Israel och Den Stora Lögnen


Vi behandlar här olika aspekter på Israel-Palestina-konflikten – som berör en hel värld.
Nyss publicerades en mycket intressant artikel från den prisbelönte journalisten John Pilgers Edward Said Memorial Lecture, 11 september. Med glädje presenterar jag här ett gästblogginlägg av kirurgen och överläkaren Gunnar Olofsson från Borås, en av landets främst kännare av ämnet. Han har också arbetat som läkare i området. Han har tidigare skrivit olika gästblogginlägg i denna fråga, och anmälde lämpligt nog Obama för brott mot mänskligheten inför dennes statsbesök i Sverige för drygt ett år sedan. Hur tror ni att ”Världssamfundet” och statsministern reagerade för denna mycket väl underbyggda anmälan?
Palestina karta 140801 untitled

Gunnar Olofssons artikel.
Barn som kallblodigt skjuts ner av israeliska soldater förklaras ”döda i korseld”. En 500-kilosbomb som släpps på ett överbefolkat slumkvarter, och dödar mängder av civila, sägs vara ”en precisionsattack mot en bombfabrik”. Skolor, sjukhus och moskéer, som läggs i ruiner tillsammans med de som råkar vara där, är ”förstörelse av hem för terrorister”.
Barn paleistinska imagesCAGD5VNH

Varför ljuger den israeliska regeringen så ohämmat om sina förehavanden? Antagligen för att det fungerar.

Det vi ser är Den Stora Lögnen ”Die Große Lüge# – som styrt envåldshärskare och förtryckarregimer sedan urminnes tider, från förhistoriska despoter fram till Hitler och diktatorer i vår egen tid. Ett system av osanningar, förvrängningar och villospår så enormt att det knappt låter sig genomskådas. Med syftet att mörka den egna agendan och demonisera motståndarnas. Ett koncept ägnat att skapa rasism och inskränkt egoism bland de egna anhängarna, och rädsla och terror bland offren på den andra sidan.

Genom att skapa bilden av att Israels armé är en som aldrig attackerar civila, utan tvärtom stiger åt sidan för att skydda dem – ”Världens mest moraliska armé” – säger Den Stora Lögnen att israelerna är civiliserade och humana medan deras palestinska motståndare är inhumana monster som gömmer sig bland civila och använder dessa som mänskliga sköldar. Att Hamas placerar sina raketramper i bostadshus och skolor, och med flit offrar sina egna kvinnor och barn för att lura omvärlden att tycka synd om sig. Ett lögnkomplex som i stor utsträckning gått hem i medias rapportering av sommarens händelser i Gaza – i en konflikt som utmålats som en civilisationernas kamp mellan demokrati, anständighet och heder på ena sidan och islamiskt barbari på den andra.
Palestina moder imagesCAMJYQ6M

Den Stora Lögnen säger att palestinierna inte vill ha fred, att Israel inte har någon trovärdig part att förhandla med, att Hamas vill utplåna Israel. Allt, precis allt detta – som tuggats om och om igen av Israels agenter och apologeter på tidningarnas ledar- och debattsidor – är rena lögner.
* Att bosättningarna och militärposteringarna på Västbanken bara är tillfälliga företeelser som kommer att försvinna om och när palestinierna vill fred är lögn.
* Att muren byggs för att skydda israelerna mot terrorangrepp är lögn.
* Allt går ut på att erövra och behålla så mycket av Palestina som möjligt, och ersätta den palestinska ursprungsbefolkningen med inflyttade judar från hela världen.
8bn.jpg Netanyahu

George Orwell kallade i sin bok ”1984” detta system av perverterat nyspråk, där ont är gott och krig är fred, för dubbeltänkande. En logik mot logiken som inte tillåter några gråzoner. En svartvit värld befolkad av onda och goda, rättfärdiga och orättfärdiga. Många av Israels supportrar har ingen önskan att veta sanningen, en sanning som skulle tvinga dem att rannsaka sin egen rasism. Enklaste sättet är att avfärda alla kritiker som antisemiter.

Den Stora Lögnen menar att internationell lag, och olika FN-beslut och resolutioner, bara är till för att komma åt judarna i Israel, att Israel behandlas på ett annat, och värre, sätt än andra länder. Att araberna som helhet är antisemiter med skolböcker ägnade att öka hatet mot judar. Att protesterna mot slakten av civila i Gaza är exempel på den ökande antisemitismen, och inte riktade mot Israels politik. Att kraven på bojkott av Israel är en fortsättning av Hitlers ”köp inte av judar”-kampanj. Den Stora Lögnen förstör varje möjlighet till en dialog grundad på sanning och verklighet.
Obama och Natanyaho images

En sanning byggd på lögner kan fungera en tid. Den kan lura många ganska länge, men inte alla hela tiden. I slutändan hotar Den Stora Lögnen också Israels möjlighet att leva vidare i fred som en modern stat med en demokrati omfattande alla medborgare på lika villkor. Istället utvecklar den ett system som sedimenterar alla problem ner till användandet av våld som enda kommunikationsmedel, och som ger de förtryckta bara en enda möjlighet – att möta våldet med ännu mer våld.i Andra om: , , , , , , , , , , , , ,, , , ,, ,

