalandet att världssamfundets uteblivna agerande mot Israel ska vara anses vara den värsta skandalen i modern tid. Jag anser faktiskt att det är märkligt att det uteblivna agerandet mot Darfur (och t ex passiviteten i Rwanda) inte upprör mer. Det är ju oerhörda mängder människor som mördats där, det gäller även Kongo.
  Om man nu som jinge drar tillbaks modern tid till 1900, så har det ju även funnits många andra stora folkmord under 1900-talet om jag inte minns fel.
  Men jag tycker *inte* att man ska hålla på att jämföra folkmord och skandaler. Och det var just min poäng i mitt första inlägg: jag reagerade på att Israel – Palestina utmärktes som den största skandalen i modern tid.

 12. Israel säger sig vara ”Mellanösterns enda demokrati,” men med tanke på regimens brutalitet och rasism gentemot palestinierna, som bör betraktas som den största ursprungliga befolkningen i historisk tid fram till 1948, så framstår Israel som en direkt motsats till vad vi kräver att en demokrati ska innehålla. Man bygger nu en 60 mil lång mur och stänger in ett helt folk på ett litet begränsat område.Israelerna bestämmer enväldigt när palestinierna får komma igenom vägspärrarna. Oftast får man vänta i timtal i ösregn eller het sol. Många gånger kommer man aldrig igenom, även om man är dödssjuk.
  I tio dagar har nu Israel bombat och skjutit urskiljningslös och mördat civila, även barn.
  Det här har i olika grad av omfattningar pågått sedan staten Israel utropades. Mord, stölder och övergrepp är vad som dagligen sker.
  Anledningen till staten Israels tillkomst var att judarna nu skulle få en fristad och kompenseras för de lidande de utsatts för.
  Men vad hände, och vad händer 59 år efteråt? Nu plågar man hejdlöst palestiner under täcknamnet Demokrati!

 13. Jeriko/

  Om Israels förtryck av palestinierna hade varit jämförbart med Tredje rikets förintelse av judar och romer hade det inte funnits några palestinier kvar idag. Tyskarna gick från 1941 helhjärtat in för att ta livet av så många judar och romer de bara kunde. Det var därför de skapade förintelselägren. Det som sker i Israel idag är ett ständigt pågående brott mot de mänskliga rättigheterna men det går inte att jämställa med Förintelsen.

 14. Samma gamla tankar finns, men förintelsen av det palestinska folket går i långsammare takt. Tanken är väl nu att man vill göra livet så outhärdbart och så omöjligt att leva så att de flyttar bort. Det är därför man nu dödar så urskillningslöst eller låter dem svälta och törsta inom muren utan möjlighet att få hjälp utifrån.
  Muren sa Israel skulle vara ett skydd – men jag tror att tanken var en helt annan: att ge dem en så förnedrande ghettotillvaro att de inte skulle härda ut.
  Ett palestinskt liv värderas inte, man ser med helt rasistiska ögon på dem. Man unnar dem inte ens ett levbart liv.
  Israelernas bibelhistoria, historieförfalskningen och de sk ”arkeologiska fynden” skulle vara enbart roliga och litet löjeväckande om det inte hade så hemska konsekvenser för Palestinas ursprungsbefolkning i historisk tid.(Den lilla del som var judisk i Palestina i slutet av 1800-talet var försumbar).
  Att detta utnötningskrig får fortsätta år efter år kan man tacka USA, dess allierade – och nu EU för.
  Trots ständiga brott mot mänskligheten tillåter man Israel att fortsätta sin slakt på palestinier år efter år. Det tycks inte finna någon ände.
  Just nu är Israel igång med att söka förmå FN att sätta Hizbolla på sin terrorlista. Ytterligare ett fullskaligt krig i Libanon och ett ännu svårare liv för palestinierna kan då förväntas komma.

 15. Hur mkt vi än debbattera emot israel och deras politik kmr inget att göras åt saken! Ibland är pennan inte alltid starkare än svärdet!!!!!

 16. Malkinia: Jag håller med dig bortsett från att jag inte anser att Israel sörjer för ett pågående brott mot de mänskliga rättigheterna.