John Pilgers artikel i Counterpunch Om Mads Gilbert i SvD John Pilgers hemsida Washington Post 24/7 GlobalresearchPalestina-grupperna på FacebookDemonstrationer i Tel Aviv DN Debatt 10/8 Counterpunch 6/8 Noam Chomsky 7/8 Guardian 7/8Israels krigsförbrytelser Nyhetsbanken 8/8 Lutz rapport Järnbastionen Palestinagrupperna 1/8PSG StockholmSRProletären FF DN Debatt 10/8 Carl Bildt i DN Debatt 31/7 CNN-bilder Henrik Linde på Knut Lindelöfs blogg Democracy Now 22/7 DN I 18/7DN kvällen 17/7SvD 17/7 Röda Malmö 17/7 Demonstration 16/7 DN 16/7 DN 16/7 ”Norsk läkare” Nathan Schackar DN Ulf Bjereld GP DN 13/7DN 11/7PSG i StockholmPSG i Sverige Göran Rosenberg i ExpressenDN 10/7DN II 10/7 Svenssons blogg 9/7 Ship to GazaBilderblogg 9/7 Anna Westers blogg 9/7

  2 comments for “Israel och Den Stora Lögnen

 1. Gösta Lilja
  25 september, 2014 at 09:57

  Tack.

  Jag länkar till en äldre läsvärd artikel av Eduardo Galeano http://www.tlaxcala-int.org/article.asp?reference=13045.

  Frågan är hur det egentligen står till med mänskligheten idag. Jag tror att vi alla är skadade av människohanteringen i Palestina, vars primära syfte måste vara att marknadsföra meningslöst övervåld som underhållning. Det har hållits picknick på kullarna utanför Gaza under bombregnet och själva tillhör vi pöbeln på lite längre avstånd. Enligt uppgift skrev barn i Gaza sina namn på armar, ben och bål för att kroppsdelarna lättare skulle kunna samlas in och läggas i rätt kista. Jag funderar ibland över hur det skulle kännas om vi här i Norden, i avsaknad av mat,kläder och värme, irrar omkring medan välmående och välklädda människor från varmare breddgrader går omkring och filmar oss när vi fryser ihjäl i snödrivorna. När vi då stirrar in i kameran ser vi kanske in i det allseende döda öga som befriar åskådaren från all medmänsklighet.

  Kan vi kanske hoppas på en upprättelse för en mänsklighet med ett större M?

  Stupiditetsteori som diskuteras på http://blog.lege.net/content/stupiditetsteori.html

  ”Abdel-Masih Wazirs teorier om stupiditet i system handlar om att system inte kan förändra sig själva, då detta från systemets synpunkt innebär självmord. Förändringar av 2:a ordningen kan inte initieras av systemet självt. Endast förändringar av 1:a ordningen kan göras inom systemet.
  När så systemet blir alltmer irrelevant innebär detta att intelligensen hos systemets agenter, för den välinformerade och initierade betraktaren, till synes närmar sig den absoluta nollpunkten. När man trodde att den absoluta stupiditetens gräns var nådd, så överraskas man av nästa, och nästa under av oanade nivåer av stupiditet, som man tidigare inte kunde tro var möjlig. Systemets försvarare accelererar hela tiden i nya fantastiska rekord i jakten på intelligens lim 0!
  Det går dock mycket långt, innan sanningen blir uppenbar annat än för just den välinformerade och initierade betraktaren. Detta emedan stupiditet inte är dum. Den är expert på att fejka kompetens. Den är expert på att fejka förståelse. Den är expert på att fejka uppriktighet. Den är expert på att luras! Som Abdel-Masih Wazir påpekar, ”Stupidity’s primordial survival talents; camouflaging, maneuvering, prevaricating” 8 Alltså att stupiditetens primära överlevnadstalanger är kamoflauge, manövrerande, undvikande.”

  Är det då fåfängt att hoppas på en förändring av andra ordningen inom det system vi kallar ”den civiliserade världen?” Allt tyder på att det förhåller sig just så.

  http://bohagstedt.wordpress.com/2011/12/18/forandringar-av-forsta-och-andra-ordningen/

 2. Zokrates
  25 september, 2014 at 19:28

  Habermas skriver om Positionering vs Kommunikation. Likt det new speak man finner i Orwell tjänar P syftet att positionera sin egen agenda och undvika att kommunicera.. Fullödig kommunikation innebär att vara öppen och objektiv samt ifrågasätta sin egen argumentation. Enbart Positionering hindrar möjligheten för en ärlig debatt. Positionering görs med välkända tekniker, alla nyttjade genom historien av stormakter och nationer med avsikt att sätta sin egen agenda och propagerad med sedvanlig urskillningslöshet av dess apologeter och intellektuella fotsoldater.

  I Israels fall är det den expansionistiska politiken (central i Israels agenda) och militarismen som ska döljas och rättfärdigas. Antingen genom att kalla kritik mot den uppenbara jingoistiska policyn; antisemitisk och/eller att prata om säkerhet, båda sätten förhindrar objektiv debatt om Israels geopolitiska aggressiva bosättarpolitik.

  Ett tredje sätt är att prata om viljan till fred ”will to peace” men skylla på motparten och/eller driva på sin expansionistiska politik (med politiskt/ekonomiskt stöd från USA) resulterande i diplomatisk tom retorik.
  Diplomati vinner ingen mark. Geopolitisk expansionism och mark vinns genom att etablera och försvara bosättningar på marken, samtidigt som palestinierna splittras upp i tre bantustans modellerade efter sydafrikas ”hemländer”. Att man tillämpar koncept hämtade från Apartheid är väldigt talande för Israels politik. Att man ytterligare cementerar kantoniseringen med en ”säkerhetsmur” som fördömts av världssamfundet som ett uppenbart brott mot mänskliga rättigheter och som i praktiken slår sönder det palestinska samhället och isolerar de palestinska folket i vad som har kallats världens största utomhusfängelse.

Comments are closed.